เฮ สลาฟ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Hej, Slaveni
Hej, Sloveni
Hej, Slovani
Еј, Словени
คำแปล: เราชาวสลาฟ
ข้อมูลทั่วไป
เพลงชาติ แม่แบบ:Country data SFR Yugoslavia
 Serbia and Montenegro
ชื่ออื่น Hej, Slovani
Hej, Slovenci
เนื้อร้อง ซามูเอล โทมาสิค
แต่งเมื่อ 1834
ทำนอง ไม่ทราบชื่อ
เริ่มใช้ พ.ศ. 2520 (by law, temporary)
พ.ศ. 2541 (บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ)
สิ้นสุด พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2549
เฮ สลาฟ (instrumental)

เฮ สลาฟ แปลได้ว่า "เรา ชาวสลาฟ" เป็นเพลงปลุกใจของชาวสลาฟ ประพันธ์คำร้องครั้งแรก พ.ศ. 2377 เพลงนี้มีชื่อเรียกอย่างอื่นดังนี้ เฮ สโลวัก (Hej, Slováci) โดย ซามูเอล โทมาสิค และตั้งแต่นั้นมาใช้เพลงนี้เป็นเพลงของกลุ่มอุดมการณ์ร่วมสลาฟ โดยเพลงนี้ใช้เป็นเพลงชาติของสหพันธ์สาธารณรัฐประชาชนยูโกสลาเวีย และเซอร์เบียและมอนเตเนโกร รวมทั้งเป็นเพลงชาติของชาวสโลวักอย่างไม่เป็นทางการ เพลงนี้ได้รับอิทธิพลมาจากเพลงชาติโปแลนด์ "มาซูแร็กดอมบรอฟสกีแยกอ" ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2469 โดยเพลงเฮ สลาฟมีท่วงทำนองบรรเลงที่ช้ากว่าเพลงมาซูแร็กดอมบรอฟสกีแยกอ[1]

ในภาษาเซอร์เบีย-โครเอเชีย มีความแตกต่างกันในการใช้อักษรลาติน และอักษรซีริลริก องเพลง เฮ สลาฟ ดังนี้:

โดยชื่อในภาษามาซีโดเนีย Sloveni (Еј, Словени) และ ภาษาสโลเวเนีย (Hej, Slovani) ซึ่งเดิมเป็นภาษาสโลวาเกีย (Hej, Slováci)

เฮ สโลวัก[แก้]

เนื้อร้องดังเดิม ภาษาสโลวัก[แก้]

|- | Hej, Slováci, ešte naša
slovenská reč žije,
Dokiaľ naše verné srdce
za náš národ bije.

Žije, žije, duch slovenský,
bude žiť na veky,
Hrom a peklo, márne vaše
proti nám sú vzteky!

Jazyka dar sveril nám Boh,
Boh náš hromovládny,
Nesmie nám ho teda vyrvať
na tom svete žiadny;

I nechže je koľko ľudí,
toľko čertov v svete;
Boh je s nami: kto proti nám,
toho Parom zmetie.

I nechže sa aj nad nami
hrozná búrka vznesie,
Skala puká, dub sa láme
a zem nech sa trasie;

My stojíme stále pevne,
ako múry hradné
Čierna zem pohltí toho,
kto odstúpi zradne! |}

เพลงชาติของกลุ่มอุดมการณ์ร่วมสลาฟ[แก้]

ติโซแห่งสโลวาเกีย[แก้]

ยูโกสลาเวีย[แก้]

เริ่มแรก[แก้]

เพลงชาติยูโกสลาเวีย[แก้]

เฮ สลาฟ หรือ เราชาวสลาฟ เป็นเพลงชาติของยูโกสลาเวีย ตั้งแต่ พ.ศ. 2486 ถึง พ.ศ. 2534 (48 ปี) โดยประกาศใช้อย่างเป็นทางการ (ในพิธีสาบานตน) ที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งยูโกสลาเวีย โดยได้รับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญเมื่อ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 หลังจากที่ 43 ปีที่ประกาศใช้ โดยยังคงใช้ในฐานะเพลงพฤตินัยตัวแทนเพียงตามกฎหมายที่สอดคล้องกับความเป็นจริง[2]

เนื้อร้องของฝั่งตะวันตก เนื้อร้องของฝั่งตะวันออก อักษรซีริลริก คำแปลภาษาอังกฤษ

Hej Slaveni, jošte živi
Riječ (duh) naših djedova
Dok za narod srce bije
Njihovih sinova

Živi, živi duh slavenski
Živjet će vjekov'ma
Zalud prijeti ponor pakla
Zalud vatra groma

Nek se sada i nad nama
Burom sve raznese
Stijena puca, dub se lama
Zemlja nek se trese

Mi stojimo postojano
Kano klisurine
Proklet bio izdajica
Svoje domovine!

Hej Sloveni, jošte živi
Duh (reč) naših dedova
Dok za narod srce bije
Njihovih sinova

Živi, živi duh slovenski
Živeće vekov'ma
Zalud preti ponor pakla
Zalud vatra groma

Nek se sada i nad nama
Burom sve raznese
Stena puca, dub se lama
Zemlja nek se trese

Mi stojimo postojano
Kano klisurine
Proklet bio izdajica
Svoje domovine!

Хеј Словени, јоште живи
Дух наших дедова
Док за народ срце бије
Њихових синова

Живи, живи дух словенски
Живеће веков'ма
Залуд прети понор пакла,
Залуд ватра грома

Нек' се сада и над нама
Буром све разнесе
Стена пуца, дуб се лама,
Земља нек' се тресе

Ми стојимо постојано
Кано клисурине,
Проклет био издајица
Своје домовине!

Hey, Slavs, it still lives
the word (spirit) of our grandfathers
As long as the heart of their sons
beats for our nation.

It lives, it lives the Slavic spirit,
It will live for centuries!
Vainly threatens the abyss of Hell
and the fire of the thunder.

Let everything above us now
be shattered by a storm wind (Bura).
The cliff cracks, the oak breaks,
Let the earth quake.

We stand firmly
like the mountains,
Damned be the traitor
of his homeland!

ภาษามาซีโดเนีย ภาษาสโลวีเนีย

Еј, Словени, жив е тука
зборот свет на родот
штом за народ срце чука
преку син во внукот!

Жив е вечно, жив е духот
словенски во слога.
Не нè плашат адски бездни
ниту громов оган!

Пустошејќи, нека бура
и над нас се втурне!
Пука даб и карпа сура,
тлото ќе се урне:

Стоиме на стамен-прагот
- клисури и бедем!
Проклет да е тој што предал
Родина на врагот!

Hej Slovani, naša reč
slovanska živo klije
dokler naše verno srce
za naš narod bije

Živi, živi, duh slovanski,
bodi živ na veke,
grom in peklo, prazne vaše
proti nam so steke

Naj tedaj nad nami
strašna burja se le znese,
skala poka, dob se lomi,
zemlja naj se strese

Bratje, mi stojimo trdno
kakor zidi grada,
črna zemlja naj pogrezne
tega, kdor odpada!

เซอร์เบียและมอนเตเนโกร[แก้]

หลังจากการล่มสลายของยูโกสลาเวียในปี 2534-35 แต่เพลงเฮ สลาฟ ยังคงใช้เป็นเพลงชาติของสหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย หลังจากที่เปลี่ยนชื่อประเทศใหม่เป็นเซอร์เบียและมอนเตเนโกร เมื่อ พ.ศ. 2546 ทั้งสองประเทศที่มีการใช้เพลงชาติใหม่ซึ่งมาแทนที่เพลงเฮสลาฟ หลังจากการลงประชามติแยกประเทศเซอร์เบียและมอนเตรเนโกร เพลงนี้ยังคงเป็นเพลงชาติของทั้งสองประเทศอยู่ต่อไป

เพลงชาติมอนเตเนโกรมีชื่อว่า "โอซีเยดลามายสกาโซโร" ส่วนเพลงชาติเซอร์เบียมีชื่อว่า "โบเช ปราฟเด" บางครั้งอาจมีการใช้สลับกัน อย่างไรก็ดี ความพยายามนี้เกิดขัดข้องลงหลังจากพรรคประชาชนมอนเตเนโกร และพรรคสังคมนิยมประชาชนมอนเตเนโกร นำเสนอเพลงชาติ และเพลงปลุกใจรักชาติของมอนเตเนโกรในอดีตคือ "โอนาโม, นาโม!" อย่างไรก็ตามเพลงเฮสลาฟยังใช้เป็นเพลงชาติจนถึงปี พ.ศ. 2549 ซึ่งในปัจจุบันยังใช้เพลงนี้เป็นกลุ่มประเทศสลาฟอย่างไม่เป็นทางการ

อ้างอิง[แก้]

  1. ทำนองเพลงชาติที่แตกต่างของโปแลนด์ และ ยูโกสลาเวีย.
  2. Amandmani IX do XLVII na Ustav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, "Službeni list SFRJ", br. 70/88, No. 932, pp 1793-1806

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]