แดแนสนัตมาแกดอนียา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
„Денес Над Македонија“
แดแนสนัตมาแกดอนียา
วันนี้เหนือมาซิโดเนีย

เพลงชาติของนอร์ทมาซิโดเนีย
เนื้อร้องวลาดอ มาแลสกี (Vlado Maleski), ค.ศ. 1943
ทำนองตอดอร์ สกาลอฟสกี (Todor Skalovski), ค.ศ. 1943
เผยแพร่ค.ศ. 1943
รับไปใช้14 เมษายน ค.ศ. 1989 (1989-04-14)
รับไปใช้ใหม่11 สิงหาคม ค.ศ. 1992 (1992-08-11)
เลิกใช้8 กันยายน ค.ศ. 1991 (1991-09-08) (สาธารณรัฐสังคมนิยมมาซิโดเนีย)

แดแนสนัตมาแกดอนียา (มาซิโดเนีย: Денес Над Македонија, แปลว่า "วันนี้เหนือมาซิโดเนีย") เป็นชื่อของเพลงชาตินอร์ทมาซิโดเนีย ประพันธ์ขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1943 ทำนองโดยตอดอร์ สกาลอฟสกี เนื้อร้องโดยวลาดอ มาแลสกี เดิมเพลงนี้ใช้เป็นเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมมาซิโดเนีย (ภายใต้การปกครองของยูโกสลาเวีย) มาตั้งแต่ในช่วงการสถาปนาประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่ 2[1] ต่อมาเมื่อมาซิโดเนียประกาศเอกราชในปี ค.ศ. 1991 เพลงนี้ก็ได้รับเลือกให้ใช้เป็นเพลงชาติของมาซิโดเนียและนอร์ทมาซิโดเนียมาจนถึงปัจจุบัน[2][3]

เนื้อร้อง[แก้]

ภาษามาซิโดเนีย[แก้]

อักษรซีริลลิก
อักษรละติน
การถอดแบบ IPA

Прва строфа:
Денес над Македонија се раѓа,
ново сонце на слободата!
𝄆 Македонците се борат,
за своите правдини! 𝄇

Втора строфа:
Не плачи Македонијо мајко мила,
Крени глава гордо, високо,
𝄆 Старо, младо, машко и женско,
На нозе се кренало! 𝄇

Трета строфа:
Одново сега знамето се вее,
на Крушевската Република!
𝄆 Гоце Делчев, Питу Гули,
Даме Груев, Сандански! 𝄇

Четврта строфа:
Горите македонски шумно пеат,
нови песни, нови весници!
𝄆 Македонија слободна,
слободно живее! 𝄇[4]

Pjorva strofa:
Denes nad Makedonija se raģa,
novo sonce na slobodata!
𝄆 Makedoncite se borat,
za svoite pravdini! 𝄇

Vtora strofa:
Ne plači Makedonijo majko mila,
Kreni glava gordo, visoko,
𝄆 Staro, mlado, maško i žensko,
Na noze se krenalo! 𝄇

Treta strofa:
Odnovo sega znameto se vee,
na Kruševskata Republika!
𝄆 Goce Delčev, Pitu Guli,
Dame Gruev, Sandanski! 𝄇

Četvjorta strofa:
Gorite Makedonski šumno peat,
novi pesni, novi vesnici!
𝄆 Makedonija slobodna,
slobodno živee! 𝄇

[ˈpr̩va ˈs̪t̪rɔfa]
[ˈd̪ɛn̪ɛs̪ n̪at̪ makɛˈd̪ɔn̪ija s̪ɛ ˈraɟa ǀ]
[ˈnɔvɔ ˈs̪ɔn̪t̪͡s̪ɛ n̪a s̪ɫ̪ɔˈbɔd̪at̪a ‖]
𝄆 [makɛˈd̪ɔn̪t̪͡s̪it̪ɛ s̪ɛ ˈbɔrat̪ ǀ]
[z̪a ˈs̪vɔit̪ɛ ˈpravd̪in̪i ‖] 𝄇

