หน้านี้ถูกกึ่งล็อก

ราชสกุล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก ราชนิกูล)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ราชสกุล เป็นนามสกุลสำหรับผู้สืบเชื้อสายมาจากตระกูลวงศ์ในพระมหากษัตริย์ เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2455 หลังจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตราพระราชบัญญัตินามสกุลขึ้น โดยบัญญัติไว้ว่าผู้ที่สืบเชื้อสายทางบิดามาจากบรรพบุรุษคนเดียวกันให้ใช้ "นามสกุล" เดียวกัน ทำให้คนไทยทุกคนมีนามสกุลใช้และทำให้ทราบว่าใครเป็นพี่น้องหรือสืบเชื้อสายมาจากผู้ใด[1] โดยผู้สืบเชื้อสายจากราชสกุล เรียกว่า ราชนิกุล และสกุลอันสืบเนื่องมาจากกรมพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) และ กรมพระราชวังบวรสถานภิมุข (วังหลัง) นั้น เรียกว่า บวรราชสกุล

ส่วน ราชินิกุล หมายถึง สกุลที่เป็นพระญาติของสมเด็จพระเจ้าแผ่นดิน นับทางฝ่ายสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (นับทางพระมารดา)

เนื้อหา

ราชตระกูล

ราชตระกูล หมายถึง สกุลที่มิได้สืบเชื้อสายโดยตรงจาก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยมีการสืบสายจากสมเด็จพระเชษฐภคินี พระอนุชา และพระขนิษฐา ผู้เป็นพระโอรสและพระธิดาในสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก สำหรับสายพระพี่พระน้องนี้ บางครั้งก็เรียกกันว่า ราชตระกูลสายพระปฐมวงศ์ หรือ พระปฐมบรมราชวงศ์ มีดังนี้

ราชตระกูล สาย พระปฐมบรมราชวงศ์ มี 6 สกุล
ราชสกุล สะกดด้วยอักษรโรมัน
(ตามราชกิจจานุเบกษา)
พระนามต้นราชสกุล ข้อมูลเพิ่มเติม อ้างอิง
นรินทรางกูร NarindranKura na Ayudhya สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้าทองจีน กรมหลวงนรินทรรณเรศร์
พระโอรสใน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยาเทพสุดาวดี (พระเชษฐภคินี พระองค์ใหญ่ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก)
หม่อมเจ้าชาย 11 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 5 พระองค์
เทพหัสดิน Devahastin na Ayudhya สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้าตัน กรมหลวงเทพหริรักษ์ (พระองค์เจ้าตัน)
พระโอรสใน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ (พระเชษฐภคินี พระองค์รอง ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก)
หม่อมเจ้าชาย 6 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 1 พระองค์ [2]
มนตรีกุล Montrikul na Ayudhya สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุ้ย กรมหลวงพิทักษ์มนตรี
พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์
หม่อมเจ้าชาย 15 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 22 พระองค์
สถาปนาขึ้นเป็นพระวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 1 พระองค์
[3]
อิศรางกูร Isarānkura na Ayudhya สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้าเกศ กรมขุนอิศรานุรักษ์
พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์
หม่อมเจ้าชาย 26 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 41 พระองค์ ไม่ปรากฏพระนาม 15 พระองค์ สถาปนาขึ้นเป็นพระวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 1 พระองค์ [4]
เจษฎางกูร Cheshtankura na Ayudhya สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าลา กรมหลวงจักรเจษฎา (พระองค์เจ้าลา)
พระอนุชาต่างพระชนนี ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
หม่อมเจ้าชาย 8 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 9 พระองค์
นรินทรกุล Narindrakula na Ayudhya พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากุ กรมหลวงนรินทรเทวี (พระองค์เจ้าหญิงกุ)
พระน้องนางเธอต่างพระชนนี ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
พระองค์เจ้าชาย 2 พระองค์
ชั้นนัดดา หม่อมเจ้าชาย 2 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 3 พระองค์
[5]

ราชสกุล

ราชสกุล หมายถึง สกุลของผู้ที่สืบเชื้อสายโดยตรงจากพระมหากษัตริย์แห่ง พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งราชวงศ์จักรีนั้นราชสกุล ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 จนถึงปัจจุบัน โดยมักจะเป็นพระนามของพระราชโอรส และยังมีราชสกุลในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอีก 18 ราชสกุล

สายรัชกาลที่ 1

ราชสกุล ใน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มี 8 สกุล
ราชสกุล สะกดด้วยอักษรโรมัน
(ตามราชกิจจานุเบกษา)
พระนามต้นราชสกุล ข้อมูลเพิ่มเติม อ้างอิง
ฉัตรกุล Chhatrakul na Ayudhya พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าฉัตร กรมหมื่นสุรินทรรักษ์ หม่อมเจ้าชาย 9 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 16 พระองค์
สถาปนาเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 1 พระองค์
[4]
ดวงจักร Duangchakra na Ayudhya พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดวงจักร กรมหมื่นณรงค์หริรักษ์ หม่อมเจ้าชาย 2 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 3 พระองค์
สถาปนาเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 1 พระองค์
ดารากร Tārākara na Ayudhya พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดารากร กรมหมื่นศรีสุเทพ หม่อมเจ้าชาย 4 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 5 พระองค์
สถาปนาเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 1 พระองค์
[2]
ทัพพะกุล Dabbakula na Ayudhya พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทับ กรมหมื่นจิตรภักดี หม่อมเจ้าชาย 1 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 5 พระองค์
พึ่งบุญ Phungbun na Ayudhya พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไกรสร กรมหลวงรักษ์รณเรศ หม่อมเจ้าชาย 5 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 5 พระองค์ [6]
สุทัศน์ Sudasna na Ayudhya พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทัศน์ กรมหมื่นไกรสรวิชิต หม่อมเจ้าชาย 12 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 10 พระองค์
สุริยกุล Suriyakul na Ayudhya พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุริยา กรมพระรามอิศเรศ หม่อมเจ้าชาย 11 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 19 พระองค์ ไม่ปรากฏพระนาม 4 พระองค์
อินทรางกูร Indrangura na Ayudhya พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทับทิม กรมหมื่นอินทรพิพิธ หม่อมเจ้าชาย 7 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 1 พระองค์

