โรงเรียนบัวใหญ่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนบัวใหญ่
บญ.jpg
“นตถิ ปัญญา สมาอาภา” แปลว่า แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Bua Yai School
อักษรย่อ บ.ญ.
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประเภทสหวิทยา สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย
ก่อตั้ง พ.ศ. 2459
เพลง มาร์ช ฟ้า-ชมพู
สังกัดการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เว็บไซต์

โรงเรียนบัวใหญ่ อักษรย่อ บ.ญ. เป็นโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา และเป็นโรงเรียนประจำอำเภอของอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 83 ถนนเทศบาล 8 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30120 อยู่ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 80 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด129 ไร่ 3 งาน 48 ตารางวา

      โรงเรียนบัวใหญ่เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่และเป็นโรงเรียน ประจำอำเภอ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2459 
        เดิมมีชื่อว่า โรงเรียนพลราษฎร์บำรุง       
        พ.ศ. 2489    
        กระทรวงศึกษาธิการฟื้นฟูขึ้นใหม่ตั้งชื่อว่า “โรงเรียนประจำอำเภอบัวใหญ่” ใช้อักษรย่อว่า น.ม. 5 
        และเปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2         
        พ.ศ.2492     
        เปิดทำการสอนถึงระดับชั้นม.6 และใช้ชื่อว่า โรงเรียนบัวใหญ่ แต่ยังคงใช้อักษรย่อ น.ม. 5

พ.ศ. 2513

      เปลี่ยนอักษรของโรงเรียนบัวใหญ่ จาก น.ม. 5 เป็น บ.ญ.

พ.ศ. 2536

      รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง จากกระทรวงศึกษาธิการ  
        พ.ศ. 2536    
        รับรางวัลต้นแบบในการเสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียน   
        พ.ศ. 2537    
        รับรางวัลเป็นศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น จากมณฑลทหารบกที่ 21
        พ.ศ. 2544    
        รับรางวัลโรงเรียนจริยศึกษาดีเด่นขนาดใหญ่จากกรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
        พ.ศ. 2545    
        รับรางวัลโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่นกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
        พ.ศ. 2547    
        ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนชั้นนำของ สพท.นม.6 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
     * เป็นศูนย์แนะแนว และศูนย์วิทยาศาสตร์ของ สพท.นม.6
     * เป็นโรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของ สสวท.
     * ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมอนามัยดีเด่น   
         พ.ศ. 2550   
         ได้รับการถ่ายโอนไปยังองค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา