พระตำหนักพิมานมาศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พระตำหนักพิมานมาศ เป็นพระตำหนักที่ประทับของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ที่จังหวัดชลบุรี

ประวัติ[แก้]

พระตำหนักพิมานมาศ เป็นพระตำหนักที่สร้างขึ้น ณ ริมหาด สนามบินอู่ตะเภา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นที่ประทับของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เมื่อครั้งเสด็จนิวัตประเทศไทย เดิมเป็นพระตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

สถาปัตยกรรม[แก้]

พระตำหนักพิมานมาศ เป็นพระตำหนัก 2 ชั้น ทาสีขาว บริเวณรอบๆ พระตำหนักประดับประดาไปด้วยพันธุ์ไม้นานาพันธุ์

ปัจจุบัน[แก้]

ปัจจุบัน พระตำหนักพิมานมาศเป็นพระตำหนักที่อยู่ในการดูแลของฐานทัพเรือสัตหีบ โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ พระองค์จะเสด็จมาประทับบ้าง เป็นครั้งคราว รวมถึงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้เสด็จมาประทับ ณ พระตำหนักแห่งนี้เพื่อทรงรักษาพระอาการประชวรและเปลี่ยนพระอิริยาบถอยู่เนืองๆ