วังท้ายหับเผย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วังท้ายหับเผย คือ กลุ่มวังที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงสร้างพระราชทานให้แก่พระโอรส 3 พระองค์ในเจ้าจอมมารดาศิลา

  • วังท้ายหับเผยวังที่ 1 (วังพนมวัน) พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงสร้างพระราชทาน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพนมวัน กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร ต้นราชสกุลพนมวัน เมื่อกรมพระพิพิธภูเบนทร์สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 4 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชิดเชื้อพงศ์ (หม่อมเจ้าชายใหญ่) กับหม่อมเจ้าในกรมได้อยู่สืบต่อมา จนถึงชั้นเหลนชั้นลื่อของกรมพระพิพิธภูเบนทร์ และถูกรื้อไปเมื่อใดไม้ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัด คงสันนิษฐานได้เพียงแต่ว่า น่าจะเป็นหลังปี พ.ศ. ๒๔๖๕ ไปแล้วในปัจจุบันก็คือสถานที่ตั้งของ ศาลเจ้าพ่อหอกลอง และพื้นที่ส่วนหนึ่งของกรมการรักษาดินแดน อนึ่ง ถนนพระพิพิธ ในปัจจุบันย่อมาจากพระฐานันดรของพระองค์
  • วังท้ายหับเผยวังที่ 3 (วังทินกร) สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 เพื่อพระราชทาน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทินกร กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์ (ต้นราชสกุล ทินกร) พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยกับเจ้าจอมมารดาศิลา ประสูติเมื่อ พ.ศ. 2344 ในรัชกาลที่ 4 ได้ว่าการกรมนครบาลอยู่ขณะหนึ่ง ก่อนจะสิ้นพระชนม์เมื่อ พ.ศ. 2394 หลังจากนั้นเชื้อสายของท่านเจ้าของวังก็ได้อยู่จนสืบมาสร้างเป็นกรมทหาร


อ้างอิง[แก้]

  • "ตำนานวังเก่า" พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลอากาศตรี ศาสตราจารย์ ดร.ภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา, พ.ศ. ๒๕๔๔, หน้า ๓๘.)