ข้ามไปเนื้อหา

เพลงสรรเสริญสาธารณรัฐตาตาร์สถาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Татарстан Җөмһүрияте Дәүләт гимны

เพลงชาติของตาตาร์สถาน (รัสเซีย)
เนื้อร้องรามาซาน ไบทิเมโรฟ, ค.ศ. 2013
ทำนองเริสแตม ยาคิน
รับไปใช้1993
ตัวอย่างเสียง
เพลงสรรเสริฐสธารณรัฐตาตาร์สถาน
บันทึกเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมี

เพลงสรรเสริฐสธารณรัฐตาตาร์สถาน (ตาตาร์: Татарстан Җөмһүрияте Дәүләт гимны; รัสเซีย: Гимн Татарстана) ซึ่งถูกนำมาใช้ในปี 1993 โดยไม่มีเนื้อเพลง นำนองประพันธ์โดย เริสแตม ยาคิน (Röstäm Yaxin) คำร้องมีเนื้อเพลงประพันธ์ โดย รามาซาน ไบทิเมโรฟ (Ramazan Baytimerov) เพลงนี้นำไปใช้เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 และ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ได้มีการประกาศใช้เนื้อร้องอย่างเป็นทางการ

เนื้อเพลงปัจจุบัน[แก้]

เนื่องจากทั้งภาษารัสเซีย และ ภาษาตาตาร์ เป็นภาษาราชการของตาตาร์สถาน เนื้อเพลงจึงถูกเขียนเป็น 2 ภาษา ในลักษณะเดียวกันกับเพลงของเพลสรรเสริญสาธารณรัฐอัลไต อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องที่เข้าใจยากที่จะมี คำภาษารัสเซียที่สอดคล้องกับข้อความในภาษาตาตาร์ เนื่องจากโครงสร้างที่แตกต่างกันของทั้งสองภาษา ดังนั้นผลที่ตามมาเนื้อเพลงใช้อย่างไม่เป็นทางการ ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2013 จึงมีการนำเพลงอย่างเป็นทางการมาใช้

เนื้อเพลงอักษรซิริลลิก

(เป็นทางการ)

ปริวรรคอักษณละติน

(พฤตินัย)

ยางาลีฟ[a](อิงประวัติศาสตร์) ยางา อิมแล [b] (เลิกใช้แล้ว) ปริวรรต IPA [c]
First verse

Мәңге яшә, газиз Ватаныбыз,
Халкым тели изге теләкләр!
Гомерлеккә якын туган булып
Яши бездә төрле милләтләр.

Mäñge yäşä, ğäziz Watanıbız,
Xalqım teli izge teläklär!
Ğömerlekkä yaqın tuğan bulıp
Yäşi bezdä törle millätlär.

Məꞑge jəşə, ƣəziz Vatanьʙьz,
Xalqьm teli izge teləklər!
Ƣɵmerlekkə jaqьn tuƣan ʙulьp
Jəşi ʙezdə tɵrle millətlər.

،مەڭگئ يەشە، عەزيز وطنئبئز
!حالقئم تئلى ئيزگئ تئلەكلەر
عۇمئرلئككە ياقئن توعان بولئپ
.يەشى بئزدە تۇرلئ ميللەتلەر

/mæŋge jæʃæ, ʁæziz wɑtɑnɤbɤz/
/χɑlqɤm teli izge telæklær/
/ʁømerlekkæ jɑqɤn tuʁɑn bulɤp/
/jæʃi bezdæ tørle millætlær/

Second verse

Күп гасырлар кичкән чал тарихлы
Данлы илем, үзең бер дастан!
Синдә генә безнең язмышыбыз,
Республикам минем, Татарстан!

Küp ğasırlar kiçkän çal tarixlı
Danlı ilem, üzeñ ber dastan!
Sindä genä bezneñ yazmışıbız,
Respublikam minem, Tatarstan!

Kyp ƣasьrlar kickən cal tarixlь
Danlь ilem, yzeꞑ ʙer dastan!
Sində genə ʙezneꞑ jazmьşьʙьz,
Respuʙlikam minem, Tatarstan!

