รัฐโลกวิสัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รัฐโลกวิสัย หรือ รัฐฆราวาส (อังกฤษ: Secular state) คือรัฐหรือประเทศที่เป็นกลางทางด้านศาสนา ไม่สนับสนุนหรือต่อต้านความเชื่อหรือการปฏิบัติทางศาสนาใด ๆ รัฐโลกวิสัยจะปฏิบัติต่อประชาชนอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด ส่วนใหญ่จะไม่มีศาสนาประจำชาติ หรือหากมีศาสนาประจำชาติ ศาสนานั้นก็จะมีความหมายทางสัญลักษณ์และไม่มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชน เช่น ในประเทศอินเดีย ที่สนับสนุนรัฐฆราวาส มีความเป็นเสรีภาพในการนับถือศาสนา ในความเชื่อโดยเสรี โดยที่รัฐบาลไม่ไปมีบทบาทมากนัก

ประเทศไทยไม่มีศาสนาประจำชาติ ทุกศาสนาจึงมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันตามกฎหมาย