สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุ้ย กรมหลวงพิทักษ์มนตรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุ้ย กรมหลวงพิทักษ์มนตรี

พระอิสริยยศ สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ
ฐานันดรศักดิ์ เจ้าฟ้าชั้นตรี
ราชวงศ์ จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 1 กันยายน 2313
สวรรคต 27 พฤษภาคม 2365
(พระชันษา 52 ปี)
พระราชบิดา เจ้าขรัวเงิน
พระราชมารดา สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าแก้ว กรมพระศรีสุดารักษ์
พระบุตร พระวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพยอม กรมหมื่นมนตรีรักษา

หม่อมเจ้าแบน มนตรีกุล

สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุ้ย กรมหลวงพิทักษ์มนตรี[1] (1 กันยายน พ.ศ. 2313 - 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2365) หรือพระนามเดิมว่า จุ้ย พระโอรสลำดับที่ 5 ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าแก้ว กรมพระศรีสุดารักษ์ กับเจ้าขรัวเงิน ประสูติในสมัยกรุงธนบุรี เมื่อวันเสาร์ เดือน 10 ขึ้น 12 ค่ำ ปีขาลโทศก จ.ศ. 1132 ตรงกับวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2313 เป็นพระเจ้าหลานเธอในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงกำกับกรมวังและกรมมหาดไทย และทรงถวายคำปรึกษาในข้อราชการทั่วไป

บุตร - ธิดา[แก้]

หม่อมเจ้าชาย 15 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 22 พระองค์ สถาปนาขึ้นเป็นพระวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 1 พระองค์


พระองค์ทรงเชี่ยวชาญด้านงานช่างและนาฏศิลป์ รวมทั้งทรงเป็นกวี พระองค์ทรงเป็นผู้ที่คิดค้น เกรินบันไดนาค ที่ใช้ในงานพระราชพิธีพระบรมศพซึ่งเป็นงานฝีพระหัตถ์ทรงประดิษฐ์ ของพระองค์ตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์

กรมหลวงพิทักษ์มนตรี สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 2 เมื่อวันจันทร์ เดือน 7 ขึ้น 7 ค่ำ ปีมะเมียจัตวาศก จ.ศ. 1184 ตรงกับวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2365 พระชันษา 53 ปี ทรงเป็นต้น ราชสกุลมนตรีกุล

อ้างอิง[แก้]

  1. "ราชสกุลวงศ์". กรมศิลปากร, สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. สืบค้นเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2557.