ดัชนีประชาธิปไตย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แผนที่ ดัชนีประชาธิปไตย หน่วยข่าวกรองเศรษฐศาสตร์ ค.ศ. 2022

ดัชนีประชาธิปไตย เริ่มสำรวจครั้งแรกใน ค.ศ. 2006 เป็นดัชนีที่คิดจากการประมวลผลแบบสอบถามโดยหน่วยข่าวกรองเศรษฐศาสตร์เพื่อเปรียบเทียบความเป็นประชาธิปไตย ใน 167 ประเทศทั่วโลก ดัชนีประชาธิปไตยมีการจัดอันดับตั้งแต่ 0 ถึง 10 ใน 60 คำถาม แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ กระบวนการเลือกตั้งและพหุนิยม เสรีภาพพลเมือง การทำงานของรัฐบาล การมีส่วนร่วมทางการเมือง และวัฒนธรรมทางการเมือง และแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับประชาธิปไตยสมบูรณ์ ระดับประชาธิปไตยบกพร่อง ระดับกึ่งอำนาจนิยม และระดับอำนาจนิยม

ดัชนีประชาธิปไตยตามประเภทของระบอบการปกครอง[แก้]

ตารางต่อไปนี้ระบุจำนวนประเทศและเปอร์เซ็นต์ของประชากรโลกสำหรับระบอบการปกครองแต่ละประเภท ประเทศจุลรัฐบางส่วนจะไม่ถูกพิจารณาในการคำนวณ

ปี 2022[1]
ประเภท คะแนน จำนวนประเทศ สัดส่วนของประชากร
โลก (%)
กี่ประเทศ (%)
ประชาธิปไตยสมบูรณ์
  9.01–10.00
  8.01–9.00
24 14.4% 8.0%
ประชาธิปไตยบกพร่อง
  7.01–8.00
  6.01–7.00
48 28.7% 37.3%
กึ่งอำนาจนิยม
  5.01–6.00
  4.01–5.00
36 21.6% 17.9%
อำนาจนิยม
  3.01–4.00
  2.01–3.00
  1.01–2.00
  0.00–1.00
59 35.3% 36.9%

ดัชนีประชาธิปไตยแบ่งตามภูมิภาค[แก้]

ตารางต่อไปนี้แสดงค่าเฉลี่ยของแต่ละประเทศที่ได้คะแนนตามภูมิภาค

ภูมิภาค จำนวนประเทศ 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008 2006
อเมริกาเหนือ 2 8.37 8.36 8.58 8.59 8.56 8.56 8.56 8.56 8.59 8.59 8.59 8.59 8.63 8.64 8.64
ยุโรปตะวันตก 21 8.36 8.23 8.29 8.35 8.35 8.38 8.40 8.42 8.41 8.41 8.44 8.40 8.45 8.61 8.60
ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 24 5.79 5.83 6.09 6.13 6.24 6.26 6.33 6.37 6.36 6.38 6.36 6.35 6.37 6.43 6.37
เอเชียและออสตราเลเชีย 28 5.46 5.46 5.62 5.67 5.67 5.63 5.74 5.74 5.70 5.61 5.56 5.51 5.53 5.58 5.44
ยุโรปกลางและตะวันออก 28 5.39 5.36 5.36 5.42 5.42 5.40 5.43 5.55 5.58 5.53 5.51 5.50 5.55 5.67 5.76
แอฟริกาใต้สะฮารา 44 4.14 4.12 4.16 4.26 4.36 4.35 4.37 4.38 4.34 4.36 4.33 4.32 4.23 4.28 4.24
ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ 20 3.34 3.41 3.44 3.53 3.54 3.54 3.56 3.58 3.65 3.68 3.73 3.62 3.52 3.48 3.54
โลก 167 5.29 5.28 5.37 5.44 5.48 5.48 5.52 5.55 5.55 5.53 5.52 5.49 5.46 5.55 5.52

ตารางต่อไปนี้แสดงจำนวนประเทศในแต่ละประเภทของดัชนีประชาธิปไตยทั้งสี่ประเภท

ปี 2022
ลำดับที่ ภูมิภาค จำนวนประเทศ อำนาจนิยม กึ่งอำนาจนิยม ประชาธิปไตยบกพร่อง ประชาธิปไตยสมบูรณ์ คะแนนเฉลี่ย
1 อเมริกาเหนือ 2 0 0 1 1 8.37
2 ยุโรปตะวันตก 21 0 1 6 14 8.36
3 ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 24 4 8 9 3 5.79
4 เอเชียและออสตราเลเชีย 28 7 7 9 5 5.46
5 ยุโรปกลางและตะวันออก 28 8 4 16 0 5.39
6 แอฟริกาใต้สะฮารา 44 23 14 6 1 4.14
7 ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ 20 17 2 1 0 3.34
โลก 167 59 36 48 24 5.29

ดัชนีประชาธิปไตยแบ่งตามประเทศ[แก้]

ตารางต่อไปนี้แสดงคะแนนของแต่ละประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยภูมิภาคต่าง ๆ ถูกกำหนดโดยหน่วยข่าวกรองเศรษฐศาสตร์ และอาจแตกต่างจากการจัดประเภททั่วไป (เช่น ตุรกีจัดอยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันตก)

