รายพระนามและชื่อองคมนตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายพระนามและชื่อองคมนตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

     องคมนตรีที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน

ประกาศแต่งตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ. 2492[แก้]

ลำดับ รูปและชื่อ เริ่มวาระ[1] สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอดิศรอุดมศักดิ์.jpg
พลโท พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอดิศรอุดมศักดิ์
18 มิถุนายน พ.ศ. 2492 13 มีนาคม พ.ศ. 2494 ดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรี
2
พระยามานวราชเสวี.jpg
พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)
18 มิถุนายน พ.ศ. 2492 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 ลาออก
3
Adun Adundetcharat.jpg
พลตำรวจเอกอดุล อดุลเดชจรัส
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 ลาออก

ประกาศแต่งตั้ง 8 เมษายน พ.ศ. 2495[แก้]

ลำดับ รูปและชื่อ เริ่มวาระ[2] สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอดิศรอุดมศักดิ์.jpg
พลเอก พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอดิศรอุดมศักดิ์
8 เมษายน พ.ศ. 2495 19 ธันวาคม พ.ศ. 2495 สิ้นพระชนม์
2
Prince Vivadhanajaya Jayanta.jpg
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย
8 เมษายน พ.ศ. 2495 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 ลาออก
3
Nakkhatra Mangala.jpg
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านักขัตรมงคล
8 เมษายน พ.ศ. 2495 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496 สิ้นพระชนม์
4
เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) ภาพจากอัสสัมชัญอุโฆษสมัย (1982).jpg
เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา)
8 เมษายน พ.ศ. 2495 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 ลาออก
5
พระยามานวราชเสวี.jpg
พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)
8 เมษายน พ.ศ. 2495 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 ลาออก
6
พระยาศรีวิสารวาจา-02.jpg
พันเอก พระยาศรีวิสารวาจา (เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล)
8 เมษายน พ.ศ. 2495 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 ลาออก
แต่งตั้งเพิ่มเติม [3][4][5][6]
1
เดช สนิทวงศ์.jpg
หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์
24 เมษายน พ.ศ. 2496 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 ลาออก
2
เสนาณรงค์.jpg
พลเอก หลวงเสนาณรงค์ (ศักดิ์ เสนาณรงค์)
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 ถึงแก่อสัญกรรม
3
สส-ไล่ฮวด.jpg
พระยาบริรักษ์เวชชการ (ไล่ฮวด ติตติรานนท์)
2 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 ลาออก
4
Ha Sombatsiri.jpg
พระยาศรีเสนา (ศรีเสนา สมบัติศิริ)
21 มีนาคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 ลาออก

คณะองคมนตรี พ.ศ. 2502[แก้]

ลำดับ รูปและชื่อ เริ่มวาระ[7] สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1
Prince Vivadhanajaya Jayanta.jpg
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 22 สิงหาคม พ.ศ. 2503 สิ้นพระชนม์
2
เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) ภาพจากอัสสัมชัญอุโฆษสมัย (1982).jpg
เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา)
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 ลาออก
8 มิถุนายน พ.ศ. 2506 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2506
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2506 20 มิถุนายน พ.ศ. 2511
3
พระยามานวราชเสวี.jpg
พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 20 มิถุนายน พ.ศ. 2511 ลาออก
4
พระยาศรีวิสารวาจา-02.jpg
พันเอก พระยาศรีวิสารวาจา (เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล)
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 27 สิงหาคม พ.ศ. 2505 ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
5
เดช สนิทวงศ์.jpg
หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 20 มิถุนายน พ.ศ. 2511 ลาออก
6
สส-ไล่ฮวด.jpg
พระยาบริรักษ์เวชชการ (ไล่ฮวด ติตติรานนท์)
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 26 มีนาคม พ.ศ. 2511
7
Ha Sombatsiri.jpg
พระยาศรีเสนา (ศรีเสนา สมบัติศิริ)
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2525 ถึงแก่อสัญกรรม
8 พลเอก หลวงสุรณรงค์ (ธงไชย โชติกเสถียร) 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2507 20 มิถุนายน พ.ศ. 2511 ลาออก

