ดือกัมลา ดือฟรียา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ดือกัมลา ดือฟรียา
คำแปล: เก่าแก่ เป็นไท
Du gamla, Du fria
หน้าตราแผ่นเสียงเพลง "ดือกัมลา ดือฟรียา"
โดยห้างแผ่นเสียง Tal och ton, ค.ศ. 1930
ชื่ออื่นSång till Norden
เนื้อร้องริชาร์ด ดีเบค, ค.ศ. 1844
ทำนองเพลงพื้นเมืองของสวีเดน
เรียบเรียงใหม่โดย เอ็ดวิน คาลส์เต็นอุส
ตัวอย่างเสียง
ดือกัมลา ดือฟรียา (บรรเลง)

ดือกัมลา ดือฟรียา (สวีเดน: Du gamla, Du fria) มีความหมายว่า "เก่าแก่ เป็นไท" เป็นชื่อของเพลงชาติโดยพฤตินัยของประเทศสวีเดน เดิมเพลงนี้มีชื่อว่า "ซ็องทิลนูเดิน" (สวีเดน: Sång till Norden) หมายถึง "เพลงแห่งแดนเหนือ ชื่อของเพลงที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้มีที่มากจากบทร้องวรรคแรกของเพลง[1][2][3][4]

ประวัติ[แก้]

แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสวีเดนจะมิได้กล่าวถึงเพลงชาติ แต่เพลง "ดือกัมลา ดือฟรียา" ก็เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และถูกใช้ในโอกาสทางการต่างๆ เช่น การแข่งขันกีฬา เพลงนี้เริ่มเป็นที่ยอมรับครั้งแรกในฐานะเพลงปลุกใจให้รักชาติในช่วงคริสต์ทศวรรษที่ 1890 และประเด็นเกี่ยวกับสถานะของเพลงดังกล่าวก็เป็นที่ถกเถียงตั้งแต่ยุคนั้นจนถึงช่วงคริสต์ทศวรรษที่ 1930 ในปี ค.ศ. 1938 บริษัทวิทยุกระจายเสียงสาธารณะสวีเดน ("Sveriges Radio") ได้เริ่มบรรเลงเพลงดังกล่าวในช่วงที่ยุติการออกอากาศในเวลาเย็น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เพลง "ดือกัมลา ดือฟรียา" มีสถานะเป็นเพลงชาติสวีเดนโดยพฤตินัยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา[5]

บทร้องต้นฉบับของเพลง "ดือกัมลา ดือฟรียา" ถูกแต่งขึ้นโดย ริชาร์ด ดีเบค (Richard Dybeck) เมื่อ ค.ศ. 1844 ส่วนทำนองเพลงนั้นเรียบเรียงจากเพลงพื้นเมืองของวาสต์แมนแลนด์ (Västmanland) โดย เอ็ดวิน คาลส์เต็นอุส (Edvin Kallstenius) เดิมดีเบ็ดแต่งบทเริ่มต้นไว้ว่า "Du gamla, Du friska" (เก่าแก่, แข็งแกร่ง) แต่ในช่วงปลายคริสต์ทศวรรษที่ 1850 เขาจึงได้แก้ไขวรรคนี้ใหม่โดยส่วนตัวให้เป็น "Du gamla, Du fria" (เก่าแก่, เป็นไท) บทเพลงดังกล่าวได้มีการพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือเพลงจำนวนมากและขับร้องด้วยวรรค "Du gamla, Du friska" แต่นักบวชผู้หนึ่งซึ่งรู้จักกับดีเบ็คได้มีโอกาสบอกนักร้องที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพลงนี้มากที่สุด ซึ่งได้แก่ คารล์ เฟรดริค ลุนควิสต์ (Carl Fredrik Lundqvist) นักร้องโอเปรา ให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เมื่อ ค.ศ. 1900 นับแต่นั้นมา บทร้องที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า "Du gamla, Du friska" จึงไม่ปรากฏในหนังสือเพลงเล่มต่างๆ ที่พิมพ์ขึ้นในครั้งหลังๆ แต่มีการค้นพบว่าบันทึกเสียงของเพลงนี้เวอร์ชันหนึ่งใน ค.ศ. 1905 ยังคงร้องด้วยบทขึ้นต้น "Du gamla, Du friska"[ต้องการอ้างอิง]

ในช่วงต้นคริสต์ทศวรรษที่ 1900 คนส่วนมากมองว่าเพลงนี้ไม่เหมาะสมที่จะเป็นเพลงชาติของสวีเดน ในช่วงคริสต์ทศวรรษที่ 1890 เพลง "ดือกัมลา ดือฟรียา" ได้เริ่มตีพิมพ์ในในหนังสือเพลงต่างๆ โดยจัดอยู่ในประเภทเพลงปลุกใจ แต่เมื่อถึงช่วงปลายคริสต์ทศวรรษที่ 1920 เพลงนี้ก็ถูกตีพิมพ์ในหมวดหมู่ของ "เพลงพื้นเมือง" โดยปกติ ในปี ค.ศ. 1899 ได้มีการจัดประกวดเพื่อสรรหาเพลงชาติสวีเดนขึ้น แต่ไม่มีเพลงใดได้รับเลือกให้เป็นเพลงชาติ

บทร้อง[แก้]

ภาษาสวีเดน
การถอดแบบ IPA
คำแปล
บทร้องต้นฉบับของริชาร์ด ดีเบ็ค:

Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord
Du tysta, Du glädjerika sköna!
Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,
𝄆 Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna. 𝄇

[d̪ɵ̝˖βʲ gämˑl̪ä d̪ɵ̝˖β̥ʲ fɾ̥ɪ̝ʝä d̪ɵ̝˖β̥ʲ fjɛ̝l̪ˑhøə̯ɡä n̪ʊ̝βɖ ǀ]
[d̪ɵ̝˖β̥ʲ t̪ʰʏs̪ˑt̪ä d̪ɵ̝˖βʲ gɫ̪ɛ̝d̪jɛ̠ɾɪ̝ʝ̥kä ɧøə̯n̪ä ‖]
[jɒ̜ːɡ̊ hɛə̯l̪̊s̪ä ɖɪ̝ʝg vɛə̯n̪äs̪ˑt̪ɛ̠ l̪än̪ˑd̪ ɘ̞ᵝpːoə̯ jʊ̝βɖ ǀ]
𝄆 [d̪ɪ̝ʝ̥n̪̊ s̪ʊ̝βl̪ d̪ɪ̝ʝ̥n̪̊ hɪmˑɛ̠l̪ d̪ɪ̝ʝn̪ä ɛ̝ŋˑd̪ɛ̠ɹ gɾøə̯n̪ä ‖] 𝄇

เก่าแก่ เป็นไท ท่านผู้เป็นแดนเหนือแห่งขุนเขา
ท่านผู้สงบ ผู้รื่นเริงและสุภาพ!
ข้าขอเคารพท่าน แผ่นดินที่งดงามที่สุดบนพิภพ
𝄆 ดวงตะวัน ท้องฟ้า ทุ่งหญ้าสีเขียวของท่าน 𝄇

Du tronar på minnen från fornstora da'r,
då ärat Ditt namn flög över jorden.
Jag vet att Du är och Du blir vad Du var.
𝄆 Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden. 𝄇

[d̪ɵ̝˖β̥ʲ t̪ɾ̥ʊ̝βn̪äɹ̥ pʰoə̯ mɪn̪ˑɛ̠ɱ̊ fɾ̥oə̯ɱ̊ fʊ̝β̥ɳ̊ʂˑʈʊ̝βɾä d̪ɒ̜ːɹ ǀ]
[d̪oə̯ æːɾät̪ d̪̊ɪt̪ˑ n̪̊äɱˑ fl̪̊øə̯ɡ øə̯vɛ̠ɹ jʊ̝βɖɛ̠n̪ ‖]
[jɒ̜ːg veə̯t̪ ät̪ˑ d̪ɵ̝˖βʲ æːɹ ɔ d̪ɵ̝˖βʲ bl̪ɪ̝ʝɹ vɒ̜ːd̪ d̪ɵ̝˖βʲ vɒ̜ːɹ ǀ]
𝄆 [jɒ̜ː jɒ̜ːg vɪl̪ˑ l̪eə̯vä jɒ̜ːg vɪl̪ˑ d̪øə̯ ɪ̝ʝ n̪ʊ̝βɖɛ̠n̪ ‖] 𝄇

ศิลป์แห่งท่านครอบครองเหนือความทรงจำแห่งวันวานอันยิ่งใหญ่
เมื่อนามอันทรงเกริกไกรแห่งท่านโบกโบยไปทั่วพิภพ
ข้ารู้ว่านั้นคือท่าน และจะอยู่ตามวิถีแห่งท่าน,
𝄆 ใช่ละ ข้าอยากจะอยู่และตายในแดนเหนือ. 𝄇

บทร้องเพิ่มเติม โดย หลุยส์ อาห์เลน: ค.ศ. 1910 (ปกติไม่นิยมขับร้อง)

Jag städs vill Dig tjäna, mitt älskade land,
Dig trohet till döden vill jag svära.
Din rätt skall jag värna med håg och med hand,
𝄆 Din fana, högt den bragderika bära. 𝄇

