โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เป็นชื่อโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา ชื่อ "เบญจมราชูทิศ" มาจาก

- เบญจะ แปลว่า ห้า

- มะ แปลว่า ที่

- ราชา แปลว่า พระเจ้าแผ่นดิน พระมหากษัตริย์

- อุทิศ แปลว่า มอบให้ สละให้

ซึ่ง เมื่อนำมารวมกันจะได้ความหมายว่า สร้างอุทิศแก่พระมหากษัตริย์องค์ที่ 5 ซึ่งก็คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานมาจาก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

ภาพเอกสารการพระราชทานชื่อ "เบญจมราชูทิศ" ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

เนื่องจากในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงธรรมการได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดการเรี่ยไรเงินจัดสร้างโรงเรียน มณฑลต่างๆ จึงได้จัดให้มีการเรี่ยไรเงินจัดสร้างโรงเรียนถวายเป็นพระราชกุศล และได้มีการจัดสร้างขึ้น 6 แห่ง ใน 6 มณฑล ได้รับพระราชทานนามว่า "เบญจมราชูทิศ" ทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2456คือ

กีฬาจตุรมิตรเบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทย[แก้]

กีฬาจตุรมิตรเบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทย (อังกฤษ: Jaturamit Benjamarachutit Games of Thailand) เป็นการแข่งขันกีฬาที่จัดขึ้นทุกปีของประเทศไทย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้กับโรงเรียนเบญจมราชูทิศทั้ง 4 แห่ง โดยให้มีการจัดการแข่งขันขึ้นเป็นประจำทุกๆปี จัดขึ้นโดยโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ทั้ง 4 โรงเรียนในประเทศไทย คือ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี, โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี, โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี ได้ร่วมกันจัดขึ้น

ครั้งที่ เจ้าภาพ ประธานพิธี ระหว่างวันที่ จำนวนประเภทกีฬา
1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี นายสุเทพ โกมลภมร 25-26 พ.ย. 53 2
2 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี นายธนพล กิจการ 11-13 ม.ค. 55 3
3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ 7-9 ก.ค. 55 3
4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี ยังไม่มีการกำหนด 1-3 ก.ค. 56 3

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

  1. ทวี บุณยเกตุ นายกรัฐมนตรีคนที่ 5 ของประเทศไทย
  2. อภัย จันทวิมล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  3. พลเอก วิชา ศิริธรรม
  4. มานะ นพพันธ์ อดีตปลัดกรุงเทพมหานคร
  5. วรวัฒน์ เทพกิดาการ
  6. ดร วิเนตร ทรงธรรม
  7. ดร สุนทร บุญาธิการ
  8. ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  9. สุรศักดิ์ หอมประเสริฐ