ตาราฟืม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก Tarafım)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Tarafım
English: My Motherland
Гимн Гагаузии(ноты).jpg
สกอร์เนื้อเพลงชาติ

เพลงชาติของกาเกาเซีย
เนื้อร้องMina Kösä
ทำนองMihail Colsa, 1995
รับไปใช้1999
ตัวอย่างเสียง
Gagauz Yerin Gimnı

ตาราฟืม(Tarafım) ( สัทอักษรสากล: [tɑɾɑˈfɯm] ; ปิตุภูมิของข้า) เป็นเพลงชาติของ กาเกาเซีย ซึ่งเป็น เขตปกครองตนเอง ของประเทศ มอลโดวา ประพันธ์โดย Mihail Colsa ในปี 1995 และคำร้องโดย Mina Kosä ถูกนำมาใช้อย่างเป็นทางการโดย สมัชชาประชาชนของ Gagauzia ในปี ค.ศ. 1999 [1][2][3]

เนื้อร้องของเพลง[แก้]

ภาษากากาอุซ
(อักษรละติน)
อักษรซีริลลิก
(ประวัติการ)
อักษรกรีก
(ประวัติการ)
แปล ภาษาไทย

Tarafım, san tarafım,
Ne gözelsin, korafım:
Çok comerţin sän, topraam,
Gagauz Yerim, Bucaam!

Nakarat:
Gagauziya – hoşluum,
Çok sevin, koru dostluu,
Bayraanı üüsek kaldır,
Sän benim paalı halkım!

İIk adım sendi yaptık,
Hem ana da biz dedik,
Kauşu sevdik dinmäz,
«Oglanı» çaldık bitmäz.

Nakarat

Gagauziya, mutlu yerim,
Vatanımsın sän benim,
Pek işçidir insanın,
Yelleri keser altın.

Nakarat

Ne zorluk seni kırdı,
Ne zaman dolaştırdı.
Allahım, koru topraa:
Gagauz Yeri, Bucaa!

Nakarat
[2]

Тарафым, сан тарафым,
Не гӧзелсин, корафым:
Чок ӂомерцин сӓн, топраам,
Гагауз Ерим, Буӂаам!

Накарат:
Гагаузия – хошлуум,
Чок севин, кору достлуу,
Байрааны ӱӱсек калдыр,
Сӓн беним паалы халкым!

Илк адым сенди яптык,
Хем ана да биз дедик,
Каушу севдик динмӓз,
«Огланы» чалдык битмӓз.

Накарат

Гагаузия, мутлу ерим,
Ватанымсын сӓн беним,
Пек ишчидир инсанын,
Еллери кесер алтын.

Накарат

Не зорлук сени кырды,
Не заман долаштырды.
Аллахым, кору топраа:
Гагауз Ери, Буӂаа!

Накарат

Ταραφιμ, σαν ταραφιμ,
Νε γο̈ζελςιν, κοραφιμ:
Τζ̇οκ δζ̇ομερτζιν σα̈ν, τοπρααμ,
Γαγαουζ Ιεριμ, Π̇ουδζ̇ααμ!

Νακαρατ:
Γαγαουζια — χος̇λουουμ,
Τζ̇οκ σεβιν, κορου δοστλουου,
Π̇αιραανι υυσεκ καλδιρ,
Σα̈ν π̇ενιμ πααλι χαλκιμ!

Ιλκ αδιμ σενδι ιαπτικ,
Χεμ ανα δα π̇ιζ δεδικ,
Καους̇ου σεβδικ δινμα̈ζ,
«Ογλανι» τζ̇αλδικ π̇ιτμα̈ζ.

Νακαρατ

Γαγαουζια, μουτλου ιεριμ,
Βατανιμσιν σα̈ν π̇ενιμ,
Πεκ ις̇τζ̇ιδιρ ινσανιν,
Ιελλερι κεσερ αλτιν.

Νακαρατ

Νε ζορλουκ σενι κιρδι,
Νε ζαμαν δολας̇τιρδι.
Αλλαχιμ, κορου τοπραα:
Γαγαουζ Ιερι, Π̇ουδζ̇αα!

Νακαρατ

[tɑɾɑfɯm ǀ sɑn tɑɾɑfɯm ǀ]
[ne ɟøzeʎsin ǀ koɾɑfɯm ǀ]
[tʃok d͡ʒomeɾtsin sæn ǀ topɾɑːm ǀ]
[gɑgɑ.uz jeɾim ǀ budʒɑːm ‖]

[nɑkɑɾɑt]
[gɑgɑ.uzijɑ hoʃɫuːm ǀ]
[tʃok sewin ǀ koɾu dostɫuːn ǀ]
[bɑjɾɑːnɯ yːsec kaɫdɯɾ ǀ]
[sæn benim pɑːɫɯ xɑɫkɯm ǁ]

[iʎc ɑdɯm sendi jɑptɯk ǀ]
[hem ɑnɑ dɑ biz dedic ǀ]
[kɑ.uʃu sevʲdic dinmæz ǀ]
[ogɫɑnɯ tʃɑɫdɯk bitmæz ǁ]

[nɑkɑɾɑt]

[gɑgɑ.uzijɑ ǀ mutɫu jeɾim ǀ]
[wɑtɑnɯmsɯn sæn benim ǀ]
[pec iʃtʃidiɾ insɑnɯn ǀ]
[jeʎːeɾi ceseɾ ɑɫtɯn ‖]

[nɑkɑɾɑt]

[ne zoɾɫuk seni kɯɾdɯ ǀ]
[ne zɑmɑn doɫɑʃtɯɾdɯ ‖]
[ɑlːɑxɯm ǀ koɾu topɾɑː ǀ]
[gɑgɑ.uz jeɾi ǀ budʒɑː ‖]

[nɑkɑɾɑt]

ปิตุภูมิของข้า เจ้าเป็นปิตุภูมิของข้า
ท่านสวยงามมาก ดินแดนเมืองนอนของข้า:
เจ้ามีเอื้อเฟื้อพื้นดินของข้า
กาเกาเซีย ดินแดนของข้า!

ประสานเสียง:
กาเกาเซีย – ความสุขของข้า
มีความสุขและปกป้องมิตรภาพ
ยกธงของเจ้าให้สูง
เจ้าเป็นที่รักยิ่งของฉัน!

เรากำหนดสิ่งแรกของข้ากับเจ้า
เราเรียกหามารดร
ความรักของเราจะไม่จางหายไป
หรือเป็นความเสียสละของเรา

ประสานเสียง

เกากาเซีย, มาตุภูมิที่มีความสุขของข้า,
เจ้าคือมาตุภูมิของข้า,
ประชากรของข้าทำงานหนัก,
เจ้าผู้ให้กำเนิดทองคำ

ประสานเสียง

อุปสรรคไม่ได้หยุดเจ้า
และเวลาก็ไม่รบกวนคุณ
พระเจ้าปกป้องดินแดนของเรา:
กาเกาเซีย ดินแดนของข้า!

ประสานเสียง

อ้างอิง[แก้]