ระบบประธานาธิบดี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  สาธารณรัฐที่ใช้ระบบประธานาธิบดี
  สาธารณรัฐที่ใช้ระบบกึ่งประธานาธิบดี
  สาธารณรัฐระบบรัฐสภาซึ่งประธานาธิบดีผู้ใช้อำนาจบริหารมาจากการเลือกของรัฐสภา
  สาธารณรัฐระบบประธานาธิบดีซึ่งมีประธานาธิบดีทางพิธีการ โดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้อำนาจบริหาร
  ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งอำนาจบริหารอยู่ที่นายกรัฐมนตรี
  ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งมีหัวหน้ารัฐบาลต่างหากแต่พระมหากษัตริย์ทรงมีอำนาจทางการเมือง

ระบบประธานาธิบดี คือ ระบอบที่ตั้งให้ประมุขแห่งรัฐมีอำนาจสูงสุดอย่างเต็มที่ คณะรัฐบาลอยู่ใต้อำนาจของประมุขแห่งรัฐ (เช่น อำนาจในการแต่งตั้งหรือถอดถอนคณะรัฐบาล) ในรัฐธรรมนูญของบางประเทศ อาจให้มีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีควบคู่ไปกับประธานาธิบดีได้ แต่ส่วนมากนายกรัฐมนตรีในระบบประธานาธิบดีจะไม่มีอำนาจเท่ากับในระบอบรัฐสภา

ประเทศที่ใช้ระบบประธานาธิบดีได้แก่ สหรัฐอเมริกา บราซิล เม็กซิโก เป็นต้น

อ้างอิง[แก้]