ชแชแนวแมร์ลาอูกรายีนา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก ซเช เน วเมอร์ลา อูเครนี)
แดร์ฌาวนึยฮิมน์อูกรายีนือ
Державний Гімн України
Derzhavnyi Himn Ukrainy
โน๊ตเพลงชาติยูเครน ถูกแต่งขึ้นสำหรับคายกคณะผสม และการเล่นด้วยเปียโน

เพลงชาติของประเทศยูเครน
เนื้อร้องเปาลอ ชูบึนสกึย, ค.ศ. 1862
ทำนองมือไคลอ แวร์บึตสกึย, ค.ศ. 1863
รับไปใช้15 มกราคม ค.ศ. 1992 (ทำนอง)
6 มีนาคม ค.ศ. 2003 (เนื้อร้อง)

ชแชแนวแมร์ลาอูกรายีนืออีสลาวาอีวอเลีย (ยูเครน: Ще не вмерла України і слава, і воля, อักษรโรมัน: Shche ne vmerla Ukrainy i slava, i volia; ออกเสียง: [ˈʃt͡ʃɛ nɛ ˈu̯mɛrlɐ ʊkrɐˈjinɪ i ˈslɑwɐ i ˈwɔlʲɐ], แปลว่า ความรุ่งเรืองและเสรีภาพของยูเครนยังไม่สูญสิ้น) รู้จักในชื่ออย่างเป็นทางการว่า "เพลงชาติยูเครน" (Державний Гімн України, Derzhavnyi Himn Ukrainy) หรือเรียกโดยย่อว่า ชแชแนวแมร์ลาอูกรายีนา (Ще не вмерла Україна, Shche ne vmerla Ukraina, แปลว่า ยูเครนยังไม่สูญสิ้น) เป็นเพลงชาติของยูเครน ประกาศใช้อย่างเป็นทางการภายหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตเมื่อ พ.ศ. 2535 ก่อนหน้านี้มีการใช้เพลงชาติอื่น ซึ่งมีเนื้อหาที่ปลุกใจทั้งสามเพลง ส่วนใหญ่ใช้เพลงซาอูกรายีนูโดยมือกอลา วอรอนืย

มีไคโล เวร์บิตสกี, ผู้เรียบเรียงทำนองเพลง.

ฐานะความเป็นเพลงชาติ[แก้]

รัฐเอกราชระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1[แก้]

เมื่อปี พ.ศ. 2460 (ค.ศ. 1917) ชแชแนวแมร์ลาอูกรายีนาได้รับการประกาศให้เป็นเพลงชาติของรัฐเอกราชยูเครนสมัยต่าง ๆ ดังนี้ สาธารณรัฐประชาชนยูเครน, สาธารณรัฐประชาชนยูเครนตะวันตก และรัฐยูเครน เพลงดังกล่าวนี้ใช้มาจนถึง พ.ศ. 2463 (ค.ศ. 1920) และถูกยกเลิกภายหลังจากการยึดของของโซเวียต

รัฐเอกราชระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2[แก้]

การประกาศเอกราช ครั้งที่ 2[แก้]

ชแชแนวแมร์ลาอูกรายีนา (พฤตินัย) ถูกขับร้องครั้งแรกในพิธีเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี เลโอนิก คราชาค เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2534

มาตราที่ 20 ของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐยูเครน (28 มิถุนายน, พ.ศ. 2539) เพลงชาติสาธารณรัฐยูเครน โดย มีไคโล เวร์บิตสกี เป็นผู้กำหนดแนวคิดสำคัญในการเรียบเรียงทำนอง :

The State Anthem of Ukraine is the national anthem set to the music of M. Verbytskyi, with words that are confirmed by the law adopted by no less than two-thirds of the constitutional composition of the Verkhovna Rada of Ukraine.

เนื้อร้องฉบับปัจจุบัน[แก้]

เนื้อร้อง[แก้]

ฉบับพิธีการ[แก้]

คำแปล
เนื้อร้องฉบับพิธีการ ใช้จนถึง ค.ศ. 2003

I
Ще не вмерла України ні слава, ні воля.
Ще нам, браття-українці, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Приспів (×2)
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!

II
Станем браття, в бій кривавий, від Сяну до Дону
В ріднім краю панувати не дамо нікому.
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще на нашій Україні доленька наспіє.

Приспів (×2)

III
А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже.
За Карпати відіб'ється, згомонить степами,
України слава стане поміж народами.

Приспів (×2)

I
Šče ne vmerla Ukrajiny, ni slava, ni voľa,
Šče nam, bratťa ukrajinci, usmichneťśa doľa.
Zhynuť naši vorožeńky, jak rosa na sonci,
Zapanuěm j my, bratťa, u svojij storonci.

Pryspiv (×2)
Dušu j tilo my položym za našu svobodu,
I pokažem, ščo my, bratťa, kozaćkoho rodu!

II
Stanem bratťa, v bij kryvavyj, vid Śanu do Donu
V ridnim kraju panuvaty ne damo nikomu.
Čorne more šče vsmichneťśa, did Dnipro zradiě,
Šče na našij Ukrajini doleńka naspiě.

Pryspiv (×2)

III
A zavźatťa praća ščyra svoho šče dokaže,
Šče śa voli v Ukrajini pisń hučna rozľaže.
Za Karpaty vidib'ěťśa zhomonyť stepamy,
Ukrajiny slava stane pomiž narodamy.

Pryspiv (×2)

I
[ʃtʃɛ nɛ ˈu̯mɛrlɐ ʊkrɐˈjinɪ | i ˈslɑwɐ | i ˈwɔlʲɐ ‖]
[ʃtʃɛ nɑm | ˈbrɑtʲːɐ moloˈd⁽ʲ⁾iji | ʊsm⁽ʲ⁾ixˈnɛtsʲːɐ ˈdɔlʲɐ ‖]
[ˈzɦɪnʊtʲ ˈnɑʃi wor⁽ʲ⁾iˈʒɛnʲkɪ | jɑk roˈsɑ nɑ ˈsɔn⁽ʲ⁾ts⁽ʲ⁾i |]
[zɐpɐˈnujem i mɪ | ˈbrɑtʲːɐ | u swoˈjij stoˈrɔn⁽ʲ⁾ts⁽ʲ⁾i ‖]


𝄆 [ˈduʃʊj ˈt⁽ʲ⁾ilo mɪ poˈlɔʒɪm zɑ ˈnɑʃʊ swoˈbɔdʊ |]
[i poˈkɑʒem | ʃtʃɔ mɪ | ˈbrɑtʲːɐ | koˈzɑtsʲkoɦo ˈrɔdʊ ‖]
𝄇[1]

I
ยูเครนยังไม่สูญสิ้น ทั้งเกียรติภูมิ และอิสรภาพของเธอ
พี่น้องชาวยูเครนทั้งหลาย โชคชะตายังส่งรอยยิ้มอยู่ข้างพวกเรา
หมู่ศัตรูของเราจะหายสูญไป ดุจน้ำค้างในแสงตะวัน
และเราจะได้กลับมาครอง พี่น้องในดินแดนของเราอีกครั้ง

ประสานเสียง (×2)
กายและใจพร้อมยอมพลี เพื่ออิสรภาพของเราทั้งผอง
และให้ผู้คนประจักษ์ว่าเรา คือพี่น้องชาวคอสแซคอันเกรียงไกร

II
เราจะยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องในศึกนองเลือด จากแม่น้ำซานและแม่น้ำดอน
เราจะไม่ยอมให้ใครอื่นมาครอบครอง บ้านเกิดเมืองนอนของเรา
ทะเลดำและแม่น้ำนีเปอร์จะเป็นที่ที่มีแต่รอยยิ้มและรื่นเริง
ยูเครนของเรานั้นเอง จะกลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง

ประสานเสียง (×2)

III

ประสานเสียง (×2)

ฉบับสังเขป[แก้]

ภาษายูเครน (อักษรซีริลลิก) ปริวรรตเป็นอักษรโรมัน ภาษาไทย คำแปลสำนวน จอร์จ ยูริ ไรท์[2]
เนื้อร้องฉบับทางการ เฉพาะบทที่ 1 ใช้ตั้งแต่ ค.ศ. 2003[3]

Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Šče ne vmerla Ukrajiny, i slava, i voľa,
Šče nam, bratťa molodiji, usmichneťśa doľa.
Zhynuť naši vorižeńky, jak rosa na sonci,
Zapanuěm i my, bratťa, u svojij storonci.

ยูเครนยังไม่สูญสิ้น ทั้งเกียรติภูมิ และอิสรภาพของเธอ
พี่น้องชาวยูเครนทั้งหลาย โชคชะตายังส่งรอยยิ้มอยู่ข้างพวกเรา
หมู่ศัตรูของเราจะหายสูญไป ดุจน้ำค้างในแสงตะวัน
และเราจะได้กลับมาครอง พี่น้องในดินแดนของเราอีกครั้ง

Ukrainee's glory, Ukraine's freedom did not disappear,
Fate will smile on us Ukrainians, our skies will be clear.
Our enemies will vanish like a sun-dried foam,
We will be the only masters in our dear home.

ประสานเสียง

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Dušu j tilo my položym za našu svobodu,
I pokažem, ščo my, bratťa, kozaćkoho rodu.

กายและใจพร้อมยอมพลี เพื่ออิสรภาพของเราทั้งผอง
และให้ผู้คนประจักษ์ว่าเรา คือพี่น้องชาวคอสแซคอันเกรียงไกร

We will give our souls and bodies for our freedom
And will show that we are, brothers, in the Cossack breed born!

