โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เอกสารการพระราชทานชื่อ "เบญจมราชูทิศ" ของมณฑลนครศรีธรรมราช

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (อังกฤษ: Benjamarachutit School) เป็นชื่อโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งจัดตั้งตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) โดยชื่อโรงเรียนเป็นนามที่ได้รับพระราชทานมาจาก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) โดยชื่อ "เบญจมราชูทิศ" มีความหมายว่า สร้างอุทิศแก่พระมหากษัตริย์องค์ที่ 5 ซึ่งก็คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องจากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงธรรมการได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดการเรี่ยไรเงินจัดสร้างโรงเรียน มณฑลต่างๆ จึงได้จัดให้มีการเรี่ยไรเงินจัดสร้างโรงเรียนถวายเป็นพระราชกุศล และได้มีการจัดสร้างขึ้น 6 แห่ง ใน 6 มณฑล ได้รับพระราชทานนามว่า "เบญจมราชูทิศ" ทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2456 คือ

เครือข่ายโรงเรียนเบญจมราชูทิศ[แก้]

เครือข่ายจตุรมิตรเบญจมราชูทิศ (อังกฤษ: Jaturamit Benjamarachutit Group) เดิมโรงเรียนเบญจมราชูทิศมีทั้งหมด 6 แห่ง แต่ในปัจจุบันได้เหลือเพียง 4 แห่ง และได้ร่วมกันจัดตั้งเครือข่ายขึ้นมา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสริมสร้างความสามัคคี แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ช่วยเหลือกันพัฒนาโรงเรียน ระหว่างผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียน และศิษย์เก่า ทั่ง 4 โรงเรียน และจัดงานแข่งขันกีฬาจตุรมิตรเบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทยขึ้นในทุกๆปี

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ อัษรย่อ ก่อตั้ง สัญลักษณ์ สี ต้นไม้ คติพจน์ ปรัชญา
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
Benjamarachutit School
บ.ม./B.M.
10 กรกฎาคม พ.ศ. 2442
Benjama.jpg
มงกุฎ 5
████
ขาว-แดง
ประดู่แดง
"ขนฺติ หิต สุขาวหา"
ความอดทนนำมาซึ่งความผาสุก
การเรียนดี ฝีมือเก่ง
กีฬาเยี่ยม มารยาทยอด
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ราชบุรี
Benjamarachutit
Ratchaburi School
บ.ช./B.J.
6 ธันวาคม พ.ศ. 2429
Benrat.jpg
อุณาโลม
████
น้ำเงิน-ชมพู
ทองกวาว
"สจฺจํ เว อมตา วาจา"
วาจาจริงเป็นวาจาที่ไม่ตาย
คนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
คู่คุณธรรม นำชุมชน
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
จังหวัดจันทบุรี
Benchamarachuthit
School Chanthaburi
บ.จ./B.J.
6 กันยายน พ.ศ. 2454
BJ.jpg
พระเกี้ยว
████
ฟ้า-เหลือง
แก้ว
"ปญฺญา นรานํ รตฺนํ"
ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน
ดีเด่นวิชาการ สืบสานความเป็นไทย
ก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
จังหวัดปัตตานี
Benjamarachutit
School Pattani
บ.ม./B.M.
22 ตุลาคม พ.ศ. 2455
Benjamapn.png
พระเกี้ยว
████
เขียว-ขาว
จามจุรี
"นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา"
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
สะอาด สามัคคี
เรียนดี มีวินัย

ข้อมูลติดต่อ[แก้]

สถานศึกษา สังกัด ที่อยู่ โทรศัพท์ เว็บไซต์
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12
เลขที่ 159 หมู่ที่ 3 ถนนนาพรุ-ท่าแพ
ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
075-447004
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8
เลขที่ 96 ถนนมนตรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
032-337302
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17
เลขที่ 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
039-311170
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 15
เลขที่ 2 ถนนสะบารัง ตำบลสะบารัง
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
073-336575
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

เพลงเครือข่ายจตุรมิตรฯ[แก้]

 1. มาร์ชจตุรมิตร เบญจมฯ
 2. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
 3. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 4. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
 5. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

เพลงมาร์ชจตุรมิตร[แก้]

จตุรมิตร สถิตย์ไว้ ให้ลื่อเลื่อง
นามประเทือง เบญจมราชูทิศ ถิ่นศึกษา
ร่วมสร้างชาติ ให้องอาจ ร่วมพัฒนา
ความก้าวหน้า ความเรืองรุ่ง มุ่งด้วยกัน

ราชบุรี ปัตตานี นี้เปรื่องปราชญ์
นครศรีธรรมราช จันทบุรี ไม่มีสอง
เบญฯทั้งสี่ ล้วนรักใคร่ ล้วนปรองดอง
เบญฯพี่น้อง ข้าพระบาท องค์ราชา

กราบบูชา พระปิยะ มหาราช
กราบพระบาท พระมงกุฎเกล้า ทรงสร้างสรรค์
เบญจม ราชูทิศ สถาบัน
ร่วมยึดมั่น กอรปกรรมดี เพื่อแผ่นดิน

รางวัลพระราชทาน[แก้]

