ข้ามไปเนื้อหา

อาปูร์ตูเกซา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อาปูร์ตูเกซา
คำแปล: เพลงแห่งโปรตุเกส
A Portuguesa
สกอร์เพลงชาติโปรตุเกส (พ.ศ. 2500)
เนื้อร้องเองรีกี ลอปิช ดี เมงดงซา
ทำนองอัลเฟรดู ไกล์
รับไปใช้5 ตุลาคม พ.ศ. 2453
ตัวอย่างเสียง
อาปูร์ตูเกซา (บรรเลง)

อาปูร์ตูเกซา (โปรตุเกส: A Portuguesa) เป็นชื่อของเพลงชาติแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส ประพันธ์บทร้องโดยเองรีกี ลอปิช ดี เมงดงซา (Henrique Lopes de Mendonça) ทำนองโดยอัลเฟรดู ไกล์ (Alfredo Keil) เริ่มใช้ในฐานะเพลงประจำกลุ่มการเมืองนิยมสาธารณรัฐในโปรตุเกส และนับเป็นเพลงชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกสมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2454 แทนที่เพลง "อูอีนูดาการ์ตา" (O Hino da Carta) อันเป็นเพลงชาติเพลงสุดท้ายของราชอาณาจักรโปรตุเกสสมัยราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญในโปรตุเกส

ประวัติ[แก้]

สำเนาต้นฉบับสกอร์เพลงชาติโปรตุเกส พ.ศ. 2433 (ค.ศ. 1890)

บทร้อง[แก้]

เนื้อร้องของเพลงอาปูร์ตูเกซา ใช้เนื้อร้องบทแรกจากบทกวีชื่อเดียวกันของเมงดงซา ตามด้วยท่อนแยกหรือบทร้องรับประสานเสียง สำหรับบทที่สองและบทที่สามจากบทกวีของเมงดงซานั้นไม่ได้รวมไว้ในเนื้อสำหรับใช้เป็นเพลงชาติด้วย

ในวรรคที่ห้าของบทร้องประสานเสียงซึ่งมีความว่า "Contra os canhões marchar, marchar" (ประจัญหน้าปืนใหญ่ บุกเข้าไป บุกเข้าไป !) ในบทกวีเดิมใช้ว่า "Contra os bretões marchar, marchar" (ประจัญหน้าพวกบริเตน บุกเข้าไป บุกเข้าไป !) ซึ่งอ้างถึงความขัดแย้งระหว่างสหราชอาณาจักรกับโปรตุเกสในการครอบครองสิทธิในดินแดนแองโกลาและโมซัมบิก เอกสารเกี่ยวกับเรื่องนี้มีชื่อเรียกเฉพาะว่า แผนที่สีชมพู (Pink Map)

ภาษาโปรตุเกส สัทอักษรสากล คำแปล
บทที่ 1
(เพลงชาติโปรตุเกส)

Heróis do mar, nobre povo,
Nação valente, imortal,
Levantai hoje de novo
O esplendor de Portugal!
Entre as brumas da memória,
Ó Pátria, sente-se a voz
Dos teus egrégios avós,
Que há-de guiar-te à vitória!

[iˈɾɔjʒ du ˈmaɾ | ˈnobɾɨ ˈpovu |]
[nɐˈsɐ̃w vɐˈɫẽtɨ imuɾˈtaɫ |]
[ɫɨvɐ̃ˈtaj ˈoʒɨ dɨ ˈnovu]
[u ʃpɫẽˈdoɾ dɨ puɾtuˈgaɫ ‖]
[ˈẽtɾɨ ɐʒ ˈbɾumɐʒ dɐ mɨˈmɔɾiɐ |]
[ˈɔ ˈpatɾiɐ | ˈsẽtɨ-sɨ ɐ ˈvoʃ]
[duʃ ˈtewz iˈgɾɛʒiuz ɐˈvɔʃ |]
[kɨ ˈadɨ giˈaɾ-tɨ à viˈtɔɾiɐ ‖]

เหล่าวีรชนแห่งท้องทะเล ประชาผู้ทรงเกียรติ
ประเทศอันหาญกล้าและเป็นอมตะเอย
จงรุ่งเรืองขึ้นอีกครั้งเถิด
เพื่อแผ่นดินโปรตุเกสอันงดงาม !
ท่ามกลางหมอกแห่งความทรงจำ
โอ้ปิตุภูมิเอ๋ย เสียงได้ส่งไปถึง
บรรพชนผู้ทรงเกียรติของท่าน
ว่าจักนำท่านไปสู่ชัยชนะ !

ประสานเสียง

Às armas, às armas!
Sobre a terra, sobre o mar,
Às armas, às armas!
Pela Pátria lutar!
Contra os canhões, marchar, marchar!

[à ˈaɾmɐʃ | à ˈaɾmɐʃ ‖]
[ˈsobɾɨ ɐ ˈteʁɐ | ˈsobɾɨ u ˈmaɾ |]
[à ˈaɾmɐʃ | à ˈaɾmɐʃ ‖]
[ˈpeɫɐ ˈpatɾiɐ ɫuˈtaɾ ‖]
[ˈkõtɾɐ uʃ kɐˈɲõjʃ | maɾˈʃaɾ | maɾˈʃaɾ ‖]

จับอาวุธเถิด จับอาวุธ !
เหนือแผ่นดิน เหนือผืนน้ำ
จับอาวุธเถิด จับอาวุธ !
สู้เพื่อแผ่นดินปิตุภูมิ !
ประจัญหน้าปืนใหญ่ บุกเข้าไป บุกเข้าไป !(*)

บทที่ 2

Desfralda a invicta Bandeira,
À luz viva do teu céu!
Brade a Europa à terra inteira:
Portugal não pereceu
Beija o solo teu jucundo
O Oceano, a rugir d'amor,
E teu braço vencedor
Deu mundos novos ao Mundo!

