ราชรัตน์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ราชรัตน์
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Plantae
หมวด: Angiosperms
ชั้น: Rosids
อันดับ: Myrtales
วงศ์: Myrtaceae
สกุล: Syzygium
สปีชีส์: Syzygium sirindhorniae
ชื่อทวินาม
Syzygium sirindhorniae
Chantar., Suksathan & Wongnak

ราชรัตน์[1] (ชื่อวิทยาศาสตร์: Syzygium sirindhorniae Chantar., Suksathan & Wongnak) เป็นพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลกในวงศ์ชมพู่ (Myrtaceae)[2] ค้นพบในปี พ.ศ. 2559 ที่มีอยู่แห่งเดียวในโลก จัดเป็นพืชถิ่นเดียวของไทย สำรวจพบบนภูเขาสูงกว่า 1,700 เมตร จากระดับน้ำทะเล ในจังหวัดเชียงใหม่ จัดเป็นพืชหายาก (rare plants) และเป็นพืชถิ่นเดียว (endemic plants)[3] ของประเทศไทย ค้นพบโดย ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน รักษาการ รองผู้อำนวยการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (ในขณะสำรวจพบ) และนายเมธี วงศ์หนัก นักพฤกษภูมิศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.)[4]และได้ความร่วมมือจาก ศ.ดร.ประนอม จันทรโณทัย ผู้เชี่ยวชาญพืชวงศ์ชมพู่ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ตรวจสอบและร่วมตีพิมพ์เป็นพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อเรียกพรรณไม้ในภาษาไทยว่า "ราชรัตน์"[5]

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์[แก้]

เป็นพืชหายากถิ่นเดียว มีลักษณะเป็นไม้พุ่มกึ่งไม้ต้นขนาดเล็ก

ใบ เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก รูปไข่แกมหอก เนื้อใบหนาแข็ง เส้นใบเด่นชัด

ช่อดอก ออกเป็นกระจุกที่ปลายยอด 5 - 17 ดอก แต่ละดอกมีเกสรเพศผู้จำนวนมาก

เกสรเพศผู้ มีจำนวนมากทำให้เมื่อดอกบานพร้อมกันจะสวยงามมากมีลักษณะคล้ายพู่ไหมสีขาว ที่ถูกมัดรวมเข้าด้วยกันเป็นรูปครึ่งทรงกลม มีเส้นผ่าศูนย์กลางราว 20 เซนติเมตร

ผล ทรงกลมมีเปลือกหนา เมื่อสุกมีสีม่วงแต่รับประทานไม่ได้เพราะไม่มีเนื้อนุ่มเหมือนชมพู่ทั่วไป[6]

การตีพิมพ์ในวารสารเพื่อยืนยันพันธุ์พืชชนิดใหม่ที่พบ[แก้]

ได้ตีพิมพ์ในวารสาร Phytotaxa ฉบับที่ 289(2) ในเดือนธันวาคม 2559 [7] การตีพิมพ์ในวารสารเพื่อยืนยัน พืชพันธุ์ใหม่ของโลก เพื่อนำไปใช้ใน การอ้างอิงในด้านอนุกรมวิธานพืช ข้อมูลที่ศึกษาและตัวอย่างอ้างอิงได้นำไปเก็บรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์พืช เพื่อการศึกษาด้านอนุกรมวิธานต่อไป ข้อมูลที่ศึกษาสามารถเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานอื่นในประเทศและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยโดยมีส่วนร่วมในการจัดทำข้อมูลพรรณพฤกษชาติแห่งประเทศไทยของพืช วงศ์ชมพู่ (Myrtaceae)[8] ปัจจุบันองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กำลังเร่งดำเนินการศึกษาวิธีการเพาะขยายพันธุ์พืชหายากถิ่นเดียวชนิดนี้ไว้ เพื่อการอนุรักษ์ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ดำรงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศสืบไป

อ้างอิง[แก้]