เดียฟส์ สเวตี ลัตวิยู

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ลัตเวีย: Dievs, svētī Latviju!
เดียฟส์ สเวตี ลัตวิยู!
คำแปล: ขอพระเจ้าอวยพรแก่ลัตเวีย
โน้ตเพลงชาติเซอร์เวีย (เดียฟส์ สเวตี ลัตวิยู)
เนื้อร้องคาร์ลิส บาอูมานีซ, ค.ศ. 1873
ทำนองคาร์ลิส บาอูมานีซ, ค.ศ. 1873
รับไปใช้ค.ศ. 1920
ตัวอย่างเสียง
เดียฟส์ สเวตี ลัตวิยู! (ขับร้อง)

เดียฟส์ สเวตี ลัตวิยู! (ลัตเวีย: Dievs, svētī Latviju!) มีความหมายว่า "ขอพระเจ้าอวยพรแก่ลัตเวีย" เป็นชื่อของเพลงชาติแห่งประเทศลัตเวีย ประพันธ์บทร้องและทำนองโดย คาร์ลิส บาอูมานีซ (Baumaņu Kārlis, ค.ศ. 1834–1904)

งานประพันธ์[แก้]

บทร้องและทำนองของเพลง "เดียฟส์ สเวตี ลัตวิยู!" ได้ประพันธ์ขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1873 โดย คาร์ลิส บาอูมานีซ ครูชาวลัตเวีย และผู้ร่วมในขบวนการชาตินิยมลัตเวียหนุ่ม (ลัตเวีย: jaunlatvieši) [1] สันนิษฐานว่าบาอูมานีซอาจยืมบทร้องบางส่วนของเพลงยอดนิยมเพลงหนึ่งในเวลานั้น ซึ่งขับร้องในท่วงทำนองของเพลงก็อดเซฟเดอะควีน โดยปรับปรุงบทร้องและใส่ทำนองใหม่ที่เขาแต่งขึ้นเอง บทร้องตั้งเดิมของบาอูมานีซนั้นแตกต่างจากบทร้องที่ใช้ในทุกวันนี้ กล่าวคือ เขาใช้ศัพท์ "บอลติก" ในลักษณะของคำที่แทนที่ความหมายกันได้กับคำว่า "ลัตเวีย" และ "ชาวลัตเวีย" และคำว่า "ลัตเวีย" ถูกอ้างถึงโดยตรงเฉพาะในตอนต้นของบทร้องวรรคแรกเท่านั้น ต่อมาคำว่า "ลัตเวีย" ได้ถูกยกออกจากเนื้อเพลงและแทนที่ด้วยคำว่า "บอลติก" เพื่อหลีกเลี่ยงการห้ามขับร้องและบรรเลงเพลงนี้ จากจุดนี้เองทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าคำว่า "ลัตเวีย" ไม่มีอยู่ในเพลง "เดียฟส์ สเวตี ลัตวิยู!" จนกระทั่งถึงปี ค.ศ. 1920 เมื่อเพลงนี้ถูกเลือกให้เป็นเพลงชาติลัตเวีย และคำว่า "บอลติก" ถูกแทนที่ด้วยคำว่า "ลัตเวีย" ในทุกแห่ง[2][3]

บทร้อง[แก้]

เนื้อร้องฉบับราชการ[แก้]

ภาษาลัตเวีย [4] สัทอักษรสากล คำแปล
Dievs, svētī Latviju,
Mūs' dārgo tēviju.
Svētī jel Latviju,
Ak, svētī jel to!.
Kur latvju meitas zied,
Kur latvju dēli dzied,
Laid mums tur laimē diet,
Mūs' Latvijā!

[djɛws | svɛːtiː latviu ‖]
[muːs daːrgʷɔ tɛːviu]
[svɛːtiː jɛl latviu]
[ak | svɛːtiː jɛl tʷɔ ‖]

[kur latvʲu mɛjtas zjɛd]
[kur latvʲu dɛːli d͡zjɛd]
[lajd mums tur lajmɛː djɛt]
[muːs latviaː ‖]

พระเจ้า, โปรดอวยพรแก่ลัตเวีย
ปิตุภูมิที่เรารักยิ่ง
เราขออ้อนวอน โปรดประทานพรแก่ลัตเวีย
อ้า เราขออ้อนวอนพระองค์โปรดประทานพร !
ณ ที่ซึ่งบุตรีแห่งลัตเวียเบิกบาน
ณ ที่ซึ่งบุตราแห่งลัตเวียขับขาน
เราจงร้องรำด้วยความยินดี ณ ที่นั้น
ณ ลัตเวียของเรา !

เนื้อร้องฉบับแก้ไข ค.ศ. 1895[แก้]

ภาษาลัตเวีย[5] สัทอักษรสากล คำแปล
Dievs, svētī Baltiju,
Mūs' dārgo tēviju.
Svētī jel Baltiju,
Ak, svētī jel to!.
Kur Baltiju meitas zied,
Kur Baltiju dēli dzied,
Laid mums tur laimē diet,
Mūs' Baltijā!

[djɛws | svɛːtiː baltiu ‖]
[muːs daːrgʷɔ tɛːviu]
[svɛːtiː jɛl baltiu]
[ak | svɛːtiː jɛl tʷɔ ‖]

[kur baltʲu mɛjtas zjɛd]
[kur baltʲu dɛːli d͡zjɛd]
[lajd mums tur lajmɛː djɛt]
[muːs baltijaː ‖]

พระเจ้า, โปรดอวยพรแก่บอลติก
ปิตุภูมิที่เรารักยิ่ง
เราขออ้อนวอน โปรดประทานพรแก่บอลติก
อ้า เราขออ้อนวอนพระองค์โปรดประทานพร !
ณ ที่ซึ่งบุตรีแห่งบอลติกเบิกบาน
ณ ที่ซึ่งบุตราแห่งบอลติกขับขาน
เราจงร้องรำด้วยความยินดี ณ ที่นั้น
ณ บอลติกของเรา !

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "Darba apraksts". LIIS mūzikas lapas (ภาษาลัตเวีย). Latvijas Izglītības informatizācijas sistēma. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-05-12. สืบค้นเมื่อ 2007-05-27.
  2. Dr. art. Arnolds Klotiņš (1998-11-13). "Latvijas svētās skaņas (Part I)" (ภาษาลัตเวีย). Latvijas Vēstnesis. สืบค้นเมื่อ 2007-07-28.
  3. Dr. art. Arnolds Klotiņš (1998-11-17). "Latvijas svētās skaņas (Part II)" (ภาษาลัตเวีย). Latvijas Vēstnesis. สืบค้นเมื่อ 2007-07-28.
  4. "Par Latvijas valsts himnu" (ภาษาลัตเวีย). Latvijas Vēstnesis. 1998-03-05. สืบค้นเมื่อ 2007-05-27.
  5. Teodors Zeiferts. Latviešu rakstniecības vēsture.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]