พรรคแนวร่วมประชาธิปไตย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พรรคแนวร่วมประชาธิปไตย
หัวหน้าพรรค ไพฑูรย์ เครือแก้ว ณ ลำพูน
เลขาธิการพรรค เหรียญชัย จองสืบ
คำขวัญพรรค ชาติ เกียรติภูมิ และความเป็นธรรม
ก่อตั้ง 2 กุมภาพันธ์ 2519
ยุบพรรค 6 ตุลาคม 2519
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคแนวร่วมประชาธิปไตย พรรคการเมืองที่ จดทะเบียนตาม พ.ร.บ.พรรคการเมือง พ.ศ. 2517 เป็นลำดับที่ 49/2519 โดยจดทะเบียนก่อตั้งพรรคเมื่อ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2519 มีนาย ไพฑูรย์ เครือแก้ว ณ ลำพูน เป็นหัวหน้าพรรคและนาย เหรียญชัย จองสืบ เป็นเลขาธิการพรรค

การเลือกตั้ง 4 เมษายน 2519[แก้]

การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2519 ทางพรรคแนวร่วมประชาธิปไตยได้ส่งผู้สมัคร ลงรับเลือกตั้งปรากฎว่าทางพรรคได้ที่นั่งในสภาเพียงที่นั่งเดียว

ยุบพรรค[แก้]

พรรคแนวร่วมประชาธิปไตยได้ถูกยุบเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519 ตามคำสั่ง คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ที่มี พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ อดีต ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นหัวหน้าคณะ