วัฒนา เขียววิมล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วัฒนา เขียววิมล เป็นหัวหน้าขบวนการนวพล[1] ช่วงเหตุการณ์ตุลาคม พ.ศ. 2517 วันมหาวิปโยค และเป็นอดีตหัวหน้าพรรคประชาเสรี

ประวัติ[แก้]

วัฒนา เขียววิมล เกิดเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2487 ที่อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ได้รับการศึกษาชั้นประถมจากโรงเรียนเขียววิมลราษฏรอุปถัมภ์ (วัดขอนชะโงก) ชั้นมัธยมต้นจากโรงเรียนแม้นศรีวิทยา กรุงเทพฯ และโรงเรียนมาลาสวรรค์ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จนบชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนอำนวยศิลป์ จากนั้นได้ศึกษาอนุปริญญาทางวิศวกรรม จากเบคเกริสฟิลด์คอลเลจคาลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ พ.ศ. 2509 ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยซาคราเมนโต้ คาลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2512 ปริญญาโททางการศึกษาเกี่ยวกับเอเชียและอาฟริกา (อารยธรรมนอกเหนือจากตะวันตก) จากมหาวิทยาลัยซีตัลฮอล นิวเจอร์ซี่ สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2513 และได้รับปริญญาเอก (Ph.D) ด้านการบริหารและการจัดการ (Administration /Management) ณ สถาบันการศึกษาชั้นสูงมหาวิทยาลัยวาลเด้น

การทำงาน[แก้]

วัฒนา เคยเป็นหัวหน้าขบวนการนวพล ซึ่งเป็นขบวนการที่จัดตั้งตามแผนปฏิบัติการของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2517[2][3]

วัฒนา ก่อตั้งพรรคการเมืองในปี พ.ศ. 2525 ชื่อ "พรรคประชาเสรี"[4] โดยเขารับตำแหน่งหัวหน้าพรรค และมีพลอากาศเอก บัว ศิริทรัพย์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมเป็นกรรมการบริการพรรค

นอกจากนั้น วัฒนายังเคยเป็นกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐประชาชนแทนซาเนีย ประจำราชอาณาจักรไทย เป็นประธานกรรมการมูลนิธิสุวรรณภูมิ เป็นประธานกรรมการเหมืองอัญมณี (A.A.P.S. Umba Mines) ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนแทนซาเนีย

เขาเคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (ปองพล อดิเรกสาร)

อ้างอิง[แก้]

  1. กลุ่มนวพล จาก บันทึก 6 ตุลา
  2. ลีเฟอร์, ไมเคิล. พจนานุกรมการเมืองสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.
  3. Prajak Kongkirati. “Counter-Movement in Democratic Transition: Thai Right-Wing Movements after the 1973 Popular Uprising.” Asian Review 19 (2006): 101-135.
  4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคประชาเสรี)