คเด โดโมฟ มูย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Kde domov můj?
คเด โดโมฟ มูย?
คำแปล: บ้านของฉันนั้นคือที่ใด
Skroup-Anthem.jpg
สกอร์เพลงคเด โดโมฟ มูย?.
ข้อมูลทั่วไป
เพลงชาติ  เชโกสโลวาเกีย
ธงของสาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐเช็ก
เนื้อร้อง Josef Kajetán Tyl
ทำนอง František Škroup
เริ่มใช้ พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918)  เชโกสโลวาเกีย
พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992)1 ม.ค. 1993 ธงของสาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐเช็ก
คเด โดโมฟ มูย (บรรเลง)

คเด โดโมฟ มูย? (เช็ก: Kde domov můj?; เสียงอ่านภาษาเช็ก: [ˈɡdɛ ˈdomof ˈmuːj]) บ้านของฉันนั้นคือที่ใด? เป็นเพลงชาติเชโกสโลวาเกีย และ สาธารณรัฐเช็กผลงานประพันธ์โดย František Škroup เรียบเรียงทำนองโดย Josef Kajetán Tyl.

ผลงานชิ้นนี้ที่ได้ประพันธ์ขึ้นเป็นส่วนหนึ่งละครเวทีเบาสมอง เรื่อง Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka (Fidlovačka, or No Anger and No Brawl). กำกับการแสดงโดย Karel Strakatý ละครเวทีเรื่องนี้ได้จัดแสดงครั้งแรกที่โรงละครแห่งชาติ กรุงปราก เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม, พ.ศ. 2377 (ค.ศ. 1834). บทร้องดั้งเดิมนั้นมีสองบท (ที่แสดงข้างล่างนี้). ต่อมาJ. K. Tyl ได้พิจารณาทั้งบทร้อง และ ทำนอง ที่บรรเลงร่วมกับวงดุริยางค์, มีความไม่ลงตัวบางประการ, ช่วงต่อมาเพลงดังกล่าวนี้ได้รับความนิยมในหมู่ชาวเช็ก และ ความเป็นอัตลักษณ์ ในช่วงสมัยของราชวงศ์ฮับสบูร์ก.[1]

หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2461 ประเทศเชโกสโลวาเกียได้รับการสถาปนา โดยได้นำเนื้อร้องบทแรกของเพลงคเด โดโมฟ มูย? และ นาดทาโทรซาบลีซกา (สาธารณรัฐสโลวัก) รวมเป็นเพลงเดียวกัน ในดินแดนเช็กนั้น มีกลุ่มชาติพันธุ์เยอรมัน และ ฮังการี โดยได้แปลเนื้อร้องเป็น ภาษาฮังการี และ เยอรมัน.

ภายหลังจากการสลายของเชโกสโลวาเกีย โดยแบ่งออกเป็นสาธารณรัฐเช็กและสาธารณรัฐสโลวัก ในปี พ.ศ. 2535 ยังคงใช้เนื้อร้องเดิม และ บทแรกของนาดทาโทรซาบลีซกา ได้กลายมาเป็นเพลงชาติสาธารณรัฐสโลวัก

บทร้อง[แก้]

เพลงชาติสาธารณรัฐเช็ก[แก้]


บทร้องฉบับทางการ[2]

Kde domov můj, kde domov můj?
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země,
země česká domov můj,
země česká domov můj!

คำแปลภาษาเยอรมัน[3]

Wo ist mein Heim?
Mein Vaterland?
Wo durch Wiesen Bäche brausen,
Wo auf Felsen Wälder sausen,
Wo ein Eden uns entzückt,
Wenn der Lenz die Fluren schmückt:
Dieses Land, so schön vor allen,
Böhmen ist mein Heimatland.
Böhmen ist mein Heimatland.

คำแปลภาษาฮังการี[4]

Hol van honom, hol a hazám?
Hol patak zúg a hegyháton,
Csörgedez a rónaságon.
Üde virág a kertben,
Mint egy földi édenben.
Ez az istenáldotta föld,
Cseh föld a hazám,
Cseh föld a hazám.

คำแปลภาษาสโลวัก

Kde je domov môj? Kde je domov môj?
Voda hučí po lúčinách,
Bory šumia po skalinách,
V sade skvie sa jari kvet,
Zemský raj to na pohľad!
A to je tá krásna krajina,
Krajina česká, domov môj!
Krajina česká, domov môj!

คำแปลภาษาอังกฤษ

Where is my home, where is my home?
Water roars across the meadows,
Pinewoods rustle among crags,
The garden is glorious with spring blossom,
Paradise on earth it is to see.
And this is that beautiful land,
The Czech land, my home,
The Czech land, my home.


คำแปลไทย[แก้]

บ้านฉันอยู่ที่ใด บ้านฉันอยู่ที่ใด
ผ่านจากเสียงน้ำไหลตามทุ่งหญ้า
ต้นสนส่ายกิ่งอยู่เหนือแนวหิน
พืชสวนที่รุ่งเรืองด้วยฤดูใบไม้ผลิบานสะพรั่ง
สวรรค์บนเดินคือสิ่งเห็นที่รู้แจ้ง
และนี่คือดินแดนที่สวยงาม
ดินแดนเชค บ้านของฉัน
ดินแดนเชค บ้านของฉัน

เพลงชาติเชโกสโลวาเกีย[แก้]


บทร้องฉบับทางการ

Kde domov můj, kde domov můj?
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země,
země česká domov můj,
země česká domov můj!
Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú
Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú
Zastavme sa, bratia, veď sa ony stratia, Slováci ožijú.
Zastavme sa, bratia, veď sa ony stratia, Slováci ožijú.

