พระตำหนักสระยอ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พระตำหนักสระยอ ตั้งอยู่ริมธารน้ำใต้ธารทองแดง จังหวัดสระบุรี สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เมื่อครั้งเสด็จนมัสการพระพุทธบาท ณ ริมธารน้ำใต้ธารทองแดง หากสังเกตลักษณะฐานรากของพระตำหนักที่ใช้ก้อนหินนำมาก่อสอปูน จะดูคล้ายกับพระตำหนักต่างๆในบริเวณอำเภอพระพุทธบาท ซึ่งสร้างสมัยอยุธยาตอนปลายในคำให้การของขุนโขลน มีชื่อเรียกพระตำหนักนี้ว่า ‘ตำหนักพระนารายณ์เป็นท้ายสระยอ’ จึงเชื่อกันว่า สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง โดยเลียนแบบพระตำหนักธารเกษมเพื่อสะดวกในการเสด็จประทับราชยานต่างๆ ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวตำหนักมีสระยอให้ได้เดินเที่ยวชม

ประวัติ[แก้]

สมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงให้สร้างเป็นที่ประทับเมื่อเสด็จมานมัสการพระพุทธบาทบริเวณนั้น ปัจจุบันเหลือแต่รอยและฐานพระตำหนัก