สายรัชกาลที่ 2

ราชสกุล ใน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มี 20 สกุล
ราชสกุล สะกดด้วยอักษรโรมัน
(ตามราชกิจจานุเบกษา)
พระนามต้นราชสกุล ข้อมูลเพิ่มเติม อ้างอิง
กปิตถา Kapittha na Ayudhya พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากปิตถา กรมหมื่นภูบาลบริรักษ์ หม่อมเจ้าชาย 3 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 5 พระองค์
กล้วยไม้ Kluaymai na Ayudhya พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากล้วยไม้ กรมหมื่นสุนทรธิบดี หม่อมเจ้าชาย 8 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 4 พระองค์ [4]
กุญชร Kunjara na Ayudhya พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากุญชร กรมพระพิทักษ์เทเวศร์ หม่อมเจ้าชาย 11 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 14 พระองค์
สถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 1 พระองค์
[4]
กุสุมา Kusuma na Ayudhya พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากุสุมา กรมหมื่นเสพสุนทร หม่อมเจ้าชาย 4 พระองค์
ชุมแสง Xumsaeng na Ayudhya พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมแสง กรมหลวงสรรพศิลป์ปรีชา หม่อมเจ้าชาย 10 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 7 พระองค์
เดชาติวงศ์ Tejativongse na Ayudhya สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามั่ง กรมพระยาเดชาดิศร หม่อมเจ้าชาย 6 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 3 พระองค์
สถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง 1 พระองค์
ทินกร Dinakara na Ayudhya พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทินกร กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์ หม่อมเจ้าชาย 15 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 9 พระองค์
นิยมิศร Niyamisar na Ayudhya พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเนียม หม่อมเจ้าชาย 3 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 2 พระองค์
นิลรัตน Nilaratna na Ayudhya พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิลรัตน กรมหมื่นอลงกฎกิจปรีชา หม่อมเจ้าชาย 8 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 9 พระองค์
ปราโมช Pramoja na Ayudhya พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปราโมช กรมขุนวรจักรธรานุภาพ หม่อมเจ้าชาย 29 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 24 พระองค์ ไม่ปรากฏพระนาม 1 พระองค์ สถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 2 พระองค์
พนมวัน Phanomvan na Ayudhya พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพนมวัน กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร หม่อมเจ้าชาย 6 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 5 พระองค์ ไม่ปรากฏพระนาม 1 พระองค์ สถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 1 พระองค์ [2]
ไพฑูรย์ Baidurya na Ayudhy พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไพฑูรย์ กรมหมื่นสนิทนเรนทร์ หม่อมเจ้าชาย 3 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 8 พระองค์
มรกฎ Marakata na Ayudhya พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามรกฎ กรมขุนสถิตย์สถาพร หม่อมเจ้าชาย 4 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 7 พระองค์ [7]
มหากุล Mahaku na Ayudhya พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโต กรมหลวงมหิศวรินทรามเรศร์ หม่อมเจ้าชาย 9 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 6 พระองค์
มาลากุล Mālakul na Ayudhya สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 2 พระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง 2 พระองค์[8] หม่อมเจ้าชาย 3 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 4 พระองค์
สถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 2 พระองค์
[6]
เรณุนันทน์ Renunandana na Ayudhya พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเรณู หม่อมเจ้าชาย 3 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 12 พระองค์
วัชรีวงศ์ Vajrivansa na Ayudhya พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากลาง กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์ หม่อมเจ้าชาย 9 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 15 พระองค์
สถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 1 พระองค์
สนิทวงศ์ Snidvongs na Ayudhya พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านวม กรมหลวงวงศาธิราชสนิท หม่อมเจ้าชาย 21 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 31 พระองค์
สถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 3 พระองค์
[4][9]
อรุณวงษ์ Arunvongse na Ayudhya พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรุณวงษ์ กรมหลวงวรศักดาพิศาล หม่อมเจ้าชาย 6 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 7 พระองค์
อาภรณ์กุล Abharanaku na Ayudhya สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอาภรณ์ หม่อมเจ้าชาย 7 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 2 พระองค์

