อิลกันโตเดลยีอีตาเลียนี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อิลกันโตเดลยีอีตาเลียนี
คำแปล: เพลงแห่งชาวอิตาลี
Il Canto degli Italiani
ต้นฉบับของบทร้อง "อิลกันโตเดลยีอีตาเลียนี"
ลายมือของกอฟเฟรโด มาเมลี
ชื่ออื่นInno di Mameli
Fratelli d'Italia
เนื้อร้องกอฟเฟรโด มาเมลี, ค.ศ. 1847
ทำนองมีเกเล โนวาโร, ค.ศ. 1847
รับไปใช้12 ต.ค. 1946 (โดยพฤตินัย)
17 พ.ย. 2005 (โดยนิตินัย)
ก่อนหน้ามาร์ชาเรอาเลดอร์ดีนันซา (ราชอาณาจักรอิตาลี)
ตัวอย่างเสียง
อิลกันโตเดลยีอีตาเลียนี (บรรเลง)
กอฟเฟรโด มาเมลี ผู้ประพันธ์บทร้อง
มีเกเล โนวาโร ผู้เรียบเรียงทำนองเพลง

อิลกันโตเดลยีอีตาเลียนี (อิตาลี: Il Canto degli Italiani) หรือ "เพลงแห่งชาวอิตาลี" เป็นชื่อของเพลงชาติแห่งสาธารณรัฐอิตาลี เพลงนี้เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ชาวอิตาลีในชื่อ "อินโนดีมาเมลี" (Inno di Mameli - เพลงสรรเสริญของมาเมลี) อันเป็นการขนานนามตามชื่อผู้ประพันธ์เพลง และ "ฟราเตลลีดีตาเลีย" (Fratelli d'Italia - พี่น้องชาวอิตาลีทั้งหลาย) ซึ่งเรียกตามบทร้องวรรคเปิดของเพลงนี้

บทร้องของเพลงนี้ได้ประพันธ์โดยกอฟเฟรโด มาเมลี (Goffredo Mameli - ขณะนั้นยังเป็นนักศึกษาชาวเจนัวและมีอายุได้ 20 ปี) ในฤดูใบไม้ร่วงของปี ค.ศ. 1847 ที่เมืองเจนัว ท่ามกลางบรรยากาศในการต่อสู้ของประชาชนเพื่อการรวมชาติและการทำสงครามปลดแอกจากจักรวรรดิออสเตรีย อีกสองเดือนต่อมา มีเกเล โนวาโร (Michele Novaro) ซึ่งเป็นชาวเจนัวเช่นกัน ได้ประพันธ์ทำนองสำหรับบทร้องของมาเมลีขึ้นที่เมืองโตริโน เพลงดังกล่าวนี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจากมหาชนท่ามกลางยุคแห่งการรวมชาติ (Risorgimento) นานนับทศวรรษ

หลังการรวมชาติสำเร็จลงในปี ค.ศ. 1861 เพลงที่ได้รับเลือกให้เป็นเพลงชาติอิตาลีนั้นมิใช่เพลง "อิลกันโตเดลยีอีตาเลียนี" ซึ่งได้รับความนิยมจากมหาชน แต่เป็นเพลง "มาร์ชาเรอาเลดอร์ดีนันซา" (Marcia Reale d'Ordinanza - เพลงมาร์ชหลวงตามพระราชโองการ) เพลงดังกล่าวนี้เป็นเพลงสรรเสริญประจำราชวงศ์ซาวอย อันเป็นราชวงศ์ของกษัตริย์ผู้ปกครองอิตาลีหลังยุคการรวมชาติ และได้ใช้เป็นเพลงชาติอิตาลีสืบมาจนถึงปี ค.ศ. 1946 เมื่ออิตาลีได้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยการลงประชามติยกเลิกระบอบราชาธิปไตยและสถาปนาการปกครองระบอบสาธารณรัฐขึ้นแทนที่ โดยเพลง "อิลกันโตเดลยีอีตาเลียนี" ได้รับเลือกให้ใช้เป็นเพลงชาติของสาธารณรัฐอิตาลีเป็นการชั่วคราว เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ค.ศ. 1946 และอีกเกือบ 60 ปีให้หลัง เพลงนี้จึงได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการตามกฎหมายเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 2005

ประวัติ[แก้]

บทร้อง[แก้]