[ˈft̪ɔra ˈs̪t̪rɔfa]
[n̪ɛ ˈpɫ̪at͡ʃi makɛˈd̪ɔn̪ijɔ ˈmajkɔ ˈmiɫ̪a ǀ]
[ˈkrɛn̪i ˈgɫ̪ava ˈgɔrd̪ɔ ǀ ˈvis̪ɔkɔ ǀ]
𝄆 [ˈs̪t̪arɔ ǀ ˈmɫ̪ad̪ɔ ǀ ˈmaʃkɔ i ˈʒɛn̪s̪kɔ ǀ]
[n̪a ˈn̪ɔz̪ɛ s̪ɛ ˈkrɛn̪aɫ̪ɔ ‖] 𝄇

[ˈt̪rɛt̪a ˈs̪t̪rɔfa]
[ˈɔd̪n̪ɔvɔ ˈs̪ɛga ˈz̪n̪amɛt̪ɔ s̪ɛ vɛː ǀ]
[n̪a kruˈʃɛfs̪kat̪a rɛˈpubl̪ika ǁ]
𝄆 [ˈgɔt̪͡s̪ɛ ˈd̪ɛl̪t͡ʃɛf ǀ ˈpit̪u ˈgul̪i ǀ]
[ˈd̪amɛ ˈgruɛf ǀ ˈs̪an̪d̪an̪s̪ki ǁ] 𝄇

[ˈt͡ʃɛt̪vr̩t̪a ˈs̪t̪rɔfa]
[ˈgɔrit̪ɛ maˈkɛd̪ɔn̪s̪ki ˈʃumn̪ɔ ˈpɛat̪ ǀ]
[ˈn̪ɔvi ˈpɛs̪n̪i ǀ ˈn̪ɔvi ˈvɛs̪n̪it̪͡s̪i ǁ]
𝄆 [makɛˈd̪ɔn̪ija ˈs̪ɫ̪ɔbɔd̪n̪a ǀ]
[ˈs̪ɫ̪ɔbɔd̪n̪ɔ ˈʒivɛː ǁ] 𝄇

คำแปล[แก้]

วันนี้เหนือแผ่นดินมาซีโดเนีย ได้ถือกำเนิดแล้ว
ดวงตะวันดวงใหม่แห่งเสรีภาพ
ชาวมาซิโดเนียสู้
เพื่อสิทธิของตน !
ชาวมาซิโดเนียสู้
เพื่อสิทธิของตน !

ครั้งนี้ธงได้โบกสะบัดอีกครั้ง
(ธงแห่ง) สาธารณรัฐกรูแชวอ (Krushevo Republic)
กอตแซ แดลแชฟ (Gotse Delchev), ปีตู กูลี (Pitu Guli)
ดาแม กรูแอฟ (Dame Gruev), ซันดันสกี (Yane Sandanski) ![Note 1]
กอตแซ แดลแชฟ, ปีตู กูลี
ดาแม กรูแอฟ, ซันดันสกี !

ป่าไม้มาซิโดเนียขับขาน
ทั้งบทเพลงใหม่และข่าวใหม่
มาซิโดเนียเป็นไทแล้ว
ความเสรีจงเจริญ !
มาซิโดเนียเป็นไทแล้ว
ความเสรีจงเจริญ !

เชิงอรรถ[แก้]

  1. ชื่อของบุคคลทั้งสี่คนนี้ เป็นชื่อของวีรบุรุษแห่งประเทศนอร์ทมาซิโดเนีย

อ้างอิง[แก้]

  1. Pavković, Aleksandar; Kelen, Christopher (October 28, 2015). "Chapter 6 – A Fight for Rights: Macedonia 1941". Anthems and the Making of Nation States: Identity and Nationalism in the Balkans. I.B. Tauris. ISBN 9780857739698. สืบค้นเมื่อ June 15, 2017.
  2. „По Републиката, Карев ја загуби и химната“. Дневник. 2007-05-25. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-09-29.
  3. Kolstø, Pål (April 1, 2016). Strategies of Symbolic Nation-building in South Eastern Europe. Routledge. ISBN 9781317049357. สืบค้นเมื่อ June 15, 2017.
  4. https://web.archive.org/web/20170617032120/http://www.mfa.gov.mk/index.php/mk/ministerstvo/protokol/drzavni-simboli-na-rm Државни симболи на Р. Македонија. Ministry of Foreign Affairs. Government of the Republic of Macedonia. Retrieved 2017-06-17.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]