สายรัชกาลที่ 3

ราชสกุล ใน พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มี 13 สกุล
ราชสกุล สะกดด้วยอักษรโรมัน
(ตามราชกิจจานุเบกษา)
พระนามต้นราชสกุล ข้อมูลเพิ่มเติม อ้างอิง
โกเมน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโกเมน กรมหมื่นเชษฐาธิเบนทร์ หม่อมเจ้าชาย 1 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 5 พระองค์ ไม่ปรากฏพระนาม 3 พระองค์
คเนจร Ganechara na Ayudhya พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคเนจร กรมหมื่นอมเรนทรบดินทร์ หม่อมเจ้าชาย 17 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 13 พระองค์ [4]
งอนรถ Ngon-rath na Ayudhya พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้างอนรถ หม่อมเจ้าชาย 1 พระองค์ ไม่ปรากฏพระนาม 1 พระองค์ [10]
ชมพูนุท พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชมพูนุท กรมขุนเจริญผลพูลสวัสดิ์ หม่อมเจ้าชาย 3 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 2 พระองค์
สถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 1 พระองค์
ชุมสาย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมสาย กรมขุนราชสีหวิกรม หม่อมเจ้าชาย 4 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 4 พระองค์
สถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 1 พระองค์
ปิยากร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปียก หม่อมเจ้าชาย 1 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 3 พระองค์
ลดาวัลย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลดาวัลย์ กรมหมื่นภูมินทรภักดี หม่อมเจ้าชาย 14 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 25 พระองค์ ไม่ปรากฏพระนาม 1 พระองค์
สถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 1 พระองค์ และพระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าหญิง 3 พระองค์
ลำยอง Lamyong na Ayudhya พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลำยอง หม่อมเจ้าชาย 1 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 3 พระองค์ [7]
ศิริวงศ์ สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ พระองค์เจ้าศิริวงศ์ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์ หม่อมเจ้าชาย 3 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 6 พระองค์
สถาปนาขึ้นเป็นพระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 3 พระองค์ และพระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง 4 พระองค์ และสถาปนาพระอัฐิเป็นสมเด็จพระบรมราชินี 1 พระองค์
สิงหรา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิงหรา กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ หม่อมเจ้าชาย 10 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 16 พระองค์
สุบรรณ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุบรรณ กรมขุนภูวนัยนฤเบนทราธิบาล หม่อมเจ้าชาย 7 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 6 พระองค์
อรรณพ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรรณพ กรมหมื่นอุดมรัตนราษี หม่อมเจ้าชาย 5 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 1 พระองค์
อุไรพงศ์ Uraibongs na Ayudhya พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุไร กรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติ หม่อมเจ้าชาย 8 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 8 พระองค์
สถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 1 พระองค์
[7]

สายรัชกาลที่ 4

ราชสกุล ใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มี 27 สกุล
ราชสกุล สะกดด้วยอักษรโรมัน
(ตามราชกิจจานุเบกษา)
พระนามต้นราชสกุล ข้อมูลเพิ่มเติม อ้างอิง
กมลาศน์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากมลาสเลอสรรค์ กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร หม่อมเจ้าชาย 14 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 13 พระองค์
กฤดากร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์ หม่อมเจ้าชาย 15 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 6 พระองค์
สถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 2 พระองค์ [11]
เกษมศรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกษมศรีศุภโยค กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ หม่อมเจ้าชาย 18 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 12 พระองค์
สถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 1 พระองค์
ลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับสามัญชน 1 พระองค์
เกษมสันต์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกษมสันต์โสภาคย์ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ หม่อมเจ้าชาย 43 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 25 พระองค์ ไม่ปรากฏพระนาม 3 พระองค์ ลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับสามัญชน 2 พระองค์
คัคณางค์ Gaganānga na Ayudhya พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคัคณางคยุคล กรมหลวงพิชิตปรีชากร หม่อมเจ้าชาย 2 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 4 พระองค์
สถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง 1 พระองค์
[7]
จักรพันธุ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงศ์ หม่อมเจ้าชาย 7 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 9 พระองค์ ไม่ปรากฏพระนาม 1 พระองค์
สถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 2 พระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง 3 พระองค์ และพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 12 พระองค์ [12]
ชั้นนัดดา หม่อมเจ้าชาย 17 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 15 พระองค์
สถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 1 พระองค์
ลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับสามัญชน 6 พระองค์
จันทรทัต พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจันทรทัตจุฑาธาร กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา หม่อมเจ้าชาย 9 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 4 พระองค์ ไม่ปรากฏพระนาม 2 พระองค์ ลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับสามัญชน 1 พระองค์
จิตรพงศ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ หม่อมเจ้าชาย 5 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 4 พระองค์
ชยางกูร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไชยานุชิต กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป หม่อมเจ้าชาย 15 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 8 พระองค์
ลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับสามัญชน 2 พระองค์
ชุมพล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมพลสมโภช กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ หม่อมเจ้าชาย 11 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 3 พระองค์
ไชยันต์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไชยันตมงคล กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย หม่อมเจ้าชาย 5 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 8 พระองค์
สถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 1 พระองค์ [13]
ดิศกุล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ หม่อมเจ้าชาย 14 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 23 พระองค์
ลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับสามัญชน 1 พระองค์
ทวีวงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทวีถวัลยลาภ กรมหมื่นภูธเรศธำรงศักดิ์ หม่อมเจ้าชาย 6 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 9 พระองค์
ทองแถม พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ์ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ หม่อมเจ้าชาย 8 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 9 พระองค์
ทองใหญ่ พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม หม่อมเจ้าชาย 11 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 15 พระองค์
ลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับสามัญชน 1 พระองค์
เทวกุล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ หม่อมเจ้าชาย 25 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 23 พระองค์
สถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 1 พระองค์
นพวงษ์ Navavongs na Ayudhya พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านพวงศ์ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส หม่อมเจ้าชาย 15 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 7 พระองค์
สถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 2 พระองค์
ชั้นนัดดา หม่อมเจ้าชาย 2 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 1 พระองค์
ชั้นปนัดดา ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า (เทียบเท่าพระองค์เจ้า) 1 พระองค์
[2]
ภาณุพันธุ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช หม่อมเจ้าชาย 9 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 7 พระองค์
สถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 2 พระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง 2 พระองค์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 4 พระองค์ และพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง 1 พระองค์ [14]
ชั้นนัดดา หม่อมเจ้าชาย 4 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 5 พระองค์ ลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับสามัญชน 3 พระองค์
วรวรรณ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรวรรณากร กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ หม่อมเจ้าชาย 19 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 14 พระองค์
สถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 1 พระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง 1 พระองค์ และพระนางเธอ 1 พระองค์
ลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับสามัญชน 2 พระองค์
วัฒนวงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัฒนานุวงศ์ กรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์ หม่อมเจ้าชาย 4 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 3 พระองค์
ศรีธวัช พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีสิทธิธงไชย กรมขุนสิริธัชสังกาศ หม่อมเจ้าชาย 5 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 2 พระองค์ ไม่ปรากฏพระนาม 7 พระองค์
ศุขสวัสดิ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศุขสวัสดี กรมหลวงอดิศรอุดมเดช หม่อมเจ้าชาย 23 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 14 พระองค์
สถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 1 พระองค์ และพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง 1 พระองค์
โศภางค์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์ หม่อมเจ้าชาย 2 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 1 พระองค์
สวัสดิกุล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสวัสดิประวัติ กรมพระสมมตอมรพันธ์ หม่อมเจ้าชาย 2 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 1 พระองค์
สวัสดิวัตน์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ หม่อมเจ้าชาย 22 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 24 พระองค์ ไม่ปรากฏพระนาม 2 พระองค์
สถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินี 1 พระองค์
ลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับสามัญชน 6 พระองค์
สุประดิษฐ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุประดิษฐ์ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร หม่อมเจ้าชาย 5 พระองค์, หม่อมเจ้าหญิง 9 พระองค์
สถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง 1 พระองค์
โสณกุล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสณบัณฑิต กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา หม่อมเจ้าชาย 8 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 5 พระองค์[15]
สถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 1 พระองค์

