สินบน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สินบน สามารถหมายถึง

  • สินบน (reward), เงินตราที่จ่ายให้แก่ผู้นำจับ
    • ค่าหัว, ราคาที่กำหนดไว้เป็นค่าเอาชีวิต
  • สินบน (bribe), ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่บุคคลเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่ง ไม่ว่าการนั้นชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่, ภาษาปากเรียก เงินใต้โต๊ะ, แป๊ะเจี๊ยะ (สำเนียงฮกเกี้ยนของ "ปั๋วจือ" (จีน: 伯吃; พินอิน: bó chī) แปลว่า นายท่านกิน) หรือเก๋าเจี๊ยะ (สำเนียงฮกเกี้ยนของ "โก่วจือ" (จีน: 狗吃; พินอิน: gǒu chī) แปลว่า หมากิน) เป็นต้น
  • สินบน, ทรัพย์หรือสิ่งของที่จะให้เป็นเครื่องบูชาคุณหรือตอบแทนผู้ที่จะช่วยให้สำเร็จตามประสงค์

ดูเพิ่ม[แก้]