รายชื่อพระเกียรติยศในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ธงประจำพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ตราประจำพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รางวัลและพระเกียรติยศ ดังรายการต่อไปนี้

พระอิสริยยศ[แก้]

ธรรมเนียมพระยศของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
Standard of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn (since 5 May 2019).svg
ธงประจำพระอิสริยยศ
Royal Monogram of Princess Maha Chakri Sirindhorn.svg
ตราประจำพระองค์
Royal Flag of Princess Maha Chakri Sirindhorn.svg
ธงประจำพระองค์
การทูลใต้ฝ่าละอองพระบาท
การแทนตนข้าพระพุทธเจ้า
การขานรับพระพุทธเจ้าข้า/เพคะ
ลำดับโปเจียม4
 • สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ (2 เมษายน พ.ศ. 2498 – 5 ธันวาคม พ.ศ. 2520)
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี (5 ธันวาคม พ.ศ. 2520 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)[1]
 • สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี (5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน)[2]

พระยศทหาร[แก้]

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระยศทางทหารแก่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามลำดับ[3] ดังนี้

 • ร้อยเอกหญิง เรือเอกหญิง เรืออากาศเอกหญิง และทรงได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ นายทหารพิเศษประจำกองทัพเรือ และนายทหารพิเศษประจำกองทัพอากาศ (21 ธันวาคม พ.ศ. 2520)[4]
 • นายทหารพิเศษ ประจำกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 5 (25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523)
 • นายทหารพิเศษ ประจำกองนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ, ประจำกองบังคับการกรมทหารราบที่ 3 รักษาพระองค์ กรมนาวิกโยธิน, ประจำกองนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศ กรมยุทธศึกษาทหาร และประจำกองพันอากาศโยธินที่ 1 รักษาพระองค์ (26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523)
 • ตำแหน่งอาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (24 ธันวาคม พ.ศ. 2523)
 • พันตรีหญิง นาวาตรีหญิง และนาวาอากาศตรีหญิง (25 ธันวาคม พ.ศ. 2523)
 • นายทหารพิเศษ ประจำกรมนักเรียนร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (13 มกราคม พ.ศ. 2524)
 • นายกองเอก กองอาสารักษาดินแดน สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน (พ.ศ. 2525)[5]
 • พันโทหญิง นาวาโทหญิง นาวาอากาศโทหญิง (1 ตุลาคม พ.ศ. 2526)
 • พันเอกหญิง นาวาเอกหญิง นาวาอากาศเอกหญิง (27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528)
 • ศาสตราจารย์ (อัตรา พ.อ.) (2 มิถุนายน พ.ศ. 2529)
 • หัวหน้า กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (5 มีนาคม พ.ศ. 2530)
 • พลตรีหญิง พลเรือตรีหญิง และพลอากาศตรีหญิง ศาสตราจารย์ (อัตรา พล.ต.) และ ผู้อำนวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (31 มกราคม พ.ศ. 2532)
 • พลโทหญิง พลเรือโทหญิง และพลอากาศโทหญิง และ ศาสตราจารย์ (อัตรา พล.ท.) (19 สิงหาคม พ.ศ. 2535)
 • นายกองใหญ่ กองอาสารักษาดินแดน สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน (17 เมษายน พ.ศ. 2535)[6]
 • พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง และพลอากาศเอกหญิง (15 มีนาคม พ.ศ. 2539) [7]
 • ศาสตราจารย์ (อัตรา จอมพล) (2 สิงหาคม พ.ศ. 2543)[8]
 • นายทหารพิเศษ ประจำกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545) [9]

เครื่องราชอิสริยยศ[แก้]

เมื่อพระองค์ทรงได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็น "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี" ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2520 นั้น พระองค์ทรงได้รับพระราชทานเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ[10] ดังนี้

 • พระสุพรรณบัฏ จารึกพระปรมาภิไธย บรรจุในหีบทองคำลงยา ภปร ประดับเพชร
 • เครื่องราชูปโภค
  • พานพระศรี (พานใส่หมากพลู) ทองคำลงยาเครื่องพร้อม
  • หีบพระศรีทองคำลงยาประดับเพชร พร้อมพานทองรองเครื่องพร้อม
  • พระสุพรรณศรี (กระโถนเล็ก) ทองคำลงยา
  • กาทองคำทรงกระบอกมีถาดรอง
  • ขันน้ำเสวยทองคำลงยา พร้อมจอกทองคำลงยา
  • ขันสรงพระพักตร์ทองคำลงยา พร้อมพานรอง
  • ที่ชาทองคำพร้อมถ้วยฝาหยก

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากต่างประเทศ ดังต่อไปนี้[11][12]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย[แก้]