สายรัชกาลที่ 5

ราชสกุล ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มี 15 สกุล
ราชสกุล สะกดด้วยอักษรโรมัน
(ตามราชกิจจานุเบกษา)
พระนามต้นราชสกุล ข้อมูลเพิ่มเติม อ้างอิง
กิติยากร Kitiyākara na Ayudhya พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ หม่อมเจ้าชาย 13 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 12 พระองค์
สถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 1 พระองค์
ชั้นนัดดา สถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 1 พระองค์
ชั้นปนัดดา สถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 1 พระองค์
[16]
รพีพัฒน์ Rabībadhana na Ayudhya พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หม่อมเจ้าชาย 6 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 7 พระองค์
ลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับสามัญชน 2 พระองค์
[16]
ประวิตร Pavitra na Ayudhya พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม กรมหลวงปราจิณกิติบดี หม่อมเจ้าชาย 5 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 2 พระองค์ [16]
จิรประวัติ Chirapravati na Ayudhya พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช หม่อมเจ้าชาย 4 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 2 พระองค์ [16]
อาภากร Ābhākara na Ayudhya พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ หม่อมเจ้าชาย 9 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 4 พระองค์
สถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 1 พระองค์
ลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับสามัญชน 3 พระองค์
[16]
บริพัตร Paribatra na Ayudhya สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต หม่อมเจ้าชาย 3 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 5 พระองค์
สถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 1 พระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง 4 พระองค์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 1 พระองค์ และพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง (และลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับสามัญชน) 1 พระองค์
ชั้นนัดดา หม่อมเจ้าหญิง 1 พระองค์
[16]
ฉัตรไชย Chhatr-jaya na Ayudhya พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 1 พระองค์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง 3 พระองค์ หม่อมเจ้าชาย 3 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 5 พระองค์
ลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับสามัญชน 3 พระองค์
[16]
บุรฉัตร Purachatra na Ayudhya พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานราชสกุลบุรฉัตร สำหรับหม่อมในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ทั้งสองมีโอรสบุญธรรม 1 คน คือ หม่อมหลวงธีรฉัตร บุรฉัตร ซึ่งเป็นโอรสของหม่อมเจ้าหญิงเฟื่องฉัตร ฉัตรชัย พระขนิษฐาร่วมพระบิดากันกับพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร [16]
เพ็ญพัฒน์ Beñ-badhana na Ayudhya พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม หม่อมเจ้าชาย 2 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 1 พระองค์
ลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับสามัญชน 1 พระองค์
[16]
จักรพงษ์ Chakrabongs na Ayudhya สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ หม่อมเจ้าชาย 1 พระองค์ สถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า [16]
ยุคล Yugala na Ayudhya สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศร์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 3 พระองค์
ชั้นนัดดา หม่อมเจ้าชาย 9 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 10 พระองค์
ลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับสามัญชน 7 พระองค์
[16]
วุฒิชัย Vudhijaya na Ayudhya พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวุฒิไชยเฉลิมลาภ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร หม่อมเจ้าชาย 5 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 7 พระองค์
ลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับสามัญชน 3 พระองค์
[16]
สุริยง Suriyong na Ayudhya พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุริยงประยุรพันธ์ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส หม่อมเจ้าชาย 9 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 3 พระองค์
ลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับสามัญชน 2 พระองค์
[16]
รังสิต Rangsit na Ayudhya สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร หม่อมเจ้าชาย 2 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 1 พระองค์
ลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับสามัญชน 1 พระองค์
[16]
มหิดล Mahitala na Ayudhya สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 1 พระองค์ หม่อมเจ้าชาย 1 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 1 พระองค์ สถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า ทุกพระองค์
ต่อมาเสด็จขึ้นครองราชย์ขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2 พระองค์ และเจ้าฟ้าหญิง 1 พระองค์
ชั้นนัดดา เจ้าฟ้าชาย 1 พระองค์ เจ้าฟ้าหญิง 3 พระองค์ ลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อเสกสมรส 1 พระองค์ เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1 พระองค์
ชั้นปนัดดา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าชาย 1 พระองค์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าหญิง 3 พระองค์ หม่อมเจ้าชาย 4 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 1 พระองค์ (สถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าหญิง)
ปัจจุบันสะกดด้วยอักษรโรมันเป็น "Mahidol na Ayudhya"
[16]
จุฑาธุช Chudādhuj na Ayudhya สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย หม่อมเจ้าชาย 1 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 1 พระองค์
สถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชายและพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง
[16]

