มิลา โรดิโน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บัลแกเรีย: Мила Родино
มิลา โรดิโน
คำแปล: มาตุภูมิที่รัก
ข้อมูลทั่วไป
เพลงชาติ ธงของประเทศบัลแกเรีย บัลแกเรีย
เนื้อร้อง สเวตาน ราโดสลาวอฟ
แต่งเมื่อ ค.ศ. 1885
ทำนอง สเวตาน ราโดสลาวอฟ (Tsvetan Radoslavov)
แต่งเมื่อ ค.ศ. 1885
เริ่มใช้ ค.ศ. 1964
มิลา โรดิโน(บรรเลง)

เพลงชาติบัลแกเรียในปัจจุบันมีชื่อว่า เพลง "มิลา โรดิโน" (บัลแกเรีย: Мила Родино) แปลว่า มาตุภูมิที่รัก เพลงนี้มีที่มาจากเนื้อร้องและทำนองของเพลง "กอร์ดา สตารา พลานินา" ("Gorda Stara Planina") ซึ่งประพันธ์โดย สเวตาน ราโดสลาวอฟ (Tsvetan Radoslavov) ในปี พ.ศ. 2428 ขณะที่เขาเดินทางไปร่วมรบในสงครามเซิร์บ-บัลแกเรียในปีนั้น เพลงนี้ได้รับการรับรองให้เป็นเพลงชาติของประเทศบัลแกเรียในปี พ.ศ. 2507 โดยที่ในส่วนของเนื้อร้องนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง ครั้งหลังสุดคือเมื่อปี พ.ศ. 2533

บทร้อง[แก้]

ฉบับทางการ[แก้]

ภาษาบัลแกเรีย อักษรซีริลลิก ถ่ายรูปและเสียงด้วยอักษรโรมัน คำแปล

Горда Стара планина,
до ней Дунава синей,
слънце Тракия огрява,
над Пирина пламеней.

Припев:
Mила Родино,
ти си земен рай,
твойта хубост, твойта прелест, 
ах, те нямат край.
(2 пъти)[1][2]

Gorda Stara planina,
do ney Dunava siney,
slantse Trakiya ogryava,
nad Pirina plameney.

Refrain: (twice)
Mila Rodino,
ti si zemen ray,
tvoyta hubost, tvoyta prelest, 
ah, te nyamat kray.

เขาสตาราพลานินางามสง่า,
ถัดมาคือสายน้ำดานูบส่องประกาย,
ตะวันฉายเหนือดินแดนทราเกีย,
ฉายแสงเจิดจ้าเหนือเทือกเขาพิริน

ประสานเสียง:
มาตุภูมิที่รัก,
แม่คือสวรรค์บนพิภพ,
ความงามและมนต์ขลังของแม่,
อ้า, มากมายมิรู้สิ้น
(ซ้ำ)

บทร้องเพิ่มเติมในยุคคอมมิวนิสต์[แก้]

ในสมัยการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ ได้มีการเพิ่มบทร้องต่อท้ายบทร้องเดิมอีก 2 บท ซึ่งอ้างอิงถึงพรรคคอมมิวนิสต์แห่งบัลแกเรีย (ภายใต้ชี้นำโดยตรงของสหภาพโซเวียต) และเหล่านักรบที่ล้มตายในการต่อสู้เพื่อชาติบัลแกเรียมานานนับปี หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี ค.ศ. 1989 บทร้องดังกล่าวจึงถูกยกออกไปจากเพลงชาติ

ภาษาบัลแกเรีย อักษรซีริลลิก ถ่ายรูปและเสียงด้วยอักษรโรมัน คำแปล

Паднаха борци безчет,
за народа наш любим,
майко, дай ни мъжка сила,
пътя им да продължим.*

Припев: (2 пъти)

Дружно, братя българи!
С нас Москва е в мир и в бой!
Партия велика води
нашия победен строй.*

Припев: (2 пъти)

Padnaha bortsi bezchet
za naroda nash lyubim,
mayko, day ni muzhka sila
putya im da produlzhim.