ภูมิภาค อันดับในปี 2022 ประเทศ ระดับ 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008 2006
อเมริกาเหนือ 12 ธงของประเทศแคนาดา แคนาดา ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.88 8.87 9.24 9.22 9.15 9.15 9.15 9.08 9.08 9.08 9.08 9.08 9.08 9.07 9.07
30  สหรัฐ ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.85 7.85 7.92 7.96 7.96 7.98 7.98 8.05 8.11 8.11 8.11 8.11 8.18 8.22 8.22
ยุโรปตะวันตก 20 ธงของประเทศออสเตรีย ออสเตรีย ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.20 8.07 8.16 8.29 8.29 8.42 8.41 8.54 8.54 8.48 8.62 8.49 8.49 8.49 8.69
36 ธงของประเทศเบลเยียม เบลเยียม ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.64 7.51 7.51 7.64 7.78 7.78 7.77 7.93 7.93 8.05 8.05 8.05 8.05 8.16 8.15
37 ธงของประเทศไซปรัส ไซปรัส ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.38 7.43 7.56 7.59 7.59 7.59 7.65 7.53 7.40 7.29 7.29 7.29 7.29 7.70 7.60
6 ธงของประเทศเดนมาร์ก เดนมาร์ก ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 9.28 9.09 9.15 9.22 9.22 9.22 9.20 9.11 9.11 9.38 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52
5 ธงของประเทศฟินแลนด์ ฟินแลนด์ ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 9.29 9.27 9.20 9.25 9.14 9.03 9.03 9.03 9.03 9.03 9.06 9.06 9.19 9.25 9.25
22 ธงของประเทศฝรั่งเศส ฝรั่งเศส ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.07 7.99 7.99 8.12 7.80 7.80 7.92 7.92 8.04 7.92 7.88 7.77 7.77 8.07 8.07
14 ธงของประเทศเยอรมนี เยอรมนี ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.80 8.67 8.67 8.68 8.68 8.61 8.63 8.64 8.64 8.31 8.34 8.34 8.38 8.82 8.82
25 ธงของประเทศกรีซ กรีซ ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.97 7.56 7.39 7.43 7.29 7.29 7.23 7.45 7.45 7.65 7.65 7.65 7.92 8.13 8.13
3 ธงของประเทศไอซ์แลนด์ ไอซ์แลนด์ ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 9.52 9.18 9.37 9.58 9.58 9.58 9.50 9.58 9.58 9.65 9.65 9.65 9.65 9.65 9.71
8 ธงของประเทศไอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 9.13 9.00 9.05 9.24 9.15 9.15 9.15 8.85 8.72 8.68 8.56 8.56 8.79 9.01 9.01
34 ธงของประเทศอิตาลี อิตาลี ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.69 7.68 7.74 7.52 7.71 7.98 7.98 7.98 7.85 7.85 7.74 7.74 7.83 7.98 7.73
13 ธงของประเทศลักเซมเบิร์ก ลักเซมเบิร์ก ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.81 8.68 8.68 8.81 8.81 8.81 8.81 8.88 8.88 8.88 8.88 8.88 8.88 9.10 9.10
33 ธงของประเทศมอลตา มอลตา ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.70 7.57 7.68 7.95 8.21 8.15 8.39 8.39 8.39 8.28 8.28 8.28 8.28 8.39 8.39
9 ธงของประเทศเนเธอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 9.00 8.88 8.96 9.01 8.89 8.89 8.80 8.92 8.92 8.84 8.99 8.99 8.99 9.53 9.66
1 ธงของประเทศนอร์เวย์ นอร์เวย์ ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 9.81 9.75 9.81 9.87 9.87 9.87 9.93 9.93 9.93 9.93 9.93 9.80 9.80 9.68 9.55
28 ธงของประเทศโปรตุเกส โปรตุเกส ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.95 7.82 7.90 8.03 7.84 7.84 7.86 7.79 7.79 7.65 7.92 7.81 8.02 8.05 8.16
22 ธงของประเทศสเปน สเปน ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.07 7.94 8.12 8.29 8.08 8.08 8.30 8.30 8.05 8.02 8.02 8.02 8.16 8.45 8.34
4 ธงของประเทศสวีเดน สวีเดน ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 9.39 9.26 9.26 9.39 9.39 9.39 9.39 9.45 9.73 9.73 9.73 9.50 9.50 9.88 9.88
7 ธงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 9.14 8.90 8.83 9.03 9.03 9.03 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.15 9.02
103 ธงของประเทศตุรกี ตุรกี กึ่งอำนาจนิยม 4.35 4.35 4.48 4.09 4.37 4.88 5.04 5.12 5.12 5.63 5.76 5.73 5.73 5.69 5.70
18 ธงของสหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.28 8.10 8.54 8.52 8.53 8.53 8.36 8.31 8.31 8.31 8.21 8.16 8.16 8.15 8.08
ยุโรปกลางและตะวันออก 64 ธงของประเทศแอลเบเนีย แอลเบเนีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.41 6.11 6.08 5.89 5.98 5.98 5.91 5.91 5.67 5.67 5.67 5.81 5.86 5.91 5.91
82 ธงของประเทศอาร์มีเนีย อาร์มีเนีย กึ่งอำนาจนิยม 5.63 5.49 5.35 5.54 4.79 4.11 3.88 4.00 4.13 4.02 4.09 4.09 4.09 4.09 4.15
134 ธงของประเทศอาเซอร์ไบจาน อาเซอร์ไบจาน อำนาจนิยม 2.87 2.68 2.68 2.75 2.65 2.65 2.65 2.71 2.83 3.06 3.15 3.15 3.15 3.19 3.31
153 ธงของประเทศเบลารุส เบลารุส อำนาจนิยม 1.99 2.41 2.59 2.48 3.13 3.13 3.54 3.62 3.69 3.04 3.04 3.16 3.34 3.34 3.34
97 ธงของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา กึ่งอำนาจนิยม 5.00 5.04 4.84 4.86 4.98 4.87 4.87 4.83 4.78 5.02 5.11 5.24 5.32 5.70 5.78
57 ธงของประเทศบัลแกเรีย บัลแกเรีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.53 6.64 6.71 7.03 7.03 7.03 7.01 7.14 6.73 6.83 6.72 6.78 6.84 7.02 7.10
59 ธงของประเทศโครเอเชีย โครเอเชีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.50 6.50 6.50 6.57 6.57 6.63 6.75 6.93 6.93 6.93 6.93 6.73 6.81 7.04 7.04
25 ธงของประเทศเช็กเกีย เช็กเกีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.97 7.74 7.67 7.69 7.69 7.62 7.82 7.94 7.94 8.06 8.19 8.19 8.19 8.19 8.17
27 ธงของประเทศเอสโตเนีย เอสโตเนีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.96 7.84 7.84 7.90 7.97 7.79 7.85 7.85 7.74 7.61 7.61 7.61 7.68 7.68 7.74
90 ธงของประเทศจอร์เจีย จอร์เจีย กึ่งอำนาจนิยม 5.20 5.12 5.31 5.42 5.50 5.93 5.93 5.88 5.82 5.95 5.53 4.74 4.59 4.62 4.90
56 ธงของประเทศฮังการี ฮังการี ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.64 6.50 6.56 6.63 6.63 6.64 6.72 6.84 6.90 6.96 6.96 7.04 7.21 7.44 7.53
127 ธงของประเทศคาซัคสถาน คาซัคสถาน อำนาจนิยม 3.08 3.08 3.14 2.94 2.94 3.06 3.06 3.06 3.17 3.06 2.95 3.24 3.30 3.45 3.62
116 ธงของประเทศคีร์กีซสถาน คีร์กีซสถาน อำนาจนิยม 3.62 3.62 4.21 4.89 5.11 5.11 4.93 5.33 5.24 4.69 4.69 4.34 4.31 4.05 4.08
38 ธงของประเทศลัตเวีย ลัตเวีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.37 7.31 7.24 7.49 7.38 7.25 7.31 7.37 7.48 7.05 7.05 7.05 7.05 7.23 7.37
39 ธงของประเทศลิทัวเนีย ลิทัวเนีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.31 7.18 7.13 7.50 7.50 7.41 7.47 7.54 7.54 7.54 7.24 7.24 7.24 7.36 7.43
