มิลา โรดิโน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บัลแกเรีย: Мила Родино
มิลา โรดิโน
เนื้อร้อง สเวตาน ราโดสลาวอฟ, ค.ศ. 1885
ทำนอง สเวตาน ราโดสลาวอฟ (Tsvetan Radoslavov), ค.ศ. 1885
รับไปใช้ ค.ศ. 1964
มิลา โรดิโน(บรรเลง)

หากมีปัญหาในการเล่นไฟล์นี้ ดูที่ วิธีใช้สื่อ

เพลงชาติบัลแกเรียในปัจจุบันมีชื่อว่า เพลง "มิลา โรดิโน" (บัลแกเรีย: Мила Родино) แปลว่า มาตุภูมิที่รัก เพลงนี้มีที่มาจากเนื้อร้องและทำนองของเพลง "กอร์ดา สตารา พลานินา" ("Gorda Stara Planina") ซึ่งประพันธ์โดย สเวตาน ราโดสลาวอฟ (Tsvetan Radoslavov) ในปี พ.ศ. 2428 ขณะที่เขาเดินทางไปร่วมรบในสงครามเซิร์บ-บัลแกเรียในปีนั้น เพลงนี้ได้รับการรับรองให้เป็นเพลงชาติของประเทศบัลแกเรียในปี พ.ศ. 2507 โดยที่ในส่วนของเนื้อร้องนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง ครั้งหลังสุดคือเมื่อปี พ.ศ. 2533

บทร้อง[แก้]

ฉบับทางการ[แก้]

ภาษาบัลแกเรีย อักษรซีริลลิก ถ่ายรูปและเสียงด้วยอักษรโรมัน คำแปล

Горда Стара планина,
до ней Дунава синей,
слънце Тракия огрява,
над Пирина пламеней.

Припев:
Mила Родино,
ти си земен рай,
твойта хубост, твойта прелест, 
ах, те нямат край.
(2 пъти)[1][2]

Gorda Stara planina,
do ney Dunava siney,
slantse Trakiya ogryava,
nad Pirina plameney.

Refrain: (twice)
Mila Rodino,
ti si zemen ray,
tvoyta hubost, tvoyta prelest, 
ah, te nyamat kray.

เขาสตาราพลานินางามสง่า,
ถัดมาคือสายน้ำดานูบส่องประกาย,
ตะวันฉายเหนือดินแดนทราเกีย,
ฉายแสงเจิดจ้าเหนือเทือกเขาพิริน

ประสานเสียง:
มาตุภูมิที่รัก,
แม่คือสวรรค์บนพิภพ,
ความงามและมนต์ขลังของแม่,
อ้า, มากมายมิรู้สิ้น
(ซ้ำ)

บทร้องเพิ่มเติมในยุคคอมมิวนิสต์[แก้]

ในสมัยการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ ได้มีการเพิ่มบทร้องต่อท้ายบทร้องเดิมอีก 2 บท ซึ่งอ้างอิงถึงพรรคคอมมิวนิสต์แห่งบัลแกเรีย (ภายใต้ชี้นำโดยตรงของสหภาพโซเวียต) และเหล่านักรบที่ล้มตายในการต่อสู้เพื่อชาติบัลแกเรียมานานนับปี หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี ค.ศ. 1989 บทร้องดังกล่าวจึงถูกยกออกไปจากเพลงชาติ

ภาษาบัลแกเรีย อักษรซีริลลิก ถ่ายรูปและเสียงด้วยอักษรโรมัน คำแปล

Паднаха борци безчет,
за народа наш любим,
майко, дай ни мъжка сила,
пътя им да продължим.*

Припев: (2 пъти)

Дружно, братя българи!
С нас Москва е в мир и в бой!
Партия велика води
нашия победен строй.*

Припев: (2 пъти)

Padnaha bortsi bezchet
za naroda nash lyubim,
mayko, day ni muzhka sila
putya im da produlzhim.

Refrain:

Druzhno, bratya balgari!
S nas Moskva e v mir i boy!
Partiya velika vodi
Nashiya pobeden stroy.

Refrain:

นักรบล้มตายเกินนับได้,
เพื่อชาติอันเป็นที่รักของเรา,
แม่เอย, โปรดมอบพลังอันเข้มแข็ง
เพื่อให้เราได้ตามรอยเขาทั้งหลาย

ประสานเสียง:

มาเถิด พี่น้องบัลแกเรีย
มอสโกอยู่ข้างเราทั้งยามศึกและยามสุข
พรรคอันยิ่งใหญ่นำทาง
สู่สังคมแห่งชัยของพวกเรา

ร้องรับประสานเสียง:

เนื้อร้องดั้งเดิม[แก้]

Мила Родино
('ภาษาบัลแกเรีย อักษรซีริลลิก)[3]
Mila Rodino
(ถ่ายรูปและเสียงด้วยอักษรโรมัน)
มาตุภูมิที่รัก
(คำแปล)

Горда стара планина,
до ней север се синей
Слънце Витош позлатява
към Цариград се белей.

Припев:
Мила Родино,
ти си земен рай,
твойта хубост, твойта прелест,
ах, те нямат край.

Хайде братя българи,
към Балкана да вървим.
Там се готви бой юнашки,
за свобода, правдини.

Припев: Мила...

Родино мила, теб привет,
о, майко теб привет!
Теб Българийо чада сме,
ти си наший дом свещен!

Припев: Мила...

Ти си наший кът любим,
кът за щастие отреден!
Мил си край незабравим,
с чудна прелест надарен!

Припев: Мила...

Как щедро, майко, е
земята твоя осеяна с брилянти!
Сред тях прекрасен свети
Балканът горд напет -

о, виж го как сияй!
Ний благоговеем пред него и пеем:

Припев: Мила...

Gorda Stara Planina,
do ney sever se siney.
Slantse Vitosh' pozlatyava
kam Tsarigrad se beley.

Refrain:
Mila Rodino,
ti si zemen ray,
tvojta hubost, tvojta prelest, 
ah, te nyamat kray.

Hayde bratya balgari,
kam Balkana da varvim.
Tam se gotvi boy yunashki,
za svoboda, pravdini.

Refrain: Mila...

Rodino mila, teb privet,
o , maĭko teb privet!
Teb Bŭlgariĭo chada sme,
ti si nashiĭ dom sveshten!

Refrain: Mila...

Ti si nashiĭ kŭt lyubim,
kŭt za shtastie otreden!
Mil si kraĭ nezabravim,
s chudna prelest nadaren!

Refrain: Mila...

Kak shtedro, maĭko, e
Zemyata tvoya oseyana s brilyanti!
Sred tyakh prekrasen sveti
Balkanŭt gord napet -

Refrain: Mila...

o , vizh go kak siyaĭ !
Niĭ blagogoveem pred nego i peem :

Refrain: Mila...

Oh, look how radiant!
Reverence us, before him and sing:
Proud Stara Planina,
next to it the north sparkles,
the sun gilds Vitosha
towards Tsarigrad it shines white.

Refrain:

Dear Motherland,
you are heaven on earth,
your beauty, your loveliness,
ah, they are boundless.

Bulgarian brothers, let's go
to the Balkan.
There a heroic battle is approaching,
for freedom, justice.

Refrain: Dear...

Dear Montherland, Greetings to you,
Oh, Mother welcomes you!
You are Bulgarian children,
You are our sacred home!

Refrain: Dear...

You are our favorite playground,
area destined for happiness!
Their nice end is unforgettable,
endowed with wondrous beauty!

Refrain: Dear...

How generous, Mother is
your land studded with diamonds!
Among these wonderful lights
Balkan proud spruce -

Refrain: Dear...

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. http://www.parliament.bg/?page=history&lng=bg&hid=9
  2. http://www.president.bg/adm_symbols.php
  3. Ivan Voynikov, 2005, History of the Bulgarian state symbols. Part three: The Bulgarian anthem, in Bulgarian [1]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แหล่งรวบรวมข้อมูลและไฟล์เสียง
วีดิทัศน์

แม่แบบ:สัญลักษณ์ของประเทศบัลแกเรีย