เจ้าพระยาสุรบดินทร์สุรินทร์ฦๅไชย (บุญมี)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เจ้าพระยาสุรบดินทร์สุรินทรฦาไชย
(บุญมี)
เจ้าเมืองสวรรคโลก
ข้อมูลส่วนบุคคล
สัญชาติสยาม
ศาสนาพุทธ
คู่สมรสท่านผู้หญิงเจริญ
บุตรเจ้าพระยาพระคลัง (หน)

พระสุวรรณภักดี (ชิด)

เจ้าพระยาพลเทพ (หลง)
บุพการีพระยาเพชรบุรี (เรือง)

เจ้าพระยาสุรบดินทร์สุรินทรฦาไชย (บุญมี) เป็นอดีตเจ้าเมืองสวรรคโลก และเป็นบิดาของเจ้าพระยาพระคลัง (หน) กวีเอกคนหนึ่งในสมัยต้นรัตนโกสินทร์

ประวัติ[แก้]

เจ้าพระยาสุรบดินทร์สุรินทรฦาไชย มีนามเดิมว่า บุญมี เป็นบุตรของพระยาเพชรบุรี (เรือง) เจ้าเมืองเพชรบุรีคนสุดท้ายในสมัยกรุงศรีอยุธยา พระญาติในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีและเจ้าขรัวเงิน พระบิดาของสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี สมเด็จพระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ต่อมาได้เข้ารับราชการมีบรรดาศักดิ์ที่ หลวงพิไชยราชา ในช่วงการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง หลวงพิไชยราชาได้ร่วมกับพระยาตากตีฝ่ากองทัพพม่าหนีพระราชอาญาออกไปทางทิศตะวันออก และได้กลายเป็นแม่ทัพสำคัญของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ได้รับการพระราชทานยศขึ้นเป็น เจ้าพระยาพิไชยราชา รามราชแสนญาธิบดีศรีสัชนาไลย อภัยพิริยบรากรมพาหุ เป็นเจ้าเมืองสวรรคโลก[1] และได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์สุดท้ายที่ เจ้าพระยาสุรบดินทร์สุรินทรฦาไชย

เจ้าพระยาสุรบดินทร์สุรินทรฦาไชย สมรสกับท่านผู้หญิงเจริญ[2] มีบุตรคือเจ้าพระยาพระคลัง (หน) เสนาบดีจตุสดมภ์กรมท่าในสมัยรัชกาลที่ 1 และกวีเอกในสมัยต้นรัตนโกสินทร์

อ้างอิง[แก้]

  1. นิธิ เอี่ยวศรีวงศ์. การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี. กรุงเทพ : มติชน, พ.ศ. 2559. 623 หน้า. หน้า หน้าที่ 68. ISBN 9789743230561
  2. บทที่ 13 พระราชกรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรม