รายชื่อพระราชวังและวังในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พระราชวังและวัง คือ ที่ประทับของพระมหากษัตริย์ พระมหาอุปราช พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไป ส่วนที่อยู่ของหม่อมราชวงศ์และหม่อมหลวงนั้นไม่เรียกว่า "วัง" โดยวังใดจะเรียกว่าพระราชวังได้นั้นจะต้องมีพระบรมราชโองการสถาปนาขึ้นเป็น "พระราชวัง" เท่านั้น โดยในประเทศไทยมีพระราชวังและวัง ดังนี้

รายชื่อพระราชวัง[แก้]

ภาพ ชื่อ ที่ตั้ง ผู้สร้าง สร้างเมื่อ ข้อมูล
Ruins of Chan Royal Palace พระราชวังจันทน์ พิษณุโลก - img 01.jpg พระราชวังจันทน์ พิษณุโลก พระมหาธรรมราชาที่ 1 กรมศิลปากร ได้เข้ามาทำการบูรณะค้นหาแนวเขตพระราชวังจันทน์ ระยะที่ 1 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
Royal Palace of Ayutthaya.jpg พระราชวังโบราณ พระนครศรีอยุธยา สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 พ.ศ. 1893 พระราชวังหลวงสมัย กรุงศรีอยุธยา เป็นราชธานี ปัจจุบัน เป็นส่วนหนึ่ง ของ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
Wangchankasemayutt0605.jpg พระราชวังจันทรเกษม พระนครศรีอยุธยา สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช พ.ศ. 2120 วังหน้าสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ปัจจุบัน เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม
Lopbprnivet0306j.jpg พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ลพบุรี สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พ.ศ. 2209 ปัจจุบัน เป็นที่ตั้งของ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์
Phra Racha Wang Derm (I).jpg พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พ.ศ. 2310 พระราชวังหลวงสมัยกรุงธนบุรีเป็นราชธานี ปัจจุบัน เป็นที่ตั้งกองบัญชาการกองทัพเรือ
The Grand Palace of Thailand 2.jpg พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พ.ศ. 2325
Puttisawan Hall.jpg พระราชวังบวรสถานมงคล กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท พ.ศ. 2325 ปัจจุบัน เป็นที่ตั้งของ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
พระราชวังบวรสถานพิมุข.jpg พระราชวังบวรสถานพิมุข กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้ากรมพระอนุรักษ์เทเวศร์ พ.ศ. 2325 ปัจจุบัน เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลศิริราช
พระราชวังปฐมนคร 2.jpg พระราชวังปฐมนคร นครปฐม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2396 ปัจจุบัน เหลือแต่ฐาน
พระราชวังปทุมวัน.jpg พระราชวังปทุมวัน กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2400 ปัจจุบัน เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์
Saranrom Palace at Night.jpg พระราชวังสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2409
Phra Chuthathut Palast.JPG พระจุฑาธุชราชฐาน ชลบุรี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2435 ปัจจุบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอใช้พื้นที่บางส่วนเพื่อเป็นสถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต
Vimanmek Mansion.JPG พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2441
Chali Mongkol Asana.jpg พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2450 ปัจจุบัน เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พื้นที่บางส่วนเป็น มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
Bkkwangphayathai0905b.jpg พระราชวังพญาไท กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2452 ปัจจุบัน อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและจัดเป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชม
Ban peun01.jpg พระรามราชนิเวศน์ เพชรบุรี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2453 ปัจจุบัน เป็นหน่วยบัญชาการทหารบกและจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ศิลปะของจังหวัดเพชรบุรี
Summer palace 001.JPG พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เพชรบุรี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2466 ปัจจุบัน เป็นที่ตั้งของค่ายพระรามหกและเปิดให้ประชาชนได้เข้าชม

รายชื่อวัง[แก้]

ภาพ ชื่อ ที่ตั้ง เจ้าของวัง สร้างเมื่อ ข้อมูล
วังไกลกังวล2.jpg วังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2469 เคยใช้เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วังคันธวาส.jpg วังคันธวาส กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ปัจจุบัน เป็นที่ตั้งของโรงแรมพลาซ่า แอทธินี
วังจักรพงษ์ กรุงเทพมหานคร พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์
พ.ศ. 2452 ปัจจุบัน อยู่ในความดูแลของทายาท ได้แก่ หม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์
วังจันทรเกษม.jpg วังจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2453 ปัจจุบัน เป็นที่ตั้งของกระทรวงศึกษาธิการ
วังตรอกสาเก(เล็ก)1.jpg วังตรอกสาเก กรุงเทพมหานคร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
ปัจจุบัน อยู่ในความดูแลของทายาท
วังริมคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา ปัจจุบัน รื้อลงเป็นหมู่บ้านวังเก่า
Bkksilpakorn0306a.jpg วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
ปัจจุบัน เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศิลปากร
วังเทวะเวสม์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (3).jpg วังเทวะเวสม์ กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
พ.ศ. 2457 ปัจจุบัน เป็นที่ตั้งของธนาคารแห่งประเทศไทย
วังเทเวศร์ กรุงเทพมหานคร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
ปัจจุบัน บางส่วนยังเป็นที่พำนักของทายาท ราชสกุล กิติยากร
DSC07645.jpg วังนางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ปัจจุบัน เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
Bangkhunprom Palace.JPG วังบางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
พ.ศ. 2442 ปัจจุบัน เป็นที่ตั้งของธนาคารแห่งประเทศไทย
วังบูรพาภิรมย์.jpg วังบูรพาภิรมย์ กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช พ.ศ. 2418 ปัจจุบัน ถูกทุบทิ้งลงแล้ว
Wang BanDokMai.jpg วังบ้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน
ปัจจุบัน เป็นสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล
วังบ้านหม้อ กรุงเทพมหานคร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระพิทักษเทเวศร์
ปัจจุบัน อยู่ในความดูแลของทายาทราชสกุลกุญชร
WangPraMuan.jpg วังประมวญ กรุงเทพมหานคร พระราชวรวงศ์เธอ
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
ปัจจุบัน อยู่ในความดูแลของทายาทราชสกุลรัชนี
Paruskawan mansion.jpg วังปารุสกวัน กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ พ.ศ. 2446 ปัจจุบัน เป็นที่ตั้งของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์กรมตำรวจ และกองบัญชาการตำรวจนครบาล
วังพระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าคำรบ
กรุงเทพมหานคร พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบ ปัจจุบัน เป็นที่ตั้งของสำนักงานหนังสือพิมพ์ผู้จัดการและสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเอเอสทีวี
วังเพ็ชรบูรณ์ กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชย พ.ศ. 2446 ปัจจุบัน เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์
วังมหานาค.jpg วังมหานาค กรุงเทพมหานคร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช
พ.ศ. 2440 ปัจจุบัน บางส่วนเป็นที่พำนักของทายาทในราชสกุลจิรประวัติ ที่ตั้งของตลาดมหานาคและโรมแรมปริ๊นซ์พาเลช
BaanMaliwan.JPG วังมะลิวัลย์ กรุงเทพมหานคร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์
พ.ศ. 2460 ปัจจุบัน เป็นที่ทำการของสำนักงานองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
วังริมคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี
พระวรราชชายา
|
วังรื่นฤดี.jpg วังรื่นฤดี กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี
พ.ศ. 2502
วังลดาวัลย์ กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ พ.ศ. 2449 ปัจจุบัน เป็นที่ตั้งของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
วังลักษมีวิลาศ กรุงเทพมหานคร พระนางเธอลักษมีลาวัณ ปัจจุบัน เป็นอาคารศูนย์รวมนักศึกษาแบ๊บติสต์
Le Dix Palace DSC 0019.JPG วังเลอดิศ กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2523
วังวรดิศ.gif วังวรดิศ กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
พ.ศ. 2454 ปัจจุบัน ใช้จัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์และหอสมุดดำรงราชานุภาพ
วังวรวรรณ กรุงเทพมหานคร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
วังถูกเวนคืนเพื่อนำพื้นที่มาสร้างถนน โดยชาวบ้านเรียกพื้นที่แถบนี้ว่า แพร่งนรา
วังวาริชเวสม์ กรุงเทพมหานคร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าวาปีบุษบากร
พ.ศ. 2476 ปัจจุบัน อยู่ในความดูแลของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และครอบครองการใช้ประโยชน์โดยบริษัทแม็ทชิ่ง สตูดิโอ จำกัด (มหาชน)
วังวิทยุ กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาชัยนาทนเรนทร
ปัจจุบัน อยู่ในความดูแลของทายาทราชสกุลรังสิต
WindsorCastle.jpg วังวินด์เซอร์ กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร พ.ศ. 2424 ปัจจุบัน เป็นที่ตั้งของกรีฑาสถานแห่งชาติ
วังศุโขทัย กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2461 ปัจจุบัน เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
วังสรรพสาตรศุภกิจ กรุงเทพมหานคร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ
พ.ศ. 2444 เกิดเพลิงไหม้เสียหายจนหมดคงเหลือแต่ซุ้มประตูวัง ปัจจุบัน ชาวบ้านเรียกพื้นที่แถบนี้ว่า แพร่งสรรพศาสตร์
วังสระปทุม กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พ.ศ. 2459 ปัจจุบัน เป็นที่ประทับของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วังสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา ปัจจุบัน เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังดุสิต
WangSuanBaanKaew 1.jpg วังสวนบ้านแก้ว จังหวัดจันทบุรี สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ปัจจุบัน เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
Bkkwangsuanpakkardlp03.jpg วังสวนผักกาด กรุงเทพมหานคร พระเจ้าวรวงศ์เธอ
กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต
ปัจจุบัน เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด
วังสะพานขาว กรุงเทพมหานคร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร
พ.ศ. 2450 ปัจจุบัน เป็นที่ตั้งของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วังสะพานช้างโรงสี
(วังเหนือ)
กรุงเทพมหานคร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหมื่นภูธเรศธำรงศักดิ์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้แบ่งพื้นที่ทำเป็นตึกแถวและพระราชทานชื่อถนนย่านนั้นว่า แพร่งภูธร
วังสะพานช้างโรงสี
(วังใต้)
กรุงเทพมหานคร พระราชโอรสใน
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ
ปัจจุบัน เป็นที่ตั้งของกระทรวงมหาดไทย
พระกรุณานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี
วังวัชรีวงศ์ กรุงเทพมหานคร พระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าวัชรีวงศ์

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]