The Continence of Scipio, Giovanni Francesco Romanelli (1610-1662)
Battle of Legnano, Amos Cassioli (1832-1891)
การปฏิวัติในวเจนัว ค.ศ. 1746 โดยบาลิลลาทำการต่อต้านราชวงศ์ฮับส์บูร์ก.
กบฏเวสปรี, Francesco Hayez (1791-1882)
เพลงแห่งชาวอิตาลี ได้รับความนิยมระหว่างการรวมชาติอิตาลี.
สกอร์ดนตรี "อิลกันโตเดลยีอีตาเลียนี"
ภาษาอิตาลี ปริวรรตเป็นอักษรละติน คำแปล

Fratelli d'Italia,
l'Italia s'è desta,
dell'elmo di Scipio
s'è cinta la testa.
Dov'è la Vittoria?
Le porga la chioma,
ché schiava di Roma
Iddio la creò.

]

[lˈitaːlja ˌsɛ dˈdesta |]
[delˈlelmo di ʃˈʃiːpjo]
[ˌsɛ tˈtʃinta la ˈtɛsta ǁ]
[doˈvɛ lla vitˈtɔːrja |]
[le ˈpɔrɡa la ˈkjɔːma |]
[ke ˈskjaːva di ˈroːma]
[idˈdiːo la kreˈɔ ǁ]

พี่น้องชาวอิตาลีทั้งหลาย,
บัดนี้อิตาลีได้ตื่นแล้ว,
ด้วยหมวกเกราะแห่งสกีปีโอ
ซึ่งสวมศีรษะแห่งหล่อนไว้.
เทพีวิกตอเรียอยู่ที่ไหน ?
จงโน้มตัวนางลงมาเสีย,[1]
เพราะนางคือทาสแห่งกรุงโรม
ตามลิขิตแห่งพระเป็นเจ้า.

Stringiamci a coorte,
siam pronti alla morte.
Siam pronti alla morte,
l'Italia chiamò.
Stringiamci a coorte,
siam pronti alla morte.
Siam pronti alla morte,
l'Italia chiamò! Sì!

]

[ˌsjam ˈprontj alla ˈmɔrte ǁ]
[ˌsjam ˈprontj alla ˈmɔrte |]
[liˈtaːlja kjaˈmɔ ǁ]
[strinˈdʒamtʃ a kkoˈorte |]
[ˌsjam ˈprontj alla ˈmɔrte ǁ]
[ˌsjam ˈprontj alla ˈmɔrte |]
[liˈtaːlja kjaˌmɔ ǁ ˈsi ǁ]

ผองเราจงพร้อมใจร่วมกองทัพ
พวกเราพร้อมยอมมลาย[N 1]
พวกเราพร้อมยอมมลาย
อิตาลีเรียกหาพวกเราแล้ว
ผองเราจงพร้อมใจร่วมกองทัพ
พวกเราพร้อมยอมมลาย
พวกเราพร้อมยอมมลาย
อิตาลีเรียกหาพวกเราแล้ว !ใช่![N 2]

Noi fummo da secoli[N 3]
calpesti, derisi,
perché non siam popolo,
perché siam divisi.
Raccolgaci un'unica
bandiera, una speme:
di fonderci insieme
già l'ora suonò.
Coro

[ˌnoi ˈfummo da (s)ˈsɛːkoli]

[kalˈpesti | deˈriːzi |]
[perˈke nnon ˌsjam ˈpɔːpolo |]
[perˈke sˌsjam diˈviːzi ǁ]
[rakˈkɔlɡatʃ uˈnuːnika]
[banˈdjɛːra (|) una ˈspɛːme |]
[di ˈfondertʃ inˈsjɛːme]
[ˌdʒa lˈloːra swoˈnɔ ǁ]

เนื่นนานนับศตวรรษ
เราถูกกดขี่ข่มเหง
เพราะเราไม่เป็นหนึ่งเดียวกัน
เพราะเรานั้นถูกแบ่งแยก
จงรวมเราทั้งปวง
ด้วยหนึ่งธงและหนึ่งหวัง
จงร่วมมือกันเถิด
เพราะเวลานั้นมาถึงแล้ว.
ประสานเสียง

Uniamoci, amiamoci,
l'unione e l'amore
rivelano ai popoli
le vie del Signore.
Giuriamo far libero
il suolo natio:
uniti, per Dio,
chi vincer ci può?
Coro

) aˈmjaːmotʃi |]

