กฎหมายเสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสาร (อังกฤษ: freedom of information laws, FOI laws) ประกอบด้วยกฎหมายต่าง ๆ ที่รับประกันการเข้าถึงข้อมูลที่ครอบครองดูแลโดยรัฐ กฎหมายเหล่านี้วางรากฐานกระบวนการทางกฎหมายสำหรับ "สิทธิที่จะได้รู้" โดยอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปสามารถร้องขอข้อมูลข่าวสารซึ่งรัฐบาลครอบครองอยู่ได้ การได้มาซึ่งข้อมูลจะต้องไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด และมีข้อยกเว้นน้อยที่สุด

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]