วัดศรีอุปลาราม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดศรีอุปลาราม
Map
ชื่อสามัญวัดศรีอุปลาราม, วัดหนองบัว
ที่ตั้งตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูศรีกาญจนวัฒน์ (ปิยวัฒน์ จารุธมฺโม)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดศรีอุปลาราม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ที่ดินตั้งวัด มีเนื้อที่ 21 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา มีแม่น้ำศรีสวัสดิ์ (แควใหญ่) ไหลผ่าน

วัดศรีอุปลาราม เดิมชื่อว่า วัดหนองบัว สันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่ช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งสร้างขึ้นประมาณระหว่างราว พ.ศ. 2335–2352 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช แต่เดิมยังไม่มีซึ่งถาวรวัตถุใด ๆ จนในสมัยที่หลวงปู่เฒ่ายิ้ม จนฺทโชติ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส จึงได้สร้างอุโบสถหลังแรกขึ้นประมาณ พ.ศ. 2422 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2434 และได้จัดตั้งเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. 2452 หลังจากนั้น พ.ศ. 2455 หลวงปู่ยิ้ม จนฺทโชติ ได้ถึงแก่มรณภาพ พระโสภณสมาจาร (หลวงปู่เหรียญ สุวณฺณโชติ) จึงได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส จนกระทั่ง พ.ศ. 2497 หลวงปู่เหรียญได้รื้ออุโบสถหลังเดิมที่ทรุดโทรมแล้วสร้างอุโบสถหลังใหม่ที่ตำแหน่งเดิม[1]

ภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์ชุมชนหลวงพ่อเฒ่ายิ้ม-หลวงพ่อเหรียญ จัดแสดงวัตถุสิ่งของในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ ชั้นบนจัดเป็นห้องประชุมอเนกประสงค์ และที่จัดแสดงภาพวัตถุของทางวัด และถ่ายของหลวงปู่ยิ้ม (พระอุปัชฌาย์ ธรรมโชติ) และหลวงพ่อเหรียญ (พระโสภณสมาจารย์ สุวรรณโชติ)[2]

รายนามเจ้าอาวาส[แก้]

 • หลวงปู่จีน
 • หลวงปู่โบ้ย
 • หลวงปู่เหม็น
 • หลวงปู่กลิ่น
 • พระอธิการยิ้ม จนฺทโชติ
 • พระโสภณสมาจาร (เหรียญ สุวณฺณโชติ)
 • พระอธิการเขียน กิตฺติคุโณ
 • พระครูแหนง กลฺญาโณ
 • พระใบฎีกาบุญเรือง ปภสฺสโร
 • พระมงคลสิทธิคุณ (ลำใย ปิยวณฺโณ)
 • พระมหาคมคิด อติเมโธ
 • พระครูสิริกาญจโนบล (วิเชียร วชิรปญฺโญ)
 • พระอธิการเจริญ กนฺตวีโร
 • พระราชคุณาธาร (ถาวร ถาวโร)
 • พระสัญชัย วชิโร
 • พระครูศรีกาญจนวัฒน์ (ปิยวัฒน์ จารุธมฺโม)

อ้างอิง[แก้]

 1. "วัดศรีอุปลาราม". สำนักงานคณะสงฆ์ภาค ๑๔.
 2. "พิพิธภัณฑ์ชุมชนหลวงพ่อเฒ่ายิ้ม-หลวงพ่อเหรียญ วัดศรีอุปลาราม". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).