[luˈnjoːn(e) e llaˈmoːre]
[riˈveːlano ai ˈpɔːpoli]
[le ˈviːe del siɲˈɲoːre ǁ]
[dʒuˈrjaːmo far ˈliːbero]
[il ˈswɔːlo naˈtiːo |]
[uˈniːti | per ˈdiːo |]
[ˌki vˈvintʃer tʃi ˈpwɔ ǁ]

จงรวมใจเป็นหนึ่ง รักซึ่งกันและกัน
ความเป็นเอกภาพและความรัก
จงยังให้มหาชนประจักษ์
ถึงวิถีทางแห่งพระเป็นเจ้า
จงสาบานเพื่อปลดแอก
แผ่นดินเกิดของพวกเรา
หากรวมเป็นหนึ่งภายใต้พระเจ้าแล้ว
ใครเล่าจะเอาชัยจากเราได้?
ประสานเสียง

Dall'Alpi a Sicilia
dovunque è Legnano,
ogn'uom di Ferruccio
ha il core, ha la mano,
i bimbi d'Italia
si chiaman Balilla,
il suon d'ogni squilla
i Vespri suonò.
Coro

[dalˈlalpj a ssiˈtʃiːlja]

[doˈvuŋkw(e) ˌɛ lleɲˈɲaːno |]
[oɲˈɲwɔm di ferˈruttʃo]
[ˌa il ˈkɔːre | ˌa lla ˈmaːno |]
[i ˈbimbi diˈtaːlja]
[si ˈkjaːmam baˈlilla |]
[il ˈswɔn ˌdoɲɲi ˈskwilla]
[i ˈvɛspri swoˈnɔ ǁ]

จากเทือกเขาแอลป์ถึงเกาะซิชิลี
ชัยแห่งเลญญาโน (Legnano) ปรากฏทั่ว
ทุกผู้คนล้วนมีหัวใจ
และสองมือแห่งแฟร์รุชโช (Ferruccio)
เยาวชนชาวอิตาลี
ต่างปรากฏนามเช่นบาลิลลา (Balilla)
แตรทุกแตรแผดสำเนียง
เสียงแห่งกบฏเวสปรี (Vespri siciliani).
ประสานเสียง

Son giunchi che piegano
le spade vendute:
già l'Aquila d'Austria
le penne ha perdute.
Il sangue d'Italia,
il sangue Polacco,
bevé, col cosacco,
ma il cor le bruciò.
Coro

[ˌson ˈdʒuŋki ke pˈpjɛːɡano]

[le ˈspaːde venˈduːte |]
[ˌdʒa lˈlaːkwila ˈdaustrja]
[le ˈpenne ˌa pperˈduːte ǁ]
[il ˈsaŋɡwe diˈtaːlja |]
[il ˈsaŋɡwe poˈlakko |]
[beˈve | kol koˈzakko |]
[ma il ˈkɔr le bruˈtʃɔ ǁ]

ดาบนักรบรับจ้าง
เพียงลำอ้อลู่ลม
นกอินทรีออสเตรีย
เสียขนของมันสิ้น
เลือดแห่งอิตาลี
และเลือดชาวโปล
มันและพวกคอสแซคร่วมดื่มกิน
แต่เลือดนั้นก็เผาใจของพวกมัน.
ประสานเสียง

ฉบับเพิ่มเติม[แก้]

The last strophe was deleted by the author, to the point of being barely readable. It was dedicated to Italian women:

Tessete o fanciulle
bandiere e coccarde
fan l'alme gagliarde
l'invito d'amor.

[tesˈseːte o fanˈtʃulle]

[banˈdjɛːr(e) e kkokˈkarde]
[fan ˈlalme ɡaʎˈʎarde]
[limˈviːto daˈmor ǁ]

Weave[,] maidens
flags and cockades
[they] make souls gallant
the invitation of love.


สื่อ[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

หมายเหตุ[แก้]

  1. "Le porga la chioma literally translates as "Let her offer her locks to [Italy]", a possible reference to the ancient custom of slaves cutting their hair short as a sign of servitude". Penelope.uchicago.edu. สืบค้นเมื่อ 2013-11-17.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]


อ้างอิงผิดพลาด: มีป้ายระบุ <ref> สำหรับกลุ่มชื่อ "N" แต่ไม่พบป้ายระบุ <references group="N"/> ที่สอดคล้องกัน