Refrain:

Druzhno, bratya balgari!
S nas Moskva e v mir i boy!
Partiya velika vodi
Nashiya pobeden stroy.

Refrain:

นักรบล้มตายเกินนับได้,
เพื่อชาติอันเป็นที่รักของเรา,
แม่เอย, โปรดมอบพลังอันเข้มแข็ง
เพื่อให้เราได้ตามรอยเขาทั้งหลาย

ประสานเสียง:

มาเถิด พี่น้องบัลแกเรีย
มอสโกอยู่ข้างเราทั้งยามศึกและยามสุข
พรรคอันยิ่งใหญ่นำทาง
สู่สังคมแห่งชัยของพวกเรา

ร้องรับประสานเสียง:

เนื้อร้องดั้งเดิม[แก้]

Мила Родино
('ภาษาบัลแกเรีย อักษรซีริลลิก)[3]
Mila Rodino
(ถ่ายรูปและเสียงด้วยอักษรโรมัน)
มาตุภูมิที่รัก
(คำแปล)

Родино мила, теб привет,
о, майко теб привет!
Теб Българийо чада сме,
ти си наший дом свещен!

Ти си наший кът любим,
кът за щастие отреден!
Мил си край незабравим,
с чудна прелест надарен!

Как щедро, майко, е
земята твоя осеяна с брилянти!
Сред тях прекрасен свети
Балканът горд напет -
о, виж го как сияй!
Ний благоговеем пред него и пеем:

Горда стара планина,
до ней север се синей
Слънце Витош позлатява
към Цариград се белей.

Припев:
Мила Родино,
ти си земен рай,
твойта хубост, твойта прелест,
ах, те нямат край.

Хайде братя българи,
към Балкана да вървим.
Там се готви бой юнашки,
за свобода, правдини.

Припев: Мила...

Rodino mila, teb privet,
o , maĭko teb privet!
Teb Bŭlgariĭo chada sme,
ti si nashiĭ dom sveshten!

Ti si nashiĭ kŭt lyubim,
kŭt za shtastie otreden!
Mil si kraĭ nezabravim,
s chudna prelest nadaren!

Kak shtedro, maĭko, e
Zemyata tvoya oseyana s brilyanti!
Sred tyakh prekrasen sveti
Balkanŭt gord napet -

o , vizh go kak siyaĭ !
Niĭ blagogoveem pred nego i peem :

Gorda Stara Planina,
do ney sever se siney.
Slantse Vitosh' pozlatyava
kam Tsarigrad se beley.

Refrain:
Mila Rodino,
ti si zemen ray,
tvojta hubost, tvojta prelest, 
ah, te nyamat kray.

Hayde bratya balgari,
kam Balkana da varvim.
Tam se gotvi boy yunashki,
za svoboda, pravdini.

Refrain: Mila...

Dear Montherland, Greetings to you,
Oh, Mother welcomes you!
You are Bulgarian children,
You are our sacred home!

You are our favorite playground,
area destined for happiness!
Their nice end is unforgettable,
endowed with wondrous beauty!

How generous, Mother is
your land studded with diamonds!
Among these wonderful lights
Balkan proud spruce -

Oh, look how radiant!
Reverence us, before him and sing:
Proud Stara Planina,
next to it the north sparkles,
the sun gilds Vitosha
towards Tsarigrad it shines white.

Refrain:
Dear Motherland,
you are heaven on earth,
your beauty, your loveliness,
ah, they are boundless.

Bulgarian brothers, let's go
to the Balkan.
There a heroic battle is approaching,
for freedom, justice.

Refrain: Dear...

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. http://www.parliament.bg/?page=history&lng=bg&hid=9
  2. http://www.president.bg/adm_symbols.php
  3. Ivan Voynikov, 2005, History of the Bulgarian state symbols. Part three: The Bulgarian anthem, in Bulgarian [1]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แหล่งรวบรวมข้อมูลและไฟล์เสียง
วีดิทัศน์

แม่แบบ:สัญลักษณ์ของประเทศบัลแกเรีย