69 ธงของประเทศมอลโดวา มอลโดวา ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.23 6.10 5.78 5.75 5.85 5.94 6.01 6.35 6.32 6.32 6.32 6.32 6.33 6.50 6.50
61 ธงของประเทศมอนเตเนโกร มอนเตเนโกร ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.45 6.02 5.77 5.65 5.74 5.69 5.72 6.01 5.94 5.94 6.05 6.15 6.27 6.43 6.57
72 ธงของประเทศมาซิโดเนียเหนือ มาซิโดเนียเหนือ ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.10 6.03 5.89 5.97 5.87 5.57 5.23 6.02 6.25 6.16 6.16 6.16 6.16 6.21 6.33
46 ธงของประเทศโปแลนด์ โปแลนด์ ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.04 6.80 6.85 6.62 6.67 6.67 6.83 7.09 7.47 7.12 7.12 7.12 7.05 7.30 7.30
61 ธงของประเทศโรมาเนีย โรมาเนีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.45 6.43 6.40 6.49 6.38 6.44 6.62 6.68 6.68 6.54 6.54 6.54 6.60 7.06 7.06
146 ธงของประเทศรัสเซีย รัสเซีย อำนาจนิยม 2.28 3.24 3.31 3.11 2.94 3.17 3.24 3.31 3.39 3.59 3.74 3.92 4.26 4.48 5.02
68 ธงของประเทศเซอร์เบีย เซอร์เบีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.33 6.36 6.22 6.41 6.41 6.41 6.57 6.71 6.71 6.67 6.33 6.33 6.33 6.49 6.62
43 ธงของประเทศสโลวาเกีย สโลวาเกีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.07 7.03 6.97 7.17 7.10 7.16 7.29 7.29 7.35 7.35 7.35 7.35 7.35 7.33 7.40
31 ธงของประเทศสโลวีเนีย สโลวีเนีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.75 7.54 7.54 7.50 7.50 7.50 7.51 7.57 7.57 7.88 7.88 7.76 7.69 7.96 7.96
157 ธงของประเทศทาจิกิสถาน ทาจิกิสถาน อำนาจนิยม 1.94 1.94 1.94 1.93 1.93 1.93 1.89 1.95 2.37 2.51 2.51 2.51 2.51 2.45 2.45
161 ธงของประเทศเติร์กเมนิสถาน เติร์กเมนิสถาน อำนาจนิยม 1.66 1.66 1.72 1.72 1.72 1.72 1.83 1.83 1.83 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.83
87 ธงของประเทศยูเครน ยูเครน กึ่งอำนาจนิยม 5.42 5.57 5.81 5.90 5.69 5.69 5.70 5.70 5.42 5.84 5.91 5.94 6.30 6.94 6.94
149 ธงของประเทศอุซเบกิสถาน อุซเบกิสถาน อำนาจนิยม 2.12 2.12 2.12 2.01 2.01 1.95 1.95 1.95 2.45 1.72 1.72 1.74 1.74 1.74 1.85
ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 50 ธงของประเทศอาร์เจนตินา อาร์เจนตินา ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.85 6.81 6.95 7.02 7.02 6.96 6.96 7.02 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84 6.63 6.63
100 ธงของประเทศโบลิเวีย โบลิเวีย กึ่งอำนาจนิยม 4.51 4.65 5.08 4.84 5.70 5.49 5.63 5.75 5.79 5.79 5.84 5.84 5.92 6.15 5.98
51 ธงของประเทศบราซิล บราซิล ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.78 6.86 6.92 6.86 6.97 6.86 6.90 6.96 7.38 7.12 7.12 7.12 7.12 7.38 7.38
19 ธงของประเทศชิลี ชิลี ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.22 7.92 8.28 8.08 7.97 7.84 7.78 7.84 7.80 7.80 7.54 7.54 7.67 7.89 7.89
53 ธงของประเทศโคลอมเบีย โคลอมเบีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.72 6.48 7.04 7.13 6.96 6.67 6.67 6.62 6.55 6.55 6.63 6.63 6.55 6.54 6.40
17 ธงของประเทศคอสตาริกา คอสตาริกา ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.29 8.07 8.16 8.13 8.07 7.88 7.88 7.96 8.03 8.03 8.10 8.10 8.04 8.04 8.04
139 ธงของประเทศคิวบา คิวบา อำนาจนิยม 2.65 2.59 2.84 2.84 3.00 3.31 3.46 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52
65 ธงของสาธารณรัฐโดมินิกัน สาธารณรัฐโดมินิกัน ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.39 6.45 6.32 6.54 6.54 6.66 6.67 6.67 6.67 6.74 6.49 6.20 6.20 6.20 6.13
81 ธงของประเทศเอกวาดอร์ เอกวาดอร์ กึ่งอำนาจนิยม 5.69 5.71 6.13 6.33 6.27 6.02 5.81 5.87 5.87 5.87 5.78 5.72 5.77 5.64 5.64
93 ธงของประเทศเอลซัลวาดอร์ เอลซัลวาดอร์ กึ่งอำนาจนิยม 5.06 5.72 5.90 6.15 5.96 6.43 6.64 6.64 6.53 6.53 6.47 6.47 6.47 6.40 6.22
98 ธงของประเทศกัวเตมาลา กัวเตมาลา กึ่งอำนาจนิยม 4.68 4.62 4.97 5.26 5.60 5.86 5.92 5.92 5.81 5.81 5.88 5.88 6.05 6.07 6.07
67 ธงของประเทศกายอานา กายอานา ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.34 6.25 6.01 6.15 6.67 6.46 6.25 6.05 5.91 6.05 6.05 6.05 6.05 6.12 6.15
135 ธงของประเทศเฮติ เฮติ อำนาจนิยม 2.81 3.48 4.22 4.57 4.91 4.03 4.02 3.94 3.82 3.94 3.96 4.00 4.00 4.19 4.19
91 ธงของประเทศฮอนดูรัส ฮอนดูรัส กึ่งอำนาจนิยม 5.15 5.10 5.36 5.42 5.63 5.72 5.92 5.84 5.84 5.84 5.84 5.84 5.76 6.18 6.25
42 ธงของประเทศจาเมกา จาเมกา ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.13 7.13 7.13 6.96 7.02 7.29 7.39 7.39 7.39 7.39 7.39 7.13 7.21 7.21 7.34
89 ธงของประเทศเม็กซิโก เม็กซิโก กึ่งอำนาจนิยม 5.25 5.57 6.07 6.09 6.19 6.41 6.47 6.55 6.68 6.91 6.90 6.93 6.93 6.78 6.67
143 ธงของประเทศนิการากัว นิการากัว อำนาจนิยม 2.50 2.69 3.60 3.55 3.63 4.66 4.81 5.26 5.32 5.46 5.56 5.56 5.73 6.07 5.68
49 ธงของประเทศปานามา ปานามา ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.91 6.85 7.18 7.05 7.05 7.08 7.13 7.19 7.08 7.08 7.08 7.08 7.15 7.35 7.35
77 ธงของประเทศปารากวัย ปารากวัย กึ่งอำนาจนิยม 5.89 5.86 6.18 6.24 6.24 6.31 6.27 6.33 6.26 6.26 6.26 6.40 6.40 6.40 6.16
75 ธงของประเทศเปรู เปรู กึ่งอำนาจนิยม 5.92 6.09 6.53 6.60 6.60 6.49 6.65 6.58 6.54 6.54 6.47 6.59 6.40 6.31 6.11
48 ธงของประเทศซูรินาม ซูรินาม ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.95 6.82 6.82 6.98 6.98 6.76 6.77 6.77 6.77 6.77 6.65 6.65 6.65 6.58 6.52
41 ธงของประเทศตรินิแดดและโตเบโก ตรินิแดดและโตเบโก ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.16 7.16 7.16 7.16 7.16 7.04 7.10 7.10 6.99 6.99 6.99 7.16 7.16 7.21 7.18
11 ธงของประเทศอุรุกวัย อุรุกวัย ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.91 8.85 8.61 8.38 8.38 8.12 8.17 8.17 8.17 8.17 8.17 8.17 8.10 8.08 7.96
147 ธงของประเทศเวเนซุเอลา เวเนซุเอลา อำนาจนิยม 2.23 2.11 2.76 2.88 3.16 3.87 4.68 5.00 5.07 5.07 5.15 5.08 5.18 5.34 5.42
เอเชียและออสตราเลเชีย 167 ธงของประเทศอัฟกานิสถาน อัฟกานิสถาน อำนาจนิยม 0.32 0.32 2.85 2.85 2.97 2.55 2.55 2.77 2.77 2.48 2.48 2.48 2.48 3.02 3.06
15 ธงของประเทศออสเตรเลีย ออสเตรเลีย ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.71 8.90 8.96 9.09 9.09 9.09 9.01 9.01 9.01 9.13 9.22 9.22 9.22 9.09 9.09
73 ธงของประเทศบังกลาเทศ บังกลาเทศ กึ่งอำนาจนิยม 5.99 5.99 5.99 5.88 5.57 5.43 5.73 5.73 5.78 5.86 5.86 5.86 5.87 5.52 6.11
