ข้ามไปเนื้อหา

ความมั่นคง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ความมั่นคง (อังกฤษ: security) เป็นระดับการต่อต้านหรือป้องกันจากภัย ใช้ได้กับสิ่งที่เป็นคุณเสี่ยงต่อภัยและมีคุณค่าใด ๆ เช่น บุคคล ผู้อยู่อาศัย ชุมชน ชาติหรือองค์การ

สถาบันเพื่อความมั่นคงและวิธีวิทยาเปิด (Institute for Security and Open Methodologies, ISECOM) ใน OSSTMM 3 ระบุว่า ความมั่นคงให้ "การป้องกันแบบที่มีการสร้างการแยกระหว่างสิ่งที่เป็นคุณและภัย" การแยกเหล่านี้เรียกรวมว่า "การควบคุม" (control) และบ้างรวมการเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งที่เป็นคุณหรือภัย