คำแปลภาษาเยอรมัน

Wo ist mein Heim?
Mein Vaterland?
Wo durch Wiesen Bäche brausen,
Wo auf Felsen Wälder sausen,
Wo ein Eden uns entzückt,
Wenn der Lenz die Fluren schmückt:
Dieses Land, so schön vor allen,
Böhmen ist mein Heimatland.
Böhmen ist mein Heimatland.
Ob der Tatra blitzt es, Dröhnt des Donners Krachen
Ob der Tatra blitzt es, Dröhnt des Donners Krachen
Doch der Stürme Wehen, wird gar bald vergehen, brüder, wir erwachen!
Doch der Stürme Wehen, wird gar bald vergehen, brüder, wir erwachen!

คำแปลภาษาฮังการี

Hol van honom, hol a hazám?
Hol patak zúg a hegyháton,
Csörgedez a rónaságon.
Üde virág a kertben,
Mint egy földi édenben.
Ez az istenáldotta föld,
Cseh föld a hazám,
Cseh föld a hazám.
Fenn a Tátra ormán villámok cikáznak,
Fenn a Tátra ormán villámok cikáznak,
Állj meg szlovák testvér, elmúlik a veszély népünk ébredez már.
Állj meg szlovák testvér, elmúlik a veszély népünk ébredez már.

คำแปลภาษาอังกฤษ

Where is my home, where is my home?
Water roars across the meadows,
Pinewoods rustle among crags,
The garden is glorious with spring blossom,
Paradise on earth it is to see.
And this is that beautiful land,
The Czech land, my home,
The Czech land, my home.
There is lightning over the Tatras, thunders wildly beat
There is lightning over the Tatras, thunders wildly beat
Let's pause, brothers, after all they'll disappear, the Slovaks will revive.
Let's pause, brothers, after all they'll disappear, the Slovaks will revive.


บทร้องดั้งเดิม[แก้]


บทร้องฉบับทางการ

Kde domov můj!? Kde domov můj!?
Voda hučí po lučinách
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ
zemský ráj to na pohled!
a to je ta krásná země,
země česká domov můj!
země česká domov můj!
Kde domov můj!? Kde domov můj!?
V kraji znáš-li bohumilém
duše útlé v těle čilém,
mysl jasnou, vznik a zdar
a tu sílu vzdoru zmar,
to je Čechů slavné plémě
mezi Čechy domov můj!
mezi Čechy domov můj!

คำแปลภาษาเยอรมัน

Wo ist mein Zuhause? Wo ist meine Heimat?
Waters murren über die Wiesen
Kiefernwälder rauschen auf den Klippen Felsen,
Bloom von Frühling leuchtet in den Obstgarten,
Das Paradies auf Erden zu sehen!
Und das ist das schöne Land,
Die tschechische Land, meine Heimat!
Die tschechische Land, meine Heimat!
Wo ist mein Zuhause? Wo ist meine Heimat?
Wenn in den himmlischen Land, haben Sie erfüllt
Tender Seelen in agilen Rahmen,
Klarer Verstand, kräftig und blühend,
Und mit einer Kraft, die alle zum Trotz frustriert,
Das ist die glorreiche Rennen der Tschechen,
Unter den Tschechen (ist) meine Heimat!
Unter den Tschechen, meine Heimat!

คำแปลภาษาสโลวัก

Kde je domov môj? Kde je domov môj?
Voda hučí po lúčinách,
Bory šumia po skalinách,
V sade skvie sa jari kvet,
Zemský raj to na pohľad!
A to je tá krásna krajina,
Krajina česká, domov môj!
Krajina česká, domov môj!
Kde je domov môj? Kde je domov môj?
Ak (s)poznáš v kraji bohumilom
Útlu dušu v tele čulom,
Myseľ jasnú, vznik a zdar
A tú silu vzdoru zmar,
To je slávne plemeno Čechov,
Medzi Čechmi je domov môj!
Medzi Čechmi je domov môj!

คำแปลภาษาอังกฤษ

Where is my home? Where is my home?
Waters murmur across the meads
Pinewoods rustle 'pon the cliff-rocks,
Bloom of spring shines in the orchard,
Paradise on Earth to see!
And that is the beautiful land,
The Czech land, my home!
The Czech land, my home!
Where is my home? Where is my home?
If, in the heavenly land, you have met
Tender souls in agile frames,
Of clear mind, vigorous and prospering,
And with a strength that frustrates all defiance,
That is the glorious race of Czechs,
Among the Czechs (is) my home!
Among the Czechs, my home!


อ้างอิง[แก้]

  1. Article 7 of Czech law n° 3/1993 Sb. on statehood emblems
  2. (Lyrics according to Appendix 6 of Czech Act No. 3/1993 Coll., as adapted by Act No. 154/1998 Coll.)
  3. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ transl
  4. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ kuczyn

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

วีดิทัศน์