84 ธงของประเทศภูฏาน ภูฏาน กึ่งอำนาจนิยม 5.54 5.71 5.71 5.30 5.30 5.08 4.93 4.93 4.87 4.82 4.65 4.57 4.68 4.30 2.62
121 ธงของประเทศกัมพูชา กัมพูชา อำนาจนิยม 3.18 2.90 3.10 3.53 3.59 3.63 4.27 4.27 4.78 4.60 4.96 4.87 4.87 4.87 4.77
156 ธงของประเทศจีน จีน อำนาจนิยม 1.94 2.21 2.27 2.26 3.32 3.10 3.18 3.14 3.00 3.00 3.00 3.14 3.14 3.04 2.97
83 ธงของประเทศฟีจี ฟีจี กึ่งอำนาจนิยม 5.55 5.61 5.72 5.85 5.85 5.85 5.64 5.69 5.61 3.61 3.67 3.67 3.62 5.11 5.66
88 ธงของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ฮ่องกง กึ่งอำนาจนิยม 5.28 5.60 5.57 6.02 6.15 6.31 6.42 6.50 6.46 6.42 6.42 5.92 5.92 5.85 6.03
46 ธงของประเทศอินเดีย อินเดีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.04 6.91 6.61 6.90 7.23 7.23 7.81 7.74 7.92 7.69 7.52 7.30 7.28 7.80 7.68
54 ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.71 6.71 6.30 6.48 6.39 6.39 6.97 7.03 6.95 6.82 6.76 6.53 6.53 6.34 6.41
16 ธงของประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.33 8.15 8.13 7.99 7.99 7.88 7.99 7.96 8.08 8.08 8.08 8.08 8.08 8.25 8.15
159 ธงของประเทศลาว ลาว อำนาจนิยม 1.77 1.77 1.77 2.14 2.37 2.37 2.37 2.21 2.21 2.21 2.32 2.10 2.10 2.10 2.10
40 ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.30 7.24 7.19 7.16 6.88 6.54 6.54 6.43 6.49 6.49 6.41 6.19 6.19 6.36 5.98
66 ธงของประเทศมองโกเลีย มองโกเลีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.35 6.42 6.48 6.50 6.50 6.50 6.62 6.62 6.62 6.51 6.35 6.23 6.36 6.60 6.60
166 ธงของประเทศพม่า พม่า อำนาจนิยม 0.74 1.02 3.04 3.55 3.83 3.83 4.20 4.14 3.05 2.76 2.35 1.77 1.77 1.77 1.77
101 ธงของประเทศเนปาล เนปาล กึ่งอำนาจนิยม 4.49 4.41 5.22 5.28 5.18 5.18 4.86 4.77 4.77 4.77 4.16 4.24 4.24 4.05 3.42
2 ธงของประเทศนิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์ ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 9.61 9.37 9.25 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 9.19 9.01
165 ธงของประเทศเกาหลีเหนือ เกาหลีเหนือ อำนาจนิยม 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 0.86 1.03
107 ธงของประเทศปากีสถาน ปากีสถาน กึ่งอำนาจนิยม 4.13 4.31 4.31 4.25 4.17 4.26 4.33 4.40 4.64 4.64 4.57 4.55 4.55 4.46 3.92
74 ธงของประเทศปาปัวนิวกินี ปาปัวนิวกินี กึ่งอำนาจนิยม 5.97 6.10 6.10 6.03 6.03 6.03 6.03 6.03 6.03 6.36 6.32 6.32 6.54 6.54 6.54
52 ธงของประเทศฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.73 6.62 6.56 6.64 6.71 6.71 6.94 6.84 6.77 6.41 6.30 6.12 6.12 6.12 6.48
70 ธงของประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์ ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.22 6.23 6.03 6.02 6.38 6.32 6.38 6.14 6.03 5.92 5.88 5.89 5.89 5.89 5.89
24 ธงของประเทศเกาหลีใต้ เกาหลีใต้ ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.03 8.16 8.01 8.00 8.00 8.00 7.92 7.97 8.06 8.06 8.13 8.06 8.11 8.01 7.88
60 ธงของประเทศศรีลังกา ศรีลังกา ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.47 6.14 6.14 6.27 6.19 6.48 6.48 6.42 5.69 5.69 5.75 6.58 6.64 6.61 6.58
10 ธงของสาธารณรัฐจีน ไต้หวัน ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.99 8.99 8.94 7.73 7.73 7.73 7.79 7.83 7.65 7.57 7.57 7.46 7.52 7.82 7.82
55  ไทย ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.67 6.04 6.04 6.32 4.63 4.63 4.92 5.09 5.39 6.25 6.55 6.55 6.55 6.81 5.67
44  ติมอร์-เลสเต ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.06 7.06 7.06 7.19 7.19 7.19 7.24 7.24 7.24 7.24 7.16 7.22 7.22 7.22 6.41
138 ธงของประเทศเวียดนาม เวียดนาม อำนาจนิยม 2.73 2.94 2.94 3.08 3.08 3.08 3.38 3.53 3.41 3.29 2.89 2.96 2.94 2.53 2.75
ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ 113 ธงของประเทศแอลจีเรีย แอลจีเรีย อำนาจนิยม 3.66 3.77 3.77 4.01 3.50 3.56 3.56 3.95 3.83 3.83 3.83 3.44 3.44 3.32 3.17
142 ธงของประเทศบาห์เรน บาห์เรน อำนาจนิยม 2.52 2.52 2.49 2.55 2.71 2.71 2.79 2.79 2.87 2.87 2.53 2.92 3.49 3.38 3.53
131 ธงของประเทศอียิปต์ อียิปต์ อำนาจนิยม 2.93 2.93 2.93 3.06 3.36 3.36 3.31 3.18 3.16 3.27 4.56 3.95 3.07 3.89 3.90
154 ธงของประเทศอิหร่าน อิหร่าน อำนาจนิยม 1.96 1.95 2.20 2.38 2.45 2.45 2.34 2.16 1.98 1.98 1.98 1.98 1.94 2.83 2.93
124 ธงของประเทศอิรัก อิรัก อำนาจนิยม 3.13 3.51 3.62 3.74 4.06 4.09 4.08 4.08 4.23 4.10 4.10 4.03 4.00 4.00 4.01
29 ธงของประเทศอิสราเอล อิสราเอล ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.93 7.97 7.84 7.86 7.79 7.79 7.85 7.77 7.63 7.53 7.53 7.53 7.48 7.48 7.28
122 ธงของประเทศจอร์แดน จอร์แดน อำนาจนิยม 3.17 3.49 3.62 3.93 3.93 3.87 3.96 3.86 3.76 3.76 3.76 3.89 3.74 3.93 3.92
111 ธงของประเทศคูเวต คูเวต อำนาจนิยม 3.83 3.91 3.80 3.93 3.85 3.85 3.85 3.85 3.78 3.78 3.78 3.74 3.88 3.39 3.09
115 ธงของประเทศเลบานอน เลบานอน อำนาจนิยม 3.64 3.84 4.16 4.36 4.63 4.72 4.86 4.86 5.12 5.05 5.05 5.32 5.82 5.62 5.82
151 ธงของประเทศลิเบีย ลิเบีย อำนาจนิยม 2.06 1.95 1.95 2.02 2.19 2.32 2.25 2.25 3.80 4.82 5.15 3.55 1.94 2.00 1.84
95 ธงของประเทศโมร็อกโก โมร็อกโก กึ่งอำนาจนิยม 5.04 5.04 5.04 5.10 4.99 4.87 4.77 4.66 4.00 4.07 4.07 3.83 3.79 3.88 3.90
125 ธงของประเทศโอมาน โอมาน อำนาจนิยม 3.12 3.00 3.00 3.06 3.04 3.04 3.04 3.04 3.15 3.26 3.26 3.26 2.86 2.98 2.77
110 ธงของปาเลสไตน์ ปาเลสไตน์ อำนาจนิยม 3.86 3.94 3.83 3.89 4.39 4.46 4.49 4.57 4.72 4.80 4.80 4.97 5.44 5.83 6.01
114 ธงของประเทศกาตาร์ กาตาร์ อำนาจนิยม 3.65 3.65 3.24 3.19 3.19 3.19 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.09 2.92 2.78
150 ธงของประเทศซาอุดีอาระเบีย ซาอุดีอาระเบีย อำนาจนิยม 2.08 2.08 2.08 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.82 1.82 1.71 1.77 1.84 1.90 1.92
144 ธงของประเทศซูดาน ซูดาน อำนาจนิยม 2.47 2.47 2.54 2.70 2.15 2.15 2.37 2.37 2.54 2.54 2.38 2.38 2.42 2.81 2.90
163 ธงของประเทศซีเรีย ซีเรีย อำนาจนิยม 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.74 1.86 1.63 1.99 2.31 2.18 2.36
85 ธงของประเทศตูนิเซีย ตูนิเซีย กึ่งอำนาจนิยม 5.51 5.99 6.59 6.72 6.41 6.32 6.40 6.72 6.31 5.76 5.67 5.53 2.79 2.96 3.06
133 ธงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อำนาจนิยม 2.90 2.90 2.70 2.76 2.76 2.69 2.75 2.75 2.64 2.52 2.58 2.58 2.52 2.60 2.42
