ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
  ประเทศที่เคยเป็นประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด[1] (อังกฤษ: Least developed country; LDC) เป็นชื่อที่กำหนดโดยสหประชาชาติซึ่งแสดงถึงการที่มีค่าดัชนีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมต่ำ มีค่าดัชนีการพัฒนามนุษย์ต่ำ เมื่อจัดลำดับเทียบกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก แนวคิดของการจัดกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุดเกิดขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 2512 - 2513 รายชื่อประเทศพัฒนาน้อยที่สุดกลุ่มแรกถูกกำหนดโดยสหประชาชาติในข้อมติที่ 2768 (XXVI) เมื่อ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514[2] ประเทศที่จะถูกจัดว่าเป็นประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจะต้องมีลักษณะสามประการนี้ ได้แก่[3][4]

 • มีรายได้ต่ำ โดยใน พ.ศ. 2561 ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจะมีรายได้มวลรวมประชาชาติเฉลี่ยสามปีน้อยกว่า 1,025 ดอลลาร์สหรัฐ และต้องมากกว่า 1,230 ดอลลาร์สหรัฐ จึงจะพ้นจากกลุ่มนี้
 • ทรัพยากรมนุษย์อ่อนแอ โดยดูจากตัวชี้วัดทางด้านโภชนาการ สุขภาพ การศึกษาและการรู้หนังสือของผู้ใหญ่
 • ความอ่อนแอทางเศรษฐกิจโดยดูจากความไม่แน่นอนของการผลิตทางการเกษตร ความไม่แน่นอนของการส่งออกสินค้าและบริการ ความสำคัญทางเศรษฐกิจของกิจกรรมที่เป็นของต่างชาติ ความเข้มของการส่งออกสินค้า อุปสรรคของเศรษฐกิจขนาดเล็ก และร้อยละของประชากรที่ต้องพลัดถิ่นเพราะภัยธรรมชาติ

จะมีการตรวจสอบประเทศพัฒนาน้อยที่สุดทุก ๆ 3 ปี โดยคณะกรรมการสำหรับนโยบายพัฒนาของสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ ประเทศที่ผ่านเกณฑ์ของประเทศพัฒนาน้อยที่สุดเมื่อทำได้มากกว่าระดับที่กำหนดไว้ สำนักงานสหประชาชาติของตัวแทนระดับสูงสำหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกทะเลและรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก (UN OHRLLS) จะเป็นศูนย์กลางสำหรับความช่วยเหลือจากสหประชาชาติต่อประเทศพัฒนาน้อยที่สุด การจัดจำแนกในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 มี 48 ประเทศ[5][6]

ตั้งแต่มีการกำหนดกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุดขึ้นมา มีเพียง 3 ประเทศที่ผ่านขึ้นไปสู่ระดับประเทศกำลังพัฒนา ประเทศแรกคือบอตสวานาใน พ.ศ. 2537 ประเทศที่สองคือกาบูเวร์ดีใน พ.ศ. 2550[7] มัลดีฟส์เป็นประเทศที่สามที่ผ่านเมื่อ 1 มกราคม พ.ศ. 2554[8] ในปีเดียวกันนี้ สหประชาชาติได้ให้คำแนะนำแก่อิเควทอเรียลกินี ซามัว ตูวาลู และวานูอาตูว่าเกือบจะผ่านจากสถานะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด[9] ในการประชุมครั้งที่ 4 ของสหประชาชาติเกี่ยวกับประเทศพัฒนาน้อยที่สุดในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 มีเป้าหมายที่จะผลักดันประเทศพัฒนาน้อยที่สุดในรายชื่อขณะนี้ให้พ้นสภาวะการพัฒนาน้อยที่สุดภายในสิบปี[10]

การใช้และคำย่อ[แก้]

ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดสามารถแยกออกจากประเทศกำลังพัฒนา ประเทศพัฒนาน้อย ประเทศพัฒนาน้อยกว่า หรืออาจใช้คำว่าโลกที่สาม ถึงแม้นักวิชาการบางคนบอกว่าคำว่า “โลกที่สาม” นั้นล้าสมัย บางคนใช้คำว่าโลกที่สี่ (แม้ว่าคำว่าโลกที่สี่จะใช้หมายถึงกลุ่มชนไร้รัฐด้วย) คำว่าประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจน้อยมีใช้ด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม มีความสับสนระหว่างประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (LDC) กับประเทศพัฒนาทางเศรษฐกิจน้อย (LEDC) ซึ่งบางครั้งใช้คำย่อเหมือนกัน และต้องระวังความสับสนกับประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกทะเล (LLDC) คำว่าประเทศกำลังพัฒนาจึงเป็นที่นิยมใช้มากกว่าคำว่าประเทศพัฒนาน้อย

ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดเป็นประเทศที่มีความขัดแย้งภายในสูง เช่นสงครามกลางเมืองหรือความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ การเมืองที่มีการฉ้อราษฎร์บังหลวง ไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองและสังคม การจัดตั้งรัฐบาลมักขึ้นกับกลุ่มคนที่มีอำนาจในสังคม เอดส์เป็นปัญหาสำคัญภายในประเทศ ส่วนใหญ่ประเทศด้อยพัฒนาจะอยู่ในภูมิภาคสะฮาราในทวีปแอฟริกา