โรงเรียน จังหวัด ปีการศึกษา ระดับชั้น ขนาด
เบญจมราชูทิศ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ. 2522
มัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่
เบญจมราชูทิศ
จังหวัดราชบุรี
พ.ศ. 2526
มัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่
เบญจมราชูทิศ
จังหวัดจันทบุรี
พ.ศ. 2531
มัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่
เบญจมราชูทิศ
จังหวัดปัตตานี
พ.ศ. 2531,พ.ศ. 2538
มัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่

กีฬาจตุรมิตรเบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทย[แก้]

ตราสัญลักษณ์ กลุ่มเครือข่าย"จตุรมิตรเบญจมราชูทิศ"

กีฬาจตุรมิตรเบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทย (อังกฤษ: Jaturamit Benjamarachutit Games of Thailand) เป็นการแข่งขันกีฬาที่จัดขึ้นทุกปีของประเทศไทย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้กับโรงเรียนเบญจมราชูทิศทั้ง 4 แห่ง โดยให้มีการจัดการแข่งขันขึ้นเป็นประจำทุกๆปี จัดขึ้นโดยโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ทั้ง 4 โรงเรียนในประเทศไทย คือ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี, โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี ได้ร่วมกันจัดขึ้น

ประวัติ[แก้]

การแข่งขันกีฬาจตุรมิตรเบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทย จัดขึ้นโดยโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ทั้ง 4 โรงเรียนในประเทศไทย คือ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช, โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี, โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ได้ร่วมกันจัดขึ้น

โรงเรียนเบญจมราชูทิศทั้ง 4 โรงเรียน ได้ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกสู่สังคม เป็นทรัพยากรแนวหน้าของประเทศ ด้วยเหตุนี้ ครู นักเรียน ศิษย์เก่า และนักเรียนปัจจุบันได้ระลึกถึงคุณงามความดีของโรงเรียนเบญจมราชูทิศทั้ง 4 โรงเรียน และที่สำคัญเนื่องในวโรกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการสวรรตคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนเบญจมราชูทิศทั้ง 4 โรงเรียน จึงได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีจตุรมิตรเบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานก่อตั้งโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ทั้ง 4 โรงเรียน
 2. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียน และศิษย์เก่า ทั่ง 4 โรงเรียน
 3. เพื่อให้ครูอาจารย์ นักเรียน ศิษย์เก่า ทั้ง 4 โรงเรียน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ไปพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
 4. เพื่อให้ครูอาจารย์ นักเรียน ศิษย์เก่า ทั้ง 4 โรงเรียน ได้ช่วยเหลือกันพัฒนาโรงเรียนให้มีศักยภาพทักเทียมกับโรงเรียนที่มีชื่อเสียงทั่วไป
 5. เพื่อประกาศให้สังคมรู้จัก รับรู้ว่าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ทั้ง 4 โรงเรียน เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ
 6. เพื่อร่วมกันจัดงานแข่งขันกีฬาจตุรมิตรเบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1

การจัดการแข่งขัน[แก้]

ครั้งที่ เจ้าภาพ ประธานพิธี ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ ชนิดกีฬา กีฬา
1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ราชบุรี
นายสุเทพ โกมลภมร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
25-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
2 ชนิดกีฬา
FB, PT
2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
จังหวัดจันทบุรี
นายธนภณ กิจกาญจน์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
11-13 มกราคม พ.ศ. 2555
3 ชนิดกีฬา
FB, PT, BB
3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
นครศรีธรรมราช
นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ
อดีตรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช
7-9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
3 ชนิดกีฬา
FB, PT, BB
4
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
จังหวัดปัตตานี
นายภาณุ อุทัยรัตน์
อดีตเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
1-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
3 ชนิดกีฬา
FB, PT, BB
5
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ราชบุรี
นายสุรพล แสวงศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
13-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
4 ชนิดกีฬา
FB, PT, BB, VB
6
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
จังหวัดจันทบุรี
-
-
-
4 ชนิดกีฬา
FB, PT, BB, VB

การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี[แก้]

ครั้งที่ เจ้าภาพ รอบชิงชนะเลิศ รอบชิงอันดับสาม
ชนะเลิศ คะแนน รองชนะเลิศ อันดับสาม คะแนน อันดับสี่
1 เบญจมราชูทิศ
ราชบุรี
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3–0 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 4–0 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
2 เบญจมราชูทิศ
จังหวัดจันทบุรี
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2–0 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 2–2
(5–2)
เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
3 เบญจมราชูทิศ
นครศรีธรรมราช
เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 2–1 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 3–0 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
4 เบญจมราชูทิศ
จังหวัดปัตตานี
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2–0 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 2–1 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
5 เบญจมราชูทิศ
ราชบุรี
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2–21 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 5–2 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
หมายเหตุ

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

 1. ทวี บุณยเกตุ นายกรัฐมนตรีคนที่ 5 ของประเทศไทย
 2. อภัย จันทวิมล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 3. พลเอก วิชา ศิริธรรม
 4. มานะ นพพันธ์ อดีตปลัดกรุงเทพมหานคร
 5. วรวัฒน์ เทพกิดาการ
 6. ดร วิเนตร ทรงธรรม
 7. ดร สุนทร บุญาธิการ
 8. ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 9. สุรศักดิ์ หอมประเสริฐ

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]