155 ธงของประเทศเยเมน เยเมน อำนาจนิยม 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 2.07 2.07 2.24 2.79 2.79 3.12 2.57 2.64 2.95 2.98
แอฟริกาใต้สะฮารา 109 ธงของประเทศแองโกลา แองโกลา อำนาจนิยม 3.96 3.37 3.66 3.72 3.62 3.62 3.40 3.35 3.35 3.35 3.35 3.32 3.32 3.35 2.41
104 ธงของประเทศเบนิน เบนิน กึ่งอำนาจนิยม 4.28 4.19 4.58 5.09 5.74 5.61 5.67 5.72 5.65 5.87 6.00 6.06 6.17 6.06 6.16
32 ธงของประเทศบอตสวานา บอตสวานา ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.73 7.73 7.62 7.81 7.81 7.81 7.87 7.87 7.87 7.98 7.85 7.63 7.63 7.47 7.60
127 ธงของประเทศบูร์กินาฟาโซ บูร์กินาฟาโซ อำนาจนิยม 3.08 3.84 3.73 4.04 4.75 4.75 4.70 4.70 4.09 4.15 3.52 3.59 3.59 3.60 3.72
148 ธงของประเทศบุรุนดี บุรุนดี อำนาจนิยม 2.13 2.13 2.14 2.15 2.33 2.33 2.40 2.49 3.33 3.41 3.60 4.01 4.01 4.51 4.51
35 ธงของประเทศกาบูเวร์ดี กาบูเวร์ดี ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.65 7.65 7.65 7.78 7.88 7.88 7.94 7.81 7.81 7.92 7.92 7.92 7.94 7.81 7.43
140 ธงของประเทศแคเมอรูน แคเมอรูน อำนาจนิยม 2.56 2.56 2.77 2.85 3.28 3.61 3.46 3.66 3.41 3.41 3.44 3.41 3.41 3.46 3.27
164 ธงของสาธารณรัฐแอฟริกากลาง สาธารณรัฐแอฟริกากลาง อำนาจนิยม 1.35 1.43 1.32 1.32 1.52 1.52 1.61 1.57 1.49 1.49 1.99 1.82 1.82 1.86 1.61
160 ธงของประเทศชาด ชาด อำนาจนิยม 1.67 1.67 1.55 1.61 1.61 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.62 1.62 1.52 1.52 1.65
120 ธงของประเทศคอโมโรส คอโมโรส อำนาจนิยม 3.20 3.20 3.09 3.15 3.71 3.71 3.71 3.71 3.52 3.52 3.52 3.52 3.41 3.58 3.90
136 ธงของสาธารณรัฐคองโก สาธารณรัฐคองโก อำนาจนิยม 2.79 2.79 3.11 3.11 3.31 3.25 2.91 2.91 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.94 3.19
106  โกตดิวัวร์ กึ่งอำนาจนิยม 4.22 4.22 4.11 4.05 4.15 3.93 3.81 3.31 3.53 3.25 3.25 3.08 3.02 3.27 3.38
162 ธงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก อำนาจนิยม 1.48 1.40 1.13 1.13 1.49 1.61 1.93 2.11 1.75 1.83 1.92 2.15 2.15 2.28 2.76
137 ธงของประเทศจิบูตี จิบูตี อำนาจนิยม 2.74 2.74 2.71 2.77 2.87 2.76 2.83 2.90 2.99 2.96 2.74 2.68 2.20 2.37 2.37
158 ธงของประเทศอิเควทอเรียลกินี อิเควทอเรียลกินี อำนาจนิยม 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.81 1.70 1.77 1.66 1.77 1.83 1.77 1.84 2.19 2.09
152 ธงของประเทศเอริเทรีย เอริเทรีย อำนาจนิยม 2.03 2.03 2.15 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.44 2.40 2.40 2.34 2.31 2.31 2.31
129 เอสวาตินี เอสวาตีนี อำนาจนิยม 3.01 3.08 3.08 3.14 3.03 3.03 3.03 3.09 3.09 3.20 3.20 3.26 2.90 3.04 2.93
122 ธงของประเทศเอธิโอเปีย เอธิโอเปีย อำนาจนิยม 3.17 3.30 3.38 3.44 3.35 3.42 3.60 3.83 3.72 3.83 3.72 3.79 3.68 4.52 4.72
118 ธงของประเทศกาบอง กาบอง อำนาจนิยม 3.40 3.40 3.54 3.61 3.61 3.61 3.74 3.76 3.76 3.76 3.56 3.48 3.29 3.00 2.72
102 ธงของประเทศแกมเบีย แกมเบีย กึ่งอำนาจนิยม 4.47 4.41 4.49 4.33 4.31 4.06 2.91 2.97 3.05 3.31 3.31 3.38 3.38 4.19 4.39
63 ธงของประเทศกานา กานา ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.43 6.50 6.50 6.63 6.63 6.69 6.75 6.86 6.33 6.33 6.02 6.02 6.02 5.35 5.35
145 ธงของประเทศกินี กินี อำนาจนิยม 2.32 2.28 3.08 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.01 2.84 2.79 2.79 2.79 2.09 2.02
140 ธงของประเทศกินี-บิสเซา กินี-บิสเซา อำนาจนิยม 2.56 2.75 2.63 2.63 1.98 1.98 1.98 1.93 1.93 1.26 1.43 1.99 1.99 1.99 2.00
94 ธงของประเทศเคนยา เคนยา กึ่งอำนาจนิยม 5.05 5.05 5.05 5.18 5.11 5.11 5.33 5.33 5.13 5.13 4.71 4.71 4.71 4.79 5.08
71 ธงของประเทศเลโซโท เลโซโท ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.19 6.30 6.30 6.54 6.64 6.64 6.59 6.59 6.66 6.66 6.66 6.33 6.02 6.29 6.48
86 ธงของประเทศไลบีเรีย ไลบีเรีย กึ่งอำนาจนิยม 5.43 5.43 5.32 5.45 5.35 5.23 5.31 4.95 4.95 4.95 4.95 5.07 5.07 5.25 5.22
80 ธงของประเทศมาดากัสการ์ มาดากัสการ์ กึ่งอำนาจนิยม 5.70 5.70 5.70 5.64 5.22 5.11 5.07 4.85 4.42 4.32 3.93 3.93 3.94 5.57 5.82
76 ธงของประเทศมาลาวี มาลาวี กึ่งอำนาจนิยม 5.91 5.74 5.74 5.50 5.49 5.49 5.55 5.55 5.66 6.00 6.08 5.84 5.84 5.13 4.97
119 ธงของประเทศมาลี มาลี อำนาจนิยม 3.23 3.48 3.93 4.92 5.41 5.64 5.70 5.70 5.79 5.90 5.12 6.36 6.01 5.87 5.99
108 ธงของประเทศมอริเตเนีย มอริเตเนีย กึ่งอำนาจนิยม 4.03 4.03 3.92 3.92 3.82 3.82 3.96 3.96 4.17 4.17 4.17 4.17 3.86 3.91 3.12
21 ธงของประเทศมอริเชียส มอริเชียส ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.14 8.08 8.14 8.22 8.22 8.22 8.28 8.27 8.17 8.17 8.17 8.04 8.04 8.04 8.04
117 ธงของประเทศโมซัมบิก โมซัมบิก อำนาจนิยม 3.51 3.51 3.51 3.65 3.85 4.02 4.02 4.60 4.66 4.77 4.88 4.90 4.90 5.49 5.28
58 ธงของประเทศนามิเบีย นามิเบีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.52 6.52 6.52 6.43 6.25 6.31 6.31 6.31 6.24 6.24 6.24 6.24 6.23 6.48 6.54
112 ธงของประเทศไนเจอร์ ไนเจอร์ อำนาจนิยม 3.73 3.22 3.29 3.29 3.76 3.76 3.96 4.62 4.02 4.08 4.16 4.16 3.38 3.41 3.54
105 ธงของประเทศไนจีเรีย ไนจีเรีย กึ่งอำนาจนิยม 4.23 4.11 4.10 4.12 4.44 4.44 4.50 3.85 3.76 3.77 3.77 3.83 3.47 3.53 3.52
126 ธงของประเทศรวันดา รวันดา อำนาจนิยม 3.10 3.10 3.10 3.16 3.35 3.19 3.07 3.07 3.25 3.38 3.36 3.25 3.25 3.71 3.82
79 ธงของประเทศเซเนกัล เซเนกัล กึ่งอำนาจนิยม 5.72 5.53 5.67 5.81 6.15 6.15 6.21 6.08 6.15 6.15 6.09 5.51 5.27 5.37 5.37
96 ธงของประเทศเซียร์ราลีโอน เซียร์ราลีโอน กึ่งอำนาจนิยม 5.03 4.97 4.86 4.86 4.66 4.66 4.55 4.55 4.56 4.64 4.71 4.51 4.51 4.11 3.57
45 ธงของประเทศแอฟริกาใต้ แอฟริกาใต้ ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.05 7.05 7.05 7.24 7.24 7.24 7.41 7.56 7.82 7.90 7.79 7.79 7.79 7.91 7.91
92 ธงของประเทศแทนซาเนีย แทนซาเนีย กึ่งอำนาจนิยม 5.10 5.10 5.10 5.16 5.41 5.47 5.76 5.58 5.77 5.77 5.88 5.64 5.64 5.28 5.18
130 ธงของประเทศโตโก โตโก อำนาจนิยม 2.99 2.80 2.80 3.30 3.10 3.05 3.32 3.41 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 2.43 1.75
99 ธงของประเทศยูกันดา ยูกันดา กึ่งอำนาจนิยม 4.55 4.48 4.94 5.02 5.20 5.09 5.26 5.22 5.22 5.22 5.16 5.13 5.05 5.03 5.14
78 ธงของประเทศแซมเบีย แซมเบีย กึ่งอำนาจนิยม 5.80 5.72 4.86 5.09 5.61 5.68 5.99 6.28 6.39 6.26 6.26 6.19 5.68 5.25 5.25
132 ธงของประเทศซิมบับเว ซิมบับเว อำนาจนิยม 2.92 2.92 3.16 3.16 3.16 3.16 3.05 3.05 2.78 2.67 2.67 2.68 2.64 2.53 2.62

