ระบบประธานาธิบดี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ระบบประธานาธิบดี คือ ระบอบที่ตั้งให้ประมุขแห่งรัฐมีอำนาจสูงสุดอย่างเต็มที่ คณะรัฐบาลอยู่ใต้อำนาจของประมุขแห่งรัฐ (เช่น อำนาจในการแต่งตั้งหรือถอดถอนคณะรัฐบาล) ในรัฐธรรมนูญของบางประเทศ อาจให้มีตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

List of countries by governmental system 2015.png
ระบบการปกครอง
  ระบบประธานาธิบดี
  ระบบรัฐสภาผูกมัดอำนาจบริหาร
  รัฐพรรคการเมืองเดียว


  ระบบอื่นๆ
ล่าสุด: พ.ศ.2558

ควบคู่ไปกับประธานาธิบดีได้ แต่ส่วนมากนายกรัฐมนตรีในระบบประธานาธิบดีจะไม่มีอำนาจเท่ากับในระบอบรัฐสภา

ประเทศที่ใช้ระบบประธานาธิบดีได้แก่ สหรัฐอเมริกา บราซิล เม็กซิโก เป็นต้น