คณะองคมนตรี พ.ศ. 2511[แก้]

ลำดับ รูปและชื่อ เริ่มวาระ[8] สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1
เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) ภาพจากอัสสัมชัญอุโฆษสมัย (1982).jpg
เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา)
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
2
พระยามานวราชเสวี.jpg
พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
3
เดช สนิทวงศ์.jpg
หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ลาออก
4
Ha Sombatsiri.jpg
พระยาศรีเสนา (ศรีเสนา สมบัติศิริ)
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ลาออก
5
สส2-กำปั่น.jpg
พลเอก หลวงกัมปนาทแสนยากร (กำปั่น อุตระวณิชย์)
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 20 มิถุนายน พ.ศ. 2511 ลาออก
6 พลเอก หลวงสุรณรงค์ (ธงไชย โชติกเสถียร) 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ลาออก
7 พลตรี หม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์ (หม่อมราชวงศ์เฉลิมลาภ ทวีวงศ์) 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509 20 มิถุนายน พ.ศ. 2511 ลาออก
8
Sanya Dharmasakti 1974 (cropped).jpg
สัญญา ธรรมศักดิ์
18 มิถุนายน พ.ศ. 2511 20 มิถุนายน พ.ศ. 2511 ลาออก
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ลาออก
แต่งตั้งเพิ่มเติม[9][10][11][12][13]
1
หม่อมเจ้าวงศานุวัตร.JPG
หม่อมเจ้าวงศานุวัตร เทวกุล
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ลาออก

คณะองคมนตรี พ.ศ. 2515[แก้]

ลำดับ รูปและชื่อ เริ่มวาระ[14] สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1
หม่อมเจ้าวงศานุวัตร.JPG
หม่อมเจ้าวงศานุวัตร เทวกุล
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 26 มีนาคม พ.ศ. 2518
2
เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) ภาพจากอัสสัมชัญอุโฆษสมัย (1982).jpg
เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา)
15 ธันวาคม พ.ศ. 2515 25 กันยายน พ.ศ. 2519 ถึงแก่อสัญกรรม
3
พระยามานวราชเสวี.jpg
พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)
15 ธันวาคม พ.ศ. 2515 7 ตุลาคม พ.ศ. 2517
4
เดช สนิทวงศ์.jpg
หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์
15 ธันวาคม พ.ศ. 2515 7 ตุลาคม พ.ศ. 2517 ดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรี
5
Ha Sombatsiri.jpg
พระยาศรีเสนา (ศรีเสนา สมบัติศิริ)
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 26 มีนาคม พ.ศ. 2518
6
สส2-กำปั่น.jpg
พลเอก หลวงกัมปนาทแสนยากร (กำปั่น อุตระวณิชย์)
5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503 7 ตุลาคม พ.ศ. 2517
7 พลเอก หลวงสุรณรงค์ (ธงไชย โชติกเสถียร) 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2507 26 มีนาคม พ.ศ. 2518
8
Sanya Dharmasakti 1974 (cropped).jpg
สัญญา ธรรมศักดิ์
18 มิถุนายน พ.ศ. 2511 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

ประกาศแต่งตั้ง 26 มีนาคม พ.ศ. 2518[แก้]