เนื้อร้องฉบับดั้งเดิม[แก้]

เนื้อร้องฉบับดั้งเดิม เพยแพร่เมื่อ ค.ศ. 1863 (note the archaic orthography)
ภาษายูเครน (อักษรซีริลลิก) ภาษายูเครน (อักษรโรมัน) คำแปล
Ще не вмерла Україна,
И слава, и воля!
Ще намъ, браття-молодці,
Усміхнеться доля!
Згинуть наші вороги,
Якъ роса на сонці;
Запануємъ, браття й ми
У своїй сторонці.
Šče ne vmerla Ukrajina,
Y slava, y voľa
Šče nam, bratťa-molodci,
Usmichneťśa doľa!
Z-hynuť naši vorohy,
Jak rosa na sonci;
Zapanuěm, bratťa i my
U svojij storonci.
ยูเครนยังไม่สูญสิ้น
ใช่เกียรติของเธอ เสรีภาพของเธอยังไม่มลายไป!
โอ้ พี่น้องชาวยูเครนผู้กล้าหาญ
โชคชะตายังคงส่งรอยยิ้มให้แก่เรา
ศัตรูของเราจะสิ้นสูญดั่ง
น้ำค้างละลายในดวงตะวัน
และเราจะคุ้มครองพี่น้อง
ในดินแดนของเราเอง.
Приспів
Душу, тіло ми пложимъ
За свою свободу
И покажемъ, що ми браття
Козацького роду.
Гей-гей, браття миле,
Нумо братися за діло!
Гей-гей пора встати,
Пора волю добувати!
Refrain
Dušu, tilo, my pložym
Za svoju svobodu
Y pokažem, ščo my bratťa
Kozqćkoho rodu.
Hej-hej, bratťa myle,
Numo bratyća za dilo!
Hej-hej, pora vstaty,
Pora voľu dobuvaty!
ประสานเสียง
เราจะสละวิญญาณและร่างกายของเรา
ให้เข้าถึงเสรีภาพของเรา
เราจะแสดงให้รู้ว่าพี่น้องเรา
เป็นชนชาติคอสแซก
เฮ้ เฮ้ พี่น้องที่รักยิ่ง
จงเดินหน้าไปยังสนามรบ
เฮ้ เฮ้ ได้เวลาลุกขึ้นมาแล้ว
ได้เวลาทวงเสรีภาพของเราแล้ว!
Наливайко, Залізнякъ
И Тарас Трясило
Кличуть насъ изъ-за могилъ
На святеє діло.
Изгадаймо славну смерть
Лицарства-козацтва,
Щобъ не втратить марне намъ
Своєго юнацтва.
Nalyvajko, Zalizńak
Y Taras Tŕasylo
Klyčuť nas yz-za mohyl
Na svjateě dilo
Yz-hadajmo slavnu smerť
Lycartstva-kozactva,
Ščob ne vtratyť marne nam
Svoěho junactva.
Nalyvajko, Zalizńak
And Taras Triasylo
Call us from beyond the grave
To the holy battle.
Recall the famous death of
Chivalarious Cossacks
Not to lose vainly
Our youth.
Приспів
Refrain
ประสานเสียง
Ой Богдане, Богдане
Славний нашъ гетьмане!
На-що віддавъ Україну
Москалям поганимъ?!
Щобъ вернути іі честь,
Ляжемъ головами,
Назовемся України
Вірними синами!
Oj Bohdane, Bohdane
Slavnyj naš heťmane!
Na-ščo viddav Ukrajinu
Moskaľam pohanym?!
Ščob vernuty ii chesť
Ľažem holovamy
Nazovemśa Ukrajiny
Virnymy synamy!
Oh Bohdan, Bohdan
Our great hetman
What for did you give Ukraine
To wretched muscovites?!
To return her honor,
We lay our heads
We shall call ourselves Ukraine's
Faithful sons!
Приспів
Refrain
ประสานเสียง
Наші браття Славяне
Вже за зброю взялись;
Не діжде ніхто, щобъ ми
По-заду зістались.
Поєднаймось разомъ всі,
Братчики-Славяне:
Нехай гинуть вороги,
Най воля настане!
Naši bratťa Slavjane
Vže za zbroju vzjalyś;
Ne dižde nichto, ščob my
Po-zadu zistalyś.
Poědnajmoś razom vsi,
Bratčyky-Slavjane:
Nechaj hynuť vorohy,
Naj voľa nastane!
Our Slavic brothers
Already took up arms
No one shall see
That we should stay behind.
Unite together all,
Brothers Slavs:
So that enemies perish,
And freedom comes!
Приспів
Refrain
ประสานเสียง

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แหล่งรวบรวมข้อมูลและไฟล์เสียง
วีดิทัศน์

แม่แบบ:ประเทศยูเครน