วันที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แพรแถบ อ้างอิง
5 ธันวาคม พ.ศ. 2514 เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ฝ่ายใน (ม.จ.ก.) Order of the Royal House of Chakri (Thailand) ribbon.svg [13]
5 ธันวาคม พ.ศ. 2520 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ (น.ร.) Order of the Nine Gems (Thailand) ribbon.svg
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้น 1 ปฐมจุลจอมเกล้า ฝ่ายใน (ป.จ.) Order of Chula Chom Klao - 1st Class (Thailand) ribbon.svg [14]
27 ธันวาคม พ.ศ. 2520 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) Order of the White Elephant - Special Class (Thailand) ribbon.svg
27 ธันวาคม พ.ศ. 2520 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) Order of the Crown of Thailand - Special Class (Thailand) ribbon.svg
3 ธันวาคม พ.ศ. 2538 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 1 ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.) Order of the Direkgunabhorn 1st class (Thailand) ribbon.svg [15]
18 กันยายน พ.ศ. 2533 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ Order of Ramkeerati (Thailand) ribbon.png [16]
9 มกราคม พ.ศ. 2518 เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1 (ส.ช.1) Freeman Safeguarding Medal - 1st Class (Thailand) ribbon.svg [17]
28 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขามนุษยศาสตร์ Dushdi Mala - Civilian (Thailand).svg [18]
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 เหรียญราชการชายแดน (ช.ด.) Border Service Medal (Thailand) ribbon.png [19]
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 เหรียญจักรมาลา (ร.จ.ม.) Chakra Mala Medal (Thailand) ribbon.svg [20]
พ.ศ. 2524 เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 The Boy Scout Citation Medal 1st class (Thailand) ribbon.png [21]
5 ธันวาคม พ.ศ. 2502 เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9 ชั้น 1 (ภ.ป.ร.1) King Rama IX Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.svg
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้น 1 (ว.ป.ร.1) King Rama X Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.svg [22]
2 ธันวาคม พ.ศ. 2525 เหรียญราชรุจิ ทอง รัชกาลที่ 9 (ร.จ.ท.9) King Rama IX Rajaruchi Medal (Thailand) ribbon.png [23]
เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 Ribbon bar of Red Cross Medal of Appreciation, 1st Class (Thailand).svg

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ[แก้]

ประเทศ วันที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แพรแถบ อ้างอิง
 เกาหลีใต้ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2524 Grand Gwanghwa Medal (First Class) of Order of Diplomatic Service Merit Order of Diplomatic Service Merit (Class 1) Grand Gwanghwa Medal ribbon.gif [24]
 เยอรมนี 22 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2527 Grand Cross 1st Class of The Order of Merit of the Federal Republic of Germany GER Bundesverdienstkreuz 7 Grosskreuz.svg [24]
 เนปาล 12 ธันวาคม พ.ศ. 2527 Member of The Most Glorious Order of Ojaswi Rajanya The Order of Rajanya (Ojasvi-Rajanya) of Nepal Bar.gif [24]
 สเปน 18 ธันวาคม พ.ศ. 2530 Knight Grand Cross of The Order of Isabella the Catholic ESP Isabella Catholic Order GC.svg [24]
 ฝรั่งเศส 11 มกราคม พ.ศ. 2532 Commander of Ordre des Palmes Academiques Palmes academiques Chevalier ribbon.svg [24]
 บรูไน พ.ศ. 2533 Senior (Laila Utama) of the Most Esteemed Family Order of Brunei BRU Family Order of Brunei 1st Class.svg
 ลาว 17 เมษายน พ.ศ. 2534 National Gold Medal Medalla de Oro de la Nación (Laos).svg [24]
 ญี่ปุ่น 26 กันยายน พ.ศ. 2534 Grand Cordon of the เครื่องราชอิสริยาภรณ์รัตนมงกุฎ JPN Hokan-sho 1Class BAR.svg [25]
 สหราชอาณาจักร 26 กันยายน พ.ศ. 2539 Honorary Dame Grand Cross of the Royal Victorian Order [26]
 เดนมาร์ก พ.ศ. 2544 Grand Cross of the Order of the Dannebrog DNK Order of Danebrog Grand Cross BAR.png
 สวีเดน พ.ศ. 2546 Knights of of The Royal Order of the Seraphim Order of the Seraphim - Ribbon bar.svg
 เนเธอร์แลนด์ พ.ศ. 2546 Grand Cross of the Order of the Crown NED Kroonorde A1 BAR.png
 ออสเตรีย พ.ศ. 2547 Grand Decoration of Merit in Gold with Sash of The Decoration of Honour for Services to the Republic of Austria AUT Honour for Services to the Republic of Austria - 2nd Class BAR.png
 ตองงา พ.ศ. 2549 Grand Collar of The Royal Order of Pouono Tonga - Order of Pouono - ribbon bar.svg
 มองโกเลีย พ.ศ. 2552 The Order of the Polar Star of Mongolia
 มาเลเซีย พ.ศ. 2552 Grand Commander of The Most Esteemed Order of the Crown of Malaysia Orde van de Kroon van Maleisie.jpg
 ปากีสถาน พ.ศ. 2555 Hilal-e-Pakistan [27]
 อินเดีย พ.ศ. 2560 เครื่องอิสริยาภรณ์ปัทมภูษัณ IND Padma Bhushan BAR.png
 จีน 29 กันยายน พ.ศ. 2562 เครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตรภรณ์ [28]

รางวัล[แก้]

ประเทศ วันที่ รางวัล สถาบัน อ้างอิง
 ไทย 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 รางวัลพระเกี้ยวทองคำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [29]
 ฟิลิปปินส์ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2534 รางวัลรามอน แมกไซไซ กองทุนร็อกกี้เฟลเลอร์ บราเธอร์ส ร่วมกับประเทศฟิลิปปินส์ [30]
 จีน พ.ศ. 2543 The Chinese Language and Culture Friendship Award กระทรวงศึกษาธิการ (ประเทศจีน) [31]
 ไทย 11 กันยายน พ.ศ. 2545 รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ [32]
 สหรัฐ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2546 WANGO Universal Peace Award The World Association of Non-Governmental Organizations [33]
 อินเดีย 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 รางวัลอินทิรา คานธี ประเทศอินเดีย [34]
 สหประชาชาติ เมษายน พ.ศ. 2551 WIPO Award for the best invention องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก [35]
 จีน 8 ธันวาคม พ.ศ. 2552 รางวัลมิตรนานาชาติ 10 อันดับแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศจีน [36]
 สหประชาชาติ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558 WIPO Award for Creative Excellence องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก [37]

ตำแหน่งที่ทรงได้รับ[แก้]

ประเทศ วันที่ ตำแหน่ง สถาบัน อ้างอิง
 ไทย 13 ธันวาคม พ.ศ. 2520 อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย สภากาชาดไทย [38]
 สหประชาชาติ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ทูตพิเศษของโครงการอาหารโลก ด้านอาหารโรงเรียน โครงการอาหารโลก [39][40]
 สหประชาชาติ 24 มีนาคม พ.ศ. 2548 ทูตสันถวไมตรีแห่งองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ด้านการส่งเสริมศักยภาพของเด็กชนกลุ่มน้อย ด้วยการศึกษาและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ [41][42]

สมาชิกกิตติมศักดิ์[แก้]

ประเทศ วันที่ สถาบัน ประเภท อ้างอิง
 ไทย 26 มีนาคม พ.ศ. 2525 สโมสรอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาชิกกิตติมศักดิ์ [43]
 ออสเตรีย มิถุนายน พ.ศ. 2525 มหาวิทยาลัยอันน์สบรุก สมาชิกกิตติมศักดิ์ [44]
 ไทย 29 ตุลาคม พ.ศ. 2525 เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาชิกกิตติมศักดิ์ [45]
 ไทย พ.ศ. 2539 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สมาชิกกิตติมศักดิ์ [46]
 สหราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 วิทยาลัยบูรพศึกษาและการศึกษาแอฟริกา มหาวิทยาลัยลอนดอน สมาชิกกิตติมศักดิ์ [47]
 ไทย พ.ศ. 2552 ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย สมาชิกกิตติมศักดิ์ [48]
 เยอรมนี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2553 การประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สมาชิกกิตติมศักดิ์ [49]
 สิงคโปร์ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (Institute of Southeast Asian Studies) สมาชิกกิตติมศักดิ์ [50]
 สหราชอาณาจักร 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งเอดินบะระ (Royal College of Surgeons of Edinburgh) สมาชิกกิตติมศักดิ์ [51]
 ไทย ไม่มีข้อมูล สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาชิกกิตติมศักดิ์ [52]
 ไทย ไม่ได้ระบุ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ นายกกิตติมศักดิ์ [53]

ปริญญากิตติมศักดิ์[แก้]

ประเทศไทย[แก้]

วันที่ ปริญญากิตติมศักดิ์ สถาบัน อ้างอิง
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2523 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
17 กรกฎาคม พ.ศ. 2523 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 ตุลาคม พ.ศ. 2523 ครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
29 ตุลาคม พ.ศ. 2523 สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [54]
11มีนาคม พ.ศ. 2524 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
28 มกราคม พ.ศ. 2525 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15 ธันวาคม พ.ศ. 2526 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [55]
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 เทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
26 มีนาคม พ.ศ. 2527 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
19 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
26 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [54]
27 กันยายน พ.ศ. 2527 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
18 ธันวาคม พ.ศ. 2527 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาจารึกภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศิลปากร
11 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาโภชนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
28 ธันวาคม พ.ศ. 2530 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ [56]
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13 มีนาคม พ.ศ. 2532 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
27 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [54]
17 สิงหาคม พ.ศ. 2532 เทคโนโลยีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
26 ตุลาคม พ.ศ. 2532 ศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
18 ธันวาคม พ.ศ. 2532 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
18 ธันวาคม พ.ศ. 2532 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
24 มกราคม พ.ศ. 2533 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
1 เมษายน พ.ศ. 2533 พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาทางพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ [57]
1 เมษายน พ.ศ. 2533 พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาทางการบริหารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ [57]
5 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล
2 สิงหาคม พ.ศ. 2533 รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการระหว่างประเทศและการทูต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [54]
18 ธันวาคม พ.ศ. 2533 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 ศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเครื่องเคลือบดินเผา มหาวิทยาลัยศิลปากร
25 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [54]
1 สิงหาคม พ.ศ. 2534 รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8 สิงหาคม พ.ศ. 2534 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
21 กันยายน พ.ศ. 2534 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
29 ตุลาคม พ.ศ. 2534 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ [56]
19 ธันวาคม พ.ศ. 2534 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [55]
25 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา [58]
2 มกราคม พ.ศ. 2535 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร [59]
18 ตุลาคม พ.ศ. 2536 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
20 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [54]
8 กันยายน พ.ศ. 2537 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร [59]
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
12 ธันวาคม พ.ศ. 2538 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9 กันยายน พ.ศ. 2538 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [60]
8 มกราคม พ.ศ. 2539 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
5 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 ศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
18 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปกรรมศาสตร์ (ทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ [56]
12 มกราคม พ.ศ. 2540 พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทางสถิติประยุกต์ สาขาการจัดการสารสนเทศและระบบ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
27 มกราคม พ.ศ. 2540 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
9 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาดุริยางคศิลป์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 กันยายน พ.ศ. 2540 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภาษาและวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการรับรู้จากระยะไกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
30 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [54]
1 มีนาคม พ.ศ. 2542 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษา สายเทคนิคการศึกษา การศึกษานอกระบบ สถาบันราชภัฎ
14 ตุลาคม พ.ศ. 2542 เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
25 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีการบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
5 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสถาปัตยกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 คหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาคหกรรมศาสตร์ หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2 กันยายน พ.ศ. 2543 เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [60]
19 ธันวาคม พ.ศ. 2543 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
25 ธันวาคม พ.ศ. 2543 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ [56]
14 มกราคม พ.ศ. 2544 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
22 มิถุนายน พ.ศ. 2544 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
12 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
4 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
12 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
17 ธันวาคม พ.ศ. 2544 เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
21 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา [58]
24 มกราคม พ.ศ. 2545 รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2 สิงหาคม พ.ศ. 2545 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีชนบท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [54]
11 ธันวาคม พ.ศ. 2545 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา [58]
11 ธันวาคม พ.ศ. 2545 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณทิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
16 ธันวาคม พ.ศ. 2545 แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ [56]
20 ธันวาคม พ.ศ. 2545 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น [55]
22 มกราคม พ.ศ. 2546 รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
23 มกราคม พ.ศ. 2546 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบรรณารักษศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
18 เมษายน พ.ศ. 2546 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
10 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1 สิงหาคม พ.ศ. 2546 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [54]
14 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตุลาคม พ.ศ. 2546 ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น [55]
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 สถาปัตยกรรมศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15 ธันวาคม พ.ศ. 2546 การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ [56]
1 ธันวาคม พ.ศ. 2546 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร [59]
17 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยบูรพา [58]
28 มกราคม พ.ศ. 2547 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวรรณกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร [61]
26 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
26 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
26 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขายุทธศาสตร์ การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3 ธันวาคม พ.ศ. 2547 การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ [56]
10 มกราคม พ.ศ. 2548 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มิถุนายน พ.ศ. 2548 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรกฎาคม พ.ศ. 2548 พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สิงหาคม พ.ศ. 2548 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
4 สิงหาคม พ.ศ. 2548 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [54]
กันยายน พ.ศ. 2548 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
พ.ศ. 2548 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา [58]
พ.ศ. 2551 พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [62]
พ.ศ. 2552 เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2555 สัตวแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 กันยายน พ.ศ. 2557 แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [63]
1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [64]
2 ธันวาคม พ.ศ. 2557


16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

[65]

ต่างประเทศ[แก้]

ประเทศ วันที่ ปริญญากิตติมศักดิ์ สถาบัน อ้างอิง
 มาเลเซีย 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมาลายา
 สหรัฐ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ปริญญากิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยเปปเปอร์ไดน์
 อินเดีย 19 มีนาคม พ.ศ. 2530 อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวรรณคดี (สันสกฤต) มหาวิทยาลัยเดลี
 เกาหลีใต้ 20 มีนาคม พ.ศ. 2534 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (Pedagogy) มหาวิทยาลัยจุงอัง
 เกาหลีเหนือ 27 มีนาคม พ.ศ. 2534 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
 สหราชอาณาจักร 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชากฎหมาย มหาวิทยาลัยแอเบอร์ดีน
 สหราชอาณาจักร 12 ธันวาคม พ.ศ. 2541 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยนอร์ททัมเบรีย
 ออสเตรเลีย 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งเมลเบิร์น [66]
 ออสเตรเลีย 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ [67]
 สหราชอาณาจักร 13 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบักกิ้งแฮม [68]
 จีน 13 มีนาคม พ.ศ. 2544 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง [69]
 ฝรั่งเศส 19 เมษายน พ.ศ. 2544 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันแห่งชาติทางภาษาและอารยธรรมตะวันออก
 ออสเตรเลีย พ.ศ. 2544 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยกริฟฟิท
 ญี่ปุ่น 19 กันยายน พ.ศ. 2544 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหาร มหาวิทยาลัยกักกุซูอิน
 จีน พ.ศ. 2545 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮ่องกง [70]
 สหรัฐ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ [71]
 ออสเตรเลีย 9 กันยายน พ.ศ. 2548 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์
 สหราชอาณาจักร 16 มีนาคม พ.ศ. 2549 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล [72]
 สหราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเอ็กซิเตอร์ [73]
 ฝรั่งเศส 19 มีนาคม พ.ศ. 2552 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ [74]
 ญี่ปุ่น 21 สิงหาคม พ.ศ. 2552 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Tokai University [75]
 ฟิลิปปินส์ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ University of the Philippines [76]
 สหรัฐ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอินเดียน่า [77]
 จีน 17 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Lingnan University [78]
 สหรัฐ 19 กันยายน พ.ศ. 2556 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นอิลลินอยส์ [79]
 สหรัฐ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Pomona College [80]
 ญี่ปุ่น 24 เมษายน พ.ศ. 2558 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนครโตเกียว [81]
 ญี่ปุ่น 24 เมษายน พ.ศ. 2558 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยโซกะ [82]

ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์[แก้]

ประเทศ วันที่ สถาบัน อ้างอิง
 จีน 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 Beijing Language and Culture University [83]
 จีน พ.ศ. 2548 Wuhan University [84]
 คาซัคสถาน 16 เมษายน พ.ศ. 2548 L.N.Gumilyov Eurasian National University [85]
 จีน 11 เมษายน พ.ศ. 2549 Guangdong University of Foreign Studies [86]
 จีน 13 เมษายน พ.ศ. 2549 Xiamen University [87]
 จีน 13 เมษายน พ.ศ. 2549 Zhejiang University [88]
 จีน 6 เมษายน พ.ศ. 2551 Harbin Institute of Technology [89]
 จีน 8 เมษายน พ.ศ. 2554 Sichuan University [90]
 จีน 11 เมษายน พ.ศ. 2556 East China Normal University [91]
 จีน 7 เมษายน พ.ศ. 2557 Shandong University [92]

พรรณไม้ พันธุ์สัตว์ และสถานที่อันเนื่องด้วยพระนามาภิไธย[แก้]

พรรณไม้[แก้]

พรรณไม้พระราชทานชื่อ[แก้]

พรรณไม้ลูกผสม (Hybrid Plants)

พันธุ์สัตว์[แก้]

พันธุ์สัตว์พระราชทานชื่อ[แก้]

 • ลูกวาฬบรูดา พระราชทานชื่อ "สายสมุทร" และ "สมสมุทร" แก่ลูกวาฬบรูดาทั้ง 2 ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557[115]

สถานที่[แก้]

การแพทย์ และการสาธารณสุข
สถาบันการศึกษา
อื่น ๆ

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนา (สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา), เล่มที่ ๙๔ ตอนที่ ๑๓๑, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๒๐, หน้า ๑-๖
 2. ราชกิจจานุเบกษา,พระบรมราชโองการ ประกาศเฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี,เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๑๕ , ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๔
 3. พระราชประวัติ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Archived 2015-09-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน จาก เว็บไซต์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร
 5. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 99 (ตอน 4 ง ฉบับพิเศษ): หน้า 1. 14 มกราคม 2525. สืบค้นเมื่อ 1 กรกฎาคม 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระยศกองอาสารักษาดินแดน ๑ นายกองเอก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมงกุฎราชกุมาร ๒ นายกองเอก สมเด็จพระเพทรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปียชาติ สยามบรมราชกุมารี ๓ นายกองโท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี, เล่ม ๑๐๙, ตอน ๕๕ ง ฉบับพิเศษ, ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕, หน้า ๑
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระยศทหาร, เล่ม ๑๑๓, ตอน ๖ข, ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙, หน้า ๑
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายทหารพิเศษ, เล่ม ๑๑๙, ตอนพิเศษ ๑๑๘ง, ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕, หน้า ๑
 10. เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Archived 2020-12-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน จาก เว็บไซต์ ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์
 11. Biography of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn : Decorations จาก เว็บไชต์เครือข่ายกาญจนาภิเษก (อังกฤษ)
 12. สมศักดิ์ วิราพร.บรรณาธิการ, เทพรัตน ธ เกริกฟ้า ทั่วหล้าสรรเสริญ, กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี, 2547, 344 หน้า
 13. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๘, ตอน ๑๕๑ ง ฉบับพิเศษ, ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔, หน้า ๓๐
 14. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๙, ตอน ๗๖ ง ฉบับพิเศษ, ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๕, หน้า ๒๕
 15. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ปฐมดิเรกคุณภรณ์ จำนวน ๘ พระองค์), เล่ม ๑๑๒, ตอน ๑๗ ข เล่มที่ ๐๐๓, ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘, หน้า ๑
 16. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ, เล่ม ๑๐๗, ตอน ๑๘๘ ง ฉบับพิเศษ, ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๓, หน้า ๑
 17. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๙๒, ตอน ๘ ง ฉบับพิเศษ, ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘, หน้า ๑
 18. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา, เล่ม ๑๐๖, ตอน ๑๒๑ ง ฉบับพิเศษ, ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๒, หน้า ๑
 19. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สืบค้นเมื่อ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558. Check date values in: |accessdate= (help)
 20. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลา, เล่ม ๑๒๒, ตอน ๒๐ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘, หน้า ๑
 21. รายพระนามและรายนามผู้ที่สมควรได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2524 จากเว็บไซต์ thaiscouts จากเว็บไซต์ thaiscouts
 22. "พระบรมราชโองการ ประกาศเฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี" (PDF). ราชกิจานุเบกษา. 5 พฤษภาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 5 พฤษภาคม 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 23. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชรุจิ, เล่ม ๙๙, ตอน ๑๙๑, ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๒๔
 24. 24.0 24.1 24.2 24.3 24.4 24.5 "Biography of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn". The golden Jubilee Network. สืบค้นเมื่อ 28 February 2015.
 25. http://www.ohm.go.th/other_media/media_detail/album_item/96260/TH?iframe=true&width=1020&height=1164[ลิงก์เสีย]
 26. http://www.ohm.go.th/other_media/media_detail/album_item/96283/TH?iframe=true&width=1020&height=1164[ลิงก์เสีย]
 27. Associated Press of Pakistan. President confers Hilal-e-Pakistan upon Princess Maha Chakri Sirindhorn. เรียกดูเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556
 28. Xinhua Thai service. https://www.xinhuathai.com/china/จีนถวายเหรียญรางวัลเ_20190917. เรียกดูเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562
 29. รางวัลพระเกี้ยวทองคำ Archived 2008-04-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน จาก เว็บไซต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 30. "Sirindhorn, Princess Maha Chakri". Ramon Magsaysay Award Foundation. สืบค้นเมื่อ 24 December 2014.[ลิงก์เสีย]
 31. "Biography of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn". UNESCO. สืบค้นเมื่อ 25 December 2014.
 32. การแถลงข่าว ทูลเกล้าฯถวายสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2545[ลิงก์เสีย] จาก เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 33. "WANGO Universal Peace Award 2003". The World Association of Non-Governmental Organizations (WANGO). สืบค้นเมื่อ 24 December 2014.
 34. ทศพิธ, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับรางวัลอินทิรา คานธี ประจำปี ๒๕๔๗ Archived 2008-04-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, สกุลไทย, ฉบับที่ 2681, ปีที่ 52, วันที่ 7 มีนาคม 2549
 35. "Fire-fighting in Thailand". World Intellectual Property Organization. 2008. สืบค้นเมื่อ 21 August 2015.
 36. จีนถวายรางวัลพระเทพฯ 1 ใน10 มิตรที่ดีที่สุด Archived 2011-07-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน หนังสือพิมพ์คมชัดลึก วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2552
 37. "Princess Sirindhorn to be honoured for her creative works". nation multimedia. 2015. สืบค้นเมื่อ 21 August 2015.
 38. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย, เล่ม ๙๔, ตอน ๑๓๑ ก ฉบับพิเศษ, ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐, หน้า ๗
 39. ไทยรัฐ, เจ้าฟ้านักพัฒนา ผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตา Archived 2008-04-12 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, 2 เมษายน พ.ศ. 2550
 40. Thai Princess agrees to appointment as WFP special ambassador for School Feeding Archived 2008-02-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน จาก เว็บไซต์ World food programme (อังกฤษ)
 41. องค์การยูเนสโกทูลเกล้าฯ ถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรีแห่งยูเนสโก Archived 2007-12-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน จาก เว็บไซต์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 42. UNESCO Celebrity Advocates : Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Archived 2009-11-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน จาก เว็บไซต์ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (อังกฤษ)
 43. "การเป็นสมาชิกสโมสรอาจารย์จุฬากรณ์มหาวิทยาลัย". สำนักงานสโมสรอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สืบค้นเมื่อ 26 ธันวาคม 2557. Check date values in: |accessdate= (help)
 44. "Thailändische Kronprinzessin besuchte Universität Innsbruck". สืบค้นเมื่อ 24 ธันวาคม 2557. Check date values in: |accessdate= (help)
 45. "สมาชิกกิตติมศักดิ์, เนติบัณฑิตสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์". 2495. สืบค้นเมื่อ 26 ธันวาคม 2557. Check date values in: |accessdate=, |year= (help)
 46. "รายพระนามและรายชื่อสมาชิกกิตติมศักดิ์ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย". 2529. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2013-01-22. สืบค้นเมื่อ 26 ธันวาคม 2557. Check date values in: |accessdate=, |year= (help)
 47. "Honorary Fellows & Honorary Graduates >> Her Royal Highness Maha Chakri Sirindhorn". 2549. สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2557. Check date values in: |accessdate=, |year= (help)
 48. "สำนักราชเลขาธิการ" (PDF). สำนักราชเลขาธิการ. สืบค้นเมื่อ 27 ธันวาคม 2557. Check date values in: |accessdate= (help)[ลิงก์เสีย]
 49. "Members of the Honorary Senate". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2015-02-27. สืบค้นเมื่อ 24 ธันวาคม 2557. Check date values in: |accessdate= (help)
 50. "ISEAS welcomed its first Distinguished Honorary Fellow on 25 July 2012 when it conferred that designation on Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn of the Kingdom of Thailand at a brief but dignified ceremony at its Heng Mui Keng Terrace premises". Institute of Southeast Asian Studies. 2553. สืบค้นเมื่อ 24 ธันวาคม 2557. Check date values in: |accessdate=, |year= (help)[ลิงก์เสีย]
 51. "Princess of Thailand Honoured by RCSEd". สืบค้นเมื่อ 26 ธันวาคม 2557. Check date values in: |accessdate= (help)
 52. "เกี่ยวกับสมาชิก วสท". สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. สืบค้นเมื่อ 27 ธันวาคม 2557. Check date values in: |accessdate= (help)
 53. "Royal Patron". The Siam Society. สืบค้นเมื่อ 27 June 2015.
 54. 54.0 54.1 54.2 54.3 54.4 54.5 54.6 54.7 54.8 54.9 "รายพระนามและผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์" (PDF). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 18 December 2014.
 55. 55.0 55.1 55.2 55.3 "รายพระนามและรายนามผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2511 - ปัจจุบัน". มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2012-07-18. สืบค้นเมื่อ 18 December 2014.
 56. 56.0 56.1 56.2 56.3 56.4 56.5 56.6 "รายพระนามและนามผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2502-2552)" (PDF). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สืบค้นเมื่อ 18 December 2014.
 57. 57.0 57.1 "รายนามผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์". สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2012-12-21. สืบค้นเมื่อ 25 December 2014.
 58. 58.0 58.1 58.2 58.3 58.4 "ปริญญากิตติมศักดิ์". มหาวิทยาลัยบูรพา. สืบค้นเมื่อ 19 December 2014.
 59. 59.0 59.1 59.2 "รายพระนามและรายนามที่สภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทูลถวาย ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์" (PDF). มหาวิทยาลัยนเรศวร. สืบค้นเมื่อ 18 December 2014.
 60. 60.0 60.1 "รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" (PDF). มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. สืบค้นเมื่อ 18 December 2014.
 61. "ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์" (PDF). มหาวิทยาลัยศิลปากร. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 2015-02-22. สืบค้นเมื่อ 25 December 2014.
 62. "มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทูลเกล้า ถวายปริญญา ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี". มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 25 December 2014.
 63. "ม.อ.ทูลเกล้าถวายปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ". มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สืบค้นเมื่อ 27 December 2014.[ลิงก์เสีย]
 64. "ปลาบปลื้มใจ...ผู้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัล". มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 25 December 2014.
 65. "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประปีการศึกษา ๒๕๕๖". มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. สืบค้นเมื่อ 25 December 2014.
 66. "Honoris Causa Degrees". The University of Melbourne. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2010-12-05. สืบค้นเมื่อ 17 December 2014.
 67. "Honorary Degree and Fellowship holders". UNSW Australia. สืบค้นเมื่อ 17 December 2014.
 68. "Honorary Graduates 1978 – 2000". University of Buckingham. สืบค้นเมื่อ 17 December 2014.
 69. "Thai Princess hopes bilateral educational link in "wider areas"". University of Peking. สืบค้นเมื่อ 23 December 2014.[ลิงก์เสีย]
 70. "Her Royal Highness Princess Maha Chakri SIRINDHORN >> Doctor of Letters honoris causa". University of Hong Kong. สืบค้นเมื่อ 23 December 2014.
 71. "JHU Honorary Degrees Awarded". สืบค้นเมื่อ 7 April 2011.
 72. "Honorary Graduates of the University" (PDF). University of Liverpool. สืบค้นเมื่อ 24 December 2014.[ลิงก์เสีย]
 73. "Honorary Graduates of the University". University of Exeter. สืบค้นเมื่อ 17 December 2014.
 74. "Members and Honorary Members". École française d'Extrême-Orient. สืบค้นเมื่อ 24 December 2014.
 75. "Honorary Doctorate Degree in Engineering Conferred to Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn of Thailand". Tokai University. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2015-03-15. สืบค้นเมื่อ 17 December 2014.
 76. "OFFICIAL VISIT OF HRH PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN OF THE KINGDOM OF THAILAND TO THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES 15 - 18 NOVEMBER 2009". Royal Thai Embassy. สืบค้นเมื่อ 24 December 2014.[ลิงก์เสีย]
 77. "Honoree >> Maha Chakri Sirindhorn". Indiana University. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2015-10-17. สืบค้นเมื่อ 24 December 2014.
 78. "Princess Maha Chakri Sirindhorn of Thailand conferred honorary degree at Lingnan University Congregation". Lingnan University. สืบค้นเมื่อ 17 December 2014.
 79. "Honorary Degrees Recipients". Northern Illinois University. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2015-06-17. สืบค้นเมื่อ 17 December 2014.
 80. "Princess Maha Chakri Sirindhorn of Thailand Receives Honorary Degree From Pomona College". Pomona College. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2015-03-15. สืบค้นเมื่อ 17 December 2014.
 81. "Her Royal Highness Princess Sirindhorn of Thailand Visits Tokyo Metropolitan University". Tokyo Metropolitan University. สืบค้นเมื่อ 6 June 2015.
 82. "Soka University welcomes Princess Sirindhorn of Thailand". Soka University. สืบค้นเมื่อ 27 June 2015.[ลิงก์เสีย]
 83. "Presentation of Honorary Professor Title to HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn". Beijing Language and Culture University Bangkok Campus. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2009-01-29. สืบค้นเมื่อ 24 December 2014.
 84. "Thai Princess Sirindhorn Pays her Second Visit to Luojia". Wuhan University. สืบค้นเมื่อ 24 December 2014.
 85. "Honored Professor". L.N.Gumilyov Eurasian National University. สืบค้นเมื่อ 24 December 2014.
 86. "Her Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn nominated honorary professor of GDUFS". China Tibet Information Center. สืบค้นเมื่อ 24 December 2014.[ลิงก์เสีย]
 87. "Princess Sirindhorn invited to be an Honorary Professor at XMU". Xiamen University. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 24 December 2014.
 88. "Thai Princess Appointed as Honorary Professor". china.org.cn. สืบค้นเมื่อ 24 December 2014.
 89. "Thai Princess Receives HIT Honorary Professorship". CRIENGLISH.com. สืบค้นเมื่อ 24 December 2014.
 90. "Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn of Thailand Visits Sichuan University". Sichuan University. สืบค้นเมื่อ 24 December 2014.
 91. "2013.4.11 Princess of Thailand visits ECNU". East China Normal University. สืบค้นเมื่อ 24 December 2014.
 92. "Thai Princess Maha Chakri Sirindhorn Awarded SDU Honorary Professor". Shandong University. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2014-10-20. สืบค้นเมื่อ 24 December 2014.
 93. http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?words=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C&typeword=group
 94. เอื้องศรีเชียงดาว
 95. "THAI FOREST BULLETIN (BOTANY)" (PDF). คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 2007-02-27. สืบค้นเมื่อ 2015-03-06.
 96. เครือเทพรัตน์
 97. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2019-04-19. สืบค้นเมื่อ 2019-05-05.
 98. http://www.dnp.go.th/botany/plantdbdetails.aspx?plantcode=0016
 99. https://www.matichon.co.th/local/news_366905
 100. http://www.royalparkrajapruek.org/Knowledge/view/20
 101. http://www.tnews.co.th/contents/338959
 102. http://www.sci.ku.ac.th:8000/sckuforlife/images/doc/2559/5-2559/5-2559.pdf[ลิงก์เสีย]
 103. http://novataxa.blogspot.com/2017/07/flemingia-sirindhorniae.html
 104. http://www.rspg.or.th/plants_data/hrs_flower/hrs_flowers6.htm
 105. ม่วงเทพรัตน์
 106. http://m.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1429450936[ลิงก์เสีย]
 107. https://www.thairath.co.th/content/511762
 108. http://m.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1429450936[ลิงก์เสีย]
 109. https://www.thairath.co.th/content/511762
 110. Chiamanee, Y., Lebrun, R., Yamee, C., and Jaeger, J.-J. (2010). "A new Middle Miocene tarsier from Thailand and the reconstruction of its orbital morphology using a geometric–morphometric method". Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences: –. doi:10.1098/rspb.2010.2062.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 111. "พบสายพันธ์ใหม่ 'ผีเสื้อกลางคืนสิรินธร'". เดลินิวส์. 1 April 2015. สืบค้นเมื่อ 2 April 2015.
 112. "สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานชื่อหอยชนิดใหม่ "หอยบุษราคัม"ค้นพบโดยนักวิจัยจุฬาฯ". ประชาชาติธุรกิจ. 9 September 2015. สืบค้นเมื่อ 10 September 2015.
 113. Masateru Shibata, Pratueng Jintasakul, Yoichi Azuma and Hai-Lu You (2015). "A New Basal Hadrosauroid Dinosaur from the Lower Cretaceous Khok Kruat Formation in Nakhon Ratchasima Province, Northeastern Thailand". PLoS ONE. 10 (12): e0145904. doi:10.1371/journal.pone.0145904.CS1 maint: uses authors parameter (link)
 114. https://lifestyle.campus-star.com/knowledge/85744.html
 115. https://www.thairath.co.th/content/457525