สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้)
ชื่ออังกฤษInstitute of field robotics
King Mongkut's University of Technology Thonburi
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ที่อยู่126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
วันก่อตั้งพ.ศ. 2538
คณบดีรศ. ดร.สยาม เจริญเสียง (Assoc. Prof. Dr.Siam Charoenseang)
เว็บไซต์http://fibo.kmutt.ac.th
เฟซบุ๊กhttps://www.facebook.com/fibokmutt

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ฟีโบ้) (อังกฤษ: Institute of field robotics, King Mongkut's University of Technology Thonburi; FIBO, KMUTT) เป็นหน่วยงานระดับคณะ ในสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2538 ในชื่อ ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาหุ่นยนต์ภาคสนาม ตามแผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 7 เพื่อวิจัยพัฒนาการศึกษาระดับสูงทางด้านวิชาการหุ่นยนต์ และงานวิจัยทางด้านระบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการให้บริการรับปรึกษาด้านอุตสาหกรรมต่างๆภายในประเทศ

ที่ตั้ง[แก้]

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ตั้งอยู่ ณ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10140 เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.

วัตถุประสงค์ของ ฟีโบ้[แก้]

 1. สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มุ่งสู่ความเป็นสากลในด้านวิชาการหุ่นยนต์ และเทคโนโลยีอัตโนมัติ ให้มีความทัดเทียมกับสถาบันวิจัยระดับนานาชาติ
 2. ผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ให้มีคุณภาพสามารถแข่งขัน และช่วยลดความเสียเปรียบทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
 3. ทางสถาบันฯ เป็นองค์กรที่บริการสังคมเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีวิชาการหุ่นยนต์ให้แก่เยาวชน และผู้ที่สนใจ

งานวิจัยและกิจกรรมของฟีโบ้[แก้]

เนื่องจากทางฟีโบ้เป็นองค์กรในภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมการให้ความรู้แก่สังคม และผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้สามารถนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปใช้เพื่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้นฟีโบ้จึงสามารถจัดแบ่งการทำงานขององค์กรออกเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย

งานวิจัยพื้นฐาน[แก้]

กลุ่มงานวิจัยพื้นฐานนี้เป็นกลุ่มที่ทำวิจัยเกี่ยวกับพื้นฐานองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ซึ่งกลุ่มงานวิจัยประเภทนี้จะเป็นงานวิจัยในระดับแนวหน้าและงานวิจัยระดับสูง โดยกลุ่มงานวิจัยนี้ทำงานวิจัยที่ค่อนข้างใหม่ สามารถทำการแข่งขันกับนักวิจัยระดับแนวหน้าของโลกได้ เช่น การวิจัยระบบ Haptic Interface, Intelligent Algorithm, Nonlinear Control System และ Multi-body Dynamic Analysis.

งานวิจัยประยุกต์[แก้]

กลุ่มงานวิจัยประยุกต์เป็นกลุ่มทำวิจัยที่นำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ มาประยุกต์ใช้ในการลดปัญหาต่างๆ และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานวิจัยนั้นๆ เช่น การสร้างหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย เพื่อลดอันตรายให้กับมนุษย์และสามารถนำเอาไปใช้ในงานสำรวจได้และการประยุกต์เอาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอัตโนมัติเช่น ระบบควบคุมแบบต่างๆมาใช้ในงานอุตสาหกรรม

งานวิจัยทางด้านอุตสาหกรรม[แก้]

กลุ่มงานวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมนี้ เป็นกลุ่มวิจัยที่มุ่งเน้นบริการ วิจัยและพัฒนา และให้คำปรึกษาแก่งานทางด้านอุตสาหกรรม ซึ่งงานทางด้านอุตสาหกรรมของไทยนี้ยังขาดบุคลากรผู้ที่มีความชำนาญในสาขาวิชาเทคโนโลยีอัตโนมัติ และสาขาวิชาการหุ่นยนต์อยู่มาก ซึ่งมีผลกระทบทำให้การพัฒนาประเทศเป็นไปได้อย่างล่าช้า ด้วยเหตุนี้เองทางฟีโบ้ จึงมีกลุ่มงานวิจัยนี้เกิดขึ้น งานวิจัยที่ ฟีโบ้ ได้ให้บริการนั้นมีหลายประเภท เช่น งานอุตสาหกรรมไมโครอิเลคทรอนิกส์

งานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์[แก้]

งานอุตสาหกรรมผลิตของบริโภค และงานอุตสาหกรรมที่ต้องการการวิจัยและพัฒนาระบบอัตโนมัติงานเพื่อสาธารณะ กลุ่มงานเพื่อสาธารณนั้นเป็นงานที่ฟีโบ้ได้มุ่งเน้นที่จะตอบแทนให้กับสังคม ซึ่งฟีโบ้ได้ให้ความสำคัญกับงานเพื่อสาธารณะค่อนข้างมาก เนื่องจากทางฟีโบ้เองได้ตระหนักถึงการพัฒนาทางด้านความรู้และวิชาการของเยาวชนไทย และอีกทั้งการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในประเทศ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป งานสาธารณะที่ฟีโบ้ได้ให้บริการ เช่น การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป จนถึงระดับประถมและมัธยม เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยมีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถคิด ประดิษฐ์สร้าง ชิ้นงานที่สามารถทำงานได้จริง ซึ่งจะเป็นการนำเอาความรู้ที่ได้ศึกษามา นำมาใช้กับงานจริงทำให้เกิดการฝึกฝนทั้งในด้านวิชาการและการปฏิบัติมากขึ้น และอีกทั้งงานบริการที่ทางฟีโบ้ได้ให้การอบรมแก่บุคคลกรในภาคอุตสาหกรรมที่สนใจเทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ เป็นต้น

ตัวอย่างผลงานวิจัย[แก้]

หุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์นะโม (NAMO : Novel Articulated MObile platform) เป็นหุ่นยนต์กึ่งหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ ท่อนบนมีลักษณะเป็นหุ่นยนต์ที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์ ส่วนท่อนล่างเป็นล้อเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและเสถียรภาพในการเคลื่อนที่ ประดิษฐ์โดยนักวิจัยของสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม นายบุญเลิศ มณีฉาย, ดร.ถวิดามณีวรรณ์ และ ศูนย์การศึกษาในเมือง(CODE) สนับสนุนทุนโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เผยแพร่ผลงานเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2553

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดสอนในสาขาาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาเอก ดังนี้:

ปริญญาตรี[แก้]

 • หลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (วศ.บ. วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)[1]

ปริญญาโท[แก้]

 • หลักสูตรวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (วศ.ม. วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ พ.ศ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)[2]
 • หลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยี (วท.ม. ธุรกิจเทคโนโลยี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)[3]

ปริญญาเอก[แก้]

 • หลักสุตรวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ปร.ด. วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)[4]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]


อ้างอิง[แก้]

 1. CurriculumEDS @KMUTT, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (2020). วศ.บ. วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562. สืบค้นเมื่อ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
 2. CurriculumEDS @KMUTT, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (2020). วศ.ม. วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560. สืบค้นเมื่อ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
 3. CurriculumEDS @KMUTT, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (2020). วท.ม. ธุรกิจเทคโนโลยี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
 4. CurriculumEDS @KMUTT, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (2020). ปร.ด. วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560. สืบค้นเมื่อ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563