สงครามเบ็ดเสร็จ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สงครามเบ็ดเสร็จ (อังกฤษ: Total war) คือ ความขัดแย้งอันไร้ขอบเขตซึ่งประเทศคู่สงครามได้ทำการเรียกระดมทรัพยากรทั้งหมดเพื่อใช้ในการทำสงคราม ไม่ว่าจะเป็น ทรัพยากรมนุษย์ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การทหาร ธรรมชาติ เทคโนโลยีหรือปัจจัยอื่น ๆ ในความพยายามที่จะทำลายประเทศคู่สงครามอย่างสิ้นเชิง หรือทำลายความสามารถของอีกฝ่ายหนึ่งที่จะทำการรบต้านทานต่อไปอีก การทำสงครามเบ็ดเสร็จเคยถูกใช้ในการทำสงครามมานานหลายศตวรรษแล้ว ในการทำสงครามเบ็ดเสร็จ ความแตกต่างระหว่างทหารและพลเรือนมีน้อยมากเมื่อเทียบกับสงครามประเภทอื่น ๆ และมนุษย์ทุกคนจะถูกพิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการทำสงครามของคู่สงคราม

หนังสืออ่านเพิ่มเติม[แก้]

  • David A. Bell. The First Total War: Napoleon's Europe and the Birth of Warfare as We Know It, (2007)
  • Eric Markusen and David Kopf; The Holocaust and Strategic Bombing: Genocide and Total War in the Twentieth Century, (1995)
  • Mark E. Neely Jr.; "Was the Civil War a Total War?" Civil War History, Vol. 50, 2004
  • Daniel E. Sutherland and Grady McWhiney; The Emergence of Total War, (1998) US Civil War