วังเพ็ชรบูรณ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

วังเพ็ชรบูรณ์ เป็นวังที่เคยตั้งอยู่บริเวณหัวมุมตะวันตกเฉียงเหนือของสี่แยกราชประสงค์ ติดกับถนนพระรามที่ 1 และถนนราชดำริ เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชย พระราชโอรสองค์ที่ 72 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เดิมเป็นพระราชวังปทุมวัน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเสด็จประพาสและให้ประชาชนแล่นเรือผ่านมาทางคลองแสนแสบ โดยโปรดให้ขุดสระใหญ่ 2 สระติดกัน โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพลับพลา 2 ชั้น สำหรับประทับแรม ริมสระมีพลับพลาเสด็จออกและโรงละคร พร้อมกับตำหนักฝ่ายใน และยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดใกล้กับพระราชวัง พระราชทานนามว่า วัดปทุมวนาราม

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เมื่อสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชยเสด็จกลับจากศึกษาที่ประเทศอังกฤษ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชวังปทุมวัน นี้ว่า "วังเพ็ชรบูรณ์" ภายในวังประกอบด้วยตำหนัก ซึ่งมีชื่อเป็นเพลงไทยเดิม เนื่องจากทรงมีความสนพระทัยในด้านนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์

ตำหนักประถม วังเพ็ชรบูรณ์

สำหรับตำหนักมีดังนี้

  • ตำหนักแพ เป็นตำหนักที่ประทับของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชย ภายหลังจากที่ทรงย้ายจากตำหนักประถม ลักษณะเป็นเรือนไทย 2 หลังอยู่บนแพ ปัจจุบันชลอมาอยู่ที่วังเลอดิส ถนนสุขุมวิท ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช พระโอรส
  • ตำหนักสันนิบาตน้อย เป็นที่ประทับของหม่อมเจ้าบุญจิราธร จุฑาธุช พระชายาในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชย
  • ตำหนักน้ำ เป็นที่อยู่ของหม่อมละออในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชย เป็นเรือนไม้ชั้นเดียวหลังเล็กๆ ปัจจุบันชลอมาปลูกใหม่ ณ ตำหนักของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา ที่จังหวัดนนทบุรี
  • เรือนลมพัดชายคา เป็นเรือนที่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชย สิ้นพระชนม์
  • เรือนกินรำ เป็นที่อยู่ของคณะละครวังเพ็ชรบูรณ์

แต่ต่อมาวังเพ็ชรบูรณ์ถูกนำไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ธนาคารศรีนคร เพื่อดำเนินงานธุรกิจสายการบินพาณิชย์แอร์สยาม ของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช พระทายาทเจ้าของวัง แต่เมื่อสายการบินขาดทุนอย่างหนักจนต้องปิดกิจการ ธนาคารศรีนครจึงดำเนินการยึดที่ดินวังเพ็ชรบูรณ์ไป ต่อมาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้ขอซื้อที่ดินผืนนี้ในปี พ.ศ. 2526 ต่อมาวังเพ็ชรบูรณ์ได้ถูกขอเช่าที่ดินไปสร้างเป็นห้างสรรพสินค้าเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ โดย บริษัท วังเพ็ชรบูรณ์ จำกัด ของนายอุเทน เตชะไพบูลย์ และปัจจุบันกลุ่มเซ็นทรัลได้ปรับปรุงศูนย์การค้านี้ใหม่เป็นเซ็นทรัลเวิลด์

อ้างอิง[แก้]