كوپ عاسئرلار كيچكەن چال تاريحلئ
!دانلئ ئيلئم، ئوزئڭ بئز داستان
،سينده گئنه بئزنئڭ يازمئشئبئز
!رئسپوبليكام مينئم، تاتارستان

/kyp ʁɑsɤrlɑr kitɕkæn tɕɑl tɑriχlɤ/
/dɑnlɤ ilem, yzeŋ ber dɑstɑn/
/sindæ genæ bezneŋ jɑzmɤʃɤbɤz/
/respublikɑm minem, tɑtɑrstɑn/

First verse (Russian)

Цвети, священная земля моя,
Да будет мирным твой небосвод!
Единый дом у нас, одна семья,
Живет в согласии наш народ.

Cveti, svjašcennaja zemlja moja,
Da budet mirnym tvoj nebosvod!
Jedinyj dom u nas, odna semjja,
Živet v soglasii naš narod.


N/AN/A


[t͡svʲɪˈtʲi, svʲɪˈɕːenːəjə zʲɪˈmlʲæ mɐˈja]
[da ˈbudʲɪt ˈmʲirnɨm tvoj nʲɪbɐsˈvot]
[(j)ɪˈdʲinɨj dom u nas, ɐdˈna sʲɪˈm⁽ʲ⁾ja]
[ʐɨˈvʲet f‿sɐˈɡlasʲɪ.ɪ naʂ nɐˈrot]

Second verse (Russian)

Богатый мудростью седых веков,
Надеждой, верою ты нам стал,
И пусть хранит тебя моя любовь,
Моя Республика, мой Татарстан!

Bogatyj mudrostjju sedyh vekov,
Nadeždoj, veroju ty nam stal,
I pustj hranit tebja moja ljubovj,
Moja Respublika, moj Tatarstan!


N/AN/A


[bɐˈɡatɨj ˈmudrəsʲtʲjʊ ˈsʲedɨx vʲɪˈkof]
[nɐˈdʲeʐdəj, ˈvʲerəjʊ tɨ nam stal]
[i pusʲtʲ xrɐˈnʲit tʲɪˈbʲa mɐˈja lʲʊˈbofʲ]
[mɐˈja rʲɪˈspublʲɪkə, moj tətɐrˈstan]

คำแปลภาษาไทย[แก้]

แปลจากภาษาตาตาร์[แก้]

บทที่ 1

มาตุภูมิที่ข้ารัก อยู่ชั่วนิรันดร์

ประชาชนของข้า เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

พวกเราเกิดมา ด้วยความเอื้ออาทร

ประชาชนอาศัยอยู่ ด้วยความสามัคคี

บทที่ 2

ภูมิปัญญาในยุคโบราณ ที่สะสมมาหลายชั่วอายุคน

ประเทศของข้ารุ่งเรือง ประวัติศาสตร์ของเจ้า คือ วีรบุรุษ

เราค้นพบตัวเอง กับเจ้าอีกครั้ง

สาธารณรัฐของข้า ตาตาร์สถาน(x2)


แปลจากภาษารัสเซีย[แก้]

บทที่ 3

ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ด้วยความเจริญรุ่งเรือง

ขอให้สันติภาพของเจ้าเติมเต็มบนท้องฟ้า

เรารวมกันเป็นหนึ่ง ภายในครอบครัวใหญ่นี้

ผู้กล้าอาศัยอยู่ ด้วยความสามมัคคี

บทที่ 4

ด้วยความอุดมสมบูรณ์ และ ภูมิปัญญาโบราณพวกเรามีมาหลายศตวรรษ

เจ้าคือความหวังมีเพียงหนึ่งเดียวของเรา และความศรัทธา

และปล่อยให้ความรักของเจ้า เติมเต็มด้วยหัวใจของเจ้า

สาธารณรัฐของข้า ตาตาร์สถาน(x2)อ้างอิง[แก้]

  1. Used 1928–1940 after abolition of Arabic alphabets (e.g. Yaña imlâ).
  2. Yaña imlâ was used between 1920–1928 and is a modified İske imlâ, the old alphabet. (The latter is still used by Chinese Tatars.)
  3. IPA transcription is phonemic for Tatar (e.g. /ɑ/ → [ʌ] in unstressed positions). As such, stress marks are not indicated.