รายชื่อประเทศตามระบอบการปกครอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อประเทศตามระบอบการปกครอง รวบรวมและแบ่งแยกประเทศตามระบอบการดำเนินงานของรัฐบาล โดยประเทศนั้นหมายถึงรัฐปกครองตนเองที่มีเอกราชเป็นของตนเอง และมีรัฐบาลปกครองประชากรจำนวนหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศ

แผนที่[แก้]

แผนที่ระบอบการปกครอง
คำอธิบายสัญลักษณ์

หมายเหตุว่าแผนภาพนี้มุ่งแสดงระบอบการปกครองโดยนิตินัย ไม่ได้แสดงระดับประชาธิปไตยโดยพฤตินัย หลายรัฐซึ่งรัฐธรรมนูญบัญญัติว่าเป็นสาธารณรัฐหลายพรรคการเมืองอาจยังอธิบายอย่างกว้าง ๆ เป็นรัฐอำนาจนิยมก็ได้

ระบบวิธีการปกครอง[แก้]

สาธารณรัฐ[แก้]

สาธารณรัฐแบบรัฐสภา[แก้]

นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร รัฐสภา (ฝ่ายนิติบัญญัติ) กับคณะรัฐมนตรี (ฝ่ายบริหาร) จะมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด

 1. ประเทศบังกลาเทศ
 2. ประเทศบัลแกเรีย
 3. สาธารณรัฐเช็ก
 4. ประเทศดอมินีกา
 5. ประเทศฮังการี
 6. ประเทศไอร์แลนด์
 7. ประเทศอิสราเอล
 8. ประเทศลัตเวีย
 9. ประเทศลิทัวเนีย
 10. ประเทศมาซิโดเนีย
 11. ประเทศมอริเชียส
 12. ประเทศฟินแลนด์
 13. ประเทศเนปาล
 14. ประเทศโปรตุเกส
 15. ประเทศสโลวาเกีย
 16. ประเทศตรินิแดดและโตเบโก
 17. ประเทศตุรกี
 18. ประเทศซิมบับเว

สาธารณรัฐแบบประธานาธิบดี[แก้]

ในการปกครองระบอบประชาธิไตยแบบนี้ ฝ่ายนิติบัญญัติ (รัฐสภา) ฝ่ายบริหาร (ประธานาธิบดี) และฝ่ายตุลาการ (ศาล) แยกอำนาจออกจากกัน

 1. สหรัฐอเมริกา
 2. เมียนมา

สาธารณรัฐแบบกึ่งประธานาธิบดี[แก้]

ระบอบกึ่งประธานาธิบดีมีทั้งประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรี ประธานาธิบดีมีอำนาจบริหารและเป็นประมุขของประเทศ รวมทั้งสามารถแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีได้

 1. ประเทศมองโกเลีย
 2. ประเทศฝรั่งเศส
 3. เลบานอน
 4. เกาหลีใต้
 5. สหพันธรัฐรัสเซีย

สมบูรณาญาสิทธิราชย์[แก้]

ในระบอบนี้ พระมหากษัตริย์มีพระราชอำนาจสมบูรณ์และทรงสืบทอดอำนาจผ่านทางราชวงศ์

 1. ประเทศโอมาน
 2. ประเทศกาตาร์
 3. ประเทศซาอุดีอาระเบีย
 4. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 5. ประเทศสวาซิแลนด์
 6. ประเทศบาห์เรน
 7. ประเทศบรูไน
 8. จอร์แดน
 9. คูเวต

ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ[แก้]

 1. ญี่ปุ่น
 2. มาเลเซีย
 3. ภูฏาน
 4. ไทย
 5. เดนมาร์ก
 6. สวีเดน
 7. ลิคเตนสไตน์
 8. โมนาโก
 9. เลโซโท
 10. นอร์เวย์
 11. เนเธอร์แลนด์
 12. เบลเยี่ยม
 13. ลักเซมเบิร์ก
 14. สเปน
 15. โมร็อกโก
 16. ตองกา
 17. นครรัฐวาติกัน
 18. เครือจักรภพอังกฤษ 16 ประเทศ

เผด็จการทหาร[แก้]

กลุ่มผู้ปกครองในระบอบนี้จะปกครองประเทศเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มตน โดยผู้ปกครองสามารถเป็นบุคคลสามัญได้

 1. ประเทศไนเจอร์
 2. ประเทศเกาหลีเหนือ
 3. ประเทศลาว
 4. ประเทศกัมพูชา

รัฐพรรคการเมืองเดียว[แก้]

 1. ประเทศจีน
 2. ประเทศคิวบา
 3. ประเทศลาว
 4. ประเทศเวียดนาม

คณะผู้ยึดอำนาจการปกครอง[แก้]

 1. ประเทศอียิปต์
 2. ประเทศฟิจิ
 3. ประเทศไทย

กำลังเปลี่ยนผ่าน[แก้]

ประเทศเหล่านี้กำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง และยังไม่สามารถถูกจำแนกอย่างชัดเจนได้

 1. ประเทศเอริเทรีย (กำลังมุ่งหน้าสู่ประชาธิปไตยระบอบประธานาธิบดี)

ระบบวิธีการปกครองภายใน[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]