สายรัชกาลที่ 7

ราชสกุล ใน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มี 1 สกุล
ราชสกุล พระนามต้นราชสกุล ข้อมูลเพิ่มเติม
ศักดิเดชน์ ภาณุพันธ์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุประภาต เป็นพระโอรสองค์สุดท้องใน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช และเป็นพระราชโอรสบุญธรรมใน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุประภาต ทรงสมรสกับหม่อมมณี และเมื่อหม่อมมณีตั้งครรภ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ทรงพระกรุณาพระราชทานนาม ศักดิเดชน์ จากพระนามาภิไธย ประชาธิปกศักดิเดชน์ เพื่อใช้เป็นชื่อราชสกุล แต่ทางคณะผู้สำเร็จราชการแผ่นดินไม่ยินยอมให้ใช้ โดยอ้างเรื่องสิทธิ์ในการสืบสันตติวงศ์ จึงมาใช้ "ศักดิเดชน์ ภาณุพันธ์" แทน[17][18]

สายรัชกาลที่ 9

ราชสกุล ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มี 1 สกุล
ราชสกุล พระนามต้นราชสกุล ข้อมูลเพิ่มเติม
วิวัชรวงศ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานแด่พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้นดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ประสูติแต่ สุจาริณี วิวัชรวงศ์ หรือเดิมคือ พันตรีหญิง หม่อมสุจาริณี มหิดล ณ อยุธยา [19]
วชิราลงกรณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานแด่พระราชสันตติวงศ์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพลเอกหญิง ท่านผู้หญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา โดยพระราชสันตติวงศ์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จะสะกดราชสกุลว่า วชิราลงกรณ อาทิ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงติดป้ายพระนามประจำชุดทหารของพระองค์ว่า สิริวัณณวรีนารีรัตน์ วชิราลงกรณ แต่สำหรับพลเอกหญิง ท่านผู้หญิงสุทิดา จะสะกดราชสกุลว่า วชิราลงกรณ์

สายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ราชสกุล ใน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มี 9 สกุล
ราชสกุล พระนามต้นราชสกุล ข้อมูลเพิ่มเติม
สินสุข สมเด็จพระมหาอุปราช เจ้าฟ้าจุ้ย กรมขุนอินทรพิทักษ์ โอรส 2 พระองค์ ธิดา 2 พระองค์ (สายเจ้าพระยายมราช (สุข))
อินทรโยธิน สมเด็จพระมหาอุปราช เจ้าฟ้าจุ้ย กรมขุนอินทรพิทักษ์ โอรส 2 พระองค์ ธิดา 2 พระองค์ (สายคุณชายนุด)
พงษ์สิน สมเด็จเจ้าฟ้าทัศพงศ์ โอรส 5 พระองค์ ธิดา 11 พระองค์
รุ่งไพโรจน์ สมเด็จเจ้าฟ้าเรนทรราชกุมาร โอรส 8 พระองค์ ธิดา 10 พระองค์
อภัยกุล สมเด็จเจ้าฟ้าสุพันธุวงศ์ หม่อมเจ้าชาย 6 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 7 พระองค์
ศิลานนท์ สมเด็จเจ้าฟ้าศิลา โอรส 1 พระองค์ ธิดา 2 พระองค์
รัตนภาณุ พระองค์เจ้าอรนิกา โอรส 5 พระองค์ ธิดา 1 พระองค์
ณ นคร เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย ณ นคร) บุตร 16 คน ธิดา 18 คน
อินทรกำแหง เจ้าพระยานครราชสีมา (ทองอินทร์ ณ ราชสีมา) บุตร 28 คน ธิดา 22 คน

ราชสกุลย่อยสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย ณ นคร)

สกุล ใน เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย ณ นคร) มี 2 สกุล
ราชสกุล นามต้นราชสกุล ข้อมูลเพิ่มเติม
จาตุรงคกุล เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย ณ นคร) สายพระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
โกมารกุล ณ นคร เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย ณ นคร) สายเจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยเมือง)

ราชสกุลย่อยสายเจ้าพระยานครราชสีมา (ทองอินทร์ ณ ราชสีมา)

สกุล ใน เจ้าพระยานครราชสีมา (ทองอินทร์ ณ ราชสีมา) มี 9 สกุล
ราชสกุล นามต้นราชสกุล ข้อมูลเพิ่มเติม
คชวงศ์ เจ้าพระยานครราชสีมา (ทองอินทร์ ณ ราชสีมา) สายคุณหญิงพริ้ง
มหาณรงค์ เจ้าพระยานครราชสีมา (ทองอินทร์ ณ ราชสีมา) สายพระมหาณรงค์ (พลาย)
อินทโสฬส เจ้าพระยานครราชสีมา (ทองอินทร์ ณ ราชสีมา) สายพระยาสุริยเดชวิเศษฤทธิ์ (โสฬส)
อินทนุชิต เจ้าพระยานครราชสีมา (ทองอินทร์ ณ ราชสีมา) สายพระภักดีนุชิต (ทัศ)
เชิญธงไชย เจ้าพระยานครราชสีมา (ทองอินทร์ ณ ราชสีมา) สายพระยาบรมราชบรรหาร (สมบูรณ์)
เนียมสุริยะ เจ้าพระยานครราชสีมา (ทองอินทร์ ณ ราชสีมา) สายพระศรีสิทธิสงคราม (ช้าง)
นิลนานนท์ เจ้าพระยานครราชสีมา (ทองอินทร์ ณ ราชสีมา) สายพระศรีสิทธิสงคราม (ช้าง)
ศิริพร เจ้าพระยานครราชสีมา (ทองอินทร์ ณ ราชสีมา) สายคุณชายศรีจันทร
ชูกริส เจ้าพระยานครราชสีมา (ทองอินทร์ ณ ราชสีมา) สายหลวงเทพภักดี (มั่ง)

บวรราชสกุล

สายวังหน้า

สายสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท

บวรราชสกุล ใน วังหน้า-สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท มี 4 สกุล
ราชสกุล พระนามต้นราชสกุล ข้อมูลเพิ่มเติม
นีรสิงห์ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเณร หม่อมเจ้าชาย 5 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 1 พระองค์
ปัทมสิงห์ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบัว หม่อมเจ้าชาย 3 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 3 พระองค์
สังขทัต พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสังกะทัต กรมขุนนรานุชิต หม่อมเจ้าชาย 3 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 7 พระองค์ ไม่ปรากฏพระนาม 1 พระองค์
อสุนี พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอสุนี กรมหมื่นเสนีเทพ หม่อมเจ้าชาย 6 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 12 พระองค์

สายสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์

บวรราชสกุล ใน วังหน้า-สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ มี 10 สกุล
ราชสกุล สะกดด้วยอักษรโรมัน
(ตามราชกิจจานุเบกษา)
พระนามต้นราชสกุล ข้อมูลเพิ่มเติม อ้างอิง
บรรยงกะเสนา พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประยงค์ กรมขุนธิเบศวร์บวร หม่อมเจ้าชาย 9 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 5 พระองค์
พยัคฆเสนา พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเสือ หม่อมเจ้าชาย 5 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 5 พระองค์
ภุมรินทร พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภุมริน หม่อมเจ้าชาย 1 พระองค์
ยุคันธร พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ายุคันธร กรมหมื่นอนันตการฤทธิ์ หม่อมเจ้าชาย 2 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 2 พระองค์
รองทรง พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารองทรง กรมหมื่นสิทธิสุขุมการ หม่อมเจ้าชาย 7 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 3 พระองค์ ไม่ปรากฏพระนาม 2 พระองค์ สถาปนาขึ้นเป็นพระวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 1 พระองค์
รังสิเสนา พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าใย หม่อมเจ้าชาย 5 พระองค์
รัชนิกร พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนิกร หม่อมเจ้าชาย 7 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 3 พระองค์
สหาวุธ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมแสง หม่อมเจ้าชาย 9 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 7 พระองค์
สีสังข์ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสีสังข์ หม่อมเจ้าชาย 2 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 2 พระองค์
อิศรเสนา Israsenā na Ayudhya พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพงศ์อิศเรศ กรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดช หม่อมเจ้าชาย 8 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 4 พระองค์ [3]

สายสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ์พลเสพย์

บวรราชสกุล ใน วังหน้า-สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพย์ มี 5 สกุล
ราชสกุล สะกดด้วยอักษรโรมัน
(ตามราชกิจจานุเบกษา)
พระนามต้นราชสกุล ข้อมูลเพิ่มเติม อ้างอิง
กำภู Khambhu na Ayudhya พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากำภู หม่อมเจ้าชาย 4 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 8 พระองค์ [4]
เกสรา พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกสรา กรมหมื่นอานุภาพพิศาลศักดิ หม่อมเจ้าชาย 2 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 7 พระองค์
อิศรศักดิ Israsakdi na Ayudhya พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอิศราพงศ์ หม่อมเจ้าชาย 12 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 14 พระองค์ [5]
อนุชะศักดิ์ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านุช หม่อมเจ้าชาย 7 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 6 พระองค์
นันทิศักดิ์ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเริงคนอง หม่อมเจ้าชาย 8 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 4 พระองค์

สายพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

บวรราชสกุล ใน วังหน้า-พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว มี 11 สกุล
ราชสกุล สะกดด้วยอักษรโรมัน
(ตามราชกิจจานุเบกษา)
พระนามต้นราชสกุล ข้อมูลเพิ่มเติม อ้างอิง
สุธารส Sudhārasa na Ayudhya พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุธารส หม่อมเจ้าหญิง 1 พระองค์ [7]
วรรัตน์ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรัตน์ กรมหมื่นพิศาลบวรศักดิ หม่อมเจ้าชาย 15 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 10 พระองค์
ภาณุมาศ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุมาศ หม่อมเจ้าชาย 4 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 1 พระองค์
หัสดินทร พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหัสดินทร์ กรมหมื่นบริรักษ์นรินทรฤทธิ์ หม่อมเจ้าชาย 2 พระองค์
นวรัตน พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเนาวรัตน์ กรมหมื่นสถิตย์ธำรงสวัสดิ์ หม่อมเจ้าชาย 7 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 5 พระองค์
ยุคนธรานนท์ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ายุคนธร หม่อมเจ้าชาย 2 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 4 พระองค์
โตษะณีย์ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโตสินี หม่อมเจ้าชาย 6 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 10 พระองค์
ลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับสามัญชน 2 พระองค์
นันทวัน พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านันทวัน หม่อมเจ้าชาย 2 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 1 พระองค์
พรหเมศ Brahmesa na Ayudhya พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพรหเมศ หม่อมเจ้าชาย 2 พระองค์ [7]
จรูญโรจน์ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจรูญโรจน์เรืองศรี กรมหมื่นจรัสพรปฏิภาณ หม่อมเจ้าชาย 13 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 4 พระองค์
สายสนั่น พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสนั่น หม่อมเจ้าชาย 4 พระองค์

สายกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ

บวรราชสกุล ใน วังหน้า-กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ มี 9 สกุล
ราชสกุล สะกดด้วยอักษรโรมัน
(ตามราชกิจจานุเบกษา)
พระนามต้นราชสกุล ข้อมูลเพิ่มเติม อ้างอิง
วิไลยวงศ์ พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิไลยวรวิลาส หม่อมเจ้าชาย 5 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 3 พระองค์
กาญจนะวิชัย พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากาญจโนภาสรัศมี กรมหมื่นชาญไชยบวรยศ หม่อมเจ้าชาย 2 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 6 พระองค์
กัลยาณะวงศ์ Kalyānavongs na Ayudhya พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากัลยาณประวัติ กรมหมื่นกวีสุพจน์ปรีชา หม่อมเจ้าชาย 4 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 3 พระองค์
ลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับสามัญชน 2 พระองค์
[20]
สุทัศนีย์ พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทัศนนิภาธร หม่อมเจ้าชาย 7 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 3 พระองค์
ลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับสามัญชน 2 พระองค์
วรวุฒิ พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรวุฒิอาภรณ์ หม่อมเจ้าชาย 5 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 3 พระองค์
รุจจวิชัย พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารุจาวรฉวี หม่อมเจ้าชาย 1 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 1 พระองค์
วิบูลยพรรณ Vipūlyabarna na Ayudhya พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิบูลยพรรณรังษี หม่อมเจ้าชาย 2 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 1 พระองค์ [7]
รัชนี Rajanī na Ayudhya พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ หม่อมเจ้าชาย 7 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 4 พระองค์
สถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง 1 พระองค์
ลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับสามัญชน 2 พระองค์
[20]
วิสุทธิ Visuddhi na Ayudhya พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรวิสุทธิ์ หม่อมเจ้าชาย 5 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 1 พระองค์ [7]

สายวังหลัง

สายสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระอนุรักษ์เทเวศร์

บวรราชสกุล ใน วังหลัง-สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข มี 2 สกุล
ราชสกุล สะกดด้วยอักษรโรมัน
(ตามราชกิจจานุเบกษา)
พระนามต้นราชสกุล ข้อมูลเพิ่มเติม อ้างอิง
ปาลกะวงศ์ Pālakavangsa na Ayudhya พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปาน กรมหมื่นนราเทเวศร์ หม่อมเจ้าชาย 31 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 24 พระองค์ [3]
เสนีวงศ์ พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแตง กรมหลวงเสนีบริรักษ์ หม่อมเจ้าชาย 25 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 13 พระองค์

ราชินิกุล

สายสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี

พระญาติวงศ์ของสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีในรัชกาลที่ 1 ซึ่งมักเรียกรวมๆ กันไปว่า ราชินิกุลบางช้าง เพราะนิเวศสถานเดิมอยู่ ตำบลอัมพวา แขวงอำเภอบางช้าง (ซึ่งต่อมาจึงยกเป็นเมืองสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสงครามตามลำดับ ราชินิกุลก๊กใหญ่ คือ สกุลบุนนาค

ราชนิกุล พระญาติวงศ์ของสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี ในรัชกาลที่ 1
สกุล ต้นสกุล ข้อมูลเพิ่มเติม
ณ บางช้าง ทอง ณ บางช้าง กับสมเด็จพระรูปศิริโสภาคย์มหานาคนารี ใช้ในสายเจ้าคุณหญิงแก้ว
ชูโต พระยาสมบัติบาล (เสือ) กับคุณหญิงม่วง คุณหญิงม่วง เป็นบุตรีในเจ้าคุณชายชูโต พระเชษฐาในสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี
สวัสดิ์-ชูโต พระยาสุรเสนา (สวัสดิ์ ชูโต) ทายาทเจ้าคุณชายชูโต
แสง-ชูโต พระยาสุรศักดิ์มนตรี (แสง ชูโต) บุตรพระยาสุรเสนา (สวัสดิ์ ชูโต)
บุนนาค เจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) กับเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล เจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล เป็นพระขนิษฐาในสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี

สายสมเด็จพระศรีสุลาไลย

พระญาติวงศ์ ของสมเด็จพระศรีสุลาไลย พระราชมารดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชินิกุล รัชกาลที่ 3 ที่มีผู้สืบสายสกุลเป็นที่รู้จักกันดี คือ สายพระยาพัทลุง (ทองขาว) สามีของท่านปล้อง น้านางของสมเด็จพระศรีสุลาไลย และสายสกุล ศิริสัมพันธ์ สืบมาจาก ท่านสาด น้านางของสมเด็จพระศรีสุลาไลยเช่นกัน หากแต่คนละมารดากับพระชนนีเพ็ง ผู้เป็นชนนีของสมเด็จพระศรีสุลาไลย

ราชนิกุล พระญาติวงศ์ของสมเด็จพระศรีสุลาไลยพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 2
สกุล ต้นสกุล ข้อมูลเพิ่มเติม
ศิริสัมพันธ์ ท่านสาด
ณ พัทลุง พระยาพัทลุง (ทองขาว)

สายสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี

พระญาติวงศ์ของสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี ที่เป็นราชินิกูลคือผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากพระยาเพชรบุรี (เรือง) ซึ่งเป็นพระญาติของเจ้าขรัวเงิน แซ่ตันพระชนกของพระองค์ ทั้งสองท่านเป็นชาวจีนเหมือนกัน บุตรพระยาเพชรบุรี (เรือง) คือเจ้าพระยาสุรบดินทร์สุรินทรฦาไชย (บุญมี) เป็นต้นสกุลหลายสกุลด้วยกันจึงถือว่าสกุลเหล่านี้เป็นราชินิกุล

ราชนิกุล พระญาติวงศ์ของสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี ในรัชกาลที่ 2
สกุล ต้นสกุล ข้อมูลเพิ่มเติม
บุญ-หลง เจ้าพระยาสุรบดินทร์สุรินทรฦาไชย (บุญมี)
พลางกูร เจ้าพระยาสุรบดินทร์สุรินทรฦาไชย (บุญมี)

สายสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี

พระญาติวงศ์ของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีในรัชกาลที่ 4 พระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชินิกุลรัชกาลที่ 5 ฝ่ายพระชนนีนั้น เป็นชาวสวนบางเขน และสกุลอำมาตย์รามัญสายพระยารัตนจักร (หงส์ทอง) ที่เกี่ยวดองกันกับสกุลรามัญสาย พระยาจักรีมอญ (กรุงธนบุรี) เชื้อสายราชินิกุล ที่มิใช่ขัตติยราชตระกูล เท่าที่ค้นได้จากหนังสือราชินิกุล รัชกาลที่ 5 คือ "สกุลสุรคุปต์"

ราชนิกุล พระญาติวงศ์ของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ในรัชกาลที่ 4
สกุล ต้นสกุล ข้อมูลเพิ่มเติม
สุรคุปต์ พระยารัตนจักร (หงส์ทอง)

สายสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ

พระญาติวงศ์ของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7 ซึ่งทางฝ่ายพระชนนีนั้น คือสมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา (เจ้าคุณจอมมารดาเปี่ยม) ท่านเป็นธิดาของท้าวสุจริตธำรง (นาค) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงพระราชทานนามสกุล แก่ผู้สืบสายจากท้าวสุจริตธำรง ผู้เป็นราชินิกุล ว่า "สุจริตกุล"

ราชนิกุล พระญาติวงศ์ของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 5
สกุล ต้นสกุล ข้อมูลเพิ่มเติม
สุจริตกุล ท้าวสุจริตธำรง (นาค)

สายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พระญาติวงศ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 คือคุณถมยา พระอนุชาของพระองค์ ได้รับพระราชทานนามสกุลว่า "ชูกระมล" เพื่อเป็นนามสกุลสำหรับผู้ที่สืบจาก พระชนกชู ชูกระมล และพระชนนีคำ ชูกระมล และทายาทในอนาคต แต่คุณถมยา ถึงแก่กรรมตั้งแต่วัยรุ่น สกุลนี้จึงสิ้นไป

ราชนิกุล พระญาติวงศ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สกุล ต้นสกุล ข้อมูลเพิ่มเติม
ชูกระมล ชู ชูกระมล

ดูเพิ่ม

อ้างอิง

 1. http://www.blogth.com/blog/Colum/5912.html
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงมุรธาธร เรื่อง ประกาศพระราชทานนามสกุล ครั้งที่ 4, เล่ม 30, ตอน 0ง, 7 กันยายน พ.ศ. 2456, หน้า 1360.
 3. 3.0 3.1 3.2 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศพระราชทานนามสกุล ครั้งที่ 2, เล่ม 30, ตอน 0ง, 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2456, หน้า 691.
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงมุรธาธร เรื่อง ประกาศพระราชทานนามสกุล ครั้งที่ 3, เล่ม 30, ตอน 0ง, 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2456, หน้า 833.
 5. 5.0 5.1 "ประกาศพระราชทานนามสกุล ครั้งที่ ๑๔ (ลำดับที่ ๑๑๕๖ ถึงลำดับที่ ๑๑๘๒)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 31 (0 ง): 72. 5 เมษายน 2457.
 6. 6.0 6.1 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศพระราชทานนามสกุล, เล่ม 30, ตอน 0ง, 26 มิถุนายน พ.ศ. 2456, หน้า 648.
 7. 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานนามสกุลสืบเชื้อพระวงศ์พระบรมราชวงศ์ชั้น ๒-๓-๔ กับพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ และพระราชวรวงศ์เธอ, เล่ม 46, ตอน 0ก, 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2472, หน้า 84.
 8. สายสกุลมาลากุล
 9. สายสกุลสนิทวงศ์
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกรมราชเลขาธิการ เรื่อง พระราชทานนามสกุล (งอนรถ ณ อยุธยา), เล่ม 45, ตอน 0ง, 16 ธันวาคม พ.ศ. 2471, หน้า 2934.
 11. สายสกุลกฤดากร
 12. พีระเดช อนุพงษ์ จักรพันธุ์, ม.ร.ว.. ๑๕๐ ปี สมเด็จเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงษ์. กรุงเทพฯ : กระทรวงการคลัง, 2548. 278 หน้า.
 13. กิติวัฒนา (ไชยันต์) ปกมนตรี, หม่อมราชวงศ์. ก่อนเลือนหายในสายลม. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, พ.ศ. 2542. 333 หน้า. ISBN 978-974-42-6298-1
 14. สัจธรรม. อาทิตย์อุไทย The Rising Prince เสี้ยวหนึ่งของพระชนม์สมเด็จวังบูรพา. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, พ.ศ. 2551. 210 หน้า. ISBN 978-974-16-3093-6
 15. ราชสกุลโสณกุล
 16. 16.00 16.01 16.02 16.03 16.04 16.05 16.06 16.07 16.08 16.09 16.10 16.11 16.12 16.13 16.14 16.15 ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานนามสกุลสำหรับเชื้อพระวงศ์พระบรมราชวงศ์ชั้น 5, เล่ม 46, ตอน 0ก, 9 มิถุนายน พ.ศ. 2472, หน้า 21.
 17. จุลลดา ภักดีภูมินทร์ , เลาะวัง เล่ม 2
 18. http://www.vcharkarn.com/include/vcafe/showkratoo.php?Pid=16678
 19. wikipedia (15 December 2014). "Chakri dynasty". The Diplomat. สืบค้นเมื่อ 19 october 2018. Check date values in: |accessdate= (help)
 20. 20.0 20.1 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศพระราชทานนามสกุล ครั้งที่ 72, เล่ม 34, ตอน 0ง, 2 กันยายน พ.ศ. 2460, หน้า 1618.

แหล่งข้อมูลอื่น