มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาเขตบางขุนเทียน
ตราประจำมหาวิทยาลัย
คติพจน์The trained man wins
ทนโต เสฏโฐ มนุสเสสุ
(ในหมู่มนุษย์ ผู้ที่ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุด)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
สถาปนา2543
รองอธิการบดีรศ.ดร.โสฬส สุวรรณยืน
ที่ตั้ง
49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน เป็นพื้นที่ขยายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยทางมหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ให้วิทยาเขตนี้ เป็นสวนการศึกษาและสวนอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทย เน้นการทำวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมของประเทศ รวมทั้งเป็นฐานการผลิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในโปรแกรมนานาชาติ และเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green and Clean University)[1]

อ้างอิง[แก้]

  1. "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)". kmutt.ac.th. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. สืบค้นเมื่อ 13 November 2022.