ประเทศอำนาจปานกลาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ผู้นำของจี 20

ประเทศอำนาจปานกลาง (อังกฤษ: middle power) หมายถึง รัฐซึ่งมีความสามารถที่จะแผ่อิทธิพลในระดับภูมิภาค ซึ่งแม้จะไม่ใช่ทั้งอภิมหาอำนาจหรือมหาอำนาจ แต่ก็มีความสามารถในการแผ่อิทธิพลในภูมิภาคของตนเอง

ความเหลื่อมระหว่างมหาอำนาจและประเทศอำนาจปานกลาง[แก้]

มีแหล่งข้อมูลกล่าวถึงประเทศเหล่านี้ว่าเป็นประเทศอำนาจปานกลาง

รายชื่อประเทศอำนาจปานกลาง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 P. Shearman, M. Sussex, European Security After 9/11(Ashgate, 2004) - According to Shearman and Sussex, both the UK and France were great powers now reduced to middle power status.
 2. Otte M, Greve J (2000) A Rising Middle Power?: German Foreign Policy in Transformation, 1989-1999, St. Martin's Press
 3. Sperling, James (2001). "Neither Hegemony nor Dominance: Reconsidering German Power in Post Cold-War Europe". British Journal of Political Science 31 (2). doi:10.1017/S0007123401000151. 
 4. 4.0 4.1 4.2 Tobias Harris, 'Japan Accepts its "Middle-Power" Fate'. Far Eastern Economic Review Vol. 171, No. 6 (2008), p. 45: 'Japan is settling into a position as a middle power in Asia, sitting uneasily between the U.S., its security ally, and China, its most important economic partner. In this it finds itself in a situation similar to Australia, India, South Korea and the members of Asean.'
 5. Robert W. Cox, 'Middlepowermanship, Japan, and Future World Order, International Journal, Vol. 44, No. 4 (1989), pp. 823-862.
 6. Soeya Yoshihide, 'Diplomacy for Japan as a Middle Power, Japan Echo, Vol. 35, No. 2 (2008), pp. 36-41.
 7. Neumann, Iver B. (2008). "Russia as a great power, 1815–2007". Journal of International Relations and Development 11: 128–151 [p. 128]. doi:10.1057/jird.2008.7. "As long as Russia's rationality of government deviates from present-day hegemonic neo-liberal models by favouring direct state rule rather than indirect governance, the West will not recognize Russia as a fully fledged great power." 
 8. 8.0 8.1 Wurst J (2006) Middle Powers Initiative Briefing Paper, GSI
 9. Cooper AF (1997) Niche Diplomacy - Middle Powers after the Cold War, palgrave
 10. 10.0 10.1 10.2 Bernard Wood, 'Towards North-South Middle Power Coalitions', in Middle Power Internationalism: The North-South Dimension, edited by Cranford Pratt (Montreal, McGill-Queen's University Press, 1990).
 11. 11.0 11.1 11.2 11.3 Buzan, Barry (2004). The United States and the Great Powers. Cambridge, United Kingdom: Polity Press. p. 71. ISBN 0-7456-3375-7. 
 12. Hazleton WA (2005) Middle Power Bandwagoning? Australia's Security Relationship with the United States, allacademic
 13. 13.0 13.1 Yasmi Adriansyah, 'Questioning Indonesia's place in the world', Asia Times (20 September 2011): 'Countries often categorized as middle power (MP) include Australia, Canada and Japan. The reasons for this categorization are the nations' advanced political-economic stature as well as their significant contribution to international cooperation and development. India and Brazil have recently become considered middle powers because of their rise in the global arena—particularly with the emerging notion of BRIC (Brazil, Russia, India and China).'
 14. 14.00 14.01 14.02 14.03 14.04 14.05 14.06 14.07 14.08 14.09 14.10 14.11 14.12 14.13 14.14 14.15 14.16 Solomon S (1997) South African Foreign Policy and Middle Power Leadership, ISS
 15. 15.0 15.1 15.2 Inoguchi K (2002) The UN Disarmament Conference in Kyote
 16. Caplan G (2006) From Rwanda to Darfur: Lessons learned?, SudanTribune
 17. 17.0 17.1 17.2 Heine J (2006) On the Manner of Practising the New Diplomacy, ISN
 18. 18.0 18.1 Gladys Lechini, Middle Powers: IBSA and the New South-South Cooperation. NACLA Report on the Americas, Vol. 40, No. 5 (2007): 28-33: 'Today, a new, more selective South-South cooperation has appeared, bringing some hope to the people of our regions. The trilateral alliance known as the India, Brazil, and South Africa Dialogue Forum, or IBSA, exemplifies the trend … The three member countries face the same problems and have similar interests. All three consider themselves "middle powers" and leaders of their respective regions, yet they have also been subject to pressures from the North.'
 19. Daniel Flemes, Emerging Middle Powers' Soft Balancing Strategy: State and Perspective of the IBSA Dialogue Forum. Hamburg: GIGA, 2007.
 20. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ Jordaan
 21. 21.0 21.1 21.2 21.3 Behringer RM (2005) Middle Power Leadership on the Human Security Agenda, SAGE
 22. Crosby AD (1997) A Middle-Power Military in Alliance: Canada and NORAD, JSTOR
 23. Petersen K (2003) Quest to Reify Canada as a Middle Power, Dissident Voice
 24. 24.0 24.1 24.2 24.3 Pratt C (1990) Middle Power Internationalism, MQUP
 25. 25.0 25.1 25.2 25.3 Andrew F. Cooper, Agata Antkiewicz and Timothy M. Shaw, 'Lessons from/for BRICSAM about South-North Relations at the Start of the 21st Century: Economic Size Trumps All Else?', International Studies Review, Vol. 9, No. 4 (Winter, 2007), pp. 675, 687.
 26. 26.0 26.1 Ploughshares Monitor (1997) Scrapping the Bomb: The role of middle power countries
 27. Thanos Veremēs (1997)The Military in greek Politics "Black Rose Books"
 28. Higgott RA, Cooper AF (1990) Middle Power Leadership and Coalition Building
 29. 29.0 29.1 Jonathan H. Ping, Middle Power Statecraft: Indonesia, Malaysia, and the Asia Pacific (Aldershot: Ashgate Publishing, 2005).
 30. Anoushiravan Ehteshami and Raymond Hinnesbusch, Syria and Iran: Middle Power in a Penetrated Regional System (London: Routledge, 1997).
 31. Nayef H. Samhat, 'Middle Powers and American Foreign Policy: Lessons for Irano-U.S. Relations, Policy Studies Journal, Vol. 28, No. 1 (2000), pp. 11-26.
 32. Ahouie M (2004) Iran Analysis Quarterly, MIT
 33. Foreign Affairs Committee (2006) Iran
 34. "Operation Alba may be considered one of the most important instances in which Italy has acted as a regional power, taking the lead in executing a technically and politically coherent and determined strategy." See Federiga Bindi, Italy and the European Union (Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2011), p. 171.
 35. "Italy plays a prominent role in European and global military, cultural and diplomatic affairs. The country's European political, social and economic influence make it a major regional power." See Italy: Justice System and National Police Handbook, Vol. 1 (Washington, D.C.: International Business Publications, 2009), p. 9.
 36. www.lrb.co.uk
 37. www.acronym.org.uk
 38. 38.0 38.1 Mace G, Belanger L (1999) The Americas in Transition: The Contours of Regionalism (p 153)
 39. Kim R. Nossal and Richard Stubbs, 'Mahathir's Malaysia: An Emerging Middle Power?' in Niche Diplomacy: Middle Powers After the Cold War, edited by Andrew F. Cooper (London: Macmillan, 1997).
 40. Louis Belanger and Gordon Mace, 'Middle Powers and Regionalism in the Americas: The Cases of Argentina and Mexico', in Niche Diplomacy: Middle Powers After the Cold War, edited by Andrew F. Cooper (London: Macmillan, 1997).
 41. 41.0 41.1 Pierre G. Goad, 'Middle Powers to the Rescue?', Far Eastern Economic Review, Vol. 163, No. 24 (2000), p. 69.
 42. Pellicer O (2006) Mexico – a Reluctant Middle Power?, FES
 43. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ MPI
 44. Barry Buzan (2004). The United States and the great powers: world politics in the twenty-first century. Polity. pp. 71, 99. ISBN 978-0-7456-3374-9. สืบค้นเมื่อ 27 December 2011. 
 45. 45.0 45.1 45.2 45.3 Jonathan H. Ping Middle Power Statecraft (p 104)
 46. 46.0 46.1 Spero, Joshua (2004). Bridging the European Divide. Rowman & Littlefield. p. 206. ISBN 9780742535534. ISBN 0-7425-3553-3. 
 47. Kirton J (2006) Harper’s Foreign Policy Success?
 48. 48.0 48.1 according to Yves Lacoste, Géopolitique, Larousse, 2009,p. 134, both Spain and Portugal exert a real influence in Africa and in the Americas.
 49. findarticles.com
 50. yaleglobal.yale.edu
 51. Loo BF (2005) Transforming Singapore's Military Security Landscape: Problems and Prospects, allacademic
 52. Tan ATH (1999) Singapore's Defence: Capabilities, Trends, and Implications, questia
 53. Peter Vale, 'South Africa: Understanding the Upstairs and the Downstairs', in Niche Diplomacy: Middle Powers After the Cold War, edited by Andrew F. Cooper (London: Macmillan, 1997).
 54. Janis Van Der Westhuizen, 'South Africa's Emergence as a Middle Power', Third World Quarterly, Vol. 19, No. 3 (1998), pp. 435-455.
 55. Pfister R (2006) The Apartheid Republuc and African States, H-Net
 56. Eduard Jordaan, 'Barking at the Big Dogs: South Africa's Foreign Policy Towards the Middle East', Round Table, Vol. 97, No. 397 (2008), pp. 547-549.
 57. Armstrong DF (1997) South Korea's foreign policy in the post-Cold War era: A middle power perspective
 58. Gilbert Rozman, 'South Korea and Sino-Japanese Rivalry: A Middle Power's Options Within the East Asia Core Triangle', Pacific Review, Vol. 20, No. 2 (2007), pp. 197-220.
 59. Woosang Kim, 'Korea as a Middle Power in Northeast Asian Security, in The United States and Northeast Asia: Debates, Issues, and New Order, edited by G. John Ikenbgerry and Chung-in Moon (Lantham: Rowman & Littlefield, 2008).
 60. Sheridan, Greg (27 November 2008). "The plucky country and the lucky country draw closer". The Australian. 
 61. Rudengren J, Gisle P, Brann K (1995) Middle Power Clout: Sweden And The Development Banks
 62. Meltem Myftyler and Myberra Yyksel, 'Turkey: A Middle Power in the New Order', in Niche Diplomacy: Middle Powers After the Cold War, edited by Andrew F. Cooper (London: Macmillan, 1997).