[jɒ̜ːɡ̊ s̪ˑt̪ɛ̝d̪̊s̪ v̥ɪl̪ˑ d̪ɪ̝ʝ̥ɡ̊ ɕɛə̯n̪ä mɪt̪ˑ ɛ̝l̪̊s̪käd̪ɛ̠ l̪än̪ˑd̪ ǀ]
[d̪ɪ̝ʝ̥ɡ̊ t̪ɾ̥ʊ̝β̥hɛ̠t̪ t̪ʰɪl̪ˑ d̪øə̯d̪ɛ̠ɱ vɪl̪ˑ jɒ̜ːɡ̊ s̪v̥æːɾä ‖]
[d̪ɪ̝ʝn̪ ɾɛ̝t̪ˑ s̪käl̪ˑ jɒ̜ːg væːɳä meə̯d̪̊ hoə̯g ɔ meə̯d̪ l̪än̪ˑd̪ ǀ]
𝄆 [d̪ɪ̝ʝ̥ɱ̊ fɒ̜ːn̪ä hœ̝ɡ̊t̪ d̪̊eə̯m bɾägd̪ɛ̠ɾɪ̝ʝ̥kä bæːɾä ‖] 𝄇

ข้าปรารถนารับใช้ท่านตลอดกาล ประเทศที่รักของข้า
จะภักดีจนตัวตาย ข้าขอปฏิญาณ
สิทธิแห่งท่าน ข้าจะพิทักษ์ด้วยดวงใจและสองมือ
𝄆 ธงของท่าน ข้าขอเชิดชูไว้อย่างสุดความสามารถ 𝄇

Med Gud skall jag kämpa, för hem och för härd,
för Sverige, den kära fosterjorden.
Jag byter Dig ej mot allt i en värld
𝄆 Nej, jag vill leva, jag vill dö i Norden!. 𝄇
[6]

[meə̯d̪ gɵ̝˖β̥ʲd̪̊ s̪käl̪ˑ jɒ̜ːɡ̊ ɕɛ̝mˑpä føə̯ɹ̥ hɛ̝m ɔ føə̯ɹ̥ hɛə̯ɖ ǀ]
[føə̯ɹ̥ s̪v̥æɹjɛ̠ d̪eə̯n̪̊ ɕæːɾä fʊᵝs̪t̪ɛ̠ɹjʊ̝βɖɛ̠n̪ ‖]
[jɒ̜ːg bʏ̝ʝ̥ʷt̪ɛ̠ ɖɪ̝ʝg ɛ̝j mʊ̝β̥t̪ äl̪ˑt̪ ɪ̝ʝ d̪ɛ̝n̪ˑä vɛə̯ɖ ǀ]
𝄆 [n̪ɛ̝j jɒ̜ːg vɪl̪ˑ l̪eə̯vä jɒ̜ːg vɪl̪ˑ d̪øə̯ ɪ̝ʝ n̪ʊ̝βɖɛ̠n̪ ‖] 𝄇

เคียงข้างด้วยพระเจ้า ข้าจะสู้เพื่อบ้านเมืองและดวงใจ
เพื่อสวีเดน แผ่นดินเกิดที่รัก
ข้าไม่ขอแลกท่านกับสิ่งใดๆ ในโลก
𝄆 ไม่มีวัน เพราะข้าอยากจะอยู่และตายในแดนเหนือ 𝄇

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. http://musikverket.se/svensktvisarkiv/artikel/du-gamla-du-friska/ Danielson, Eva; Ramsten, Märta. Du gamla, du friska – från folkvisa till nationalsång. musikverket.se. Svenskt visarkiv / Musikverket. Retrieved 3 June 2017.
  2. https://web.archive.org/web/20171020064144/http://musikverket.se/musikochteaterbiblioteket/arkivregistret/edvin-kallstenius-1881-1967/ Holm, Anna Lena. August 1991. Edvin Kallstenius. musikverket.se. Musik- och teaterbiblioteket / Musikverket. Archived from the original on 20 October 2017. Retrieved 3 June 2017.
  3. Sveriges Medeltida Ballader, Vol. 4:1, pp. 16-17
  4. http://cylinders.library.ucsb.edu/search.php?queryType=@attr%201=1016&query=Arvid+Asplund&num=1&start=2&sortBy=&sortOrder=ia Collections., University of California, Santa Barbara. Library. Department of Special (2005-11-16). Cylinder Preservation and Digitization Project. cylinders.library.ucsb.edu. Retrieved 2017-06-03.
  5. "Sweden: Du gamla, Du fria". NationalAnthems.me. สืบค้นเมื่อ 2011-08-08.
  6. https://www.kungahuset.se/monarkinhovstaterna/kungligasymboler/musik/nationalsangen.4.19ae4931022afdcff3800017853.html เก็บถาวร 2021-01-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน Sveriges Kungahus. Nationalsången. Retrieved 2020-04-20.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]