มู อิสซามา มู เอิน ยา เรอเออ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มู อิสซามา มู เอิน ยา เรอเออ
คำแปล: "มาตุภูมิของเรา, ความสุข และ ความยินดีของเรา"
Mu isamaa, mu õnn ja rõõm
บทร้องวรรคแรกของเพลงชาติเอสโตเนีย ซึ่งมีห้วงทำนองคล้ายกับเพลงชาติฟินแลนด์ "มามเมะ" จึงได้นำทำนองมาดัดแปลงให้เข้ากับบทกวีดังกล่าว.
เนื้อร้องJohann Voldemar Jannsen, 1869
ทำนองฟรีดิก ปาซิอุส, 1848
รับไปใช้1920; 103 ปีที่แล้ว (1920)
ตัวอย่างเสียง
"มู อิสซามา มู เอิน ยา เรอเออ" (บรรเลง)national anthem:

"มู อิสซามา มู เอิน ยา เรอเออ" (เอสโตเนีย: "Mu isamaa, mu õnn ja rõõm"; เสียงอ่านภาษาฟินแลนด์: [mu ˈisɑmɑː mu ˈɤnʲ jɑ ˈrɤːm]) มีความหมายว่า "แผ่นดินของเรา ความสุข และ ความยินดีของเรา" เป็นเพลงชาติของเอสโตเนีย; ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในฐานะเพลงชาติ (เอสโตเนีย: (riigi)hümn) เมื่อปี ค.ศ. 1920.

ประพันธ์บทร้องโดย Johann Voldemar Jannsen โดยยืมทำนองของเพลงชาติฟินแลนด์ "มามเมะ" (สวีเดน: "Vårt land") ที่เรียบเรียงทำนองโดย ฟรีดิก ปาซิอุส เมื่อปี ค.ศ. 1848: .[1][ต้องการแหล่งอ้างอิงดีกว่านี้] โดยมีเอกลักษณ์ที่สำคัญ กล่าวคือ เครื่องหมายตั้งบันไดเสียง ที่ประกอบอยู่ในบทเพลงของชาวลิโวเนีย ท่อนที่กล่าวว่า "Min izāmō, min sindimō" (อังกฤษ: "มาตุภูมิของเรา, ดินแดนของเรา").

ประวัติศาสตร์[แก้]

เพลงนี้ได้ถูกขับร้องครั้งแรกในงานเทศกาลดนตรีเอสโตเนียเมื่อ ค.ศ. 1869 ต่อมาเพลงนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของ การตื่นรู้แห่งชาติเอสโตเนีย.

มู อิสซามา มู เอิน ยา เรอเออ ประกาศใช้เป็นเพลงชาติอย่างเป็นทางการเมื่อ ค.ศ. 1920 ภายหลังสงครามประกาศเอกราชเอสโตเนีย.

ภายหลังการยึดครองรัฐบอลติกของกองทัพแดง เมื่อปี ค.ศ. 1944 "มู อิสซามา มู เอิน ยา เรอเออ" เพลงนี้สถานะเป็นเพลงชาติของชาวเอสโตเนียของผู้พลัดถิ่น และ เป็นเพลงต้องห้ามของรัฐบาลคอมมิวนิสต์. เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเอสโตเนีย ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ เมื่อปี ค.ศ. 1945 ถึง ค.ศ. 1990. ชาวเอสโตเนียบางคนที่เคยได้ฟังเพลงชาติเอสโตเนียผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติของรัฐบาลฟินแลนด์ ที่มีชื่อว่า Yleisradio ในเขตพื้นที่ภาคเหนือของเอสโตเนีย โดยบรรเลงเพลงชาติฟินแลนด์ อันเป็นจุดเด่นเฉพาะของเพลงนี้ (โดยบรรเลงในวรรคสุดท้ายของเพลงในภาษาฟินแลนด์) ทุกวันในช่วงก่อนการปิดสถานีของแต่ละวัน.

บทร้อง[แก้]

ภาษาเอสโตเนีย[2][3] สัทอักษรสากล คำแปลภาษาโวโร
บทที่ 1

Mu isamaa, mu õnn ja rõõm,
kui kaunis oled sa!
Ei leia mina iial teal
see suure, laia ilma peal,
mis mul nii armas oleks ka,
kui sa, mu isamaa!

/mu isɑmɑː mu ɤnʲ jɑ rɤːm/
/kui kɑunis oled sa/
/ei leiɑ minɑ iːɑl teɑl;
/seː suːre lɑiɑ ilmɑ peɑl/
/mis mul niː ɑrmɑs oleks ka/
/kui saː mu isɑmɑː/

Mu esämaa, mu õnn ja rõõm,
ku illos olõt sa!
Ei lövväq ma joht ilman tääl,
taa suurõ,laja ilma pääl,
miä mul nii armsa olnuq ka,
ku saq, mu esämaa!

บทที่ 2

Sa oled mind ju sünnitand
ja üles kasvatand;
sind tänan mina alati
ja jään sull' truuiks surmani,
mul kõige armsam oled sa,
mu kallis isamaa!

/sɑ oled mind ju synːitɑnd/
/jɑ yles kɑsʋɑtɑnd/
/sind tænɑn minɑ ɑlɑti/
/jɑ jæːn sulʲ truːiks surmani/
/mul kɤige ɑrmsɑm oled sɑ/
/mu kɑlːis isɑmɑː/

Su pääl ma olõ sündünüq
ja üles kasunuq;
ma tennä sinno alasi
ja jää sull' truvvis surmani,
mul kõgõ armsamb olõt sa,
mu kallis esämaa!

บทที่ 3

Su üle Jumal valvaku
mu armas isamaa!
Ta olgu sinu kaitseja
ja võtku rohkest õnnista,
mis iial ette võtad sa,
mu kallis isamaa!

/su yle jumɑl ʋɑlʋɑku/
/mu ɑrmɑs isɑmɑː/
/tɑ olgu sinu kɑitsejɑ/
/jɑ ʋɤtku rohkest ɤnːistɑ/
/mis iːɑl etːe ʋɤtɑd sɑ/
/mu kɑlːis isɑmɑː/

Su perrä Jummal kaegu,
mu armsa esämaa!
Tä olku sino kaitsja
ja võtku heldele õnnista',
miä ilman ette võtat sa,
mu kallis esämaa!


คำแปล[แก้]

Literal Poetic ภาษาไทย[4]

My fatherland, my joy and happiness,
How beautiful you are!
I shall not find such ever
In this huge wide world
Which would be so dear to me
As you, my fatherland!

You have given me birth
And raised me up;
I shall thank you always
And remain faithful to you 'til death,
To me most beloved are you,
My precious fatherland!

May God watch over you,
My precious fatherland!
Let Him[Note 1] be your defender
And provide bountiful blessings
For whatever you undertake,
My precious fatherland![ต้องการอ้างอิง]

My native land, my joy - delight,
How fair thou art - how bright!
For nowhere in the world around
Can ever such a place be found
So well belov'd, from sense profound,
My native country dear!

My tiny crib stood on thy soil,
Whose blessings eased my toil.
May my last breath be thanks to thee,
For true to death I'll ever be,
O worthy, most belov'd and fine,
Thou, dearest country mine!

May God in Heaven thee defend,
My own beloved land!
May He[Note 1] be guard, may He be shield,
For ever bless and guardian wield
Protection for all deeds of thine,
My own, my dearest land!

แผ่นดินของเรา ความสุข และ ความยินดีของเรา
ด้วยความยุติธรรม และ ภาพอันสดใส
ไม่มีที่ใดในโลกรอบๆ ตัวเรา เช่นที่เดิมที่เคยอาศัย
รักใคร่ที่ดีเช่นนี้ เหมือนฉันรักเธอ
แผ่นดินถิ่นฐานที่ข้ารัก

เปลเล็กของข้าที่ยืนอยู่บนพื้นดิน
ความเหน็ดเหนื่อยของข้าได้รับพรจากผู้นั้น
กับลมหายใจสุดท้ายของข้าที่ขอบคุณเจ้า
ความจริงของข้าไม่มีวันจุดจบ
โอ้ คุณค่าความรักและอันดีงามที่ดีที่สุด
พระเจ้า เป็นแผ่นดินหัวแก้วหัวแหวนเป็นของข้า

อาจเป็นเพราะพระเจ้าบนสรวงสวรรค์ให้กำเนิดฉัน
ดินแดนที่ข้ารักมากที่สุด
เขาจะเป็นโล่ที่คอยคุ้มกัน
พระเจ้าทรงให้พรและดูแลตลอดไป
โอ้ คงามงดงามที่เป็นของเธอ
บ้านเกิดเมืองนอนที่ข้ารัก


ดูเพิ่ม[แก้]

เชิงอรรถ[แก้]

  1. 1.0 1.1 As Estonian is a genderless language, tema can refer to both a male and a female person.

อ้างอิง[แก้]

  1. "Estonia - Mu isamaa, mu õnn ja rõõm". NationalAnthems.me. สืบค้นเมื่อ 2011-11-21.
  2. "Riiklikud sümbolid". 13 April 2009. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 13 April 2009.
  3. "The President of the Republic of Estonia: National Symbols". 14 January 2006. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 14 January 2006.
  4. "National anthem of the Republic of Estonia". แปลโดย Jenny Wahl. Republic of Estonia. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 4 September 2017. สืบค้นเมื่อ 31 March 2019.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แม่แบบ:ประเทศเอสโตเนีย