รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives Logo 2022.png
ตรากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Chalermchai Srion (cropped).jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
เฉลิมชัย ศรีอ่อน

ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีไทย
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งเจ้าพระยาภาสกรวงศ์
ในฐานะ เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ
สถาปนา1 เมษายน พ.ศ. 2435
รองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายพระนาม รายนาม เสนาบดี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายพระนาม/รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 Phon Bunnak.jpg เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค) พ.ศ. 2431 พ.ศ. 2435
2 Phraya Surasakmontri.jpg พระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต) พ.ศ. 2435 พ.ศ. 2439
3 เจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์.jpg พระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ (หม่อมราชวงศ์หลาน กุญชร) พ.ศ. 2442 พ.ศ. 2452
4 เจ้าพระยาวงศานุประพัทธ 2.jpg พระยาวงษานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์) 2452 2455
5 ไฟล์ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์.jpg พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พ.ศ. 2462 พ.ศ. 2463
6 เจ้าพระยาพลเทพ.jpg พระยาไชยยศสมบัติ (เฉลิม โกมารกุล ณ นคร) พ.ศ. 2463 พ.ศ. 2473
7 เจ้าพระยาพิชัยญาติ.jpg เจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค) พ.ศ. 2473 พ.ศ. 2474

