โบเจซาร์ยาครานี!

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก โบเช ซาร์ยาครานี)
โบเจซาร์ยาครานี!
Бо́же Царя́ храни́!
Bozhe, Tsarya khrani!

เพลงชาติเดิมของรัสเซีย
เพลงสรรเสริญบารมีเดิมของบัลแกเรีย (ค.ศ. 1878-1908)

เนื้อร้องวาซีลี จูคอฟสกี
ทำนองอะเล็กซีย์ ลูวอฟ
รับไปใช้31 ธันวาคม ค.ศ. 1833 (1833-12-31)
เลิกใช้15 มีนาคม ค.ศ. 1917 (1917-03-15)
ก่อนหน้า"คำภาวนาแห่งชาวรัสเซีย"
ถัดไป"มาร์แซแยซของกรรมกร"
ตัวอย่างเสียง
โบเจซาร์ยาครานี (ขับร้อง)

"โบเจซาร์ยาครานี!" (รัสเซีย: Бо́же, Царя́ храни́!, อักษรโรมัน: Bozhe, Tsarya khrani!, สัทอักษรสากล: [boʐɨ t͡sɐˈrʲa xrɐˈnʲi], แปลตรงตัว: 'พระเจ้าทรงคุ้มครองซาร์!') เป็นเพลงชาติของจักรวรรดิรัสเซีย และเป็นเพลงชาติของราชรัฐบัลแกเรียในขณะนั้น "โบเจซาร์ยาครานี" ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเพลงชาติของจักรวรรดิรัสเซีย จากการประกวดใน ค.ศ. 1833 และถูกแสดงเป็นครั้งแรกในวันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 1833 ทำนองของ "โบเจซาร์ยาครานี" ถูกประพันธ์โดยนักเล่นไวโอลิน อย่างอะเล็กซีย์ ลูวอฟ โดยเนื้อเพลงถูกประพันธ์โดย วาซิลี จูคอฟสกี นักกวีในราชสำนักรัสเซีย "โบเจซาร์ยาครานี" เป็นเพลงชาติของจักรวรรดิรัสเซียจนกระทั่งเกิดการปฏิวัติรัสเซีย ใน ค.ศ. 1917 หลังจากนั้น "มาร์แซแยซของกรรมกร" ก็ถูกมานำใช้เป็นเพลงชาติของรัสเซีย จนกระทั่งรัฐบาลเฉพาะกาลรัสเซียถูกล้มล้าง

เนื้อร้อง[แก้]


{
\new PianoStaff <<
\new Staff \relative c' {
\key f \major
<<
{ \voiceOne {
c'2 \f d4 d c4. a8 f2
f'2 e4 d c2-> d->
bes c4 c a2 a4 b
c2 b-> a
}}
\new Voice { \voiceTwo {
a2 bes4 bes a4. a8 f2
d'2 c4 bes a2 a
g2 g4 g f2 f4 a
a2 gis a \notemode {b2 \rest} \bar ":|."
}}
>>
}
\new Staff \relative c'{
\key f \major
f2 \f f4 f f4. f8 f2
bes,2 bes4 d f2-> fis->
g2 e4 e f2 f4 d
e2 e2-> a,2 r2
}
>>
}
อักษรซีริลลิก ปริวรรษเป็นอักษรโรมัน บทแปลร้องภาษาไทย

Боже, Царя храни!
Сильный, державный,
Царствуй на славу, на славу нам!

Царствуй на страх врагам,
Царь православный!
Боже, Царя храни!

Bozhe, Tsarya khrani!
Sillnyy, derzhavnyy,
Tsarstvuy na slavu, na slavu nam!

Tsarstvuy na strakh vragam,
Tsar pravoslavnyy!
Bozhe, Tsarya khrani!

พระเจ้าทรงคุ้มครองซาร์!
เรืองฤทธิ์ อธิปัตย์
ทรงราชย์นำชัย, ธ นำชัยเรา!

ทรงราชย์จนศัตรูยำเกรง
ซาร์ผู้ประทับในธรรม
พระเจ้าทรงคุ้มครองซาร์!

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]