ส่วนประกอบ[แก้]

ตารางต่อไปนี้แสดงทั้ง 5 ส่วนประกอบที่ประกอบกันเป็นคะแนนของแต่ละประเทศในปี 2022 และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2021

ปี 2022
ลำดับที่ Δ อันดับ ประเทศ ระดับ คะแนนโดยรวม Δ Score กระบวนการเลือกตั้งและพหุนิยม การทำงานของรัฐบาล การมีส่วนร่วมทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง เสรีภาพพลเมือง
ประชาธิปไตยสมบูรณ์
1 Steady ธงของประเทศนอร์เวย์ นอร์เวย์ ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 9.81 เพิ่มขึ้น 0.06 10.00 9.64 10.00 10.00 9.41
2 Steady ธงของประเทศนิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์ ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 9.61 เพิ่มขึ้น 0.14 10.00 9.29 10.00 8.75 10.00
3 เพิ่มขึ้น 2 ธงของประเทศไอซ์แลนด์ ไอซ์แลนด์ ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 9.52 เพิ่มขึ้น 0.34 10.00 9.64 8.89 9.38 9.71
4 Steady ธงของประเทศสวีเดน สวีเดน ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 9.39 เพิ่มขึ้น 0.13 9.58 9.64 8.33 10.00 9.41
5 ลดลง 2 ธงของประเทศฟินแลนด์ ฟินแลนด์ ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 9.29 เพิ่มขึ้น 0.02 10.00 9.64 8.33 8.75 9.71
6 Steady ธงของประเทศเดนมาร์ก เดนมาร์ก ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 9.28 เพิ่มขึ้น 0.19 10.00 9.29 8.33 9.38 9.41
7 เพิ่มขึ้น 2 ธงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 9.14 เพิ่มขึ้น 0.24 9.58 9.29 8.33 9.38 9.12
8 ลดลง 1 ธงของประเทศไอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 9.13 เพิ่มขึ้น 0.13 10.00 8.21 8.33 10.00 9.12
9 เพิ่มขึ้น 2 ธงของประเทศเนเธอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 9.00 เพิ่มขึ้น 0.12 9.58 8.93 8.33 8.75 9.41
10 ลดลง 2 ธงของสาธารณรัฐจีน ไต้หวัน ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.99 Steady 10.00 9.64 7.78 8.13 9.41
11 เพิ่มขึ้น 2 ธงของประเทศอุรุกวัย อุรุกวัย ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.91 เพิ่มขึ้น 0.06 10.00 8.93 7.78 8.13 9.71
12 Steady ธงของประเทศแคนาดา แคนาดา ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.88 เพิ่มขึ้น 0.01 10.00 8.57 8.89 8.13 8.82
13 เพิ่มขึ้น 1 ธงของประเทศลักเซมเบิร์ก ลักเซมเบิร์ก ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.81 เพิ่มขึ้น 0.13 10.00 8.93 6.67 8.75 9.71
14 เพิ่มขึ้น 1 ธงของประเทศเยอรมนี เยอรมนี ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.80 เพิ่มขึ้น 0.13 9.58 8.57 8.33 8.13 9.41
15 ลดลง 6 ธงของประเทศออสเตรเลีย ออสเตรเลีย ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.71 ลดลง 0.19 10.00 8.57 7.78 7.50 9.71
16 เพิ่มขึ้น 1 ธงของประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.33 เพิ่มขึ้น 0.18 9.17 8.57 6.67 8.13 9.12
17 เพิ่มขึ้น 3 ธงของประเทศคอสตาริกา คอสตาริกา ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.29 เพิ่มขึ้น 0.22 9.58 7.50 7.78 6.88 9.71
18 Steady ธงของสหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.28 เพิ่มขึ้น 0.18 9.58 7.50 8.33 6.88 9.12
19 เพิ่มขึ้น 6 ธงของประเทศชิลี ชิลี ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.22 เพิ่มขึ้น 0.30 9.58 8.21 6.67 7.50 9.12
20 Steady ธงของประเทศออสเตรีย ออสเตรีย ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.20 เพิ่มขึ้น 0.13 9.58 7.14 8.89 6.88 8.53
21 ลดลง 2 ธงของประเทศมอริเชียส มอริเชียส ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.14 เพิ่มขึ้น 0.06 9.17 7.86 6.11 8.75 8.82
22 Steady ธงของประเทศฝรั่งเศส ฝรั่งเศส ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.07 เพิ่มขึ้น 0.08 9.58 7.86 7.78 6.88 8.24
เพิ่มขึ้น 2 ธงของประเทศสเปน สเปน ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.07 เพิ่มขึ้น 0.13 9.58 7.50 7.22 7.50 8.53
24 ลดลง 8 ธงของประเทศเกาหลีใต้ เกาหลีใต้ ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.03 ลดลง 0.13 9.58 8.57 7.22 6.25 8.53
ประชาธิปไตยบกพร่อง
25 เพิ่มขึ้น 4 ธงของประเทศเช็กเกีย เช็กเกีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.97 เพิ่มขึ้น 0.23 9.58 6.43 7.22 7.50 9.12
เพิ่มขึ้น 9 ธงของประเทศกรีซ กรีซ ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.97 เพิ่มขึ้น 0.41 10.00 7.14 6.67 7.50 8.53
27 Steady ธงของประเทศเอสโตเนีย เอสโตเนีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.96 เพิ่มขึ้น 0.12 9.58 7.86 6.67 6.88 8.82
28 Steady ธงของประเทศโปรตุเกส โปรตุเกส ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.95 เพิ่มขึ้น 0.13 9.58 7.50 6.67 6.88 9.12
29 ลดลง 6 ธงของประเทศอิสราเอล อิสราเอล ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.93 ลดลง 0.04 9.58 7.86 9.44 6.88 5.88
30 ลดลง 4  สหรัฐ ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.85 Steady 9.17 6.43 8.89 6.25 8.53
31 เพิ่มขึ้น 4 ธงของประเทศสโลวีเนีย สโลวีเนีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.75 เพิ่มขึ้น 0.21 9.58 7.14 7.22 6.25 8.53
32 ลดลง 2 ธงของประเทศบอตสวานา บอตสวานา ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.73 Steady 9.17 6.79 6.67 7.50 8.53
33 Steady ธงของประเทศมอลตา มอลตา ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.70 เพิ่มขึ้น 0.13 9.17 7.14 5.56 8.13 8.53
34 ลดลง 3 ธงของประเทศอิตาลี อิตาลี ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.69 เพิ่มขึ้น 0.01 9.58 6.79 7.22 7.50 7.35
35 ลดลง 3 ธงของประเทศกาบูเวร์ดี กาบูเวร์ดี ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.65 Steady 9.17 7.00 6.67 6.88 8.53
36 Steady ธงของประเทศเบลเยียม เบลเยียม ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.64 เพิ่มขึ้น 0.13 9.58 8.21 5.00 6.88 8.53
37 Steady ธงของประเทศไซปรัส ไซปรัส ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.38 ลดลง 0.05 9.17 5.36 6.67 6.88 8.82
38 Steady ธงของประเทศลัตเวีย ลัตเวีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.37 เพิ่มขึ้น 0.06 9.58 6.07 6.11 6.25 8.82
39 เพิ่มขึ้น 1 ธงของประเทศลิทัวเนีย ลิทัวเนีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.31 เพิ่มขึ้น 0.13 9.58 6.43 6.11 5.63 8.82
40 ลดลง 1 ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.30 เพิ่มขึ้น 0.06 9.58 7.86 7.22 6.25 5.59
41 Steady ธงของประเทศตรินิแดดและโตเบโก ตรินิแดดและโตเบโก ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.16 Steady 9.58 7.14 6.11 5.63 7.35
42 Steady ธงของประเทศจาเมกา จาเมกา ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.13 Steady 8.75 7.14 5.00 6.25 8.53
43 เพิ่มขึ้น 2 ธงของประเทศสโลวาเกีย สโลวาเกีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.07 เพิ่มขึ้น 0.04 9.58 6.07 5.56 5.63 8.53
44 ลดลง 1  ติมอร์-เลสเต ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.06 Steady 9.58 5.93 5.56 6.88 7.35
45 ลดลง 1 ธงของประเทศแอฟริกาใต้ แอฟริกาใต้ ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.05 Steady 7.42 7.14 8.33 5.00 7.35
