วิทยาลัยมหาดไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยมหาดไทย
วิทยาลัยมหาดไทย.png
ชื่อย่อว.มท.
คติพจน์พัฒนาคน พัฒนางาน สานการเรียนรู้ สู่ความโดดเด่น
ประเภทวิทยาลัย
สังกัดการศึกษากระทรวงมหาดไทย
ที่ตั้ง
135 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ซอยบางละมุง 2 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เว็บไซต์วิทยาลัยมหาดไทย

วิทยาลัยมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาบุคลากร สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งอยู่เลขที่ 135 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ซอยบางละมุง 2 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พื้นที่บริเวณวิทยาลัยมหาดไทย มีลักษณะเป็นเกาะมีน้ำล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน อยู่ติดชายทะเล ภายในวิทยาลัยประกอบด้วยอาคารที่พัก 5 ชั้น อาคารฝึกอบรม สนามกีฬา และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

วิทยาลัยมหาดไทย มีการจัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานภายนอก โดยแบ่งออกเป็น 4 โรงเรียน ได้แก่

 1. โรงเรียนนักปกครองระดับสูง (นปส.)
 2. โรงเรียนผู้บริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย
 3. โรงเรียนข้าราชการกระทรวงมหาดไทย
 4. โรงเรียนการฝึกอบรมพิเศษ

นอกจากนั้นยังเป็นสถานที่จัดการศึกษาของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์[1]

การก่อตั้ง[แก้]

ในอดีตกระทรวงมหาดไทย มีการจัดตั้งวิทยาลัยมหาดไทยขึ้น เพื่อเป็นวิทยาลัยในการพัฒนาข้าราชการของกระทรวงมหาดไทย โดยใช้พื้นที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า) บริเวณท่าน้ำนนทบุรี เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยมหาดไทย ต่อมากรมศิลปากรได้ขึ้นบัญชีอาคารดังกล่าว เป็นโบราณสถาน ทำให้วิทยาลัยมหาดไทยต้องย้ายสถานที่ไปยังสถานที่แห่งใหม่

กระทรวงมหาดไทย จึงได้ขอใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคารวิทยาลัยฯ แห่งใหม่ ในพื้นของกรมการพัฒนาชุมชน บริเวณตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งสถานที่ดังกล่าวมีลักษณะพื้นที่เป็นเกาะล้อมรอบด้วยคลอง 4 ด้าน ติดกับชายทะเลจำนวนเนื้อที่ประมาณ 39 ไร่ โดยใช้งบประมาณก่อสร้างประมาณ 216 ล้านบาท (ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2539-2542)[2]

หลักสูตร[แก้]

 • หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.)[3]
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.)[4]
 • หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี[5]
 • หลักสูตรพิเศษอื่นๆ

สถานที่ใกล้เคียง[แก้]

 • วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน
 • สถานสงเคราะห์คนชราบางละมุง

อ้างอิง[แก้]

 1. ยกระดับวิทยาลัยมหาดไทยเป็นสถานศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์นิด้า
 2. "ประวัติสถาบันฯและวิทยาลัยฯ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-05-07. สืบค้นเมื่อ 2018-06-07.
 3. มหาดไทยเปิดการศึกษาอบรมนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 72
 4. ‘ปลัดมท.’ มอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะ บ.มท. รุ่น 33 ปลุกสร้าง Change for Good
 5. "มหาดไทย เสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ผ่านหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี"". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-09-04. สืบค้นเมื่อ 2022-09-04.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]