พระราชวังบนเขาสัตนาถ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระราชวังบนเขาสัตนาถ
300px
พระราชวังสัตนาถ
ข้อมูลทั่วไป
ประเภท พระราชวัง
ที่ตั้ง ราชบุรี
ประเทศ ประเทศไทย
การก่อสร้าง
ปีสร้าง พ.ศ. 2413
ผู้สร้าง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สถาปัตยกรรม ผสมผสาน

ประวัติ[แก้]

พระราชวังบนเขาสัตตนาถ สร้างขึ้นบนภูเขาสัตตนาถหรือที่ชาวเมืองราชบุรีเรียกกันเป็นสามัญว่า เขาวัง เป็นภูเขาลูกย่อม ๆ มีขนาดสูงเพียง ๕๗ เมตรเท่านั้น อยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันตกประมาณ 3 กิโลเมตร มีถนนรถยนต์และเดินไปได้สะดวกจนถึงเชิงเขา บริเวณด้านทิศตะวันตกข้างเขาสัตตนาถนี้ยังมีภูเขาแดงจันทร์ (ในปัจจุบันนี้เรียกว่า เขาแก่นจันทร์ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัตน์จตุรทิศ ซึ่งเป็นพระสี่มุมเมืองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9) อีกลูกหนึ่ง

การเสด็จมาประทับ[แก้]

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสไทรโยค เมื่อเสด็จกลับมาถึงเมืองราชบุรี พอดีกับราชทูตโปรตุเกส เดินทางมาถึงพระนครทูลขอเฝ้าฯ สมเด็จเจ้าพระยาฯ ได้กราบบังคมทูลขอให้เสด็จออกรับราชทูตโปรตุเกส ที่พระราชวังบนเขาสัตตนารถนี้ จะได้เป็นการเฉลิมพระเกียรติเหมือนเมื่อครั้งสมเด็จ พระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา เสด็จออกรับ เชอวาเลียร์ เดอ โชมองต์ (Chevalier de Chaumont) ราชทูตของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งประเทศฝรั่งเศส ที่พระราชวังเมืองลพบุรี อีกประการหนึ่งท้องพระโรงที่นี่กว้างใหญ่เท่าที่พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญมหาปราสาท ที่เมืองลพบุรี จึงโปรดเกล้าฯ ให้รับรองคณะราชทูต เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2420

ปัจจุบัน[แก้]

พระราชวังแห่งนี้ปัจจุบันคือวัดเขาวังราชบุรี