[dɨʃˈfɾaɫdɐ ɐ ĩˈviktɐ bɐ̃wˈdɐjɾɐ |]
[à ˈɫuʒ ˈvivɐ du ˈtew ˈsɛw ‖]
[ˈbɾadɨ ɐ iwˈɾopɐ à ˈteʁɐ ĩˈtɐjɾɐ |]
[puɾtuˈgaɫ ˈnɐ̃w pɨɾɨˈsew]
[ˈbɐjʒɐ u ˈsoɫu ˈtew ʒuˈkũdu]
[u osiˈɐnu, ɐ ʁuˈʒiɾ ɐˈmoɾ |]
[i ˈtew ˈbɾasu vẽsɨˈdoɾ]
[ˈdew ˈmũduʒ ˈnovuz ˈau ˈmũdu ‖]

จงชักธงอันมิอาจพิชิตได้ขึ้น
ในท้องฟ้าอันสว่างไสวของพวกเธอ !
ยุโรปตะโกนก้องแก่โลกทั้งมวล
ว่าโปรตุเกสยังไม่สูญสิ้น
จงจูบแผ่นดินอันเริงรื่นของพวกท่าน
มหาสมุทรซึ่งส่งเสียงแห่งรักดังสนั่น
และอ้อมแขนผู้พิชิตของท่าน
จงมอบโลกใหม่ให้แก่โลกใบนี้ !

ประสานเสียง
บทที่ 3

Saudai o Sol que desponta
Sobre um ridente porvir;
Seja o eco de uma afronta
O sinal do ressurgir.
Raios dessa aurora forte
São como beijos de mãe,
Que nos guardam, nos sustêm,
Contra as injúrias da sorte.

[sawˈdaj u ˈsɔɫ kɨ dɨʃˈpõtɐ]
[ˈsobɾɨ ˈũ ʁiˈdẽtɨ puɾˈviɾ |]
[ˈsɐjʒɐ u ˈeku dɨ ˈumɐ ɐˈfɾõtɐ]
[u siˈnaɫ du ʁɨsuɾˈʒiɾ ‖]
[ˈʁajuʒ ˈdesɐ awˈɾoɾɐ ˈfoɾtɨ]
[ˈsɐ̃w ˈkomu ˈbɐjʒuʒ dɨ ˈmɐ̃j |]
[kɨ nuʒ ˈgwaɾdɐ̃w, nuʃ suʃˈtɐ̃jɐ̃j |]
[ˈkõtɾɐ ɐz ĩˈʒuɾiɐʒ dɐ ˈsoɾtɨ ‖]

ขอคารวะแด่ดวงดะวันซึ่งส่องแสง
เหนืออนาคตอันน่าชื่นใจ
ขอให้เสียงกึกก้องของผู้รุกราน
จงเป็นสัญญาณแห่งการคืนชีพ
รัศมีแห่งอรุณรุ่งอันกล้าแกร่ง
ประหนึ่งจูบแห่งมารดร
อันพิทักษ์เรา ค้ำจุนเรา
ให้เผชิญความเจ็บปวดแห่งโชคชะตาได้

ประสานเสียง

เนื้อร้องภาษามีรังดา[แก้]

เนื้อร้องฉบับดั้งเดิม เขียนขึ้นใหม่ ค.ศ. 1957
บทที่ 1
(เพลงชาติโปรตุเกส)

Heiróis de l mar, nobre pobo
Nacion baliente, eimortal
Lhebantai hoije de nuobo
L splandor de Pertual
Antre las nubrinas de ls mimória
Oh pátria sente-se la boç
De ls tous çtintos abós
Que ha de ancaminar-te a la bitória!

Heiróis de l mar, nobre pobo
Nacion baliente, eimortal
Lhebantai hoije de nuobo
L splandor de Pertual
Antre las nubrinas de ls mimória
Oh pátria sente-se la boç
De ls tous çtintos abós
Que ha de ancaminar-te a la bitória!

ประสานเสียง

A las armas, a las armas !
Subre la tierra, subre l mar,
A las armas, a las armas!
Pula pátria lhuitar!
Contra ls Bretones caminar, caminar!(*)

A las armas, a las armas !
Subre la tierra, subre l mar,
A las armas, a las armas!
Pula pátria lhuitar!
Contra ls canhones caminar, caminar!(*)

บทที่ 2

Çfralda la ambita bandeira,
La lhuç biba de l tou cielo!
Bozie l’Ouropa a la tierra anteira:
Pertual nun morriu!
Beisa l tou chano persenteiro
L Ouceano, a rugir d’amor;
I l tou braço bencedor
Dou mundos nuobos al mundo

Çfralda la ambita bandeira,
La lhuç biba de l tou cielo!
Bozie l’Ouropa a la tierra anteira:
Pertual nun morriu!
Beisa l tou chano persenteiro
L Ouceano, a rugir d’amor;
I l tou braço bencedor
Dou mundos nuobos al mundo

ประสานเสียง
บทที่ 3

Saludai l sol que quebra
Subre un alegre feturo;
Seia l sonido dũa afrunta
La seinha de l resurgir.
Relhistros dessa ourora fuorte
Son cumo beisos de mai,
Que mos guárdan, mos susténen,
Contra las anjúrias de la suorte.

Saludai l sol que quebra
Subre un alegre feturo;
Seia l sonido dũa afrunta
La seinha de l resurgir.
Relhistros dessa ourora fuorte
Son cumo beisos de mai,
Que mos guárdan, mos susténen,
Contra las anjúrias de la suorte.

ประสานเสียง

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]