องค์การระหว่างประเทศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

องค์การระหว่างประเทศ (อังกฤษ: international organisation) หมายถึง องค์การที่ประเทศหรือรัฐตั้งแต่สองรัฐขึ้นไปรวมกัน จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นกลไกอย่างหนึ่งในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนความร่วมมือและพัฒนากิจกรรมต่างๆเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของรัฐสมาชิกและมวลมนุษยชาติ

องค์กรหลักระหว่างประเทศในเครือสหประชาชาติ[แก้]

ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้[แก้]

ทวีปยุโรป[แก้]

รวม 21 องค์กร ได้แก่

ทวีปแอฟริกา[แก้]

รวม 3 องค์กรคือ

ทวีปเอเชีย[แก้]

รวม 4 องค์กรคือ