อย่างไรก็ตาม ลักษณะดังกล่าว ไม่ได้สอดคล้องกับประเทศพัฒนาน้อยที่สุดในโอเชียเนีย คิริบาส ซามัว ตูวาลู และวานูอาตู ซึ่งมีระบอบประชาธิปไตยที่เสถียร และไม่มีความขัดแย้งภายใน เรื่องเอดส์ไม่ใช่ปัญหาสำคัญ แต่เพราะว่าสภาพเศรษฐกิจขนาดเล็ก ส่วนใหญ่ขึ้นกับวัฒนธรรมเดียว หมู่เกาะโซโลมอนเป็นประเทศพัฒนาน้อยที่สุดเพียงประเทศเดียวในโอเชียเนียที่มีปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองและความตึงเครียดระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ ใน พ.ศ. 2549 สหประชาชาติได้ให้ความเห็นว่าซามัวอาจจะพ้นจากสถานะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รัฐบาลซามัวไม่เห็นด้วย อย่างไรก็ตาม ใน พ.ศ. 2550 สภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติได้ประกาศให้คำแนะนำว่าซามัวควรจะพ้นสถานะในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 แต่หลังจากเกิดสึนามิโจมตีซามัวใน พ.ศ. 2552 จึงเลื่อนให้ซามัวพร้อมสำหรับการเลื่อนสถานะใน พ.ศ. 2557

จากการตรวจสอบของสหประชาชาติใน พ.ศ. 2552 สหประชาชาติกำหนดให้ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดเป็นประเทศที่มีลักษณะสามประการ อย่างหนึ่งคือมี GNI น้อยกว่า 905 ดอลลาร์สหรัฐ ประเทศที่มีประชากรมากกว่า 75 ล้านคนจะถูกตัดออกไป

รายชื่อประเทศพัฒนาน้อยที่สุดในปัจจุบัน[แก้]

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อประเทศพัฒนาน้อยที่สุดของสหประชาชาติ บางประเทศจัดอยู่ในประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล [11] และประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก [12]

แอฟริกา (32 ประเทศ)[แก้]

อเมริกา (1 ประเทศ)[แก้]

เอเชีย (9 ประเทศ)[แก้]

โอเชียเนีย (3 ประเทศ)[แก้]

ประเทศที่เคยเป็นประเทศพัฒนาน้อยที่สุด[แก้]

 •  รัฐสิกขิม (กลายเป็นรัฐหนึ่งของอินเดียเมื่อ พ.ศ. 2518) [13][14]
 •  บอตสวานา (พ้นจากกลุ่มนี้เมื่อ ธันวาคม พ.ศ. 2537)
 •  กาบูเวร์ดี (พ้นจากกลุ่มนี้เมื่อ ธันวาคม พ.ศ. 2550)
 •  มัลดีฟส์ (พ้นจากกลุ่มนี้เมื่อ มกราคม พ.ศ. 2554) [15][16]
 •  ซามัว (พ้นจากกลุ่มนี้เมื่อ มกราคม พ.ศ. 2557)
 •  อิเควทอเรียลกินี (พ้นจากกลุ่มนี้เมื่อ มิถุนายน พ.ศ. 2560)[17]
 •  วานูอาตู (พ้นจากกลุ่มนี้เมื่อ ธันวาคม พ.ศ. 2563)
 •  บังกลาเทศ (กำลังพ้นจากกลุ่มนี้เมื่อ พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีผลทางการ พ.ศ. 2569)
 •  เนปาล (กำลังพ้นจากกลุ่มนี้เมื่อ พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีผลทางการ พ.ศ. 2569)
 •  ลาว (กำลังพ้นจากกลุ่มนี้เมื่อ พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีผลทางการ พ.ศ. 2569)

อ้างอิง[แก้]

 1. ศัพท์รัฐศาสตร์ Archived 2017-07-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, ราชบัณฑิตยสถาน
 2. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 2011-07-09. สืบค้นเมื่อ 2012-05-15.
 3. "Criteria For Identification Of LDCs". United Nations Department of Economic and Social Affairs, Development Policy and Analysis Division. สืบค้นเมื่อ 2018-03-02.
 4. UN-OHRLLS Criteria for Identification and Graduation of LDCs Archived 2019-07-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน.
 5. "About LDCs". Least Developed Countries. UN-OHRLLS. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2011-05-17. สืบค้นเมื่อ 2010-12-13.
 6. "Country Profiles". Least Developed Countries. UN-OHRLLS. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2011-05-17. สืบค้นเมื่อ 2010-12-13.
 7. "UN advocate salutes Cape Verde’s graduation from category of poorest States", UN News Centre, 14 June 2007.
 8. "Maldives identifies challenges in graduating to a developing country" Archived 2010-11-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, UN-OHRLLS Website, 23 December 2010
 9. "UNCTAD - LDCs". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2011-11-03. สืบค้นเมื่อ 2012-06-03.
 10. "Goal to halve number of LDCs in next 10 years". The Guardian. 2011-05-06. สืบค้นเมื่อ 2011-05-13.
 11. 11.00 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07 11.08 11.09 11.10 11.11 11.12 11.13 11.14 11.15 11.16 เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล
 12. 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 เป็นประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก
 13. UN Handbook on the LDC Category
 14. ""About Sikkim" from the Government of Sikkim's website". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2009-05-25. สืบค้นเมื่อ 2012-05-15.
 15. "Delegates in Preparatory Meeting Express Concern about Shortage of Countries 'Graduating' from Least-Developed Status over Last Decade". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2015-10-17. สืบค้นเมื่อ 2012-05-15.
 16. Istanbul forum offers chance to recommit to helping world’s poorest nations
 17. "Equatorial Guinea Graduates from the LDC Category". United Nations. 4 June 2017. สืบค้นเมื่อ 7 November 2017.

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]