ลำดับ รูปและชื่อ เริ่มวาระ[14] สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1
Ha Sombatsiri.jpg
พระยาศรีเสนา (ศรีเสนา สมบัติศิริ)
26 มีนาคม พ.ศ. 2518 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2525
2 พลเอก หลวงสุรณรงค์ (ธงไชย โชติกเสถียร) 26 มีนาคม พ.ศ. 2518 18 มกราคม พ.ศ. 2529 ถึงแก่อสัญกรรม
3
หม่อมเจ้าวงศานุวัตร.JPG
หม่อมเจ้าวงศานุวัตร เทวกุล
26 มีนาคม พ.ศ. 2518 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529[15] สิ้นชีพิตักษัย
4
Sanya Dharmasakti 1974 (cropped).jpg
สัญญา ธรรมศักดิ์
26 มีนาคม พ.ศ. 2518 5 ธันวาคม พ.ศ. 2518 ดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรี
5 ประกอบ หุตะสิงห์ 26 มีนาคม พ.ศ. 2518 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 ถึงแก่อสัญกรรม
6
นายอรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร.jpg
พลตำรวจตรีอรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร
26 มีนาคม พ.ศ. 2518 16 กันยายน พ.ศ. 2541 ถึงแก่อสัญกรรม
7 จินตา บุณยอาคม 26 มีนาคม พ.ศ. 2518 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 ถึงแก่อสัญกรรม
8
Chakrapanpensiri-young.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
26 มีนาคม พ.ศ. 2518 13 ตุลาคม พ.ศ. 2536 สิ้นพระชนม์
9 กิตติ สีหนนทน์ 26 มีนาคม พ.ศ. 2518 24 มกราคม พ.ศ. 2527 ถึงแก่อสัญกรรม
10
จรูญพันธุ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา.jpg
จรูญพันธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
26 มีนาคม พ.ศ. 2518 12 สิงหาคม พ.ศ. 2534 ถึงแก่อสัญกรรม
11
หม่อมหลวงจิรายุ นพวงศ์.jpg
ร้อยเอก หม่อมหลวงจิรายุ นพวงศ์
26 มีนาคม พ.ศ. 2518 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ถึงแก่อสัญกรรม
แต่งตั้งเพิ่มเติม [16]
1
พล.อ.สำราญ.jpg
พลเอกสำราญ แพทยกุล
19 ธันวาคม พ.ศ. 2518 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 ถึงแก่อสัญกรรม
2 เชาวน์ ณศีลวันต์ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2518 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ลาออก
แต่งตั้งเพิ่มเติม [17]
1
Tanin2011.jpg
ธานินทร์ กรัยวิเชียร
15 ธันวาคม พ.ศ. 2520 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ลาออก
2 กัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา 18 เมษายน พ.ศ. 2522 12 สิงหาคม พ.ศ. 2539 ถึงแก่อสัญกรรม
3
หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช.jpg
หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช
3 มีนาคม พ.ศ. 2527 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ลาออก
4
Chitti Tingsabadh.jpg
จิตติ ติงศภัทิย์
3 มีนาคม พ.ศ. 2527 3 มีนาคม พ.ศ. 2538 ถึงแก่อสัญกรรม
5
กำธน สินธวานนท์.jpg
นาวาอากาศตรีกำธน สินธวานนท์
28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ลาออก
6
Prem Tinsulanonda (Cropped).jpg
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
23 สิงหาคม พ.ศ. 2531 4 สิงหาคม พ.ศ. 2541 ดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรี
แต่งตั้งเพิ่มเติม [18]
1
จุลนภ สนิทวงศ์.jpg
จุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
24 ธันวาคม พ.ศ. 2534 29 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึงแก่อสัญกรรม
2
Siddhi Savetsila (1980).jpg
พลอากาศเอกสิทธิ เศวตศิลา
24 ธันวาคม พ.ศ. 2534 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงแก่อสัญกรรม
แต่งตั้งเพิ่มเติม
1 หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร 9 เมษายน พ.ศ. 2535 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ถึงแก่อสัญกรรม
2
คุณณิชชา เต็งประวัติ เล บริษัททีแอลเทรดวินด์.jpg
พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ลาออก
3 อำพล เสนาณรงค์ 9 กันยายน พ.ศ. 2537 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ลาออก
4
จำรัส เขมะจารุ.jpg
จำรัส เขมะจารุ
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงแก่อสัญกรรม
5
ทวีสันต์ ลดาวัลย์.jpg
หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์
3 ตุลาคม พ.ศ. 2538 7 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึงแก่อสัญกรรม
6 หม่อมราชวงศ์เทพกมล เทวกุล 7 สิงหาคม พ.ศ. 2540 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ลาออก
7
Sanya Dharmasakti 1974 (cropped).jpg
สัญญา ธรรมศักดิ์
4 กันยายน พ.ศ. 2541 6 มกราคม พ.ศ. 2545[15] ถึงแก่อสัญกรรม
8
ศักดา โมกขมรรคกุล.jpg
ศักดา โมกขมรรคกุล
6 มกราคม พ.ศ. 2542 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึงแก่อสัญกรรม
แต่งตั้งเพิ่มเติม [19]
1
ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย.jpg
เกษม วัฒนชัย
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ลาออก
2 พลากร สุวรรณรัฐ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ลาออก
แต่งตั้งเพิ่มเติม
1
สวัสดิ์ วัฒนายากร 0001.jpg
สวัสดิ์ วัฒนายากร
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 13 มีนาคม พ.ศ. 2555 ถึงแก่อสัญกรรม
2
Surayud cropped 2007.jpg
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
แต่งตั้งเพิ่มเติม [20]
1
สันติ ทักราล.jpg
สันติ ทักราล
15 มีนาคม พ.ศ. 2548 29 เมษายน พ.ศ. 2554 ถึงแก่อสัญกรรม
2 พลเรือเอกชุมพล ปัจจุสานนท์ 15 มีนาคม พ.ศ. 2548 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ลาออก
แต่งตั้งเพิ่มเติม
1 อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2550 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ลาออก
แต่งตั้งเพิ่มเติม [21]
1
Surayud cropped 2007.jpg
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
8 เมษายน พ.ศ. 2551 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ลาออก
2 ชาญชัย ลิขิตจิตถะ 8 เมษายน พ.ศ. 2551 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ลาออก
3 ศุภชัย ภู่งาม 8 เมษายน พ.ศ. 2551 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ลาออก
แต่งตั้งเพิ่มเติม
1
Close of Exercise Cope Tiger (cropped for Chalit Pookpasuk).jpg
พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข
18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ลาออก

อ้างอิง[แก้]

 1. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งประธานองคมนตรีและองคมนตรี (พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัต กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร เป็น ประธานองคมนตรี , พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลงกฏ , พระวรวงศ์เธอ พระะองค์เจ้าวิวัฒนไชย , พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านักขัตรมงคล , เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ , พระยามานวราชเสวี , พระยาศรีวิสารวาจา เป็นองคมนตรี ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๕)
 2. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งประธานองคมนตรีและองคมนตรี (พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัต กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร เป็น ประธานองคมนตรี , พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลงกฏ , พระวรวงศ์เธอ พระะองค์เจ้าวิวัฒนไชย , พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านักขัตรมงคล , เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ , พระยามานวราชเสวี , พระยาศรีวิสารวาจา เป็นองคมนตรี ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๕)
 3. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งองคมนตรี (พ.ศ. 2496)
 4. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งองคมนตรี (พลเอก หลวงเสนาณรงค์ (ศักดิ์ เสนาณรงค์))
 5. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี พ.ศ. 2500
 6. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี
 7. พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง องคมนตรี พ.ศ. 2502
 8. พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง องคมนตรี (ประกาศว่าองคมนตรีซึ่งทำหน้าที่อยู่แล้ว เป็นองคมนตรีตามความในมาตรา ๑๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑)
 9. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี พ.ศ. 2503
 10. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี (พลเอก หลวงสุรณรงค์)
 11. ประกาศพระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี (พลตรี หม่อมราชวงศ์ถวัลย์ศักดิ์)
 12. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี (นายสัญญา ธรรมศักดิ์)
 13. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี (หม่อมเจ้าวงศานุวัตร เทวกุล)
 14. 14.0 14.1 พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง คณะองคมนตรี (จำนวน ๙ ราย)
 15. 15.0 15.1 "รายพระนาม/รายนามองคมนตรีในรัชกาลปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๔๙๒ - )". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2017-01-02.
 16. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี (พลเอก สำราญ แพทยกุล เป็นองคมนตรี นายเชาวน์ ณศิลวันต์ เป็นองคมนตรี ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘ )
 17. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี (นายธานินทร์ กรัยวิเชียร)
 18. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี (พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา , นายจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เป็นองคมนตรี)
 19. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี (นายเกษม วัฒนชัย, นายพลากร สุวรรณรัฐ)
 20. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี [นายสันติ ทักราล และ พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์]
 21. ประกาศ แตงตั้งองคมนตรี พ.ศ. 2551