คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Informatics
Burapha University
Buu-logo11.png
สถาปนา9 ธันวาคม พ.ศ. 2552
คณบดีผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร
ที่อยู่
อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ
169 ถนนลงหาดบางแสน
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 20131
สี เทาเงิน-น้ำเงิน
เว็บไซต์www.informatics.buu.ac.th

สาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน[แก้]

 1. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
 2. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
 3. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล (Information Technology for Digital Industry)
 4. ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Applied Artificial Intelligence and Smart Technology)
 5. วิทยาการข้อมูล (Data Science)


หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

ปัจจุบันคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้เปิดการสอนทั้งหมด 6 หลักสูตร ดังต่อไปนี้[1]

ระดับการศึกษา ชื่อปริญญา ชื่อหลักสูตร
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science (B.Sc.)
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  Bachelor of Science Program in Computer Science
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
  Bachelor of Science Program in Software Engineering
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล
  Bachelor of Science Program in Information Technology for Digital Industry
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ
  Bachelor of Science Program in Applied Artificial Intelligence and Smart Technology
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
Master of Science (M.Sc.)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
  Master of Science Program in Data Science
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
Doctor of Philosophy (Ph.D.)
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
  Doctor of Philosophy Program in Data Science

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "หลักสูตร". คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-04-13. สืบค้นเมื่อ 2012-03-06.