เสรีประชาธิปไตย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เสรีประชาธิปไตย (อังกฤษ: liberal democracy) เป็นประชาธิปไตยตามแนวคิดของลัทธิเสรีนิยม ซึ่งต่างจากของลัทธิสังคมนิยมและยิ่งจากลัทธิคอมมิวนิสต์โดยสิ้นเชิง