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายพระนาม/รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 เจ้าพระยาวงศานุประพัทธ 2.jpg เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476
2 พระสารสาสน์ประพันธ์.jpg พระสารสาสน์ประพันธ์ (ชื้น จารุวัสตร์) 1 สิงหาคม พ.ศ. 2476 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478
3
(1)
สว-ฤทธิอัคเนย์.jpg นายพันเอก พระยาฤทธิอัคเนย์ (สละ เอมะศิริ) 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480
4 Phraya Pahol.jpg นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
3
(2)
สว-ฤทธิอัคเนย์.jpg นายพันเอก พระยาฤทธิอัคเนย์ (สละ เอมะศิริ) 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
5 มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎิ์.jpg นายนาวาอากาศเอก พระเวชยันต์รังสฤษฎ์ (มุนี มหาสันทนะ) 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 20 สิงหาคม พ.ศ. 2484
6 เดช สนิทวงศ์.jpg หลวงเดชสหกรณ์ (หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์) 20 สิงหาคม พ.ศ. 2484 6 มีนาคม พ.ศ. 2485
7 Sindhu Kamolnavin.gif พลเรือโท สินธุ์ กมลนาวิน 7 มีนาคม พ.ศ. 2485 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
8
(1)
ทวี บุณยเกตุ.jpg ทวี บุณยเกตุ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488
9 อรรถการีย์นิพนธ์.jpg พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ จุณณานนท์) 17 กันยายน พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489
10 สว-อัชราชทรงศิริ.jpg พระยาอัชราชทรงสิริ (แม้น อรุณลักษณ์) 31 มกราคม พ.ศ. 2489 24 มีนาคม พ.ศ. 2489
8
(2)
ทวี บุณยเกตุ.jpg ทวี บุณยเกตุ 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489
11 จรูญ สืบแสง.jpg จรูญ สืบแสง 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
12 เชวงศักดิ์สงคราม.jpg พันเอก ช่วง เชวงศักดิ์สงคราม 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
13 ควง อภัยวงศ์ 2475.jpg พันตรี ควง อภัยวงศ์ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
14 Sithiporn Kridakara.jpg หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 8 เมษายน พ.ศ. 2491
15 Emblem of MOAC, Thailand.png พระยาพนานุจร (เปล่ง สาครบุตร) (8 เมษายน พ.ศ. 2491 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491
16 พระช่วงเกษตรศิลปการ (ช่วง โลจายะ).jpg พระช่วงเกษตรศิลปการ (ช่วง โลจายะ) 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
17 Emblem of MOAC, Thailand.png พลตรี เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494
18 Prayoon Yutthasartkosol.jpg พลตรี หลวงยุทธศาสตร์โกศล (ประยูร ศาสตระรุจิ) (6 ธันวาคม พ.ศ. 2494 23 มีนาคม พ.ศ. 2495
19 สส-สุนาวินวิวัฒน์.jpg พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒน์ (พิศาล สุนาวินวิวัฒน์) 24 มีนาคม พ.ศ. 2495 12 ธันวาคม พ.ศ. 2496
20 ผิน ชุณหะวัณ.jpg จอมพล ผิน ชุณหะวัณ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2496 16 กันยายน พ.ศ. 2500
21 Emblem of MOAC, Thailand.png วิบูลย์ ธรรมบุตร 21 กันยายน พ.ศ. 2500 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
22 สวัสดิ์ มหาผล.jpg สวัสดิ์ มหาผล 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 26 สิงหาคม พ.ศ. 2502
23 สุรจิต จารุเศรนี.jpg พลเอก สุรจิต จารุเศรนี 9 กันยายน พ.ศ. 2502 8 กันยายน พ.ศ. 2507
24 ประกาศสหกรณ์.jpg พระประกาศสหกรณ์ (สดับ วีรเธียร) 9 กันยายน พ.ศ. 2507 7 มีนาคม พ.ศ. 2512
25 หม่อมราชวงศ์จักรทอง ทองใหญ่ 1932.jpg หม่อมราชวงศ์จักรทอง ทองใหญ่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2512 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
26 Dawee Chullasapya (cropped).jpg พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
27 Chakrapanpensiri-young.jpg หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 14 กุมภาพันธ์ [พ.ศ. 2518
28 สส-สวัสดิ์ (คำ).jpg สวัสดิ์ คำประกอบ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
29 ทวิช กลิ่นประทุม.jpg ทวิช กลิ่นประทุม 14 มีนาคม พ.ศ. 2518 12 มกราคม พ.ศ. 2519
30 ประมาณ อดิเรกสาร.jpg พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร 20 เมษายน พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
31 อินทรี จันทรสถิตย์.jpg อินทรีย์ จันทรสถิตย์ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 19 ตุลาคม พ.ศ. 2520
32 ปรีดา กรรณสูต.jpg ปรีดา กรรณสูต 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
33 Kriangsak Chomanan 1976 (cropped).jpg พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
34 Banharn Silpa-archa (cropped).jpg บรรหาร ศิลปอาชา 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 4 มีนาคม พ.ศ. 2524
35
(1)
Emblem of MOAC, Thailand.png อาณัติ อาภาภิรม 11 มีนาคม พ.ศ. 2524 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524
36
(1)
Chuan Leekpai 2010-04-01.jpg ชวน หลีกภัย 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
37
(1)
Narong Wongwan.png ณรงค์ วงศ์วรรณ 30 เมษายน พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
38 หาญ ลีนานนท์.jpg พลเอก หาญ ลีนานนท์ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
39 สำนักนายกรัฐมนตรี จัดแถลงผลงานของรัฐบาล ในวาระที่รัฐบา - Flickr - Abhisit Vejjajiva (16).jpg พันโท สนั่น ขจรประศาสน์ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533
36
(2)
Chuan Leekpai 2010-04-01.jpg ชวน หลีกภัย 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
37
(2)
Narong Wongwan.png ณรงค์ วงศ์วรรณ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 1 มีนาคม พ.ศ. 2534
35
(2)
Emblem of MOAC, Thailand.png อาณัติ อาภาภิรม 2 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
40 Pinit chan.jpg พินิจ จันทรสุรินทร์ 7 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
41 Khositpan.jpg โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
42 Emblem of MOAC, Thailand.png นิพนธ์ พร้อมพันธุ์ 23 กันยายน พ.ศ. 2535 13 ธันวาคม พ.ศ. 2537
43 ประจวบ ไชยสาส์น.jpg ประจวบ ไชยสาส์น 17 ธันวาคม พ.ศ. 2537 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
44 Emblem of MOAC, Thailand.png มนตรี พงษ์พานิช 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539
45 Suwit Khunkitti.jpg สุวิทย์ คุณกิตติ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
46
(1)
Emblem of MOAC, Thailand.png ชูชีพ หาญสวัสดิ์ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
47 Pongpol Adireksarn in 2008.jpg ปองพล อดิเรกสาร 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 11 เมษายน พ.ศ. 2543
48 Emblem of MOAC, Thailand.png ประภัตร โพธสุธน 11 เมษายน พ.ศ. 2543 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
46
(2)
Emblem of MOAC, Thailand.png ชูชีพ หาญสวัสดิ์ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
49 Soraaut kr.jpg สรอรรถ กลิ่นประทุม 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
50 Emblem of MOAC, Thailand.png สมศักดิ์ เทพสุทิน 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547
51 Wan Muhamad Noor Matha.jpg วันมูหะมัดนอร์ มะทา 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
52 Sudarat Keyuraphan in 2019.png คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
53 ธีระ สูตะบุตร.jpg ธีระ สูตะบุตร 8 ตุลาคม พ.ศ. 2549 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
54 Emblem of MOAC, Thailand.png สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
55 Emblem of MOAC, Thailand.png ธีระ วงศ์สมุทร 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 25 ตุลาคม พ.ศ. 2555
56 Emblem of MOAC, Thailand.png ยุคล ลิ้มแหลมทอง 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
57 Emblem of MOAC, Thailand.png ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
58 Emblem of MOAC, Thailand.png พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
59 Emblem of MOAC, Thailand.png กฤษฎา บุญราช 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
60 Chalermchai Srion (cropped).jpg เฉลิมชัย ศรีอ่อน 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ยังมีชีวิตอยู่[แก้]

ปัจจุบันมีรัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ 20 คน ได้แก่

รายนาม วาระ วันเกิด
อาณัติ อาภาภิรม พ.ศ. 2524,
พ.ศ. 2534-2535
27 มกราคม พ.ศ. 2477 (89 ปี)
พินิจ จันทรสุรินทร์ พ.ศ. 2535 22 เมษายน พ.ศ. 2480 (86 ปี)
ชวน หลีกภัย พ.ศ. 2524-2526,
พ.ศ. 2533
28 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 (84 ปี)
ธีระ สูตะบุตร พ.ศ. 2549-2551 21 ธันวาคม พ.ศ. 2484 (81 ปี)
ปองพล อดิเรกสาร พ.ศ. 2540-2543 23 มีนาคม พ.ศ. 2485 (81 ปี)
วันมูหะมัดนอร์ มะทา พ.ศ. 2547-2548 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 (79 ปี)
ชูชีพ หาญสวัสดิ์ พ.ศ. 2539-2540,
พ.ศ. 2544-2545
30 กันยายน พ.ศ. 2487 (78 ปี)
ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา พ.ศ. 2557-2558 22 มกราคม พ.ศ. 2490 (76 ปี)
ธีระ วงศ์สมุทร พ.ศ. 2551-2555 15 ธันวาคม พ.ศ. 2491 (74 ปี)
ประภัตร โพธสุธน พ.ศ. 2543 1 สิงหาคม พ.ศ. 2492 (73 ปี)
ยุคล ลิ้มแหลมทอง พ.ศ. 2555-2557 12 เมษายน พ.ศ. 2493 (73 ปี)
สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล พ.ศ. 2551 27 เมษายน พ.ศ. 2494 (72 ปี)
นิพนธ์ พร้อมพันธุ์ พ.ศ. 2535-2537 13 เมษายน พ.ศ. 2495 (71 ปี)
สมศักดิ์ เทพสุทิน พ.ศ. 2546-2547 13 มกราคม พ.ศ. 2498 (68 ปี)
ฉัตรชัย สาริกัลยะ พ.ศ. 2558-2560 5 สิงหาคม พ.ศ. 2498 (67 ปี)
สรอรรถ กลิ่นประทุม พ.ศ. 2545-2546 17 มีนาคม พ.ศ. 2499 (67 ปี)
กฤษฎา บุญราช พ.ศ. 2560-2562 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 (65 ปี)
สุวิทย์ คุณกิตติ พ.ศ. 2539 17 ตุลาคม พ.ศ. 2500 (65 ปี)
สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ พ.ศ. 2548-2549 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 (62 ปี)
เฉลิมชัย ศรีอ่อน พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน 7 มีนาคม พ.ศ. 2508 (58 ปี)

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]