วิชญาธิปไตย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วิชญาธิปไตย[ต้องการอ้างอิง] (อังกฤษ: Noocracy) หมายถึงการปกครองโดยผู้ฉลาด ซึ่งเป็นแนวคิดที่นักปรัชญาหลายคนนำเสนอ เช่น เพลโต[ต้องการอ้างอิง] พระโคตมพุทธเจ้า[ต้องการอ้างอิง] และขงจื๊อ[ต้องการอ้างอิง] ซึ่งสนับสนุนการปกครองที่อยู่ภายใต้การตัดสินใจของผู้ฉลาด

บรรดาผู้ที่นำเสนอแนวคิดนี้อ้างว่า ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย ส่วนใหญ่เป็นคนโง่เขลา ขาดวิจารณญาณ และไร้เหตุผล[1] ดังนั้น กลไกหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงในระบอบประชาธิปไตยจึงไม่สามารถก่อให้เกิดการเมืองที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงสมควรมอบอำนาจให้แก่คนกลุ่มน้อยที่เป็นคนฉลาด มีวิจารณญาณ และมีเหตุผล[1]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 Brennan, Jason (2016). Against democracy. Princeton. ISBN 9780691162607. OCLC 942707357.