เพลงสรรเสริญสาธารณรัฐอะดีเกยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เพลงสรรเสริญสาธารณรัฐอะดีเกยา (อะดีเกยา: Адыге Республикэм и Гимн, รัสเซีย: Гимн Республики Адыгея) เป็นชื่อของเพลงชาติสาธารณรัฐอะดีเกยาแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ประพันธ์คำร้องโดยอิซฮาก ชูมาโฟวิช มาชบาช (Iskhak Shumafovich Mashbash) ทำนองโดย อูมาร์ คาซิโซวิช ทคาบิซิมอฟ (Umar Khatsitsovich Tkhabisimov) เพลงดังกล่าวนี้ได้ผ่านการรับรองโดยสภาสูงสุดแห่งสาธารณรัฐอะดีเกยาเมื่อวันที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 1992 ซึ่งการผ่านมติดังกล่าวนับเป็นมติลำดับแรกๆ ของสาธารณรัฐที่มีขึ้นหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต

บทร้อง[แก้]

ภาษาอะดีเกยา[แก้]

АДЫГЕ РЕСПУБЛИКЭМ И ГИМН

Тихэгъэгу кlасэу тигупсэр
Адыгэ чlыгушъ, терэl.
Зы бын-унагъоу лъэпкъыбэр
Щызэгурыlоу щэрэl.

Жъыу:
Шlум факlу, лъыкlуат,
Республикэу тиунэ дах.
Егъэхъу, зыlат,
Республикэу тигугъэ лъаг -
Уилъэпкъы хъишъэр фэlуат.

Дунаим ичlыпlэ шlагъор
Нахьыжъмэ тэ къытфыхах,
Ахэмэ ялlыгъэ-шlагъэ
Лlэшlэгъумэ къызэlэпах.

Жъыу

Хьазабмэ уахэмытыжьэу
Уитыгъэ нэфи ушъхьащыт.
Россием зыкlэ ущыщэу
Ащ гукlи ущышъхьафит.

Жъыу

Тэ тыщыlэфэ - егъашlэмъ -
Тичlыгоу тыгур щlэщт.
Тиуашъуи, тыгъи бэгъашlэ
Тфэхъоу тикlасэу тиlэщт.

Жъыу

ภาษารัสเซีย[แก้]

ГИМН РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

Земля адыгская - милая сердцу страна,
Наша душа - пусть живет, -
Пусть будет согласие всегда
В единой семье народов.

Припев:
Иди к добру, двигайся дальше,
Республика - наш счастливый дом.
Поднимайся расправляй крылья,
Республика - наша высокая мечта.

Умножай славу народов своих.
Одно из прекрасных мест мира
Нашими предками выбрано для нас
Их мужество, их отвага
Века передают друг другу.

Припев

Все тягости у тебя позади,
И солнце твое над тобой.
Ты - частица России славной,
И сердцем в ней ты свободна.

Припев

Пока мы живы - вечно
Земля будет в нашем сердце.
И вечны будут для нас
И солнце родное, и небо.

Припев

คำแปล[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]