46 Steady ธงของประเทศอินเดีย อินเดีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.04 เพิ่มขึ้น 0.13 8.67 7.50 7.22 5.63 6.18
เพิ่มขึ้น 5 ธงของประเทศโปแลนด์ โปแลนด์ ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.04 เพิ่มขึ้น 0.24 9.17 6.07 6.67 6.25 7.06
48 เพิ่มขึ้น 1 ธงของประเทศซูรินาม ซูรินาม ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.95 เพิ่มขึ้น 0.13 9.58 6.43 6.11 5.00 7.65
49 ลดลง 1 ธงของประเทศปานามา ปานามา ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.91 เพิ่มขึ้น 0.06 9.58 6.07 7.22 3.75 7.94
50 Steady ธงของประเทศอาร์เจนตินา อาร์เจนตินา ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.85 Steady 9.17 5.00 7.78 4.38 7.94
51 ลดลง 4 ธงของประเทศบราซิล บราซิล ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.78 ลดลง 0.08 9.58 5.00 6.67 5.00 7.65
52 เพิ่มขึ้น 2 ธงของประเทศฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.73 เพิ่มขึ้น 0.11 9.17 5.00 7.78 4.38 7.35
53 เพิ่มขึ้น 6 ธงของประเทศโคลอมเบีย โคลอมเบีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.72 เพิ่มขึ้น 0.25 9.17 6.07 6.67 3.75 7.94
54 ลดลง 2 ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.71 Steady 7.92 7.86 7.22 4.38 6.18
55 เพิ่มขึ้น 17  ไทย ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.67 เพิ่มขึ้น 0.63 7.42 6.07 8.33 5.63 5.88
56 Steady ธงของประเทศฮังการี ฮังการี ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.64 เพิ่มขึ้น 0.14 8.33 6.79 4.44 6.88 6.76
57 ลดลง 4 ธงของประเทศบัลแกเรีย บัลแกเรีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.53 ลดลง 0.11 9.17 5.36 6.11 4.38 7.65
58 ลดลง 3 ธงของประเทศนามิเบีย นามิเบีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.52 Steady 7.00 5.36 6.67 5.63 7.94
59 ลดลง 3 ธงของประเทศโครเอเชีย โครเอเชีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.50 Steady 9.17 6.07 6.11 4.38 6.76
60 เพิ่มขึ้น 7 ธงของประเทศศรีลังกา ศรีลังกา ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.47 เพิ่มขึ้น 0.33 7.00 5.71 7.22 6.25 6.18
61 เพิ่มขึ้น 13 ธงของประเทศมอนเตเนโกร มอนเตเนโกร ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.45 เพิ่มขึ้น 0.43 7.42 6.79 7.22 3.75 7.06
Steady ธงของประเทศโรมาเนีย โรมาเนีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.45 เพิ่มขึ้น 0.02 9.17 6.43 5.56 3.75 7.35
63 ลดลง 7 ธงของประเทศกานา กานา ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.43 ลดลง 0.07 8.33 5.00 6.67 6.25 5.88
64 เพิ่มขึ้น 4 ธงของประเทศแอลเบเนีย แอลเบเนีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.41 เพิ่มขึ้น 0.30 7.00 6.43 5.00 6.25 7.35
65 ลดลง 5 ธงของสาธารณรัฐโดมินิกัน สาธารณรัฐโดมินิกัน ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.39 ลดลง 0.06 9.17 5.36 7.22 3.13 7.06
66 ลดลง 4 ธงของประเทศมองโกเลีย มองโกเลีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.35 ลดลง 0.07 8.75 5.36 6.11 5.63 5.88
67 ลดลง 2 ธงของประเทศกายอานา กายอานา ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.34 เพิ่มขึ้น 0.09 6.92 6.07 6.67 5.00 7.06
68 ลดลง 5 ธงของประเทศเซอร์เบีย เซอร์เบีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.33 ลดลง 0.03 7.83 6.07 6.67 3.75 7.35
69 Steady ธงของประเทศมอลโดวา มอลโดวา ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.23 เพิ่มขึ้น 0.13 7.42 5.36 7.22 4.38 6.76
70 ลดลง 4 ธงของประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์ ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.22 ลดลง 0.01 4.83 7.86 4.44 7.50 6.47
71 ลดลง 7 ธงของประเทศเลโซโท เลโซโท ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.19 ลดลง 0.11 9.17 4.14 5.56 5.63 6.47
72 เพิ่มขึ้น 1 ธงของประเทศมาซิโดเนียเหนือ มาซิโดเนียเหนือ ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.10 เพิ่มขึ้น 0.07 7.83 6.07 6.11 3.13 7.35
กึ่งอำนาจนิยม
73 เพิ่มขึ้น 2 ธงของประเทศบังกลาเทศ บังกลาเทศ กึ่งอำนาจนิยม 5.99 Steady 7.42 6.07 5.56 5.63 5.29
74 ลดลง 5 ธงของประเทศปาปัวนิวกินี ปาปัวนิวกินี กึ่งอำนาจนิยม 5.97 ลดลง 0.13 6.92 6.07 3.89 5.63 7.35
75 ลดลง 4 ธงของประเทศเปรู เปรู กึ่งอำนาจนิยม 5.92 ลดลง 0.17 8.75 5.71 5.56 3.13 6.47
76 เพิ่มขึ้น 2 ธงของประเทศมาลาวี มาลาวี กึ่งอำนาจนิยม 5.91 เพิ่มขึ้น 0.17 7.00 4.29 5.56 6.25 6.47
77 Steady ธงของประเทศปารากวัย ปารากวัย กึ่งอำนาจนิยม 5.89 เพิ่มขึ้น 0.03 8.75 5.36 6.11 1.88 7.35
78 เพิ่มขึ้น 1 ธงของประเทศแซมเบีย แซมเบีย กึ่งอำนาจนิยม 5.80 เพิ่มขึ้น 0.08 7.92 3.64 5.00 6.88 5.59
79 เพิ่มขึ้น 9 ธงของประเทศเซเนกัล เซเนกัล กึ่งอำนาจนิยม 5.72 เพิ่มขึ้น 0.19 6.58 5.71 4.44 6.25 5.59
80 เพิ่มขึ้น 3 ธงของประเทศมาดากัสการ์ มาดากัสการ์ กึ่งอำนาจนิยม 5.70 Steady 7.92 3.57 6.67 5.63 4.71
81 Steady ธงของประเทศเอกวาดอร์ เอกวาดอร์ กึ่งอำนาจนิยม 5.69 ลดลง 0.02 8.75 5.00 6.67 1.88 6.18
82 เพิ่มขึ้น 7 ธงของประเทศอาร์มีเนีย อาร์มีเนีย กึ่งอำนาจนิยม 5.63 เพิ่มขึ้น 0.14 7.92 5.71 6.11 3.13 5.29
83 เพิ่มขึ้น 1 ธงของประเทศฟีจี ฟีจี กึ่งอำนาจนิยม 5.55 ลดลง 0.06 6.58 5.00 5.56 5.63 5.00
84 ลดลง 3 ธงของประเทศภูฏาน ภูฏาน กึ่งอำนาจนิยม 5.54 ลดลง 0.24 8.75 5.93 3.33 5.00 4.71
85 ลดลง 10 ธงของประเทศตูนิเซีย ตูนิเซีย กึ่งอำนาจนิยม 5.51 ลดลง 0.48 6.17 4.64 6.11 5.63 5.00
86 เพิ่มขึ้น 4 ธงของประเทศไลบีเรีย ไลบีเรีย กึ่งอำนาจนิยม 5.43 Steady 7.42 2.71 6.11 5.63 5.29
87 ลดลง 1 ธงของประเทศยูเครน ยูเครน กึ่งอำนาจนิยม 5.42 ลดลง 0.15 6.50 2.71 7.22 6.25 4.41
88 ลดลง 3 ธงของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ฮ่องกง กึ่งอำนาจนิยม 5.28 ลดลง 0.32 2.75 3.29 5.56 6.88 7.94
89 ลดลง 3 ธงของประเทศเม็กซิโก เม็กซิโก กึ่งอำนาจนิยม 5.25 ลดลง 0.32 6.92 4.64 7.22 1.88 5.59
90 เพิ่มขึ้น 1 ธงของประเทศจอร์เจีย จอร์เจีย กึ่งอำนาจนิยม 5.20 เพิ่มขึ้น 0.08 7.00 3.57 6.11 3.75 5.59
91 เพิ่มขึ้น 1 ธงของประเทศฮอนดูรัส ฮอนดูรัส กึ่งอำนาจนิยม 5.15 เพิ่มขึ้น 0.05 8.75 3.93 5.00 2.50 5.59
92 Steady ธงของประเทศแทนซาเนีย แทนซาเนีย กึ่งอำนาจนิยม 5.10 Steady 4.83 5.00 5.00 6.25 4.41
93 ลดลง 14 ธงของประเทศเอลซัลวาดอร์ เอลซัลวาดอร์ กึ่งอำนาจนิยม 5.06 ลดลง 0.66 8.33 3.57 5.56 3.13 4.71
94 Steady ธงของประเทศเคนยา เคนยา กึ่งอำนาจนิยม 5.05 Steady 3.50 5.36 6.67 5.63 4.12
95 Steady ธงของประเทศโมร็อกโก โมร็อกโก กึ่งอำนาจนิยม 5.04 Steady 5.25 4.64 5.56 5.63 4.12
96 เพิ่มขึ้น 1 ธงของประเทศเซียร์ราลีโอน เซียร์ราลีโอน กึ่งอำนาจนิยม 5.03 เพิ่มขึ้น 0.06 6.58 2.86 4.44 6.25 5.00
97 ลดลง 2 ธงของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา กึ่งอำนาจนิยม 5.00 ลดลง 0.04 7.00 4.00 5.00 3.13 5.88
98 เพิ่มขึ้น 1 ธงของประเทศกัวเตมาลา กัวเตมาลา กึ่งอำนาจนิยม 4.68 เพิ่มขึ้น 0.06 6.92 3.93 3.89 2.50 6.18
99 เพิ่มขึ้น 1 ธงของประเทศยูกันดา ยูกันดา กึ่งอำนาจนิยม 4.55 เพิ่มขึ้น 0.07 3.42 3.57 3.89 6.88 5.00
100 ลดลง 2 ธงของประเทศโบลิเวีย โบลิเวีย กึ่งอำนาจนิยม 4.51 ลดลง 0.14 4.75 4.29 6.67 1.25 5.59
