ณ บางช้าง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สกุล ณ บางช้าง เป็นราชสกุลหนึ่งซึ่งเป็นพระญาติวงศ์ในสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี พระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สกุล ณ บางช้าง ยังเป็นราชินิกุลแห่งราชวงศ์จักรี ที่เป็นวงศ์หนึ่งในราชินิกุลบางช้างซึ่งมี 5 สกุล ได้แก่ ชูโต, แสง-ชูโต, สวัสดิ-ชูโต, บุนนาค และ ณ บางช้าง พระชนกทองและพระชนนีสั้นทรงเป็นพระชนกและพระชนนีในสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี มีบุตร 10 องค์

 1. เจ้าหญิงแวน
 2. เจ้าหญิงทองอยู่
 3. เจ้าชูโต
 4. สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี
 5. เจ้าแตง
 6. เจ้าหญิงชีโพ
 7. เจ้าพู
 8. เจ้าหญิงเสม
 9. เจ้าหญิงนวล
 10. เจ้าหญิงแก้ว

สามองค์ในบรรดาพระโอรสพระธิดา (ลูก) ดังกล่าว เป็นต้นตระกูลของวงศ์ (กลุ่มหรือหมู่) บางช้างของสกุลต่าง ๆ ของสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี สามองค์ดังกล่าวคือ

 1. เจ้าชูโต ซึ่งเป็นต้นสกุลชูโต, แสง-ชูโต, และสวัสดิ-ชูโต
 2. เจ้าหญิงนวล ซึ่งได้รับนามสกุลบุนนาคของสามีพระองค์
 3. เจ้าหญิงแก้ว ซึ่งสมรสกับพระยาสมุทรสงคราม (นามสกุลของผู้ที่สืบเชื้อสายจากพระยาสมุทรสงครามและเจ้าหญิงแก้วคือ ณ บางช้าง)

อ้างอิง[แก้]

 • บุษกร ณ บางช้าง. ราชินิกุล ณ บางช้าง. กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 29 กันยายน 2547. 71 หน้า. (พิมพ์เป็นอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์ นายแพทย์เอิบ ณ บางช้าง ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.)
 • เทพ สุนทรศารทูล. พงศาวดารราชินีกุลบางช้าง. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์พระนารายณ์, พ.ศ. 2540. 232 หน้า.
 • http://na-bangxang.webs.com