ตาราฟืม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก Tarafım)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Tarafım
English: My Motherland
Гимн Гагаузии(ноты).jpg
สกอร์เนื้อเพลงชาติ

Regional เพลงชาติของกาเกาเซีย
เนื้อร้องMina Kösä
ทำนองMihail Colsa, 1995
รับไปใช้1999
Gagauz Yerin Gimnı

หากมีปัญหาในการเล่นไฟล์นี้ ดูที่ วิธีใช้สื่อ

ตาราฟืม(Tarafım) ( IPA: [tɑɾɑˈfɯm] ; ปิตุภูมิของข้า) เป็นเพลงชาติของ กาเกาเซีย ซึ่งเป็น เขตปกครองตนเอง ของประเทศ มอลโดวา ประพันธ์โดย Mihail Colsa ในปี 1995 และคำร้องโดย Mina Kosä ถูกนำมาใช้อย่างเป็นทางการโดย สมัชชาประชาชนของ Gagauzia ในปี ค.ศ. 1999 [1]

เนื้อร้องของเพลง[แก้]

อักษรละติน สคริปต์ Cyrillic (ประวัติการ) การถอดแบบ IPA แปล ภาษาไทย
บทที่ 1
Tarafım, san tarafım,

Ne gözelsin, korafım:

Çok comerţin sän, topraam,

Gagauz Yerim, Bucaam!

Тарафым, сан тарафым,

Не гӧзелсин, корафым:

Чок ӂомерцин сӓн, топраам,

Гагауз Ерим, Буӂаам!

tɑɾɑfɯm, sɑn tɑɾɑfɯm

ne ɟøzelsin, koɾɑfɯm

t͡ʃok d͡ʒomeɾt͡sin sæn, topɾɑːm,

gɑgɑuz jeɾim, bud͡ʒɑːm

ปิตุภูมิของข้า เจ้าเป็นปิตุภูมิของข้า

ท่านสวยงามมาก ดินแดนเมืองนอนของข้า:

เจ้ามีเอื้อเฟื้อพื้นดินของข้า

กาเกาเซีย ดินแดนของข้า!

ประสานเสียง
Gagauziya – hoşluum,

Çok sevin, koru dostluu,

Bayraanı üüsek kaldır,

Sän benim paalı halkım!

Гагаузия – хошлуум,

Чок севин, кору достлуу,

Байрааны ӱӱсек калдыр,

Сӓн беним паалы халкым!

gɑgɑuzijɑ xoʃɫuːm,

t͡ʃok sevin, koɾu dostɫuː,

bɑjɾɑːnɯ yːsec kaɫdɯɾ,

sæn benim pɑːɫɯ xɑɫkɯm

กาเกาเซีย - ความสุขของข้า
มีความสุขและปกป้องมิตรภาพ
ยกธงของเจ้าให้สูง
เจ้าเป็นที่รักยิ่งของฉัน!
บทที่ 2
İIk adım sendi yaptık,

Hem ana da biz dedik,

Kauşu sevdik dinmäz,

«Oglanı» çaldık bitmäz.

Илк адым сенди яптык,

Хем ана да биз дедик,

Каушу севдик динмӓз,

«Огланы» чалдык битмӓз.

ilc ɑdɯm sendi jɑptɯk,

hem ɑnɑ dɑ biz dedic,

kɑuʃu sevdic dinmæz,

ogɫɑnɯ t͡ʃɑɫdɯk bitmæz

เรากำหนดสิ่งแรกของข้ากับเจ้า

เราเรียกหามารดร

ความรักของเราจะไม่จางหายไป

หรือเป็นความเสียสละของเรา

ประสานเสียง
Gagauziya – hoşluum,

Çok sevin, koru dostluu,

Bayraanı üüsek kaldır,

Sän benim paalı halkım!

Гагаузия – хошлуум,

Чок севин, кору достлуу,

Байрааны ӱӱсек калдыр,

Сӓн беним паалы халкым!

gɑgɑuzijɑ xoʃɫuːm,

t͡ʃok sevin, koɾu dostɫuː,

bɑjɾɑːnɯ yːsec kaɫdɯɾ,

sæn benim pɑːɫɯ xɑɫkɯm

กาเกาเซีย - ความสุขของข้า
มีความสุขและปกป้องมิตรภาพ
ยกธงของเจ้าให้สูง
เจ้าเป็นที่รักยิ่งของฉัน!
บทที่ 3
Gagauziya, mutlu yerim, Vatanımsınsän benim, Pek işçidirinsanın, Yelleri keser altın Гагаузия, мутлуерим, Ватанымсынсӓнбеним, Пекишчидиринсанын, Еллерикесералтын gɑgɑuzijɑ, mutɫujeɾim, vɑtɑnɯmsɯnsæn benim, pec iʃt͡ʃidiɾinsɑnɯn, jelleɾiceseɾɑɫtɯn เกากาเซีย, มาตุภูมิที่มีความสุขของข้า,

เจ้าคือมาตุภูมิของข้า,

ประชากรของข้าทำงานหนัก,

เจ้าผู้ให้กำเนิดทองคำ

ประสานเสียง
Gagauziya – hoşluum,

Çok sevin, koru dostluu,

Bayraanı üüsek kaldır,

Sän benim paalı halkım!

Гагаузия – хошлуум,

Чок севин, кору достлуу,

Байрааны ӱӱсек калдыр,

Сӓн беним паалы халкым!

gɑgɑuzijɑ xoʃɫuːm,

t͡ʃok sevin, koɾu dostɫuː,

bɑjɾɑːnɯ yːsec kaɫdɯɾ,

sæn benim pɑːɫɯ xɑɫkɯm

กาเกาเซีย - ความสุขของข้า
มีความสุขและปกป้องมิตรภาพ
ยกธงของเจ้าให้สูง
เจ้าเป็นที่รักยิ่งของฉัน!
บทที่ 4
Ne zorluk seni kırdı,

Ne zaman dolaştırdı.

Allahım, koru topraa:

Gagauz Yeri, Bucaa!

Не зорлук сени кырды,

Не заман долаштырды.

Аллахым, кору топраа:

Гагауз Ери, Буӂаа!

ne zoɾɫuk seni kɯɾdɯ, ne zɑmɑndoɫɑʃtɯɾdɯ. ɑllɑxɯm, koɾutopɾɑːgɑgɑuzjeɾi, bud͡ʒɑː อุปสรรคไม่ได้หยุดเจ้า

และเวลาก็ไม่รบกวนคุณ

พระเจ้าปกป้องดินแดนของเรา:

กาเกาเซีย ดินแดนของข้า!

ประสานเสียง
Gagauziya – hoşluum,

Çok sevin, koru dostluu,

Bayraanı üüsek kaldır,

Sän benim paalı halkım!

Гагаузия – хошлуум,

Чок севин, кору достлуу,

Байрааны ӱӱсек калдыр,

Сӓн беним паалы халкым!

gɑgɑuzijɑ xoʃɫuːm,

t͡ʃok sevin, koɾu dostɫuː,

bɑjɾɑːnɯ yːsec kaɫdɯɾ,

sæn benim pɑːɫɯ xɑɫkɯm

กาเกาเซีย - ความสุขของข้า
มีความสุขและปกป้องมิตรภาพ
ยกธงของเจ้าให้สูง
เจ้าเป็นที่รักยิ่งของฉัน!

อ้างอิง[แก้]