101 Steady ธงของประเทศเนปาล เนปาล กึ่งอำนาจนิยม 4.49 ลดลง 0.08 4.83 5.36 4.44 2.50 5.29
102 ลดลง 1 ธงของประเทศแกมเบีย แกมเบีย กึ่งอำนาจนิยม 4.47 เพิ่มขึ้น 0.06 4.42 4.29 3.89 5.63 4.12
103 Steady ธงของประเทศตุรกี ตุรกี กึ่งอำนาจนิยม 4.35 Steady 3.50 5.00 5.56 5.63 2.06
104 เพิ่มขึ้น 2 ธงของประเทศเบนิน เบนิน กึ่งอำนาจนิยม 4.28 เพิ่มขึ้น 0.09 1.67 5.71 3.33 6.25 4.41
105 เพิ่มขึ้น 2 ธงของประเทศไนจีเรีย ไนจีเรีย กึ่งอำนาจนิยม 4.23 เพิ่มขึ้น 0.12 5.17 3.93 3.89 3.75 4.41
106 ลดลง 1  โกตดิวัวร์ กึ่งอำนาจนิยม 4.22 Steady 4.33 2.86 4.44 5.63 3.82
107 ลดลง 3 ธงของประเทศปากีสถาน ปากีสถาน กึ่งอำนาจนิยม 4.13 ลดลง 0.18 5.67 5.00 2.78 2.50 4.71
108 Steady ธงของประเทศมอริเตเนีย มอริเตเนีย กึ่งอำนาจนิยม 4.03 Steady 3.50 3.57 5.56 3.13 4.41
อำนาจนิยม
109 เพิ่มขึ้น 13 ธงของประเทศแองโกลา แองโกลา อำนาจนิยม 3.96 เพิ่มขึ้น 0.59 4.50 3.21 4.44 5.00 2.65
110 ลดลง 1 ธงของปาเลสไตน์ ปาเลสไตน์ อำนาจนิยม 3.86 ลดลง 0.08 2.92 0.14 8.33 4.38 3.53
111 ลดลง 1 ธงของประเทศคูเวต คูเวต อำนาจนิยม 3.83 ลดลง 0.08 3.17 3.93 4.44 4.38 3.24
112 เพิ่มขึ้น 13 ธงของประเทศไนเจอร์ ไนเจอร์ อำนาจนิยม 3.73 เพิ่มขึ้น 0.51 2.92 1.50 3.89 5.63 4.71
113 Steady ธงของประเทศแอลจีเรีย แอลจีเรีย อำนาจนิยม 3.66 ลดลง 0.11 3.08 2.50 3.89 5.00 3.82
114 Steady ธงของประเทศกาตาร์ กาตาร์ อำนาจนิยม 3.65 Steady 1.50 4.29 3.33 5.63 3.53
115 ลดลง 4 ธงของประเทศเลบานอน เลบานอน อำนาจนิยม 3.64 ลดลง 0.20 3.50 0.79 6.67 3.13 4.12
116 ลดลง 1 ธงของประเทศคีร์กีซสถาน คีร์กีซสถาน อำนาจนิยม 3.62 Steady 4.33 1.50 4.44 3.13 4.71
117 ลดลง 1 ธงของประเทศโมซัมบิก โมซัมบิก อำนาจนิยม 3.51 Steady 2.58 1.43 5.00 5.00 3.53
118 เพิ่มขึ้น 3 ธงของประเทศกาบอง กาบอง อำนาจนิยม 3.40 Steady 2.17 1.86 4.44 5.00 3.53
119 Steady ธงของประเทศมาลี มาลี อำนาจนิยม 3.23 ลดลง 0.25 1.17 0.00 5.56 5.63 3.82
120 เพิ่มขึ้น 6 ธงของประเทศคอโมโรส คอโมโรส อำนาจนิยม 3.20 Steady 2.08 2.21 4.44 3.75 3.53
121 เพิ่มขึ้น 13 ธงของประเทศกัมพูชา กัมพูชา อำนาจนิยม 3.18 เพิ่มขึ้น 0.28 0.00 3.21 5.00 5.63 2.06
122 เพิ่มขึ้น 1 ธงของประเทศเอธิโอเปีย เอธิโอเปีย อำนาจนิยม 3.17 ลดลง 0.13 0.42 2.86 6.11 5.00 1.47
ลดลง 4 ธงของประเทศจอร์แดน จอร์แดน อำนาจนิยม 3.17 ลดลง 0.32 2.67 3.21 3.89 3.13 2.94
124 ลดลง 8 ธงของประเทศอิรัก อิรัก อำนาจนิยม 3.13 ลดลง 0.38 5.25 0.00 6.11 3.13 1.18
125 เพิ่มขึ้น 5 ธงของประเทศโอมาน โอมาน อำนาจนิยม 3.12 เพิ่มขึ้น 0.12 0.08 3.93 2.78 5.00 3.82
126 เพิ่มขึ้น 1 ธงของประเทศรวันดา รวันดา อำนาจนิยม 3.10 Steady 1.42 4.29 2.78 4.38 2.65
127 ลดลง 16 ธงของประเทศบูร์กินาฟาโซ บูร์กินาฟาโซ อำนาจนิยม 3.08 ลดลง 0.76 0.00 2.50 5.00 4.38 3.53
เพิ่มขึ้น 1 ธงของประเทศคาซัคสถาน คาซัคสถาน อำนาจนิยม 3.08 Steady 0.50 3.21 5.00 3.75 2.94
129 ลดลง 1 เอสวาตินี เอสวาตีนี อำนาจนิยม 3.01 ลดลง 0.07 0.92 2.50 2.78 5.63 3.24
130 เพิ่มขึ้น 6 ธงของประเทศโตโก โตโก อำนาจนิยม 2.99 เพิ่มขึ้น 0.07 0.92 2.14 3.33 5.63 2.94
131 เพิ่มขึ้น 1 ธงของประเทศอียิปต์ อียิปต์ อำนาจนิยม 2.93 Steady 1.33 3.21 3.33 5.00 1.76
132 เพิ่มขึ้น 1 ธงของประเทศซิมบับเว ซิมบับเว อำนาจนิยม 2.92 Steady 0.00 2.50 3.89 5.00 3.24
133 เพิ่มขึ้น 1 ธงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อำนาจนิยม 2.90 Steady 0.00 4.29 2.22 5.63 2.35
134 เพิ่มขึ้น 7 ธงของประเทศอาเซอร์ไบจาน อาเซอร์ไบจาน อำนาจนิยม 2.87 เพิ่มขึ้น 0.19 0.50 2.86 3.33 5.00 2.65
135 ลดลง 16 ธงของประเทศเฮติ เฮติ อำนาจนิยม 2.81 ลดลง 0.67 0.00 0.00 2.78 6.25 5.00
136 เพิ่มขึ้น 1 ธงของสาธารณรัฐคองโก สาธารณรัฐคองโก อำนาจนิยม 2.79 Steady 0.00 2.50 4.44 3.75 3.24
137 เพิ่มขึ้น 2 ธงของประเทศจิบูตี จิบูตี อำนาจนิยม 2.74 Steady 0.00 1.29 4.44 5.63 2.35
138 ลดลง 7 ธงของประเทศเวียดนาม เวียดนาม อำนาจนิยม 2.73 ลดลง 0.21 0.00 3.93 3.33 3.75 2.65
139 เพิ่มขึ้น 3 ธงของประเทศคิวบา คิวบา อำนาจนิยม 2.65 เพิ่มขึ้น 0.06 0.00 3.21 3.33 3.75 2.94
140 เพิ่มขึ้น 3 ธงของประเทศแคเมอรูน แคเมอรูน อำนาจนิยม 2.56 Steady 0.33 2.14 3.89 4.38 2.06
ลดลง 2 ธงของประเทศกินี-บิสเซา กินี-บิสเซา อำนาจนิยม 2.56 ลดลง 0.19 4.00 0.00 3.33 3.13 2.35
142 เพิ่มขึ้น 2 ธงของประเทศบาห์เรน บาห์เรน อำนาจนิยม 2.52 Steady 0.42 2.71 3.33 4.38 1.76
143 ลดลง 3 ธงของประเทศนิการากัว นิการากัว อำนาจนิยม 2.50 ลดลง 0.19 0.00 2.14 3.33 4.38 2.65
144 เพิ่มขึ้น 1 ธงของประเทศซูดาน ซูดาน อำนาจนิยม 2.47 Steady 0.00 1.43 4.44 5.00 1.47
145 เพิ่มขึ้น 2 ธงของประเทศกินี กินี อำนาจนิยม 2.32 เพิ่มขึ้น 0.04 0.83 0.43 3.33 4.38 2.65
146 ลดลง 22 ธงของประเทศรัสเซีย รัสเซีย อำนาจนิยม 2.28 ลดลง 0.96 0.92 2.14 2.22 3.75 2.35
147 เพิ่มขึ้น 4 ธงของประเทศเวเนซุเอลา เวเนซุเอลา อำนาจนิยม 2.23 เพิ่มขึ้น 0.12 0.00 1.07 5.56 1.88 2.65
148 เพิ่มขึ้น 1 ธงของประเทศบุรุนดี บุรุนดี อำนาจนิยม 2.13 Steady 0.00 0.00 3.89 5.00 1.76
149 เพิ่มขึ้น 1 ธงของประเทศอุซเบกิสถาน อุซเบกิสถาน อำนาจนิยม 2.12 Steady 0.08 1.86 2.78 5.00 0.88
150 เพิ่มขึ้น 2 ธงของประเทศซาอุดีอาระเบีย ซาอุดีอาระเบีย อำนาจนิยม 2.08 Steady 0.00 3.57 2.22 3.13 1.47
151 เพิ่มขึ้น 3 ธงของประเทศลิเบีย ลิเบีย อำนาจนิยม 2.06 เพิ่มขึ้น 0.11 0.00 0.00 3.89 3.75 2.65
152 เพิ่มขึ้น 1 ธงของประเทศเอริเทรีย เอริเทรีย อำนาจนิยม 2.03 Steady 0.00 2.14 0.56 6.88 0.59
153 ลดลง 7 ธงของประเทศเบลารุส เบลารุส อำนาจนิยม 1.99 ลดลง 0.42 0.00 0.79 3.33 4.38 1.47
154 Steady ธงของประเทศอิหร่าน อิหร่าน อำนาจนิยม 1.96 ลดลง 0.25 0.00 2.50 3.33 2.50 1.47
155 ลดลง 1 ธงของประเทศเยเมน เยเมน อำนาจนิยม 1.95 Steady 0.00 0.00 3.89 5.00 0.88
156 ลดลง 8 ธงของประเทศจีน จีน อำนาจนิยม 1.94 ลดลง 0.27 0.00 3.21 2.78 3.13 0.59
เพิ่มขึ้น 1 ธงของประเทศทาจิกิสถาน ทาจิกิสถาน อำนาจนิยม 1.94 Steady 0.00 2.21 2.22 4.38 0.88
158 Steady ธงของประเทศอิเควทอเรียลกินี อิเควทอเรียลกินี อำนาจนิยม 1.92 Steady 0.00 0.43 3.33 4.38 1.47
159 Steady ธงของประเทศลาว ลาว อำนาจนิยม 1.77 Steady 0.00 2.86 1.67 3.75 0.59
160 Steady ธงของประเทศชาด ชาด อำนาจนิยม 1.67 Steady 0.00 0.00 2.22 3.75 2.35
161 Steady ธงของประเทศเติร์กเมนิสถาน เติร์กเมนิสถาน อำนาจนิยม 1.66 Steady 0.00 0.79 2.22 5.00 0.29
162 เพิ่มขึ้น 2 ธงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก อำนาจนิยม 1.48 เพิ่มขึ้น 0.08 1.17 0.00 2.22 3.13 0.88
163 ลดลง 1 ธงของประเทศซีเรีย ซีเรีย อำนาจนิยม 1.43 Steady 0.00 0.00 2.78 4.38 0.00
164 ลดลง 2 ธงของสาธารณรัฐแอฟริกากลาง สาธารณรัฐแอฟริกากลาง อำนาจนิยม 1.35 ลดลง 0.08 0.83 0.00 1.67 1.88 2.35
165 Steady ธงของประเทศเกาหลีเหนือ เกาหลีเหนือ อำนาจนิยม 1.08 Steady 0.00 2.50 1.67 1.25 0.00
166 Steady ธงของประเทศพม่า พม่า อำนาจนิยม 0.74 ลดลง 0.28 0.00 0.00 0.56 3.13 0.00
167 Steady ธงของประเทศอัฟกานิสถาน อัฟกานิสถาน อำนาจนิยม 0.32 Steady 0.00 0.07 0.00 1.25 0.29


หมายเหตุ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "Democracy Index 2022: Frontline democracy and the battle for Ukraine" (PDF). Economist Intelligence Unit (ภาษาอังกฤษแบบบริติช). 2023. p. 3.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]